Hlavní navigace

Vláda proti spekulantům: Druhý pilíř uzavřeme v březnu

9. 1. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Druhý pilíř se pravděpodobně uzavře už v březnu. Mohou za to spekulanti, kteří do něj vstupují jen kvůli vysokému zhodnocení úložek.

Druhý pilíř důchodového systému nakonec skončí dříve, než se plánovalo. Vláda chce zabránit spekulantům, aby do něj vstoupili jen kvůli vysokému zhodnocení.

Včera bylo pozdě

Poslanecká sněmovna se bude zabývat novelou zákona o důchodovém spoření, která by měla uzavřít druhý pilíř dříve, než se plánovalo. Návrh by měl vejít v účinnost ihned po zveřejnění ve Sbírce zákonů. Tedy po tom, co jej podepíše prezident Miloš Zeman. 

Cílem narychlo přijímaného řešení je zabránit vstupu dalších lidí do druhého pilíře. Ti tam nyní už nevstupují z důvěry v celý projekt, ale pro vysoké zhodnocení uložených úspor. 

Konečné datum uzavření druhého pilíře je nyní nejasné. Vše záleží na tom, jak rychle projde návrh novely zákona o důchodovém spoření schvalovacím procesem. Předpokládá se ale, že by se vše mohlo stihnout do března. 

důvodové zprávy vyplývá, že návrh kabinet odsouhlasil ještě před Vánoci 22. prosince 2014.

Kdo může a kdo ne?

Do druhého pilíře může vstoupit plnoletá osoba, které letos bude nejvíce 35 let. Starší osoby mohou vstoupit pouze za předpokladu, že k 1.1. 2013 neplatily důchodové pojištění a nyní opět začínají s výdělečnou činností. Tedy například hlavně ženy po mateřské a rodičovské dovolené. Od chvíle, kdy začnou být výdělečně činní, mají půl roku na rozhodnutí do druhého pilíře vstoupit. 

V čem je ten trik?

Co je na vstupu do druhého pilíře najednou tak zvláštního, když se po většinu času své existence naopak potýkal s nezájmem? Před koncem loňského roku vešly totiž ve známost podrobnosti ukončení druhého pilíře a lidé se tak dozvěděli, že jednou z variant, kterou mají na výběr, je po jeho skončení naspořené prostředky vybrat. 

A to včetně těch, která jim byla na důchodový účet ve druhém pilíři vyváděna z pojistného. Za to, že si sem tedy posílali dvě procenta z disponibilního příjmu, získají i ta tři, o která byl „ošizen“ první pilíř, kam mířil zbytek pojistného, což je vlastně velmi přitažlivé zhodnocení.

Příklad

Člověk s příjmem 35 000 Kč měsíčně pravidelně ze svého disponibilního příjmu do druhého pilíře vložil 700 Kč (ročně 8400 Kč). Pokud k této částce ale připočteme ona 3 % měsíčně z pojistného, ke kterým se normálně poplatník vůbec nedostane, získá takový člověk za rok zpátky 21 000 Kč

Je sice pravda, že za měsíce, které ve druhém pilíři jeho účastníci stráví, jim bude krácen důchod. Výsledný benefit v podobě vybraných prostředků ale převýší pokrácení důchodů.

Délka účasti ve druhém pilíři ovlivní výši procentní výměry státního starobního důchodu tak, že za každý celý rok doby pojištění, který se kryje s účastí na důchodovém spoření, bude činit 1,2 % výpočtového základu. Za každý celý rok doby pojištění, kdy nebudete ve druhém pilíři, se započte 1,5 % výpočtového základu.

Ukončení dle plánu, smlouvy nepůjde registrovat

To, že novela zabrání dalšímu vstupu lidí bažících po zhodnocení, ale nemění nic na ostatních plánech, jak bude druhý pilíř končit. Pokud se podaří schválit návrh novely podle plánu, nemělo by být od její účinnosti (tedy od března) pouze možné registrovat nové smlouvy v Centrálním registru. Bez registrace tedy nová smlouva zanikne.

Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nelze v Centrálním registru smluv registrovat první smlouvu o důchodovém spoření. Nebyla-li první smlouva o důchodovém spoření zaregistrována v Centrálním registru smluv do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká tato smlouva od počátku, uvádí vládní návrh novely. 

Důchodové spoření ale bude pokračovat až do ledna 2016, jak se naplánovalo původně. 

Do konce letošního roku sem tedy budou všichni účastníci druhého pilíře dál spořit na soukromé důchodové účty.

Co bude dál?

Jaký tedy bude harmonogram ukončení druhého pilíře? Počítejme s tím, že novela stihne projít schvalováním tak, že nabude účinnosti v březnu a tím také dojde k uzavření druhého pilíře. 

Své platby sem účastníci budou posílat ale až do konce letošního roku. Od ledna 2016 se platby zastaví.

Do konce března 2016 by penzijní společnosti měly informovat střadatele o ukončení fondu a k červenci 2016 by mělo dojít k ukončení povolení k provozu důchodového spoření a zahájení likvidace důchodových fondů.

Do konce září 2016 by se měli účastníci rozhodnout, jak naloží s naspořenými prostředky a oznámit to penzijní společnosti.

Na výběr budou mít ze tří možností:

  • vyplatit si nechají pouze dvě procenta, která odváděli z disponibilního příjmu a zbylá tři procenta z pojistného vrátí do prvního pilíře – nedojde tak ke krácení důchodu
  • úspory převedou na svůj účet do třetího pilíře
  • nechají si vyplatit prostředky na zvolený účet nebo přes složenku

Penzijní společnosti musíte včas nahlásit: 

  1. číslo účtu, na který by měly být vypláceny vaše úspory, nebo 
  2. identifikátory smlouvy ve III. pilíři včetně čísla příslušného účtu penzijní společnosti, nebo
  3. adresu pro zaslání poštovní poukázky. 

Do konce roku 2016 by penzijní společnosti měly peníze střadatelům vyplatit. To pouze za předpokladu, že ti stihli oznámit, jakým způsobem by měly být prostředky vyplaceny.

V případě, že by došlo k úmrtí účastníka druhého pilíře ještě před tím, než získá prostředky zpět, stanou se předmětem dědického řízení.

Váhaví střadatelé splatí své daňové nedoplatky

Peníze těch, kteří by tuto lhůtu propásli, budou penzijní společnosti zasílat včetně identifikačních údajů a informací o naspořené částce účastníků na svodný účet u Finanční správy. 

Ta je právě pomocí identifikátorů rozdělí příslušným finančním úřadům, které je na žádost vyplatí samotným střadatelům. 

Než se tak stane, budou peníze „odpočívat“ na osobních daňových účtech poplatníků a chovat se jako přeplatek na dani. Pokud by měl střadatel daňový nedoplatek, použijí se prostředky elegantně na jeho úhradu.

V případě, že by o peníze nikdo nepožádal finanční úřad do šesti let, stanou se příjmem státního rozpočtu. 

skoleni_7_4

Další novinky novely

Ve fondech druhého pilíře se původně mělo investovat dlouhodobě. Proto dojde kvůli ochraně prostředků účastníků před výraznějším kolísáním hodnoty majetku ve fondech až do ukončení druhého pilíře k prodloužení výjimky z limitů investování pro počátek fungování fondu až do konce roku 2016. Bude tak možné investovat konzervativně i ve fondech, které nejsou konzervativně zaměřeny (tedy hlavně vyvážené a dynamické fondy), národní banka nařizovala převod obhospodařování důchodových fondů v případě, že penzijní společnost v nich nesplní požadavek 50 tisíc účastníků do dvou let ode dne udělení povolení k jejich vytvoření. Ruší se proto i sankční pravomoc centrální banky. 

Ačkoli už je znám termín konce fungování druhého pilíře, je dál  možné přejít k jiné penzijní společnosti na základě registrace další smlouvy v Centrálním registru smluv.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).