Hlavní navigace

Tisíc firem z kupónovky stále funguje. Můžete mít u sebe hodnotné akcie

28. 7. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Freepik.com, podle licence: Rights Managed
Z dob kuponové privatizace existuje řada hodnotných akcií, o nichž jejich majitelé vůbec neví. Obyčejní lidé tak nechávají ležet ladem majetek, který se odhaduje na deset miliard. Jak získat své nároky zpět?

Na podzim uběhne 30 let od začátku kuponové privatizace, která mnoho Čechů přivedla k většímu či menšímu vlastnictví řady firem. Ne každý ale své akcie prodal. Mnozí jejich osud přestali sledovat a na akcie zapomněli nebo o nich neví, protože kuponové knížky vlastnili jejich zesnulí příbuzní. Podle odhadů projektu Zapomenuté miliardy by takových lidí mohlo být kolem dvou set tisíc. Celková hodnota zapomenutého, ale stále existujícího majetku v akciích a nárocích na dividendy se odhaduje na deset miliard korun.

V evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů je kolem 750 tisíc nezařazených majetkových účtů. Hodnotné akcie obsahuje jen menší část z nich, stále se ale jedná až o 200 tisíc majetkových účtů. Přibližně třetina z tohoto počtu je vedená na vlastníky, kteří už nežijí. I po jejich odečtení je ale řeč o skoro 100 tisících lidí, kterým patří majetek, o němž nemají mnohdy ani tušení, vysvětlil Daniel Surmař, zakladatel fintech startupu Zapomenuté miliardy. Právě prostřednictvím této služby můžete snadno zjistit, jestli vám na tzv. nezařazených účtech neleží ladem zapomenuté nároky. Odměnu platíte jen v případě, že vám služba najde hodnotný majetek, o kterém jste dosud nevěděli.

Kuponová privatizace, která probíhala ve dvou vlnách mezi lety 1992 a 1994,  zprostředkovala převod vlastnictví státních podniků na občany. Každý, kdo byl plnoletý, si mohl koupit za 35 korun kuponovou knížku a k ní kolek v hodnotě tisícikoruny. Kuponovka obsahovala deset kuponů, za které jste mohli získat akcie privatizovaných státních podniků.

Od kuponovky k zapomenutému bohatství

Služba Zapomenuté miliardy dohledává tyto staré nároky na tzv. nezařazených účtech vedených Centrálním depozitářem cenných papírů. Nezařazené účty vznikly při zániku Střediska cenných papírů, respektive při přechodu evidence na Centrální depozitář cenných papírů, vysvětlil serveru Měšec.cz Surmař s tím, že byl poté každý vlastník vyzván k zařazení takového účtu pod některého z účastníků depozitáře (např. banky). Kdo výzvu vyslyšel, proměnil nezařazený účet na zařazený. Významná část účastníků kuponové privatizace to ale neudělala. Ať už kvůli tomu, že se jim nepodařilo výzvu doručit, nebo se jim nechtělo tyto technikálie řešit a později prostě zapomněli.

Podle zprávy projektu Zapomenuté miliardy už vlastníci za posledních 15 let přišli kvůli tomuto opomenutí odhadem o 2,6 miliardy Kč. Už na podzim dojde k promlčení dalších nároků, zhruba v hodnotě jedné miliardy.

Jak to funguje

Využití služby je jednoduché, nenáročné a probíhá elektronicky. Začíná tím, že vyplníte žádost o nalezení akcií buď jako jejich potenciální majitel, nebo dědic, který chce ověřit, jestli se v rámci dědického řízení nezapomnělo na akcie, které patřily zesnulým příbuzným.

Vyplníte pár osobních údajů (v případě dědiců jde i o údaje o zesnulém) a stvrdíte žádost. Uzavíráte smlouvu o vyhledání zapomenutých akcií a zapomenutých pohledávek. Následně do e-mailu obdržíte přihlašovací údaje a na uvedený mobil SMS kód. Služba slibuje první avízo o výsledcích zaslat do 15 dnů.

Tato další zpráva obsahuje informaci, že služba pokročila s hledáním vašeho majetku. Zároveň obsahuje výzvu k potvrzení totožnosti a Žádosti o výpis z nezařazeného majetkového účtu. Ověřit totožnost můžete buď přes mobilní telefon, nebo web nahráním fotek obou stran občanského průkazu do vašeho profilu. Elektronické ověření ještě obsahuje požadavek na vyfocení majitele nároků, takže pokud toto „papírování“ zařizujete za své rodiče nebo prarodiče, v tomto kroku je musíte mít u sebe. Ověřit totožnost můžete i tak, že vytisknete Žádosti o výpis z nezařazeného majetkového účtu, opatříte ji úředně ověřeným podpisem a pošlete ji poštou.

Za dalších pár dní obdržíte Výpis zapomenutých akcií a pohledávek s orientační hodnotou akcií nebo pohledávky a s odhadovanou výší nálezného.

Na výpisu najdete akcie i pohledávky
Autor: Gabriela Hájková

Na výpisu najdete akcie i pohledávky

Pokud vám služba našla akcie společnosti obchodované na pražské burze (ČEZ, O2, Komerční banka nebo Philip Morris), do 15 dnů by vás měla kontaktovat s nabídkou na jejich odkup. Pokud jste majiteli jiných veřejně obchodovaných akcií, přijde nabídka na odkup do 30 dnů. U ostatních akcií může trvat zaslání nabídky na odkup až 90 dnů. Stejně tak se služba připomene s nabídkou i v případě zapomenutých pohledávek.

Nejásejte předčasně

Vlastníte-li z kuponovky akcie, o kterých víte, ale chcete ověřit, zda jste nezapomněli na jiné, nejásejte předčasně. Může se totiž stát, že na výpisu budou uvedené právě akcie, o kterých už víte.

Na nezařazeném účtu totiž můžou být i akcie, ze kterých dostáváte už dávno dividendy. Prostě jste si jen v minulosti účet nezařadili pod některého z účastníků depozitáře. Pobírání dividendy samo o sobě nebrání tomu, že jsou akcie na nezařazeném majetkovém účtu a vlastník s nimi nemůže nijak nakládat apod. Kdo nám oznámí, že o takových akciích ví (protože aktivně pobírá dividendu) a chce si je ponechat, tak za takové akcie nebude platit žádné poplatky, vysvětlil Surmař s tím, že tento případ se týká nižších desítek jejich klientů.

Dále se může stát i to, že pamatujete, že nějaké akcie mít máte, ale přijde vám zpráva, že žádný majetek nenašli. Důvodem může být zánik firmy nebo vytěsnění či zánik vašich akcií v kombinaci s případnou promlčenou náhradou.

Kolik zaplatíte?

Odkup vašich nároků je samozřejmě dobrovolný. Je to jednoduchá cesta pro ty, kteří preferují peníze před investováním nebo nemají prostředky na úhradu nálezného. Nálezné je cenou za danou službu. Účtuje se jen v případě, že vám našla hodnotné akcie. Hodnotné akcie jsou jednoduše ty, které mají krátkodobý až střednědobý potenciál k tomu, že za ně někdo zaplatí, zaplatí za ně cenu, za kterou je odkoupíme, nebo vyšší, vysvětlil serveru Surmař.

Nálezné se řídí sazebníkem a platí se až nakonec. Výše poplatku je stanovena individuálně pro každý titul v kontextu případného odkupu, rizika, administraci apod., informoval Surmař s tím, že u všech akcií, mimo akcií obchodovaných na pražské burze, si účtují nálezné jen tehdy, pokud nabídnou i odkup takových akcií za nejlepší nebo jednu z nejlepších cen na trhu. Služba vám tak může vytrhnout trn z paty i v případě, že vám nalezne veřejně neobchodované akcie, které byste sami prodávali jen krkolomně.

Obecně platí, že za službu vyhledání majetku byste neměli nikdy zaplatit víc než 15 % hodnoty nalezeného majetku. Nálezné za pohledávky činí vždy 10 %.

Odkup, nebo si nech

Za měsíc fungování našli majitelé prostřednictvím této služby nároky za 320 milionů korun. Nejvyšší nalezená částka na jednoho člověka je zatím ve výši 407 tisíc korun.

Pokud se rozhodnete akcie odprodat, potvrdíte přijetí nabídky v e-mailu nebo přes telefon. Následně musíte úředně ověřit svůj podpis na Souhlasu s převodem akcií a poslat ho poštou. Zbytek už zařídí za vás. Pro zabezpečení vypořádání obchodu nejprve doložíme obchodníkovi úhradu kupní ceny nebo složíme kupní cenu u obchodníka a ten následně provede převod akcií, vysvětlil šéf fintechového startupu a dodal, že od doručení zmíněného dokumentu trvá vypořádání obchodu obvykle méně než 20 dnů, do kterých dostanete peníze za své akcie na bankovní účet. Peníze odcházejí vždy nejpozději v den skutečného převodu akcií (z ruky do ruky). Kupní cena je ponížena o nálezné na základě zápočtu. Klient tedy dopředu neplatí nic, uvedl Surmař.

Při stanovování ceny akcií obchodovaných na pražské burze nebo veřejně obchodovaných akcií se podle něj zpravidla vychází ze zavíracích tržních cen na pražské burze ze dne předcházejícího dni převodu zapomenutých akcií ze zapomenutého účtu na akciový účet projektu. V případě ostatních akcií stanovujeme ceny vždy na individuální bázi podle aktuální tržní situace, dodal.

Pohledávky můžete buď rovnou odprodat za 90 % jejich nominální hodnoty, nebo můžete startup pověřit jejich vymáháním. Za to zaplatíte 10 % z pohledávky, ale pouze v případě, že se jí podaří projektu vymoct. Jsme schopni najít pohledávky, které už běžný investor obvykle sám nenajde, a to až 10 let zpětně. Tituly mohou být různé, například dividendy, vytěsnění, dražby apod., vyjmenoval Surmař.

Pokud se rozhodnete si akcie nechat, dostanete vyúčtování nálezného, které pak uhradíte platební kartou nebo převodem z účtu. Nemáte-li peníze na zaplacení nálezného, můžete situaci vyřešit i tak, že odprodáte jen část akcií, abyste pokryli poplatky, a zbytek si necháte. Za tímto účelem se ale musíte spojit s klientskou podporou. 

Čas máte do října

Zvažujete-li službu využít, pak vězte, že bude fungovat jen do října (na webu běží odpočet, do kdy se můžete připojit). Služba Zapomenuté miliardy je koncipována jako jednorázová, fungovat bude jen do října 2021, protože se sama postupně vyčerpává. Zapomenuté peníze z kuponové privatizace bohužel nebudou na svoje majitele čekat navěky. Už letos na podzim dojde k nenávratnému promlčení více než jedné miliardy korun, jež byla původně náhradou za vytěsnění akcionářů společností, jako je například Unipetrol. Lidé tak o značnou část prostředků navždy přijdou, uvedl Surmař s tím, že majitelé cenných papírů navíc každoročně přicházejí o stamiliony korun na dividendách a dalších souvisejících náhradách, u kterých také postupně dochází k promlčení.

Hlavním důvodem je podle něj v souvislosti s promlčením tzv. vytěsňování akcionářů. Většinový akcionář může drobné akcionáře tzv. vytěsnit (squeez out), tedy přebrat jejich akcie za cenu stanovenou ve znaleckého posudku. Tento případ se týká především bývalých akcionářů České spořitelny a společnosti Unipetrol. Obecná promlčecí lhůta pro tyto nároky jsou 3 roky od realizace takového vytěsnění, vysvětlil Surmař.

skoleni9_11

Promlčení se týká všech akcionářů, kteří si dosud nevyzvedli u emitenta protiplnění za vytěsnění a ani se o něj do této doby nijak aktivně nepřihlásili. V době před vytěsněním přitom museli být obesláni na poslední známou adresu právě s informací o vyzvednutí protiplnění.

Drobní akcionáři, jejichž akcie byly vytěsněny, už tedy nemají žádné akcie na zařazeném nebo nezařazeném účtu a z jejich výpisu se tedy o této pohledávce nedozví. Surmař a jeho projekt data o vytěsněných uživatelích čerpají z historických výpisů nebo např. ze seznamu akcionářů.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).