Hlavní navigace

Stavební spoření: Je lepší bonus 2000 Kč Buřinky, nebo sazba 1,7 % Monety? (srovnání)

7. 2. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Dvě stavební spořitelny v únoru nabízejí dobrý benefit při sjednání smlouvy. Porovnali jsme je a zjistili, která z nich a kdy se vám vyplatí nejvíce.

Stavební spořitelny v poslední době navýšily úrokové sazby a odstranily poplatky za uzavření smlouvy. Atraktivitu jim však zajišťuje státní podpora ve výši 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 2000 Kč ročně. Pro získání státní podpory je třeba po dobu nejméně šesti let s naspořenými penězi nenakládat. Poté je možno smlouvu ukončit a vklady použít libovolným způsobem.

Stavební spoření také nabízí možnost získání úvěru na bydlení s pevnou úrokovou sazbou. Dva zajímavé tarify, které se objevily v únoru, jsou však zaměřeny především na zájemce o spoření. Je to Online stavební spoření od Buřinky a tarif ProSpoření od MONETA Stavební Spořitelny. Jaké mají parametry a v čem se liší?

Co nabízejí MONETA a Buřinka

Tarif ProSpoření od MONETA Stavební Spořitelny na první pohled zaujme úrokovou sazbou. Vklady úročí 1,7 % p.a., což je momentálně nejvyšší sazba na trhu. Ostatní stavební spořitelny mají úroky o dvě desetiny procentního bodu nižší.

Druhým zajímavým tarifem je Online spoření od Buřinky. Buřinka úročí vklady sazbou 1,5 % p.a. a k tomu pro smlouvy uzavřené v únoru a březnu nabízí bonus ve výši 2000 Kč. Podmínkou je založit smlouvu online – buď přes webové stránky Buřinky, nebo prostřednictvím internetového bankovnictví George. Výše bonusu je pevná a nezávisí na výši měsíčních vkladů. Nárok na bonus zaniká pouze při předčasném ukončení smlouvy výpovědí před uplynutím šestileté vázací doby.

Poplatky jsou u obou konkurentů velmi podobné. Uzavření smlouvy je bez vstupního poplatku. Roční poplatek za vedení účtu je u Buřinky 324 Kč, u MONETY jen o korunu více 325 Kč.

Nevýhodou Buřinky je způsob účtování poplatků. Platí se vždy na 12 měsíců dopředu, poprvé při uzavření smlouvy a pak každých 12 měsíců. Když tedy ukončíme smlouvu po šesti letech a jednom měsíci spoření, zaplatíme roční poplatek sedmkrát.

MONETA naproti tomu účtuje poplatky po měsících. Roční výpisy z účtu zasílané poštou stojí 30 Kč, čemuž se můžeme vyhnout díky elektronickým výpisům. Pouze poslední výpis, zasílaný po ukončení spoření, je povinně zasílaný poštou za 30 Kč. U Buřinky jsou veškeré výpisy bez poplatku.

Tabulka: Porovnání základních parametrů

Porovnání základních parametrů: SSČS vs. MONETA SS
Tarif Buřinka online MONETA ProSpoření
Úroková sazba z vkladů 1,50 % p.a. 1,70 % p.a.
Bonus 2000 Kč není
Poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč 0 Kč
Poplatek za vedení účtu 324 Kč ročně 325 Kč ročně
Poplatek za roční výpis z účtu 0 Kč elektronicky i poštou 0 Kč elektronicky, 30 Kč poštou (50 Kč od 1. 4. 2022)
Poplatek za výpis při ukončení smlouvy 0 Kč 30 Kč poštou (50 Kč od 1. 4. 2022)

Co je více: 2000 Kč nebo 1,7 %?

Vidíme, že hlavní rozdíl spočívá v bonusu 2000 Kč od Buřinky a vyšší úrokové sazbě MONETY. Co je víc? Podívejme se nejdříve na standardní porovnání zhodnocení obou tarifů.

Podle metodiky používané na webu stavebky.cz budeme předpokládat pravidelné spoření 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let se zahrnutím všech úroků i bonusů, státní podpory, poplatků a daní. Při těchto parametrech optimálně využijeme státní podporu při pravidelném měsíčním spoření.

Tabulka: Porovnání zhodnocení vkladů při spoření 1700 Kč měsíčně

Porovnání zhodnocení vkladů při spoření 1700 Kč měsíčně
Tarif Buřinka online MONETA ProSpoření
Naspořeno celkem 140 340 Kč 138 693 Kč
Čistá úroková sazba 4,515 % p.a. 4,132 % p.a.
Srovnatelná sazba spořicího účtu 5,312 % p.a. 4,861 % p.a.

Výpočet: stavebky.cz

V tabulce vidíme, že při tomto způsobu spoření vychází lépe Buřinka. Čistá úroková sazba při šesti letech spoření je 4,515 % p.a., takže kdybychom chtěli stejného zhodnocení dosáhnout na spořicím účtu, musel by mít sazbu 5,312 % p.a., abychom se po zdanění dostali na stejný výnos.

U Buřinky si naspoříme o 1647 Kč více. Je to dáno tím, že rozdíl v úrokových sazbách je poměrně malý (0,2 procentního bodu) a úrokový výnos získaný navíc u MONETY nedokáže kompenzovat dvoutisícový bonus Buřinky.

Na druhé straně je zřejmé, že rozdíl mezi oběma tarify závisí na objemu úročených peněz. Když budeme spořit větší částky, porostou úroky u MONETY rychleji než u Buřinky a od určité výše měsíčního vkladu musí být výnos u MONETY vyšší. Při jakém spoření tedy úroky od MONETY přečíslí bonus od Buřinky?

Co netradiční způsoby spoření?

Podívejme se, kolik si u obou spořitelen naspoříme za 6 let při různých měsíčních vkladech. Skutečně se ukazuje, že s rostoucí měsíční úložkou se rozdíl ve výnosech postupně zmenšuje. Když budeme spořit 5606 Kč měsíčně po dobu šesti let, naspoříme si u obou stavebních spořitelen stejnou částku. Nad touto hranicí již bude výhodnější MONETA.

Tabulka: Porovnání zhodnocení vkladů při různých měsíčních úložkách

Měsíční úložka Naspořeno celkem (Kč) Naspořeno celkem (Kč) Rozdíl (Kč) Čistá úroková sazba p.a. Čistá úroková sazba p.a.
Buřinka online MONETA ProSpoření Buřinka online MONETA ProSpoření
1000 82 611 80 652 1 959 4,542 % 3,762 %
2000 163 397 161 831 1 566 4,177 % 3,684 %
3000 238 809 237 627 1 182 3,334 % 3,172 %
4000 313 609 313 002 607 2,837 % 2,773 %
5000 388 379 388 150 229 2,531 % 2,512 %
5606 433 690 433 690 0 2,398 % 2,398 %
6000 463 149 463 298 –149 2,326 % 2,336 %
7000 537 919 538 446 –526 2,177 % 2,210 %

Výpočet: stavebky.cz

Pro úplnost prozkoumejme ještě jednu možnost. Stavební spořitelny umožňují vložit na účet jednorázově vyšší částku a tím si „předplatit“ spoření na delší dobu. Nemusíme se ani bát, že přijdeme o státní podporu. Pokud máme po celou dobu smlouvu s nárokem na státní podporu, převádí se nám vklad nevyužitý pro státní podporu do dalších let. Takže například jednorázovým vkladem ve výši 120 000 Kč na samotném počátku si můžeme předplatit stavební spoření i se státní podporou na šest let dopředu.

Tímto způsobem můžeme stavební spoření použít jako termínovaný vklad. V tabulce níže jsou opět výsledky spoření po dobu 6 let, ovšem s tím, že na samotném počátku provedeme jednorázovou úložku a dále již nespoříme.

Pro nižší úložky opět vychází lépe Buřinka online a výsledky se vyrovnají při počátečním vkladu 193 772 Kč. Pro vyšší částky je již výhodnější tarif ProSpoření od MONETY.

Tabulka: Porovnání zhodnocení jednorázového vkladu

Počáteční vklad Naspořeno celkem (Kč) Naspořeno celkem (Kč) Rozdíl (Kč) Čistá úroková sazba p.a. Čistá úroková sazba p.a.
  Buřinka online MONETA ProSpoření Buřinka online MONETA ProSpoření
100 000 119 270 118 143 1 127 2,940 % 2,782 %
150 000 176 381 175 903 478 2,699 % 2,654 %
193 772 223 612 223 612 0 2,387 % 2,387 %
200 000 230 333 230 401 –68 2,353 % 2,358 %
250 000 284 284 284 898 –614 2,142 % 2,178 %
300 000 338 235 339 396 –1 161 1,999 % 2,056 %

Výpočet: stavebky.cz

Jak si vybrat?

Z uvedených výpočtů vidíme, že pro spoření menších částek je výhodnější Online spoření od Buřinky. Při obvyklém způsobu spoření 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let si u Buřinky naspoříme o 1647 Kč více.

Částky, při kterých převáží vyšší úroková sazba MONETY, jsou poměrně vysoké. MONETA nám vyplatí více, když spoříme přes 5606 Kč měsíčně, nebo když jednorázově uložíme částku vyšší než 193 772 Kč. Vyplatí se to?

Stavební spoření můžeme porovnat se spořicími účty nebo s termínovanými vklady. Stejně jako u stavebního spoření i u těchto produktů jsou naše peníze pojištěny až do výše ekvivalentu 100 000 EUR (kolem 2,4 mil. Kč). Dnes často skloňované investice nelze s takto bezpečným uložením peněz srovnávat. Mohou sice přinést podstatně vyšší zisk, ale také ztrátu.

Při klasickém spoření 1700 Kč po dobu 6 let zajišťuje stavební spoření vyšší zhodnocení než spořicí účty. Výnos u stavebních spořitelen je také jistější. Úrokové sazby spořicích účtů se mohou kdykoli změnit, zatímco sazby stavebních spořitelen jsou pevné po dobu nejméně šesti let. Nevýhodou stavebního spoření je omezená možnost s penězi nakládat. Pokud bychom neočekávaně potřebovali peníze ze stavebního spoření, můžeme sice smlouvu ukončit i před uplynutím šesti let, ale přijdeme o státní podporu a můžeme zaplatit i poplatek za předčasné ukončení (u Buřinky je předčasné ukončení bez poplatku, u MONETY je poplatek 0,9 % cílové částky).

CHP22

Když budeme měsíční vklady zvyšovat, bude se rozdíl mezi Buřinkou a MONETOU nejprve snižovat, až se výsledky zcela srovnají (viz čistá úroková sazba ve třetí tabulce). Pokud bychom chtěli na jedné smlouvě o stavební spoření ukládat více než 5606 Kč měsíčně, stává se výhodnější MONETA s vyšší úrokovou sazbou. Při tomto způsobu spoření však zhodnocení klesá na hodnoty, které jsou dnes dosažitelné i spořicím účtem. Zde hodně záleží na osobních preferencích – zda převáží potřeba jistoty, kterou nabízí stavební spoření, nebo možnost peníze kdykoli použít, což nabízí spořicí účet. V praxi lze doporučit vysoké měsíční úložky rozdělit do obou produktů – část do stavebního spoření a část do spořicího účtu. Tím využijeme oba produkty optimálně.

Pokud bychom zvažovali, kam umístit několik desítek, nebo dokonce stovek tisíc, pak stavební spoření není typickým produktem první volby. Při tomto způsobu spoření se čistá úroková sazba pohybuje mezi 2 % a 3 % (viz Tabulka 4) a pro vyšší vklady ještě dále klesá. Když se podíváme na aktuální nabídku termínovaných vkladů, najdeme alternativy nabízející podobné či vyšší zhodnocení. Není jich sice mnoho, ale jsou. U termínovaných vkladů je úroková sazba pevná, takže podobně jako u stavebního spoření známe výši zhodnocení předem.

Autor článku

Fyzik, který se řízením osudu dostal do sféry bankovnictví. Je autorem učebnice matematiky stavebního spoření, tento předmět také externě přednáší na VŠE. Zároveň i konzultant a provozovatel serveru stavebky.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).