Hlavní navigace

Vyplatí se dobrovolná účast na státním důchodovém pojištění?

14. 2. 2012
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Další novinka, která platí od nového roku, se týká možnosti doplácení dobrovolného důchodového pojištění. K čemu vám je dobré a čím si můžete důchod zvýšit?

Jednou ze změn, které přinesla novela zákona o nemocenském pojištění, je i zrušení možnosti doplacení dobrovolného důchodového pojištění po vzniku nároku na důchod.

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je tak nově možné nejdéle do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na důchod.

Abychom si nemysleli

Konkrétně tato novinka má za cíl spíše právní úpravu zpřesnit než změnit. Novinka tak má dát jasně najevo, že dobrovolnou účastí na důchodovém pojištění po vzniku nároku na starobní důchod si procentní výměru důchodu zvýšit nelze.

Dobrovolná účast na důchodovém pojištění pro vás má smysl v tom, že pokud vám chybí potřebná doba pojištění, můžete si ji takto „dokoupit“. 

Nárok na řádný starobní důchod vám totiž vzniká pouze v případě, že splníte dvě podmínky. Tou první je dovršení důchodového věku a tou druhou je právě potřebná doba pojištění.

Platit si tedy dobrovolně důchodové pojištění i po vzniku nároku na starobní důchod v naději, že si zvýšíte vyplácený důchod, je marná snaha.

Platit si dobrovolně důchodové pojištění i po dosažení důchodového věku má cenu jedině tehdy, že vám jeho dosažením nevznikne nárok na starobní důchod, protože vám chybí potřebná doba pojištění. Dobrovolnou platbou záloh můžete chybějící dobu pojištění dohnat a docílit tak toho, že vám vznikne nárok na starobní důchod.

Příklad za všechny

Změnu snadno pochopíte na příkladu. Uvažujme pojištěnce, který 15. ledna 2010 dosáhl důchodového věku a získal 24 let doby pojištění. Vzhledem k věku, ve kterém důchodového věku dosáhl, mu tedy schází ještě dva roky potřebné doby pojištění.

Náš pojištěnec se tedy po dosažení důchodového věku přihlásí na své příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení k dobrovolnému důchodovému pojištění a po následující dva roky je ho účasten i přesto, že už dosáhl důchodového věku.

Poslední zálohu uhradil 16. 1. 2012, a získal tak potřebnou dobu pojištění vzhledem k roku, ve kterém dosáhl důchodového věku. Dnem uhrazení poslední zálohy mu tak vznikl i nárok na starobní důchod.

Jak zvýšit výměru?

Samotnou výměru starobního důchodu si můžete zvýšit jiným způsobem. Pokud pobíráte starobní důchod a současně vykonáváte výdělečnou činnost, tedy jste zaměstnanci nebo podnikáte, můžete si zažádat o zvýšení důchodu.

Za každých 360 kalendářních dnů získaných výdělečnou činností získáte 0,4 % z procentní výměry starobního důchodu. Tuto možnost máte, i pokud jste odešli do předčasného důchodu, ale už jste dosáhli důchodového věku.

Podmínkou pro navýšení výměry je fakt, že máte skutečně odpracovaných alespoň 360 kalendářních dnů. Nárok na zvýšení výměry vám pak vznikne buď až po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti, nebo po jejím skončení. Tato činnost samozřejmě musí zakládat účast na důchodovém pojištění. Takže stejně jako v případě „dokupování“ potřebné doby pojištění hradíte zálohy na pojistné.

Pokud už jste pracujícími penzisty dlouho, neznamená to, že vám důchod poroste neomezeně. Započítává se totiž pouze doba po roce 2009.

Pro zvýšení důchodu se hodnotí doba odpracovaná až po 31. 12. 2009. Výdělečnou činnost, kterou důchodce vykonával v období do 31. 12. 2009, však do nároku na zvýšení důchodu zhodnotit nelze, vysvětluje zpráva České správy sociálního zabezpečení s tím, že za výkon výdělečné činnosti se pro tyto účely nepovažuje ani doba dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny a doba neplaceného volna.

Letošní novinka pro zaměstnavatele

Letošek přinesl v oblasti důchodů novinku i pro zaměstnavatele. Do konce minulého roku musel zaměstnavatel vést záznamy podle § 37 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení o všech poživatelích starobního či invalidního důchodu. Byl také povinen ohlásit, pokud zaměstnal poživatele starobního důchodu, který nesplňoval podmínky pro výplatu důchodu podle zákona o důchodovém pojištění. 

Od nového zaměstnavatelé vedou pouze záznamy o tom, zda zaměstnanec pobírá předčasný starobní důchod. O něm pak podává Hlášení o zaměstnávání důchodců.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).