Hlavní navigace

Ukradli vám mobil - co teď?

7. 11. 2003
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

"Takový důl, to je díra v zemi. Ten vám nikdo nevezme," usmívá se klasik. Ovšem i my víme své, a ukrást se dá nejen důl, ale i mobilní telefon. Jak postupovat, aby škoda z krádeže mobilního telefonu byla co nejnižší? Každý operátor má svůj postup a vyplatí se ho znát.

T-Mobile

V případě odcizení nebo ztráty SIM karty je dle Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. nutné neprodleně tuto skutečnost oznámit na Oddělení péče o zákazníky (tel.: 603 603 603, adresa: T-Mobile Czech Republic a.s., Evropská 178, Praha 6, 160 67).

Tarifní zákazníci (zákazníci s uzavřenou smlouvou)

Pokud jste tarifním nebo business zákazníkem, kontaktujte co nejrychleji Infolinku T-Mobile a požádejte o zablokování hovorů z důvodu krádeže nebo ztráty. Infolinka T-Mobile je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Způsoby volání na Infolinku T-Mobile jsou:

  1. z pevné linky nebo od jiného operátora 603 603 603
  2. ze zahraničí : +420 603 603 603
  3. z mobilního telefonu T-Mobile zkrácená volba 4603 (zdarma)

Pro autorizaci je nutné sdělit telefonní číslo a heslo pro komunikaci s operátorem. Blokování je provedeno ihned a je zpoplatněno částkou 400 Kč plus DPH 5 % (420 Kč s DPH). Tato částka je vyúčtována v následujícím Vyúčtování služeb. Blokovaní nemá vliv na účtování měsíčního paušálu. Poté je možné na kterémkoliv prodejním místě T-Mobile (značkové prodejně i u dealera) požádat o vystavení nové SIM karty s původním telefonním číslem. O novou SIM kartu může zákazník požádat i na Infolince T-Mobile.

K žádosti je třeba předložit platný občanský průkaz (cizí státní příslušník se prokazuje pasem), právnické osoby předkládají navíc plnou moc v případě, že nejsou oprávněni za firmu jednat na základě výpisu z obchodního rejstříku.

Po předložení dokladů vám bude vydána nová SIM karta se stejným telefonním číslem.

Twistoví zákazníci

Pokud dojde k odcizení nebo krádeži Twist SIM karty, službu blokování SIM karty T-Mobile zákazníkům nenabízí (mohlo by dojít ke zneužití). V případě ztráty či odcizení telefonu může být na vaše přání zaznamenáno identifikační číslo vašeho telefonu na Infolince T-Mobile do speciální databáze pohřešovaných telefonů. Pokud na Infolinku T-Mobile zavolá osoba, která telefon najde, může T-Mobile původního majitele kontaktovat na základě údajů, které poskytl do této databáze.

Eurotel

Tarifní zákazníci (zákazníci s uzavřenou smlouvou)

Jste-li zákazníky využívajícími tarifních programů společnosti Eurotel můžete při ztrátě či zcizení zablokovat SIM kartu.

Zablokováni SIM karty je možné provést 3 způsoby:

  1. telefonicky na Oddělení služeb zákazníkům: +420 267 016 701, zelená linka: 800 1 80011 (zdarma pro volání z pevné sítě na území ČR)
  2. faxem: +420 267 016 733
  3. osobní návštěvou ve značkové prodejně Eurotelu

Zablokování SIM karty (pouze CORE) je zdarma. K zablokování SIM karty na požádání zákazníka je nutné vždy uvést šestimístné „zákaznické identifikační číslo“, jméno, rodné číslo. Stejné údaje jsou potřeba i při blokovaní SIM karty faxem.

Pokud jste vázáni smlouvou na 24 měsíců, musíte se do 14 dní od zablokovaní SIM karty dostavit do značkové prodejny Eurotelu, kde získáte novou SIM kartu. Pokud nejste vázáni smlouvou na 24 měsíců, můžete se dostavit pro novou SIM kartu kdykoliv. K vydání nové karty budete potřebovat občanský průkaz, jeden další doklad (pas, řidičský průkaz, rodný list) a smlouvu se společností Eurotel.

Další možností je zablokování mobilního telefonu. Blokace telefonu je opět zdarma. Zablokovat používání mobilního telefonu v síti Eurotel pomoci jeho IMEI kódu lze v případě krádeže mobilního telefonu, nikoli v případě ztráty. Po ohlášení krádeže na Oddělení služeb zákazníkům a zablokování SIM karty, musíte do 24 hodin zaslat faxem nebo doručit osobně potvrzení od Policie ČR o krádeži společně se záručním listem telefonu, na kterém je uveden jeho IMEI kód. Pak bude mobilní telefon blokován pro použití v síti společnosti Eurotel.

GO zákazníci

Uživatelé Go sad mohou využít pouze zablokování mobilního telefonu. Blokace telefonu je zdarma. Zablokování IMEI kódu telefonu Eurotel provede na základě žádosti, a to v případě, že telefon bude ukraden nebo se ztratí.

Žadatel musí předat tyto informace:

  1. podepsanou žádost o blokaci IMEI kódu Go telefonu. Tato žádost musí obsahovat IMEI kód, telefonní číslo, které bylo s telefonem používáno nejméně 2 měsíce,
  2. oznámení od Policie ČR, že ztráta nebo odcizení telefonu bylo ohlášeno,
  3. fakturu, pokladní doklad nebo záruční list, potvrzující koupi telefonu.

Tato informace musí být odfaxována na tel: +420 267 016 321 do 24 hodin od okamžiku, kdy Policie ČR vydala potvrzení o hlášení ztráty nebo odcizení telefonu. Eurotel nebude blokovat Go služby. Zablokovat lze pouze telefony používané v rámci sítě Eurotel. Všechny ostatní informace můžete obdržet na Go lince.

Pojištění telefonu

U společnosti Eurotel si můžete svůj mobilní telefon i pojistit v nabídce „Eurotel pojistný program“, která snižuje následky krádeže mobilního telefonu. Za roční pojistné od 790 Kč máte nyní jako zákazníci Eurotelu (Eurotel, Go i T!P) jistotu, že v případě uznané krádeže či loupeže mobilního telefonu získáte zdarma stejný nebo ekvivalentní přístroj. Pojištění připravil Eurotel se společností MARSH ve spolupráci s Generali Pojišťovnou a ČSOB Pojišťovnou.

Eurotel pojistný program kryje hned několik pojistných událostí – krádež za předpokladu překonání překážky včetně krádeže z nestřeženého uzamčeného automobilu a loupež, kdy pachatel použil násilí nebo pohrůžky násilím. Pojištění přitom platí nejen na území České republiky, ale po celém světě při cestách, jejichž délka nepřesahuje 90 dní.

Při uznání pojistné události si můžete koupit nový mobilní telefon stejného nebo ekvivalentního typu a pojišťovna vám následně jeho plnou cenu proplatí. Pojištění je sjednáno s nulovou spoluúčastí, takže v případě krádeže neplatíte ani korunu navíc.

Pokud o pojištění máte zájem, stačí, abyste vyplnili a podepsali pojistnou smlouvu v kterékoliv značkové prodejně Eurotelu. Zároveň je třeba předložit záruční list k telefonu a doklad o jeho koupi. V případě krádeže nebo loupeže je potřeba ji co nejrychleji nahlásit policii a vyžádat si kopii sepsaného protokolu. Poté se vrátíte na servisní centrum firmy MARSH (+420 221 418 888) nebo centrum zákaznické péče Eurotelu (*11 a *88), kde dostane pokyny pro další postup a škodní formulář.

Roční pojistné závisí na aktuální nedotované ceně mobilního telefonu v době podpisu pojistné smlouvy. Za telefony s cenou do 10 tisíc korun zaplatíte roční pojistné 790 Kč, u přístrojů v rozmezí 10 – 20 tisíc korun zaplatíte 1290 Kč a nejdražší mobilní telefony do 35 tisíc korun lze pojistit za 1890 Kč. Pojistit je možné jen mobilní telefony mladší než dva roky – závisí na datu nákupu uvedeném na záručním listu. Další podmínkou je, že telefon pochází ze skladu Eurotelu.

Oskar

V případě Oskara musíte zavolat na OskarLinku, kde se identifikujete svým heslem. Na základě identifikace je vám maximálně do jedné hodiny zablokováno telefonní číslo. Platí, čím dříve, tím je větší šance, že zloděj nebude moci zneužít váš mobil a napáchat na vašem účtu vysoké škody. V případě Oskara pro blokování SIM kontaktujte OskarLinku na 800 770 077.

Tarifní zákazníci (zákazníci s uzavřenou smlouvou)

Po ohlášení vám Oskar zablokuje jak odchozí, tak i příchozí hovory. Pokud totiž například kartu později najdete, lze kartu zdarma odblokovat (paušál ovšem stále běží). Mimo to, u Oskara je klient chráněn Volací zálohou. Pokud by tedy chtěl někdo zneužít ztracenou/ukradenou kartu, může využít jenom volací zálohu + volné minuty, poté ho systém zablokuje. Můžete si zažádat o stejné telefonní číslo, které dostanete za poplatek 1000 Kč bez DPH.

FIN21

Oskartoví zákazníci

I v případě Oskarty zavolejte na bezplatnou OskarLinku 800 770 077, kde vám po ověření údajů (po sdělení tajného číselného hesla) bude SIM karta zablokována. Zablokovány budou jak příchozí, tak i odchozí hovory. Za novou SIM kartu se stejným číslem, kterou vám Oskar zašle domů, zaplatíte 1000 Kč bez DPH, samozřejmě za předpokladu, že máte o tuto službu zájem.

Verdikt

Všem poškozeným doporučuji vždy krádež ohlásit i na Polocii ČR – všichni operátoři se účastní trestního řízení v rámci platných právních předpisů. Teoreticky by bylo technicky možné i telefonní přístroj se SIM kartou vystopovat, ale žádný z našich operátorů na to nemá technické vybavení ani dostatečný počet pracovníků.

Anketa

Kolikrát vám byl zcizen mobilní telefon?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).