Hlavní navigace

Státní stavební příspěvek: Co to je?

6. 12. 2005
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

V sytému různých dávek a dotací se téměř ztrácí tzv. státní stavební příspěvek. Jde přitom o významný prvek k zajištění vlastníka stavby v případě, kdy si na něj mocný stát takříkajíc došlápne. Podívejme se na podmínky, za kterých je možné tento příspěvek obdržet.

Podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 137/1982 Sb., lze příspěvek poskytnout vlastníku stavebního pozemku nebo stavby ke krytí účelně vynaložených nákladů na provedení nařízených nezbytných úprav, zabezpečovacích prací nebo odstranění stavby, pokud byly nařízeny výlučně ve veřejném zájmu, a pokud důvodem takového nařízení nebylo porušení povinností vlastníka stavebního pozemku nebo stavby. Jde tedy o plnění povinností nařízených z „vyšší moci“, a je proto správné, že právní řád stanoví postup, jak vlastníkovi stavby finančně při plnění nařízených opatření „ulevit“.

Protože jde o institut stavebního řízení, uvedený příspěvek poskytují místně příslušné stavební úřady.

Zákon stanoví, že stavební úřad sice může poskytnout příspěvek, ale výkladem ustanovení zákona nelze dojít k jinému závěru, že tento příspěvek poskytnout musí, pokud jsou zákonem stanovené podmínky splněny, neboť by jinak státní správa, jejíž součástí stavební úřady jsou, neplnila povinnosti, které jí jako zákonem definované službě občanům náleží.

Stavební úřad si ovšem může – jak výslovně stanoví zákon – vyhradit vrácení příspěvku, popřípadě jeho části, pro případ, že dojde k úplatnému převodu stavby, která byla provedenými pracemi zhodnocena. Stát totiž – logicky – nemůže podporovat soukromé subjekty v jejich zištných úmyslech.

Státní stavební příspěvek nelze poskytnout v případech, je-li možno zajistit úhradu nákladů na provedení nařízených nezbytných úprav podle jiných právních předpisů.

Podrobnosti je třeba hledat v prováděcí vyhlášce

Tou je vyhláška č. 132/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ve znění vyhlášky č. 492/2002 Sbírky zákonů.

Žádost o poskytnutí státního stavebního příspěvku musí obsahovat účel příspěvku, jeho požadovanou výši a odůvodnění.

K žádosti se přikládá

dan_z_prijmu

  1. doklad o vlastnickém právu k nemovitosti,
  2. rozhodnutí stavebního úřadu, kterým byly nezbytné úpravy, zabezpečovací práce nebo odstranění stavby ve veřejném zájmu nařízeny,
  3. doklad, kterým žadatel prokáže účelnost nákladů na provedení nařízených prací.

Rozhodnutí, jímž stavební úřad poskytuje státní stavební příspěvek, obsahuje zejména

  1. údaje o účelu, na který se příspěvek poskytuje, a termín dokončení prací, pokud nebyl stanoven jiným rozhodnutím stavebního úřadu,
  2. výhradu vrácení příspěvku nebo jeho části pro případ, že dojde k úplatnému převodu nemovitosti do deseti let od poskytnutí příspěvku,
  3. podmínky pro výplatu příspěvku,
  4. podmínky pro jednání s bankou, jejímž prostřednictvím bude příspěvek proplácen.

Rozhodnutí o poskytnutí státního stavebního příspěvku se současně zasílá místně příslušnému katastrálnímu úřadu k zapsání poznámky do katastru nemovitostí.

Vyberte si byt nebo dům v Katalogu nemovitostí na Měšci.

Anketa

Využil/a jste státní stavební příspěvek?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).