Hlavní navigace

Storno cesty vás nemusí stát ani korunu. Neplatí ale na jakoukoli situaci

11. 9. 2019
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Letuška.cz
Pojištění storna cesty vám pomůže snížit ztrátu, pokud dovolenou budete muset zrušit. Neplatí to ale pro všechny případy. Že se vám jen nechce nebo jste po rozchodu, to nikoho zajímat nebude.

Ne vždy se podaří, že na objednanou a zaplacenou dovolenou můžete odcestovat. Někdy se však proti tomu můžete pojistit. Pojišťovny už dnes nabízejí produkty, které vám pomohou zmírnit finanční škody vzniklé v důsledku zrušení dovolené na poslední chvíli. Podívejme se, jak to funguje a na co se takové pojištění vztahuje.

Pojištění storna cesty

Odborně se takové pojištění nazývá „pojištění storna cesty“ a vztahuje se na případy, kdy musíte zrušit svou cestu, tedy dovolenou. Sjednává se se zakoupením zájezdu či bezprostředně poté a vztahuje se na období před odjezdem na dovolenou. Končí tedy buď nastoupením cesty, nebo zrušením dané cesty.

Neplatí však plošně na jakékoli situace. Aby pojišťovny plnily, musíte dovolenou zrušit z vybraných důvodů. Těmi jsou:

 • úmrtí pojištěné osoby,
 • úmrtí osoby blízké nebo spolucestujícího,
 • akutní onemocnění nebo úraz pojištěného nebo osoby blízké pojištěnému (musí nastat v době trvání pojištění storna cesty),
 • akutní onemocnění nebo úraz spolucestujícího (musí nastat v době trvání pojištění storna cesty a musí bránit nástupu na cesty, tudíž byste museli jet sami)
 • rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele,
 • varování před cestou nebo doporučení necestovat do cílové země,
 • živelní událost – požár, výbuch, vichřice apod., a to v místě bydliště,
 • krádež či vloupání do místa trvalého bydliště nebo do podniku, který vlastníte či spoluvlastníte.

Pokud byste tedy měli na dovolenou cestovat například v páru, ale těsně před dovolenou byste se rozešli, pojišťovny na toto brát ohledy nebudou. Musí se zkrátka jednat o vážnější situaci.

Pozor na podmínky

I tato vážnější situace se ale někdy musí stát v určitém čase. Například pokud vám umře blízká osoba či přímo váš spolucestující, musí se tak stát maximálně 30 dní před začátkem vaší cesty, jinak se na to pojištění nevztahuje.

Na druhou stranu, pro uplatnění pojištění stačí, aby se pojistná událost stala pouze jednomu ze spolucestujících. V případě, že cestují dva lidé společně a mají uzavřenou smlouvu na pojištění storna cesty, pak v případě relevantních komplikací u jednoho dostává pojistné plnění i jeho spolucestující. Těžko si představit, že by si někdo užil cestu, která byla od začátku plánována ve dvou, informuje Jan Marek, tiskový mluvčí Generali Pojišťovny.

V případě rozvázání pracovního poměru se pak musí jednat o výpověď ze strany zaměstnavatele. Pokud byste se nechali „dotlačit“ k podepsání rozvázání pracovního poměru dohodou, opět vás pojistné plnění nečeká. A i v případě, že s vámi zaměstnavatel rozváže pracovní poměr, nesmí to být z důvodu porušování právních předpisů vztahujících se k vámi vykonávané práci, případně pro vaše neuspokojivé pracovní výsledky.

Doporučení necestovat do dané oblasti pak musí vydat přímo Ministerstvo zahraničních věcí, a to maximálně 7 dní před nastoupením cesty, jinak na takovou situaci pojištění uplatnit nemůžete.

Pokud v místě vašeho bydliště nastane nějaká živelní událost, musíte pro uplatnění pojištění prokázat, že vaše přítomnost je nezbytně nutná pro odstranění následků události. Vychází to z podstaty věci – je tedy potřeba doložit hlášení pojistné události na pojišťovnu, obvyklým dokumentem bývá také protokol od policie/hasičů o šetření záležitosti, dodává Jan Marek.

Ke krádeži v místě vašeho trvalého pobytu nebo ke vloupání do objektu, který vlastníte, musí dojít maximálně 7 dní před začátkem cesty a opět musíte prokázat, že vaše přítomnost na místě je nezbytně nutná.

Ačkoli je v pojistných podmínkách striktně uvedeno, že se toto týká místa vašeho trvalého bydliště, pojišťovna se řídí i zdravým rozumem. Stejně bychom řešili situaci i v případě místa, kde klient bydlí v podnájmu. V takovém případě ale zcela logicky musí doložit příslušnou nájemní smlouvu, která prokazatelně dokazuje, že na uvedené adrese bydlí, doplňuje Jan Marek.

Podmínky jste splnili, co vám pojišťovna proplatí?

Pojďme dále. Podmínky jste splnili a máte nárok na pojistné plnění. Za co ale můžete pojistné plnění žádat a v jaké výši?

Limit plnění je nastaven na 80 % nebo 100 % podle toho, jakou variantu jste si sjednali. Buď vám pak v případě pojistné události proplatí vše, nebo máte 20% spoluúčast.

V rámci pojistného plnění pak můžete žádat o proplacení storno poplatků za:

 • zájezd,
 • rezervaci ubytování,
 • zaplacenou letenku,
 • zaplacenou jízdenku.

Vynaložené náklady vám pojišťovna proplatí do výše 150 000 Kč.

Obecně se pojištění storna cesty vztahuje na finanční ztrátu ve smyslu nákladů, které jste museli vynaložit v souvislosti se zrušením cesty.

Cizí státní příslušníci mají situaci složitější

Trochu zrádné může být pojištění v případě, že jste cizím státním příslušníkem. Pojištění se pak totiž nevztahuje na události, které se stanou na území státu, jehož jste státním občanem.

Kdybyste tedy měli české občanství a zároveň například ukrajinské občanství, pak se pojištění storna cesty nedá uplatnit na události, které se stanou v těchto zemích. Pokud by tedy například Ministerstvo zahraničních věcí doporučilo necestovat na Ukrajinu, pojišťovna vám nic neproplatí.

Pokud jste jakožto cizí státní příslušník bez českého občanství účastni v době pojistné události veřejného zdravotního pojištění v České republice nepřetržitě po dobu alespoň 6 měsíců, pak se pojištění vztahuje i na území státu, jehož jste státním občanem nebo kde máte trvalé bydliště.

Jak se zachovat a komu volat?

Pokud opravdu nastane situace, že budete potřebovat pojištění uplatnit, nejprve zavolejte asistenční službu. Ty fungují nonstop, takže není třeba hovor odkládat na vhodnější hodinu. Pokud jste v zahraničí a chcete ušetřit za volání, domluvte se s operátorem na zpětném zavolání. Někdy také asistenční služby umožňují uskutečnit hovor i přes Skype apod.

Ihned po vzniku pojistné události proveďte storno cesty, například u cestovní kanceláře nebo hotelu, kde jste si rezervovali ubytování, případně stornujte letenky apod.

Kromě telefonické domluvy s asistenční službou také písemně oznamte událost pojišťovně. Předložte také dokumenty, které dokazují, že vám vznikla škoda. Například potvrzení od ubytovacího zařízení, letecké společnosti či cestovní agentury, kde bude uvedena výše storno poplatků. Na potvrzení musí být uvedeno i přesné datum stornování dané služby. Proto se doporučuje stornovat zájezd či letenky ihned po vzniku škodní události. Čím později storno uděláte, tím vyšší náklady vám vzniknou, a to by pojišťovna následně nemusela uznat.

Při oznámení škodní události pak pojišťovně předložte tyto dokumenty:

 • kopii cestovní smlouvy, letenek, rezervace ubytování apod.,
 • originál dokladu o zaplacení,
 • doklad o rozsahu nevyčerpaných služeb (v případě předčasného návratu u pojištění pro případ přerušení nastoupené cesty),
 • lékařskou zprávu s uvedením diagnózy, datem počátku onemocnění či úrazu, předpokládanou délkou léčení, úmrtní list apod.

Kromě toho si pojišťovna může vyžádat i další doklady, například výpis z účtu, výpis od zdravotní pojišťovny, policejní protokol atd.

Co je ve výlukách

Jako každé pojištění i pojištění storna cesty má své výluky. Například se do pojistné události nevztahuje zrušení cesty z důvodu chronického onemocnění nebo léčby úrazu, který vznikl před počátkem pojištění.

Pojištění také nemůžete uplatnit na komplikace spojené s těhotenstvím, jako například nevolnost, obava z dané cesty, zhoršení tělesné kondice apod. Výjimkou je jednoznačné ohrožení života matky nebo počatého dítěte do 26. týdne těhotenství.

S uzavřením pojištění neotálejte

Pojištění storna cesty si však můžete uzavřít pouze v omezeném časovém intervalu. Podstatné u pojištění storna je dodržet lhůty, kdy si ho pořizujete. Znamená to sjednat si ho před pořízením zájezdu nebo například letenek. Případně nejpozději tři dny po úplném zaplacení cesty (nebo uhrazení poslední splátky za zájezd), dodává Jan Marek.

Pokud si storno cesty pořídíte týden před odletem, když letenku jste si koupili tři měsíce dopředu, takový postup žádná pojišťovna neuzná.

Příklad z praxe

Nejčastější příčinou využití pojištění storna cesty jsou zdravotní problémy (nemoci a úrazy), které pojištěným nebo jejich blízkým znemožní vycestovat. Zejména se to týká dětí.

FIN21

V praxi pak pojišťovna vyplatila pojistné plnění například mladému páru, který se chystal na dovolenou do Thajska a za tímto účelem si zakoupili letenky v hodnotě 17 500 Kč za každou. Slečna si tři týdny před odletem na lyžích přetrhala vazy v koleni. Pojistné plnění tak získala z titulu pojištění nejen ona, ale také její přítel, který na dovolenou neodcestoval, dodává Jan Marek.

Jsou však i případy, kdy je pojistné plnění zamítnuto. Pojistné plnění jsme nemohli v souladu s pojistnými podmínkami poskytnout muži, který několik týdnů před plánovanou cestou dal výpověď v práci. Cestu do exotické destinace si vzhledem k tomuto rozhodnutí nakonec rozmyslel a chtěl uplatnit svoji pojistku. Bohužel pojištění storno cesty se vztahuje na ty případy, kdy klient výpověď dostane, ale ze strany zaměstnavatele, upozorňuje Jan Marek.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).