Hlavní navigace

Vyplňujeme pojistné přiznání za rok 2014 (NÁVOD)

20. 3. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: isifa.com
Kdo musí podat pojistné přiznání a jak to udělat? Projdeme si formulář krok za krokem a vyplníme si ho podle modelového příkladu.

Od minulého roku existuje další formulář, na který je nutné pamatovat. Povinnost ho odevzdávat ale platí jen pro některé.

Kdo musí a kdo nemusí?

Pokud jste se loni stali účastníky druhého pilíře, pak musíte letos podat tzv. Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření.

Povinnost se nevztahuje pouze na poplatníky, kteří za minulý rok žádné pojistné neplatili (celoročně nezaměstnaní, na nemocenské, mateřské, rodičovské apod.) nebo za ně pojistné výhradně odvedl zaměstnavatel či zaměstnavatelé, kteří jsou zároveň plátci pojistného.

Zaměstnanci, jejichž zaměstnavatel plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti není a tudíž není plátcem pojistného na důchodové spoření (ačkoli je povinen odvádět pojistné na důchodové pojištění), pojistné přiznání podat musí. Jedná se například o pracovníky zahraničního zaměstnavatele nebo zaměstnance velvyslanectví cizího státu.

Povinnost podávat pojistné přiznání se tedy vztahuje především na OSVČ.

Kde ho najdete a co s ním?

Formulář pojistného přiznání můžete podat jen v papírové formě. Stáhnete ho v našich daňových formulářích.

Máte-li povinnost podávat daňové přiznání, vkládá se pojistné přiznání jako příloha k daňovému přiznání. Pokud se na vás tato povinnost nevztahuje, podává se samostatně.

Lhůta pro podání pojistného přiznání se neliší od termínu pro odevzdání daňového přiznání, tedy do třech měsíců po uplynutí příslušného období nebo do šesti měsíců, pokud vaše daně řeší daňový poradce.

Druhý pilíř a důchodové pojištění

Vstup do druhého pilíře z hlediska platby pojistného znamená, že dojde ke snížení zálohy určené pro první pilíř o 3 % (ke kterým připojíte ještě 2 % ze svého). Sazba důchodového pojištění tedy nebude 29,2 %, ale jen 26,2 % z vyměřovacího základu. Zbylá 3 + 2 % z vyměřovacího základu odvedete na důchodové spoření finančnímu úřadu. (Vyměřovacím základem je přitom polovina daňového základu.)

Bez ohledu na to, zda jste ve druhém pilíři nebo ne, stále platí, že pokud je váš vyměřovací základ nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, bude pro vás platit právě minimální vyměřovací základ a logicky i minimální záloha na pojistné. Ovšem opět podle pravidel zmíněných v odstavci výše, takže i minimální záloha pro první pilíř bude o 3 % nižší.

Pro rok 2014 platila minimální záloha pro poplatníky ve druhém pilíři ve výši 1700 Kč pro hlavní činnost a 680 Kč pro činnost vedlejší. Letos platí minimální záloha pro hlavní činnost ve výši 1744 Kč a pro činnost vedlejší 698 Kč.

Ačkoli druhý pilíř stále funguje, pomalu se stane minulostí. Po ukončení možnosti registrovat nové smlouvy sem budou jeho účastníci zasílat platby jen do konce letošního roku. V červenci 2016 by se fondy druhého pilíře měly začít likvidovat.

Harmonogram rušení druhého pilíře najdete v článku Vláda proti spekulantům: Druhý pilíř uzavřeme v březnu.

Modelový příklad

Pojistné přiznání si vyplníme za živnostníka, pana Kobalta. Ten měl v loňském roce příjmy jako OSVČ ve výši 450 000 Kč. Protože uplatňuje výdajový paušál ve výši 60 %, jeho výdaje odpovídají 270 000 Kč a daňový základ je tedy roven 180 000 Kč.

Vyměřovacím základem je pro důchodové pojištění i důchodové spoření polovina daňového základu, tedy částka 90 000 Kč.

Vyplnění formuláře

Řádek 02 – pan Kobalt uvede své rodné číslo. (Pokud ho nemáte, uveďte číslo, které vám bylo přiděleno při registraci smlouvy o důchodovém spoření.)

Řádek 03 – zde zaškrtne, že se jedná o řádné přiznání.

Řádek 04 - označí, že přiznání mu nezpracovává daňový poradce.

Řádek 05 – nevyplňuje, protože nemá příjmy od zahraničních zaměstnavatelů.

2. oddíl

Řádek 440 - Pan Kobalt nevyplňuje. Řádek je určen poplatníkům, kteří podnikají a mají zároveň i příjmy ze zaměstnání.

Řádek 441 - Zde pan Kobalt zapíše úhrn dílčích základů pojistného ze SVČ, tedy částku 90 000 Kč (údaj se dá také opsat z Přehledu OSVČ, kde ho najdete na řádku č. 34).

Řádek 442 - Pan Kobalt opíše opět 90 000 Kč, jedná se o součet řádků 441 a 442. Pokud by byl součet ř. 440 a ř. 441 menší nebo roven 1 245 216 Kč, uvede zde hodnotu z ř. 441. Pokud součet přesáhne částku 1 245 216 Kč, uvede výsledek rozdílu 1 245 216 mínus ř. 440. V případě záporné hodnoty se uvádí 0.

Řádek 443 - Zde si pan Kobalt spočte pojistné na důchodové spoření, a to jako 5 % z částky 90 000 Kč, tedy 4500 Kč.

Řádek 444 – 446 – řádky se nás netýkají, protože vyplňujeme řádné přiznání. Tyto jsou naopak určeny pro přiznání dodatečné. (Chytré PDF předvyplní řádek 445 a 446, ale stále stejnou hodnotou.)

4. oddíl

Řádek 447 - Pan Kobalt zde nebude vyplňovat žádnou částku. Pojistné na důchodové spoření totiž platí jen jednou ročně, a tak nemá žádný převoditelný přeplatek.

Řádek 448 - Tento řádek se nás opět netýká. Vyplňují ho jen poplatníci, kteří mají příjmy ze zaměstnání i jako OSVČ a kterým vznikne přeplatek na základě plateb jejich zaměstnavatele.

Řádek 448a – opět se netýká pana Kobalta, ale poplatníků s příjmy i ze zaměstnání.

Řádek 449 - Zde pan Kobalt vypočte svůj doplatek na pojistném. Kladná částka znamená doplatek, záporná do 100 000 Kč je převoditelným přeplatkem a záporná částka nad 100 000 Kč je přeplatek podle § 154 daňového řádu. (Uvádí se sem rozdíl mezi pojistným a úhrnem zaplacených částek a přeplatků ř. 443 – ř. 447 – ř. 448 – ř. 448a.) 

CHP22

V poslední části formuláře je nutné ještě připojit datum vyplnění a vlastnoruční podpis.

Z formuláře je zřejmé, že pan Kobalt musí finančnímu úřadu doplatit 4500 Kč.
Pojistné přiznání vloží jako přílohu do svého daňového přiznání za rok 2014.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).