Hlavní navigace

Účet "na míru" pro podnikatele

27. 4. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Každá profese má svá specifika, každá je jiná a každá potřebuje jiné bankovní služby. Proto banky vytvářejí specializované běžné účty pro vybrané skupiny podnikatelů a neziskové organizace. Čeho všeho jsou banky při tvorbě specializovaných účtů schopné?

Za vším hledej peníze

Jakákoliv podnikatelská aktivita je spojená s peněžními toky, ať už jde o běžnou obchodní činnost nebo výrobu. Pokud se naším obchodním partnerem stane zahraniční subjekt, kterému poskytujeme služby nebo prodáváme výrobky, jsou toky peněz složitější a dražší. Směřuje-li pak většina firemních výstupů za hranice země, je hladký průběh peněžních vyrovnání existenčně důležitý. Banky se nám v praxi stávají dobrým pomocníkem a jsou schopny nám tento „trn z paty“ vytrhnout.

Dále se v souvislosti se zahraničním platebním stykem nabízí i možnost zajištění se proti kursovým rizikům, která se stala v posledních letech pro spoustu firem jedním z největších nebezpečí. Řešením i takto složitých problémů se může stát vhodně zvolený běžný účet.

V souvislosti s rozvojem internetového bankovnictví vznikla navíc příležitost využít možnosti ovládat podnikatelská konta prostřednictvím několika klinutí myší přímo z naší kanceláře, a to i v případech, kdy jde o složité zahraničně obchodní transakce.

Dalšími specifickými požadavky ze strany podnikatelů na bankovní služby jsou řešení problémů s kolísáním likvidních prostředků, které se váže na koloběh oběžných aktiv a možné výkyvy pracovního kapitálu. V tomto případě je pro podnikatele nezbytné, aby banka stála po jeho boku a tyto odchylky pomáhala vyrovnávat, přičemž nutná rychlost a pohotovost banky je dána vlastnostmi daného bankovního produktu. A právě specializované běžné účty mohou být nositeli všech těchto nezbytně nutných vlastností, které banky na základě svých zkušeností podnikatelům konstruují.

Přeshraniční platební styk a kolísání likvidity samozřejmě nepředstavují celkový výčet problematiky bezhotovostního platebního styku podnikatele. Platí, že každá profese má jisté zvláštnosti, které bankám nedovolují poskytovat služby s obecným zaměřením. V jejich nabídkách jsou proto přítomny i na jednotlivé profesní skupiny orientované běžné účty. Banky proto dnes vyhoví požadavkům notářů, advokátů, daňových poradců, lékařů i řadě dalším profesím.

Příklady specializovaných běžných účtů

V následující části jsou uvedeny různé příklady specializovaných běžných účtů vždy od různých bank, které navazují na výše zmíněné informace.

ČSOB – Obchodní konto

Obchodní konto představuje komplexní balíček bankovních produktů a služeb, který zabezpečuje každodenní finanční provoz podnikatele a živnostníka. Výhodou konta je právě jeho komplexnost, která pokrývá potřeby v oblasti provozního financování, investování, moderní manipulace s kontem a rychlého platebního styku spojeného s obchodováním do zahraničí. Skládá se z běžného účtu (zřízení je zdarma) vedeného v Kč. Ten umožňuje provádět standardní platební styk a 200 transakcí tuzemského platebního styku pořízených prostřednictvím elektronických distribučních kanálů s trvalými příkazy zdarma.

Zdarma je poskytováno i vydání a vedení embosované mezinárodní platební karty Visa Business s pojištěním při cestách do zahraničí ve variantě Exclusive a pojištěním právní ochrany řidiče motorového vozidla D. A. S. plus další dvě debetní mezinárodní platební karty Visa Electron, přičemž tento soubor karet je po celou dobu vedení konta poskytován zdarma. Dále je možné využít jednotlivých služeb ČSOB Elektronického bankovnictví, a to prostřednictvím osobního počítače, mobilního nebo klasického telefonu.

V rámci konta je možné i povolené přečerpání k účtu pro vyřešení přechodného nedostatku finančních prostředků.

Dále je v rámci tohoto produktu poskytováno i ČSOB Investiční poradenství, které na základě komisionářské smlouvy ČSOB zprostředkuje nákup a prodej cenných papírů.

Česká spořitelna – Profit program

Profit program je určen malým firmám a podnikatelům, je jistou obdobou výše uvedeného Obchodního konta ČSOB, avšak navíc zahrnuje zvýhodněné pásmové úročení (odvíjející se od zůstatku na účtu). Banka ke kontu vydává služební platební karty Visa Electron, Visa Business a Visa Business Gold. Kromě toho poskytuje i služby přímého bankovnictví Homebanking, GSM banking SIM Toolkit nebo Servis 24. Na programu jsou nejzajímavější doplňkové služby: nezajištěný kontokorentní úvěr Profit program až do výše 1 mil. Kč, zvýhodněná nabídka balíčku Komplexní program pro management firmy (50% sleva z poplatku za vedení a správu po dobu 6 měsíců), zdarma účetní software pro podvojné účetnictví v hodnotě 15 tis. Kč a dále pak program penzijního připojištění pro zaměstnance firmy.

HVB Bank – Účet úschov u notáře

HVB Bank si uvedeme v souvislosti s profesně orientovanými běžnými účty. Mezi ně patří například účty úschov u notáře, které jsou specifickým typem účtu. Na něm jsou uloženy prostředky třetích osob, přičemž majitelem účtu může být pouze notář vykonávající notářský úřad v ČR (člen Notářské komory ČR). Vedení účtu ošetřuje zvláštní smlouva, která omezuje možnost dispozice s prostředky na účtu jak z hlediska oprávněné osoby, tak z hlediska účelu použití prostředků. K tíži tohoto účtu není banka oprávněna zúčtovat své eventuální pohledávky, prostředky na účtu nemohou být předmětem exekuce, dědictví ani nemohou sloužit jako zajištění závazků.

Banka při vyzvednutí úschovy přesně vyčíslí úrokový výnos za dobu trvání úschovy a na požádání sestaví souhrnný výpis za celou dobu trvání notářské úschovy od jejího složení na účet až po její konečné vypořádání. Paušální poplatek za jednu úschovu zahrnuje poplatek za vedení účtu, výpisy z účtu, veškeré transakce tuzemského platebního styku a vklady a výběry hotovosti. Kromě toho existuje i možnost úschovy cenných papírů, závětí a jiných listin v sejfové schránce.

Raiffeisenbank

Dalším zajímavým produktem je systém MultiCash od Raiffeisenbank, který umožňuje řízení peněžních toků v zahraničí z ČR. Je užitečný především v situacích, kdy se chystáte založit dceřinnou či sesterskou společnost v zahraničí a chcete mít kontrolu nad jejími finančními toky. Systém umožňuje zadávat, autorizovat, nebo jen sledovat převody z jednoho běžného účtu na účet u některé ze sesterských bank Raiffeisenbank v zahraničí (Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko a Slovensko).

MultiCash umožňuje standardní bankovní operace, zahraniční platby (včetně plateb s budoucí valutou), různé splatnosti, účty a priority v rámci jedné dávky, trvalé platební příkazy s automatickým vytvářením dle zadaného splátkového kalendáře, urgentní platby, oboustranné propojení s účetním systémem/mzdovou agendou (export/import příkazů), šablony platebních příkazů, databáze zahraničních a domácích partnerů, aktuální kurzovní lístek Raiffeisenbank a. s. a ČNB, kódy bank, zemí, platebních titulů, grafické výstupy, orientační úrokové kalkulace, finanční plánování, protokoly k odeslaným platebním souborům, automatickou komunikaci s bankou (např. stažení výpisů v nočních hodinách, podrobné informace o aktuálním stavu na účtu včetně předúčtovaných položek aktualizované bankou několikrát denně, atd.). Navíc systém zahrnuje řadu standardních i speciálních bezpečnostních prvků (součástí systému je například i modul Elektronický podpis).

Program dále umožňuje pomocí čtyř kategorií přiřazovat jednotlivým uživatelům různé úrovně oprávnění k autorizaci plateb a podporuje i tzv. vzdálený podpis plateb, kdy je možné autorizovat platební příkazy z jiného místa, v němž nebyly vytvořeny.

KB – Optimum Medicum

Optimum Medicum je určen specificky orientované profesní skupině, fyzickým osobám-podnikatelům a právnickým osobám z oboru zdravotnictví (lékaři, nemocnice, lékárny, veterinární služby, maloobchod s farmaceutickými přípravky, zdravotnickými a ortopedickými výrobky). Jedná se o balíček produktů a služeb pro jednoduché a pohodlné ovládání. Součástí balíčku je profesní běžný účet s možností čerpat povolený debet, platební karta s rozsáhlým pojistným programem a telefonickéinternetové bankovnictví.

Kromě standardních výhod přímého bankovnictví a povoleného debetu (až 3 mil. Kč, řešení opožděných plateb ze zdravotních pojišťoven), je velkým pozitivem i služební mezinárodní platební karta Prestige Card s pojistným programem Interpo Plus pro cesty do zahraničí, dále pak 50% sleva ze zřizovacího poplatku PC bankovnictví Profibanka a individuální obsluha s přiřazeným bankovním poradcem.

eBanka – Transparentní účet

V případě Transparentního účtu se sice jedná o firemní účet, ale přesto si ho uvedeme jako příklad dalšího produktu určeného specifickému tržnímu segmentu, kterým jsou neziskové organizace (nadace, občanská sdružení, politické strany, veřejná správa, církve atd.). Cílem této služby je ukázat průhlednost hospodaření těchto organizací. Jakýkoliv návštěvník internetových stránek eBanky může nahlédnout do jejich příjmů a výdajů a přesvědčit se o výši darů jednotlivých sponzorů i o struktuře výdajů konkrétní organizace. Vedení transparentního účtu v cenovém programu Základ je osvobozeno od měsíčního poplatku za vedení účtu v hlavní a vedlejší měně a od poplatku za přímé bankovnictví. Neziskové organizace platí pouze poplatky spojené s transakcemi a generováním výpisu.

Citibank – CitiBusiness dealing

CitiBusiness dealing je služba umožňující provádět operace se zahraniční měnou. Jejím prostřednictvím lze získávat individuální kurzy pro zahraniční platby – tzv. měnové konverze. Této služby lze využít pro transakce v minimální výši 10 000 USD nebo v ekvivalentní částce v jiné zahraniční měně. Citibank popisuje princip fungování následovně: Klient zadá cizoměnovou platbu v Internetovém bankovnictví prostřednictvím Cizoměnové platby – Dealing. Poté zavolá službu Citibusiness dealing, která mu sdělí nabídku individuálního kurzu pro danou platbu. Pokud klient souhlasí s kurzem, ústně kurz potvrdí a Citibank provede platbu. Pokud s kurzem nesouhlasí, má možnost počkat na další vývoj kurzu v průběhu dne nebo platbu písemně zrušit, přičemž službu lze využít i pro převod mezi účty klienta u Citibank v různých měnách.

Shrnutí

Uvedená nabídka specializovaných účtů není ani zdaleka kompletní. Je jen praktickým náhledem na možnosti alternativních podnikatelských účtů. Většina českých bank má v nabídce zpravidla několik specializovaných úč­tů.

Máte možnost otevření speciálního podnikatelského účtu?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).