Hlavní navigace

Vyplatí se pracovat v důchodu?

7. 10. 2002
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Odchod do důchodu znamená odchod na odpočinek. Stát začne vyplácet penzi a důchodce odsune mimo svou pozornost. Ovšem běda, když se pokusí zlepšit si finanční situaci prací! Kolik si může důchodce vydělat, aby nepřišel o důchod?

Pokud je starobní důchodce zaměstnán na dobu neurčitou, podniká nebo má příjmy z ciziny, musí vždy tuto skutečnost nahlásit plátci důchodu – sociálnímu úřadu. Dalším rozhodujícím faktorem je, jak dlouho penzista státní důchod pobírá.

Ano, i důchodce si „smí“ vydělávat. Pokud je ale příliš brzy po nástupu na důchod příliš úspěšný, příliš dlouho mu penze nevydrží. Výplata starobního důchodu nenáleží v období dvou let po vzniku nároku na tento důchod v těch kalendářních měsících, v nichž příjem ze závislé výdělečné činnosti přesáhl dvojnásobek částky životního minima.

Poohlédnout se po práci v zahraničí? Kam bysme to přišli! Výplata starobního důchodu nenáleží dále v období dvou let po vzniku nároku na tento důchod v těch kalendářních měsících, v nichž poživatel starobního důchodu je výdělečně činný v cizině, a to i po část měsíce.

Půjdete-li do penze později, než vám umožňuje současný systém, nemusíte s prací vlastně ani přestávat. Výše uvedené podmínky se nevztahují na poživatele starobního důchodu, který dosáhl věku 65 let.

O důchod nemusíte přijít i chytrým sepsáním smlouvy. Platí, že pokud je poživatel starobního důchodu výdělečně činný na základě pracovněprávního vztahu na dobu určitou, náleží mu plná výplata starobního důchodu. Vyplatí se tedy pracovat například na základě dohody o pracovní činnosti či provedení práce.

předčasného starobního důchodu si důchodce penze neužije, pokud je vykonávána výdělečná činnost (včetně samostatné výdělečné činnosti) nebo je poskytováno hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání. Rozsah výdělečné činnosti ani výše dosahovaného příjmu přitom nerozhoduje a peníze ze státního důchodového systému do rukou pracujícího předčasného důchodce neplynou, dokud nedosáhne regulérního důchodového věku.

Státní důchodový systém počítá i s lidmi, kteří nemají to štěstí, aby se ve zdraví dočkali důchodového věku. Jim je určen invalidní důchod, ovšem ani jeho poživatelé nemohou přes veškerá postižení vydělávat s plným nárokem na důchod.

Jestliže průměrný měsíční příjem z výdělečné činnosti poživatele částečného invalidního důchodu nepřesahuje 66 % pojištěncova srovnatelného vyměřovacího základu (to je základ, ze kterého byl částečný invalidní důchod vyměřen), částečný invalidní důchod se vyplácí v plné výši. Je-li příjem vyšší než 66 %, ale nepřesahuje 80 % vyměřovacího základu, částečný invalidní důchod se vyplácí v poloviční výši a konečně přesahuje-li 80 %, částečný invalidní důchod se nevyplácí. Osvobozeni od krácení jsou osoby starší 65 let.

Podobně jako u starobních důchodů se „nevyplácí“ pracovat v zahraničí. Pokud poživatel částečného invalidního důchodu je výdělečně činný v cizině, částečný invalidní důchod se po dobu této výdělečné činnosti nevyplácí.

skoleni9_11

Částečný invalidní důchod se však vyplácí v plné výši, jestliže úhrnný příjem z výdělečné činnosti za kalendářní rok nepřesahuje 12-ti násobek částky životního minima platné pro jednotlivce, který je poživatelem starobního důchodu.

Lidé v důchodu se musí spokojit nejen s nižšími příjmy, než na jaké byly v produktivním věku zvyklí, s rostoucími neduhy a přibývajícím stářím, ale i s překážkami, pokud chtějí být pracovně užiteční i nadále.

Anketa

Je dle vašeho názoru správné postihovat důchodce, kteří chtějí pracovat?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).