Hlavní navigace

Penzijní společnost vybírejte pečlivě, garance jsou totiž nanic

21. 3. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Pokud nechcete vstoupit do II. ani III. pilíře a ani nechcete investovat, tento článek nemusíte číst. Ostatní možná zjistí, že kupodivu záleží, které penzijní společnosti dají své peníze.

Myslel jsem, že již není třeba psát další článek o penzijní reformě, resp. o II. pilíři. Mýlil jsem se. Při mém osobním výběru jsem přemýšlel, dle čeho se vlastně rozhodnout mezi těmi všemi penzijní společnostmi.


Autor: isifa.com

Ilustrační obrázek

Dočkáte se radostného důchodu?

Propagační materiály penzijních společností vybízejí rozhodovat se dle těchto informací:

 • podle ratingu nadnárodní skupiny, která vlastní penzijní společnost
 • podle minulé výkonosti penzijního připojištění, které daná penzijní společnost poskytovala
 • podle současného nastavení poplatků
 • podle „garance“

Proč ne rating? Co mi pomůže k rozhodnutí rating nadnárodní skupiny? Kdyby byl znám rating přímo penzijních společnosti, byla by situace jiná. Potřebuji rating této konkrétní penzijní společnosti. A ten není k dispozici a asi nikdy nebude.

Proč ne minulá výkonnost penzijního připojištění? Je to to samé, jako bychom porovnávali důchodové spoření podle výkonnosti fondů od té společnosti, bylo by to podobně vypovídající/zavádějící. Zaprvé minulá výkonnost o ničem nesvědčí. Zadruhé penzijní spoření či dobrovolné penzijní spoření jsou úplně jiné produkty s jiným nastavením.

Snížit správní poplatek či poplatek za výkonnost? Odpustit poplatky na začátku, když zde nejsou téměř žádné peníze? Vkládáte peníze na desítky let, ne na první půlrok či rok, navíc s pokutou ve výši 800 Kč za přestup v prvních pěti letech.

Pojďme se podívat na garanci nominální nuly, která je marketingově dobře využitelná. Co mi na tak dlouhém horizontu spoření pomůže garance reálné ztráty cca 3 %? Je využitelná pro lidi, co mají ty tři roky do důchodu, ale tato „garance“ navíc nezahrnuje nejvyšší riziko, riziko emitenta (tedy riziko krachu vydavatele cenného papíru, v tomto případě s téměř jistotou dluhopisu).

Akční poplatky penzijních společností

 • Allianz penzijní společnost: Zcela odpouští poplatek za zhodnocení majetku v účastnických fondech. Poplatky za správu má snížené o 0,1. (do konce roku 2013?)
 • Penzijní společnost České pojišťovny: Poplatek za zhodnocení i poplatky za správu jsou nulové (do konce roku 2013?).
 • Penzijní společnost České spořitelny: Poplatek za zhodnocení i poplatky za správu jsou nulové (do konce června 2013?).
 • ČSOB penzijní společnost: Poplatky za správu majetku jsou po celý rok 2013 nulové.
 • Penzijní společnost Komerční banky:  Poplatek za zhodnocení i poplatky za správu jsou nulové (do konce roku 2013?).
 • Raiffeisen penzijní společnost: Poplatky za správu jsou nulové (do konce roku 2013?).

Naštěstí jsem se začetl do klíčových informací, jak je mým dobrým zvykem číst úplně všechno, co podepisuji. Nestačil jsem se divit a nakonec to rozhodnutí nebylo až tak složité. Mám daleko do důchodu, investovat se bude měsíčně po malých částkách, pro mě osobně vychází jako nejdůležitější dynamický fond. Jen škoda, že legislativně je omezeno, že může investovat maximálně 80 % do akcií.

Cituji bez korektury jen se zvýrazněním důležitých částí. Zdůrazňuji, jedná se o investiční cíle dynamických fondů.

Jak penzijní společnosti chtějí investovat?

Allianz penzijní společnost 

„Portfolio fondu je složeno zejména ze státních dluhopisů emitovaných Českou republikou, dalšími členskými státy EU a OECD, mezinárodními institucemi typu EIB a centrálními bankami zmíněných států, z korporátních dluhopisům, z akcií a z podílových fondů.“

Penzijní společnost České pojišťovny 

„Investičním cílem Fondu je co nejvyšší zhodnocení vložených prostředků v dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím diverzifikovaného portfolia, přičemž prostředky Fondu jsou umisťovány především do akcií a doplňkově do českých státních dluhopisů a do zahraničních státních a korporátních dluhopisů, jejichž rating, popřípadě rating jejich emitenta, patří mezi 9 nejlepších ratingových kategorií dlouhodobých závazků v investičním stupni udělený renomovanou ratingovou agenturou.“

Penzijní společnost České spořitelny

„Cílem investicní politiky je poskytnout účastníkům dlouhodobé zhodnocení vložených prostředků umístěných především do nástrojů peněžního trhu, státních dluhopisů a jiných dluhových cenných papírů a akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na právnické osobě. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno, nezajištěné investice denominované v cizích menách mohou tvořit maximálne 50 % hodnoty majetku fondu."

ČSOB penzijní společnost

„Fond investuje zejména do akcií a akciových podílových fondů kolektivního investování. Dále Fond investuje do dluhopisů, jejichž emitentem je členský stát EU nebo členský stát OECD nebo centrální banka takového státu. Dále Fond může investovat do dluhopisů a nástrojů peněžního trh, jejichž emitenty jsou banky nebo podniky. Fond může ukládat prostředky také do vkladů, se kterými je možné volně nakládat, nebo do termínovaných vkladů se lhůtou splatnosti nejdéle 2 roky, a to u regulované banky.“

Penzijní společnost Komerční banky  

„Investičním cílem Fondu je zhodnocování majetku ve Fondu investicemi do dynamického portfolia tvořeného především akciemi a dluhopisy a umožnit Účastníkům podílet se na dlouhodobém potenciálu výnosu dynamických investic. Fond nekopíruje ani nesleduje určitý index.“

Raiffeisen penzijní společnost 

„Důchodový fond investuje shromážděné peněžní prostředky primárně do akcií a jim obdobných investičních nástrojů včetně cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování, přičemž investice do těchto nástrojů mohou tvořit nejméně 60 % a nejvýše 80 % hodnoty majetku v Důchodovém fondu. Dále jsou peněžní prostředky investovány do dluhopisů vydávaných státy a tuzemskými a zahraničními finančními institucemi nebo obchodními společnostmi, jejichž rating (kreditní kvalita) patří mezi 9 nejlepších ratingových kategorií dlouhodobých závazků a je vydán uznanou ratingovou agenturou. Důchodový fond investuje také do nástrojů peněžního trhu.“

V investování se pohybuji. Jsou fondy, které si nechávají volné ruce, aby mohly reagovat bez omezování zaměřením fondu. Některé naopak mají velice pečlivě popsáno, do čeho a jak investují. Osobně vybírám spíše ty druhé, protože si myslím, že vím, co chci. A fondy, které mají přílišnou volnou ruku, ve mně důvěru nevzbuzují. Penzijní společnosti v rámci II. pilíře nabízejí povinně čtyři různé strategie. Je účastníkům vnucován tzv. autopilot. Stejně si v rámci dynamického fondu nechávají úplně volné ruce. Kromě RB PS mohou nakoupit ze 100 % státní dluhopisy ČR a splňují formálně investiční cíle, někteří dokonce i smyslem textu: ČS PS.

U mě byla volba jasná, jen jedna penzijní společnost si sama na sebe upletla omezení, že bude investovat v určité minimální míře do akcií.

skoleni_4_3

Jaká je motivace druhých, nebudu soudit. Jen nabídnu dvě alternativy, které mě osobně napadly.

 1. Chtějí i v rámci limitů na poplatky velice promptně reagovat a mít možnost krátkodobě snížit množství akcií na minimum, tedy aktivně obchodovat. Věří si, že budou dobře rozeznávat příležitosti a hlavně hrozby. A budou to dělat pro dobro účastníka.
 2. V rámci vyšších limitů na poplatky dynamického fondu chtějí mít možnost ušetřit a nakoupit aktiva výrazně levnější na správu – dluhopisy. 

Perlička na závěr

Jaké portfolio v rámci II. či III. pilíře máme sestavit člověku, který má rok do důchodu? Popř. do jakého fondu má takový člověk převést portfolio před důchodem. Ani jedna strategie či fond není doporučovaná pro období kratší než jeden rok.

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).