Hlavní navigace

Volejte z dovolené nejlevněji

2. 6. 2004
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Blíží se léto a s ním i čas dovolené. Nyní, když je díky vstupu ČR do EU cestování do zahraničí ještě jednodušší, je pravděpodobné, že se řada Čechů do ciziny podívá. Aby měli v zahraničí stále možnost kontaktu s domovem, připravili naši mobilní operátoři roaming. Za kolik?

Dobré rady na úvod

Každý operátor na svých stránkách zveřejňuje ceník svých zahraničních partnerů. Je tedy záhodno se podívat, který z operátorů v dané zemi nabízí nejvýhodnější volání do ČR a přes kterého operátora lze posílat nejlevnější zprávy.

V blízkosti hranic ČR je pravděpodobné, že se mobilní telefon připojí na síť některého silnějšího zahraničního operátora a zákazník by pak při volání platil zbytečně vysokou částku. V pohraničních oblastech je tedy dobré před voláním zkontrolovat, ke které síti je telefon připojen, případně nastavit manuální vyhledávání sítě.

Má-li zákazník aktivovanou hlasovou schránku, musí si dát pozor, aby měl aktivované nepodmíněné přesměrování. To automaticky všechny příchozí hovory přesměruje do hlasové schránky, aniž by telefon vyzváněl. Naopak podmíněné přesměrování, tj. přesměrování do hlasové schránky pouze v případě, že volaný nezvedá telefon, vyjde zbytečně draho. Dojde totiž k naúčtování spojení z ČR do zahraničí a znovu ze zahraničí do ČR.

Roamingové služby

T-Mobile

Aktivace

O aktivaci roamingu lze požádat již při podpisu smlouvy na poskytování služeb sítě T-Mobile. V případě zájmu o dodatečnou aktivaci, po podpisu smlouvy, stačí kontaktovat Infolinku T-Mobile na čísle 4603, popřípadě poslat SMS na téže číslo, ve tvaru ROA A STM. Pro aktivaci WorldClass je tvar SMS ROA A SMW, roaming Relax ve tvaru ROA A RET. Také lze roaming aktivovat pomocí služby Profil na www.t-zones.cz.

Záloha

Ti, kdož jsou zákazníky T-Mobile alespoň půl roku a platbu provádějí inkasem z American Express nebo mají dobrou platební morálku, nemusí před aktivací služby roaming skládat zálohu. Zákazníci, kteří výše zmíněné podmínky nesplňují, jsou povinni složit vratnou zálohu 5000 Kč. Teprve po obdržení zálohy provede T-Mobile aktivaci roamingu.

Volání ze zahraničí

Cena odchozích hovorů je závislá na aktuálních cenách daného zahraničního operátora. Pro zjištění konkrétních cen ve vámi vybrané destinaci, využijte formuláře T-Mobile.

Při příchozím hovoru se platba rozděluje mezi volajícího a volaného. Volající platí svou obvyklou sazbu pro volání do sítě T-Mobile (nachází-li se v ČR). Volaný platí cenu příchozího hovoru, jež je závislá na zemi, v níž se nachází.

Příchozí SMS je v roamingu zdarma, odchozí je zpoplatněná v závislosti na zemi a operátorovi. Obvykle se cena pohybuje kolem 10 Kč. Výjimku z pravidla tvoří SMS služby T-Mobile Info, které jsou zúčtovány dle platného ceníku.

Holiday Roaming

Tato služba umožňuje využívat roaming v některých zemích světa bez nutnosti skládat finanční zálohu. Oproti běžnému roamingu je zde však i omezení: S Holiday roaming lze ze zahraničí volat jen zpět do ČR, nikoli do třetí země.

Lze však přijímat hovory z ostatních zemí, také je možné volat v rámci země, v níž se zákazník nachází. Také lze odesílat a přijímat SMS a využívat služeb T-Mobile Info, T-Mobile Info Plus a T-Mobile E-mail přes číslo 4616.

Seznam zemí, kde lze využívat služby T-Mobile Holiday Roaming

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Chorvatsko
 • Dánsko
 • Estonsko
 • Egypt
 • Finsko
 • Francie
 • Irsko
 • Island
 • Itálie
 • Kypr
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Lucembursko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Německo
 • Nizozemí
 • Norsko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Rumunsko
 • Řecko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Švýcarsko

Zdroj: www.t-mobile.cz

WorldClass

Český T-Mobile je součástí nadnárodního T-Mobile International a sama se tak nabízí možnost vnitřní dohody mezi jednotlivými „T-Mobily“. Tato dohoda se nazývá WorldClass a umožňuje zákazníkům T-Mobile volat ve 25 zemích za jednotnou cenu.

WorldClass
Roamingové sítě WorldClass tariff
WorldClass partnerské sítě 19 Kč
Ostatní sítě 40 Kč (vyjma USA roamingový odchozí hovor)

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu bez DPH 19 %.
Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách.

Seznam zemí WorldClass

Relax Roaming

Pro účely Relax Roaming rozdělil T-Mobile svět na čtyř oblasti:

 1. Slovensko
 2. Evropa (kromě Ruska a Ukrajiny)
 3. Rusko, Ukrajina, Afrika, Asie, Austrálie a Oceánie, Severní Amerika
 4. Jižní Amerika a Střední Amerika včetně Karibiku

V každé z těchto oblastí platí zákazník stejnou cenu nezávisle na zemi či síti, ze které volá.

Relax Roaming má také svou variantu Holiday, při níž není nutné skládat zálohu. Ovšem je možné volat pouze z oblastí 1 a 2.

Ceny příchozích a odchozích hovorů
Oblast Země Odchozí hovory Příchozí hovory SMS MMS*
1 Slovensko 25 Kč 12 Kč 7 Kč 8,2 Kč
2 Evropa (kromě Ruska a Ukrajiny) 35 Kč 20 Kč 8 Kč 8,2 Kč
3 Rusko, Ukrajina, Afrika, Asie, Austrálie a Oceánie, Severní Amerika 50 Kč 40 Kč 9 Kč 8,2 Kč
4 Jižní Amerika a Střední Amerika včetně Karibiku 90 Kč 60 Kč 13 Kč 8,2 Kč

* Promo cena platná do 30. 9. 2004, poté bude stát odeslaná MMS z oblasti 1: 18 Kč, z oblasti 2: 25 Kč a z oblastí 3 a 4: 35 Kč.

Eurotel

Aktivace

Aktivace roamingu je zdarma, lze ji provést on-line, nebo přes operátora na lince *88.

Záloha

Žádá-li o službu roaming zákazník, který v pořádku zaplatil více než 3 faktury (resp. je zákazníkem déle než 3 měsíce), nemusí skládat žádnou zálohu. Zákazník, který tyto podmínky nesplňuje, musí zaplatit vratnou zálohu ve výši 5000 Kč.

Volání ze zahraničí

Cenu odchozích hovorů ve Vámi vybrané destinaci zjistíte pomocí formuláře Eurotelu.

Narozdíl od T-Mobile neposkytuje Eurotel žádnou obdobu služby jako je Roaming Holiday, není tedy možné získat roaming bez zálohy (kromě výše uvedeného příkladu). Stejně tak používání GPRS, resp. cena za jeho používání není Eurotelem nijak regulovaná a zákazník platí cenu podle využívaného zahraničního operátora, která je zpravidla několikanásobně vyšší. Ceny MMS se také odvíjejí od cen tamějšího operátora, nikoliv od tarifu Eurotelu, který zákazník využívá.

Eurotel Go

Cena příchozích i odchozích telefonátů je stejná jako za mezinárodní hovory.

Při volání ze zahraničí je třeba použít nepřímého volání, tedy vytočení čísla ve formátu 101 číslo v mezinárodním formátu a #. Například 101+420602111­111#.

Oskar

Aktivace

Aktivace roamingu je zdarma, je však nutné složit vratnou zálohu ve výši 3000 Kč. Potvrzení přijetí jistiny Oskarem obdrží zákazník formou SMS, při řádném placení vyúčtování bude jistina po půl roce vrácena.

Záloha

Stejně jako ostatní operátoři i Oskar nabízí svým stálým zákazníkům aktivaci roamingu zdarma. Stačí být zákazníkem déle než 6 měsíců a mít dobrou platební morálku. Stálí zákazníci mohou roaming aktivovat v Oskarově Internetové či Hlasové Samoobsluze nebo pomocí SMS ve formátu ROAM 1234 na číslo 7700 (1234 nahraďte vaším osobním číselným heslem). Aktivace bude potvrzena formou SMS.

Volání ze zahraničí

Volání ze zahraničí i na zákazníkův telefon do zahraničí probíhá stejně jako u ostatních operátorů. Ceník hovorného v jednotlivých zemích lze získat na stránkách Oskara. Výbornou pomůckou při plánování cesty a rozpočtu je Roamingová kalkulačka, která vypočítá předpokládané náklady hovorného. Hlavní výhodou kalkulačky je, že nabízí srovnání cen operátorů v dané zemi.

Nejmladší operátor neumožňuje v cizině využívat GPRS a MMS. Wap funguje, ovšem pouze klasicky, nikoliv přes GPRS.

Většina zahraničních operátorů nepodporuje užívané zkratky telefonních čísel, je tedy nutné je zadávat v nezkrácené verzi. Například *98 lze vytočit jako +420608 98 98 98. SMS lze posílat stejně jako doma, ale je nutné mít číslo Oskarova SMS centra zadané ve tvaru +420 608 005 681.

Oskarta

Pro zpětné volání s Oskartou je nutné zadat číslo ve formátu 123 mezinárodní tvar čísla a #. Například 123+420 608 0­11 552#.

Ceny hovorného lze zjistit zadáním země, ze které a do které chcete volat.

Příklad – Volání z Francie do ČR
Operátor – program Bouygues Telecom Orange France SFR
Ve špičce Mimo špičku Ve špičce Mimo špičku Ve špičce Mimo špičku
T-Mobile Standard 37,65 Kč 22,35 Kč 40,49 Kč 25,51 Kč 40,08 Kč 25,10 Kč
bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH
T-Mobile WorldClass 19 Kč jednotná cena bez DPH
T-Mobile Relax 35 Kč jednotná cena bez DPH
T-Mobile Twist 45,30 Kč s DPH
Eurotel Tarify 43.93 Kč 25.98 Kč 47.23 Kč 29.76 Kč 46.76 Kč 29.28 Kč
s DPH s DPH s DPH s DPH s DPH s DPH
Eurotel Go 45,40 Kč jednotná cena s DPH
Oskarta 45,22 Kč jednotná cena s DPH
Oskar Tarify (bez DPH) 37,01 Kč 21,89 Kč 39,79 Kč 25,07 Kč 39,40 Kč 24,67 Kč
(s DPH) 44,04 Kč 26,05 Kč 47,35 Kč 29,83 Kč 46,88 Kč 29,36 Kč

Drobné rozdíly v číslech u jednotlivých operátorů v tabulce jsou dané závislostí na kurzu eura.

Je zřejmé, že má cenu dělat srovnání pouze v zemích, kde mají čeští operátoři nasmlouvané výhodné podmínky pro své klienty. Vzhledem k tomu, že jediný, kdo poskytuje svým zákazníkům výhody, je T-Mobile, je nutné zamířit do zemí, kde právě tato společnost poskytuje zvláštní sazby. V jiných zemích je totiž hovorné u všech našich operátorů stejné, protože cenu určují tamější operátoři.

Jednou ze zemí, kde lze využít výhod T-Mobile, je například Francie. Ta spadá pod WorldClass i pod T-Mobile Relax ve formě Holiday. Obvyklá cena hovorného se zde bez slev pohybuje v následujících relacích.

T-Mobile ve Francii
Bouygues Telecom Orange France SFR
Ve špičce Mimo špičku Ve špičce Mimo špičku Ve špičce Mimo špičku
37 Kč 22 Kč 40 Kč 25 Kč 40 Kč 25 Kč
(45 Kč) (27 Kč) (47 Kč) (30 Kč) (47 Kč) (29 Kč)

Ceny uvedeny bez DPH (s DPH)

Podstatný rozdíl, jak bylo předesláno, nalezneme jen u zvýhodněných tarifů T-Mobile.

S T-Mobile Relax lze volat za cenu 35 Kč bez DPH, což je přibližně o 2 Kč/minutu méně než při běžném hovoru. Podstatný rozdíl ale tvoří sazba u WorldClass, neboť u ní je hovorné 19 Kč/minutu bez DPH.

Anketa

Ze zahraničí...

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).