Hlavní navigace

Stavebko není tak úplně bezrizikový produkt

18. 2. 2015
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

I když se často říká, že spoření ve stavebku je bezrizikové, rizika tu existují. Nastoupí-li inflace, pak se pevná úroková sazba, platná po celou dobu trvání smlouvy, ukáže jako nemilá past.

Zhodnocení ve stavebku také ovlivní způsob spoření a klesající výnosnost v případě dlouhého investičního horizontu. Čím déle budete spořit, tím menší efekt na zhodnocení bude poskytovaná státní podpora mít. I když je návrh zákona, který měl státní podporu navázat na financování oprav nebo nákup nemovitostí aktuálně u ledu, nikde není psáno, že ho někdo z mrazáku nevytáhne.

Bývaly časy, kdy bylo stavební spoření produktem, který neměl chybět v žádné domácnosti. Produkt nabízející zhodnocení, pojištění vkladů podle zákona o bankách, štědrá státní podpora – co více si přát? Jenže časy se mění, štědrá státní podpora byla zmenšena a výše úroků se přiblížila k tomu, na co lze dosáhnout na mnohem likvidnějších spořicích účtech. Atraktivitu stavební spoření také pokazila snaha o retroaktivní zdanění státní podpory, zavedení zdaňování připsaných úroků a rovněž diskuse o možnosti prokazování účelovosti pro výplatu státní podpory. Výnos rovněž značně ovlivňují poplatky, poplatek za uzavření smlouvy činí typicky 1 % z cílové částky a každý rok je nutné hradit poplatek za vedení, aktuálně kolem 300 korun ročně.

Pohled pod pokličku stavebního spoření

Stavební spoření je produktem, který se tváří jako úvěrový – po nějaké době máte k dispozici cílovou částku, ve které je část peněz naspořených a část peněz půjčených. Díky kombinaci spoření a půjčky pak můžete financovat své záměry související s bydlením. Z pohledu tohoto příspěvku se budeme na stavební spoření dívat jako na konzervativní spořicí produkt – způsob, jak po šesti letech nastřádat sumičku, která se může hodit.

Hlavní část nastřádané sumy tvoří vaše příspěvky – každý měsíc nebo třeba jednou ročně zasíláte na příslušný účet spořenou sumu. Další část tvoří státní podpora, která od roku 2012 činí maximálně 2000 korun za podmínky, že bylo na účtu stavebního spoření v daném roce naspořeno 20 tisíc Kč. Peníze na účtu jsou zhodnocovány o připsaný úrok. Státní podpora vám zůstane za podmínky, že na peníze po šest let nesáhnete. Také platí, že v jednom roce lze na jedno rodné číslo čerpat pouze jednu dotaci. Můžete mít sice více smluv, ale pro všechny dohromady můžete čerpat dotaci do maximálních 2 tisíc korun. K ukončení stavebního spoření dochází podáním výpovědi. Po doručení výpovědi stavební spořitelně začne od prvního dne následujícího měsíce běžet 3měsíční výpovědní doba. Je-li ale smlouva ukončena před splněním podmínek pro vznik nároku na výplatu, stavební spořitelna účtuje v neprospěch klienta sankci za předčasné zrušení (typicky 0,5 %) a státní podpora nebude pro nesplnění podmínek vyplacena.

K penězům se rychle nedostanete

Stavební spoření je konzervativní spořicí produkt, který může být pro splnění jistých investičních cílů důležitým stavebním kamenem. V podmínkách, kdy měnové války a souboj centrálních bank o nulové úrokové sazby vedou k poklesu úroků, se i dnešní nabídka stavebních spořitelen může ukázat jako výhodná (ale to si řekneme až za šest let). Ten kdo ve střednědobém horizontu hledá výhodné zhodnocování a má nárok na státní podporu, se může dostat na zhodnocení kolem 3% ročně, které za stejných parametrů dnes jinde nenajde.

Šestiletý investiční horizont

Nespornou nevýhodou stavebního spoření je nelikvidita vkladů na účtu. Potřebuje-li někdo peníze rychle dostupné nebo je bude potřebovat dříve než za šest let, je nerozumné tyto peníze dávat na stavební spoření. V případě výběru před uplynutím šestileté vázací lhůty je účtována sankce a nejsou vyplaceny zálohy na státní podporu – výsledkem je pokles výnosu celého spoření. I tak bývají zveřejňována srovnání, která porovnávají stavební spoření se spořicími nebo běžnými účty. Z pohledu odhadu výnosu na šestiletém investičním horizontu stavební spoření vítězí. Jenže takové porovnání moc správné není – je zřejmé, že stavební spoření zvítězí nad běžným účtem, který je vhodný pro účely průběžných plateb. Také průměrný spořicí účet skončí z pohledu výnosu až na druhém místě, ale jeho účelem tohoto produktu je přece dosáhnout alespoň na nějaký úrok a mít peníze likvidní a rychle po ruce. Ze spořicího účtu je obvykle možné v případě potřeby vybrat částku potřebné velikosti a kdykoli ji tam vrátit.

Nejprve rezerva, pak odkládat dlouhodoběji

Stavební spoření je tedy nelikvidní produkt, který může vést k nuceným úsporám – každý měsíc díky trvalému příkazu odejde částka jako pravidelná výdajová položka rodinného rozpočtu. Disciplinovanější nemusejí platit každý měsíc, ale mohou „tam“ na konci roku „poslat těch 20 tisíc pro získání státní podpory“. V každé rodině existuje mnoho střednědobých cílů, kdy se peníze nahromaděné za šest let ve stavebním spoření šiknou.

Koupě auta, akontace pro hypotéku, rekonstrukce bytu nebo jen akumulace aktiv, to jsou jen některé příklady. Stavební spoření poskytuje způsob zhodnocování vkladů s šestiletým horizontem a relativně malým rizikem. V případě rodiny, která hospodaří s přebytkem a má vybudovánu likvidní rezervu, se tak může stavební spoření hodit. Přebytek rozpočtu nemusí směřovat na likvidní spořicí účet, kde jsou peníze v případě potřeby rychle dostupné, ale mohou hledat vyšší výnos v podobě stavebního spoření.

Které stavebko se tedy pro spoření nejvíce vyplatí?

Úrokové sazby klesaly a klesají jak u spořicích účtů, tak u stavebních spořitelen. Úrokové sazby napříč spořitelnami aktuálně spadly na hodnotu kolem 1 %. Cíleně je možné čas od času odhalit zvýhodněné nabídky, kdy je odpuštěn poplatek za uzavření anebo kdy je nabídnut úrokový bonus. Zcela jistě to vyžaduje číst podmínky, existují i nabídky podmíněně splněním mnoha předpokladů. Úrokový bonus může být na smlouvě jen evidován, ale připsán až po uplynutí stanovené lhůty a splnění fikaně stanovených podmínek – třeba požadavku průběžného spoření. Pro účely spoření s maximálním ročním zhodnocením úspor by mělo být uzavřeno stavební spoření s ohledem na čerpání plné a maximální státní podpory.

Pokud střadatel nemá jiné stavební spoření, může za šest let a dva měsíce získat osm státních podpor. Je totiž možné získat státní podpory i za roky, kdy se nespořilo celý kalendářní rok. Na první podporu „navíc“ lze dosáhnout, když bude smlouva podepsána v prosinci, a ještě ve stejném roce budou na účet stavebního spoření zaslány prostředky pro získání plné státní podpory (20 tis. Kč plus částka pokrývající poplatky). Podobně lze získat další podporu „navíc“, až bude smlouva v době splnění šestileté podmínky rušena. K tomu je nutné výpověď podat tak, aby smlouva skončila nejdříve v únoru kalendářního roku po uplynutí šestileté vázací lhůty. V lednu tohoto roku je pak nutné na účet stavebního spoření vložit dalších 20 tis. Kč a (dodatečně) pak získat podporu za celý kalendářní rok.

FIN21

Předpokladem takových operací je ovšem vhodné stanovení cílové částky. Cílovou částkou se rozumí vlastní vklady, připsaná státní podpora a úroky (respektive ještě také suma případného úvěru ze stavebního spoření, o které zde vzhledem ke spořicímu charakteru smlouvy neuvažujeme). Cílová částka udává hranici, do které je možné na jednu smlouvu o stavebním spoření spořit. Cílová částka by pak pro získání osmi státních podpor měla být ve výši 160 tisíc korun – připomeňme, že čím vyšší cílová částka, tím vyšší bude poplatek za uzavření. Každopádně se vyplatí spočítat, kolik peněz se na účtu za roky spoření nastřádá, aby nebyla cílová částka zbytečně velká a nebyl zbytečně velký poplatek za uzavření.

Sumarizujme:

  • Měli bychom zvažovat, zda bude tento produkt pro naše finanční cíle vhodný (dříve pohotová rezerva a vypořádání se s dluhy, pak teprve závazek v podobě stavebního spoření).
  • Upřednostňujeme-li z nějakých důvodů flexibilitu (mít peníze po ruce) před výnosem (vydělat), není stavební spoření pro nás.
  • Chce to hledat nabídky odpouštějící a jinak snižující poplatky za uzavření, ale dát si i pozor na chytáky, které nabízí snížení poplatku za vedení, ale současně vyžadující obtížně splnitelnou podmínku.
  • Vyplatit se může pátrání po alternativách nabízejících lepší a nejlepší nebo bonusové úročení, ale pozor na chytáky, kdy bonusy jsou připisovány jen někdy.
  • Maximalizujte počet získaných stavebních podpor a pamatujte, že jedna osoba každý rok dosáhne na max. 2tisícovou státní podporu.
  • Spořte tolik, abyste dosáhli na státní podporu (dnes 20 tis. Kč ročně), a podle toho volte i cílovou částku a pamatujte na podmínku 6leté délky spoření pro získání státní podpory (dřívější ukončení je nevýhodné).
  • Porovnejte, že odhad průměrného ročního výnosu (úrok plus státní podpora mínus poplatky) skutečně přesáhne výnos ze spořicího účtu (úrok minus případné poplatky).

To vše platí za jistých podmínek, které se mohou změnit. Všechny odhady se mohou hodit do koše, když stát změní podmínky pro přidělení státní podpory. Státní podpora může být ještě více seškrtána a podmíněna. Bude-li inflace nízká, může se stavebko pro účel spoření v horizontu šesti let vyplatit. Vyšší než očekávaná inflace ale může s reálnými výsledky značně zamíchat.

Autor článku

Autor se věnuje šíření poznání, uplatňování procesního i finančního řízení podniků, optimalizaci investic, strategickému a manažerskému poradenství včetně lektorské činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).