Hlavní navigace

Ve znalostech pojištění máme velké mezery. Vyznejte se v pojmech

21. 3. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná částka, pojistné. To nejsou cizí slova, pokud máte jakékoli pojištění, měli byste vědět, co znamenají. Bohužel tomu tak většinou není.

Jak vyplynulo z exkluzivního průzkumu České asociace pojišťoven (ČAP), Češi v pojištění poměrně tápou. Výbornou orientaci v produktech, které nabízí pojistný trh, prokázalo jen 5 % respondentů, dobrou orientaci v pojistných produktech obhájila sotva třetina z nich. V průměru se orientují na horší trojku, a to jak v základních pojistných pojmech, tak i v jednotlivých typech pojištění.

Výborně a chvalitebně mohlo být v testu pojistné gramotnosti klasifikováno 34 % mužů, stejnou úroveň znalostí obhájilo jen 20 % žen. Přestože je již v současné době finanční a pojistné gramotnosti věnována pozornost i na školách, mladí lidé dopadli nejhůře. Polovina z nich prokázala dostatečné a nedostatečné znalosti. Z hlediska věku a příjmu nejlépe uspěly osoby starší 40 let a s příjmy nad 20 tis. Kč měsíčně. Mladší generace by si ve svém zájmu měla informace doplnit, varuje manažerka vzdělávání a komunikace ČAP Marcela Kotyrová a uvažuje: Představuje pro pojistný trh do budoucna velký potenciál a větší informovanost jí umožní sjednat si adekvátní pojistnou ochranu. S nízkou úrovní znalostí se tito lidé mohou stát v budoucnu snadnou kořistí takových finančních poradců, kteří myslí více na svůj profit než na blaho klienta, anebo si sjednat takové produkty, jež jim v případě pojistné události zkrátka nepřinesou očekávaný efekt, dodává. 


Autor: Česká asociace pojišťoven

Test pojistné gramotnosti

Základ je pojistná smlouva

Základem je se před podpisem dobře seznámit s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami i jejich dodatky. Jak průzkum ukázal, pečlivě se s nimi seznamuje jen polovina klientů. V pojistných podmínkách je nutné ověřit primárně rozsah pojištění a výši pojistného plnění a výši spoluúčasti. K tomu je třeba dobře porozumět pojmům, jakými jsou například pojistné riziko, pojistná částka, indexace, výluka z pojištění, a znát rozdíl mezi pojistníkem a pojištěným. Zorientovat se v těchto výrazech není až tak časově náročné a z dlouhodobějšího hlediska se to vyplatí.

Co je třeba vědět o životním pojištění?

Životní pojištění je často srovnáváno s jinými spořicími produkty (např. s podílovými fondy, penzijním připojištěním, stavebním spořením). Rozdíl mezi životním pojištěním se spořící složkou a běžným spořením nezná 48 % respondentů výzkumu. Z takového porovnání pak často životní pojištění vychází jako méně výhodné. Tyto produkty však nelze srovnávat. Životní pojištění samozřejmě může sloužit z části jako spoření, jeho primární funkcí je však pojistná ochrana rizik pojištěného se správně nastavenými pojistnými částkami.

Optimální pojistnou částku na smrt lze odvodit z výše ročního příjmu – měla by činit jeho dvou až pěti násobek. Nejběžnějším důsledkem nedostatečné pojistné ochrany je v případě vážných událostí (úmrtí, invalidita, závažné onemocnění, trvalé následky úrazu) skutečnost, že vyplacené pojistné plnění není dostačující pro kompenzaci vzniklé ztráty. Chybou rovněž bývá, že klienti nezohledňují všechna reálná rizika. Jak ukázal výzkum, téměř 70 % má největší obavu ze závažného onemocnění, paradoxně ale připojištění závažného onemocnění tvoří pouze 2,2 % z celkového předpisu životního pojištění.

Pojistnou smlouvu životního pojištění lze podle potřeby aktualizovat, a to v návaznosti na životní cykly a potřeby zajištění konkrétních rizik, ale také při zásadní změně rodinných příjmů, ztrátě či změně zaměstnání, aktivním výkonu rizikových sportů atd.


Autor: Česká asociace pojišťoven

Znáte základní rozdíly mezi Životním pojištěním se spořící složkou a mezi pravidelným spořením?

Základem v pojištění majetku je správné nastavení pojistné ochrany, tj. výběr rizik, která nás mohou skutečně ohrozit. V žebříčku škod na majetku představují krádeže a vloupání plných 44 % z celkového počtu pojistných událostí. Následují vodovodní škody (17 %) a škody, jež se nám podaří nechtěně způsobit třetí osobě (16 %). Rozsahem jsou však největší živelní škody nebo například požáry. Lidé často ani netuší, že majetek lze pojistit i například proti výbuchu, přímému úderu bleskem, tíze sněhu nebo vichřice a krupobití. Kromě správného výběru rizik je třeba také správně stanovit pojistnou částku.

Ta by měla vždy odpovídat skutečné hodnotě majetku. Mnozí ji stanovují nižší, a to ze dvou důvodů. Buďto klient nedisponuje dostatečnými zkušenostmi a hodnotu svého majetku nechtěně podhodnotí, nebo ji podhodnotí záměrně s cílem ušetřit na pojistném. Pokud ale pojistná částka neodpovídá skutečnosti, vyplatí pojišťovna v případě pojistné události poměrově nižší částku pojistného plnění a vyplacené pojistné plnění neumožní vzniklou škodu kompenzovat. K takovéto „podpojištěnosti“ může dojít v průběhu pojistného období i opomenutím aktualizovat pojistnou smlouvu.

V majetkovém pojištění je aktualizace doporučována v tříletých intervalech, pokud nedojde k výrazným změnám. Těmi může být například výrazné rozšíření majetku, rozvod či úmrtí pojistníka, kdy je nutné zjistit, zda pojistná smlouva trvá a přechází na právní nástupce, či skončila datem úmrtí.


Autor: Česká asociace pojišťoven

Aktualizujete smlouvy o pojištění nemovitosti/domácnosti podle aktuální hodnoty svého majetku?

Pojištění nemusí krýt jen škody, které se nám stanou, ale i škody, které způsobíme svému okolí… 

Překvapivým zjištěním z aktuálního průzkumu byl vztah k pojištění odpovědnosti z občanského života. Kromě toho, že jej lidé málo znají a připisují mu jiný účel, než opravdu má, jej má sjednáno jen 23 % respondentů. Toto pojištění, sjednávané zejména jako připojištění k pojistce domácnosti, poskytuje pojistnou ochranu v případě, kdy některý ze členů pojištěné domácnosti způsobí jinému subjektu škodu, za níž odpovídá a kterou mu je povinen nahradit. Vztahuje se na škody na majetku, zdraví či životě, které mohou jít až do milionů korun. Např. na rozbití zboží v obchodě, vyplavení sousedního bytu, nechtěné škody způsobené dětmi, domácími zvířaty atd. I toto pojištění má své pojistné podmínky, limity a výluky, se kterými je dobré se předem seznámit


Autor: Česká asociace pojišťoven

Jaké pojistné produkty máte vy obecně sjednané? (%)

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).