Hlavní navigace

Vyplatí se vám odejít do důchodu před důchodovou reformou?

29. 9. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Vyplatí se vám nechat si přiznat důchod před nebo po malé penzijní reformě? A nevyplatí se vám zvolit rychle spíš předčasný důchod? (MODELOVÉ PŘÍKLADY)

Ke konci září dojde z rozhodnutí Ústavního soudu ke zrušení ustanovení § 15 zákona o důchodovém pojištění. To vymezovalo parametry pro výpočet starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) tak muselo předložit návrh, který mění dosavadní způsob redukce osobního vyměřovacího základu. Čtěte více: Znáte konečný návrh malé penzijní reformy?

Co se s koncem září změní?

Jen pro připomenutí uvádíme, že bude zavedena třetí redukční hranice, která odpovídá čtyřnásobku průměrné mzdy. Od 30. září se tak bude redukce osobního vyměřovacího základu (OVZ) stanovovat tak, že:

  • do částky první redukční hranice (44 % z průměrné mzdy) se započítá 100 % (do 29. 9. 2011 se započítává také 100 %),
  • z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice (116 % průměrné mzdy) se započítá 29 % (do 29. 9. 2011 se započítává 30 %),
  • z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice (400 % průměrné mzdy) se započítá 13 % (do 29. 9. 2011 se započítává 10 %),
  • z částky nad třetí redukční hranici se počítá 10 %.

Osobní vyměřovací základ můžeme zjednodušeně přirovnat k měsíčnímu průměru příjmů, které jste získali za dobu pojištění od roku 1986. 

Občanů s nízkými příjmy (zhruba do 10 900 Kč měsíčně) by se důsledky reformy dotknout neměly. Výše jejich důchodu nová redukce neovlivní. Výše penze by se měla snížit u pojištěnců, jejichž měsíční příjem je v rozmezí zhruba od 10 900 – 34 000 Kč. Snížení by se mělo pohybovat od 1 Kč zhruba do 170 Kč. Pozitivně se naopak malá důchodová reforma projeví na penzích občanů s příjmem přesahujícím cca 34 000 Kč.

Rošáda s datem přiznání důchodu je možná

Změna se dotkne těch žadatelů o starobní důchod, kterým bude přiznán po 29.9. 2011. Novinky se netýkají naopak už přiznaných důchodů nebo penzí, které budou připsány zpětně od data spadajícího do období před 30. 9. 2011. Požádá-li občan, kterému vznikl nárok na důchod před 30. 9. 2011, o přiznání důchodu k tomuto nebo pozdějšímu datu, bude výše jeho důchodu stanovena podle právní úpravy účinné od 30. 9. 2011. A to i v případě, že pro občana nebude tento způsob výpočtu příznivý. Pokud se občan rozhodne pracovat po vzniku nároku na důchod bez jeho pobírání, je vhodné uvážit volbu data přiznání důchodu, uvádí zástupci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) s tím, že nebudou prováděny žádné srovnávací výpočty, které by zkoumaly, zda bude výhodnější do 29.9. nebo od 30.9.

Pokud tedy splníte podmínky nároku na starobní důchod (dosáhnete důchodového věku) ještě před 30.9. ale chcete si ho nechat přiznat déle (například protože ještě pracujete a chcete tak zvýšit měsíční částku vypláceného důchodu), zvažte, zda se vám vyplatí důchod podle nových podmínek, ale zvýšení kvůli vaší výdělečné činnosti nebo nezvýšený důchod podle těch starých.

V případě, že plníte podmínky pro přiznání penze „postaru“ (dosáhli jste důchodového věku do 29.9.), nemusíte žádost uplatnit před 30.9. Rozhodující je totiž datum přiznání důchodu. Důchod vám pak může být připsán kdykoliv zpětně, výplata pak nejvýše 5 let zpětně od data uplatnění žádosti. Česky řečeno, pokud dosáhnete důchodového věku před 29.9., můžete si třeba za dva roky požádat o jeho přiznání zpětně k datu 29.9. a budou se na vás vztahovat stará pravidla. Rozhodující je moment dosažení důchodového věku.

Do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přiznání důchodu také můžete písemně požádat ČSSZ o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty. Tuto žádost je možné podat dvakrát.

Před a po

Česká správa sociálního zabezpečení vydala brožurku, která má pomocí otázek a odpovědí osvětlit principy malé penzijní reformy. Přišla už také s modelovými příklady výše důchodu u jedné osoby se starými i novými podmínkami. Brožurka ale uvádí příklad osoby s osobním vyměřovacím základem (OVZ) ve výši 35 000 Kč, kterým malá reforma důchod spíše zvýší. My jsme se spíše pídili po příkladu osoby s OVZ například ve výši 20 000 Kč, které by se měl důchod spíše krátit. O kolik tato osoba přijde, pokud jí bude přiznán důchod podle nových pravidel? (Předpokládáme, že osoba splnila podmínky pro přiznání starobního důchodu – tedy i potřebnou dobu pojištění např. 44 let.)

Osobní vyměřovací základ 20 000 Kč – stará pravidla

Výpočtový základ (VPZ) se stanoví tak, že k částce první redukční hranice 11 000 Kč přičteme částku 30 % z 9000 Kč (OVZ – 11 000 = 9000). VPZ se tedy rovná 13 700 Kč.

Procentní výměra za 44 let pojištění (za každý celý rok pojištění náleží 1,5 %) činí 66 % z VPZ. Procentní výměra po zaokrouhlení je tedy 9042 Kč.

Základní výměra odpovídá 2230 Kč. Výše důchodu odpovídá součtu procentní a základní výměry.

Výše řádného starobního důchodu této osoby podle starých pravidel činí 11 272 KčČtěte více: Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2011

Osobní vyměřovací základ 20 000 Kč – nová pravidla

K částce první redukční hranice 10 886 Kč se přičítá částka ve výši 29 % z 9114 Kč (OVZ – 10 886 Kč = 9114). VPZ po zaokrouhlení tedy činí 13 530 Kč.

Procentní výměra za 44 let (za každý celý rok 1,5 %) činí 66 % z VPZ. Po zaokrouhlení tedy procentní výměra odpovídá 8930 Kč.

Základní výměra činí 2230 Kč.

Výše řádného starobního důchodu vypočteného podle nových pravidel činí 11 160 Kč.  Oproti původním pravidlům výpočtu je tedy vypočtený důchod o 112 Kč.  Čtěte více: Jak na výpočet důchodu podle nových pravidel?

Výpočty: ČSSZ

Pomůže vám předčasný důchod?

Pokud dosáhnete důchodového věku až od 30.9. 2011, jsou vám původní pravidla výpočtu důchodů už zapovězena. Tedy až na možnost předčasného důchodu. Nesmíte ale zapomenout na to, že za předčasnost vám bude důchod vždy krácen. Jak moc, záleží na tom, o kolik dní odcházíte do penze dříve. Porovnáme si proto výši důchodu podle nových pravidel s výší důchodu podle starých pravidel, ale zkrácenou o předčasný odchod do 90 dní a o předčasný odchod  o více než 90 dní.

Jen pro informaci uvádíme, že do penze můžete odejít nejdříve tři roky před dosažením důchodového věku. V tom případě by vám byl ale důchod tolik pokrácen, že zde tuto možnost uvažovat nebudeme.

S předčasným důchodem, resp. datem jeho přiznání, takové rošády jako u standardního starobního důchodu samozřejmě nejsou možné. Předčasnou penzi je možné přiznat nejdříve ode dne podání žádosti. Pokud tedy chcete stihnout stará pravidla výpočtu důchodu i za cenu předčasného odchodu do důchodu, musíte si o něj požádat nejpozději 29.9. 2011.

Standardně přiznaný důchod podle nových pravidel

Pro ukázku výše důchodu použijeme opět náš modelový příklad, tedy standardně přiznaný starobní důchod podle nových pravidel osoby s OVZ 20 000 Kč a dobou pojištění 44 let.

Výše důchodu (výpočet viz výše) činí 11 160 Kč.

Předčasný důchod podle starých pravidel (předčasnost je kratší 90 dní)

Výpočtový základ se stanoví tak, že k částce první redukční hranice 11 000 Kč se přičte 30 % z 9000 Kč (OVZ – 11 000 = 9000). VPZ tedy činí 13 700 Kč. 

Procentní výměra za 44 let pojištění činí 66 % z VPZ = 9042 Kč. Takto stanovená výše se sníží o 0,9 % z VPZ. Procentní výměra tedy po zaokrouhlení činí 8919 Kč.

Základní výměra činí 2230 Kč.

Výše předčasného starobního důchodu tedy vychází na 11 149 Kč.

Předčasný důchod podle starých pravidel (předčasnost přesáhne 90 dní*)

VPZ činí stejně jako v předchozím příkladu 13 700 Kč.

Procentní výměra za 44 let pojištění odpovídá částce 9042 Kč. Takto stanovená výše se ale snižuje o 1,8 % z VPZ. Po zaokrouhlení tedy procentní výše činí 8796 Kč.

Základní výměra odpovídá částce 2230 Kč.

skoleni_29_6

Výše předčasného důchodu je 11 020 Kč.

* Tento modelový příklad vychází ze snížení procentní výměry o 1,8 % z VPZ, tedy 2×0,9 % za 180 dní. Za každých i započatých 90 dní z doby ode dne, kdy se přiznává předčasný starobní důchod do dosažení důchodového věku, se výše procentní výměry sníží o 0,9 % z VPZ za období prvních 720 dní a o 1,5 % z VPZ za období od 721. kalendářního dne. 

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).