Hlavní navigace

Stát plánuje odpustit lidem některé dluhy na daních

13. 1. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Stát letos plánuje ulehčit dalším dlužníkům. Splatíte-li původní část dluhu na daních nebo sociálním pojištění, odpustí vám sankce. V půli roku mají automaticky zaniknout i drobné dluhy na dani.

Stát chystá další akce pro ty, kteří dluží státu peníze a chtějí je splatit levněji. Tentokrát ale budou platit trochu jiná pravidla, než podle jakých běžela milostivá léta v minulém a předminulém roce.

Během nich se mohli občané levněji zbavit veřejnoprávních dluhů, které měli např. u dopravního podniku nebo zdravotní pojišťovny. Stačilo uhradit jistinu dluhu (původní výši dluhu) a paušální náhradu nákladů exekuce a stát jim pak odpustil tzv. příslušenství dluhu. Tedy částku, o kterou původní dluh narostl kvůli nesplácení a vymáhání.

Obě uplynulá milostivá léta se ale týkala dluhů vymáhaných soudními exekutory, takže se v drtivé většině nedotkla daňových dluhů ani dluhů vůči správě sociálního zabezpečení.

Milostivé léto II startuje od září 2022. Máte druhou šanci snížit dluhy Přečtěte si také:

Milostivé léto II startuje od září 2022. Máte druhou šanci snížit dluhy

V současnosti proto stát chystá další (poslední) akci podobného charakteru, která má pomoci právě s dluhy na daních a sociálním pojištění. Tentokrát tedy nepůjde o dluhy vymáhané soudními exekutory, ale dluhy, které si úřad vymáhá sám (správní a daňové exekuce).

Jistina dluhu – původní dlužná částka

Příslušenství dluhu – to, o co dluh narostl (úroky, další sankce a náklady spojené s vymáháním)

Daňové milostivé léto

Návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů zatím prošel jen připomínkovým řízením. Počítá s tím, že státu umožní:

 • mimořádné odpuštění příslušenství daně,
 • mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a příslušenství daně.

Daní se pro tyto účely rozumí daň, poplatek nebo jiné obdobné peněžité plnění spravované:

 • orgány Finanční správy ČR (Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, finanční úřady),
 • orgány Celní správy ČR (Generální ředitelství cel ČR, celní úřady),
 • Ministerstvem financí nebo
 • soudy nebo Vězeňskou službou ČR v rámci dělené správy podle daňového řádu.

Na základě požadavku Ministerstva spravedlnosti byla do působnosti tohoto zákona zahrnuta i oblast tzv. justičních pohledávek ve správě soudů nebo Vězeňské služby ČR. Územně samosprávné celky budou moci na základě usnesení příslušného zastupitelstva aplikovat Daňové milostivé léto i v případě místních poplatků nebo odvodů za porušení rozpočtové kázně ve své působnosti, uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Odpuštění příslušenství daně

Stát by měl v rámci této akce odpouštět příslušenství daně během tzv. odpustného období od 1. července do 30. listopadu 2023. Podmínkou je, že tento nedoplatek vznikl do 30. září 2022 (aby se zamezilo spekulativnímu chování dlužníků).

Institut odpuštění by se měl vztahovat na dosud neuhrazené příslušenství dluhu. Může jít o:

 • úrok z prodlení nebo jeho obdoba dle jiného zákona,
 • úrok z posečkané částky,
 • penále,
 • pokuta za opožděné tvrzení daně,
 • náklady řízení včetně exekučních nákladů.

Toto opatření svou povahou připomíná již proběhlá milostivá léta. Také totiž předpokládá, že dlužník během konkrétního období (do července do konce listopadu) požádá o odpuštění dluhu a do konce listopadu zároveň plně uhradí svůj nedoplatek.

Další možností je během července až listopadu požádat o rozložení do splátek. To v případě, že je nedoplatek vyšší než 5000 Kč, není vymáhaný daňovou exekucí, nejde o nedoplatek, u něhož už je povoleno posečkání úhrady nebo rozložení na splátky a nejedná se o nedoplatek na záloze na daň.

Odpuštění příslušenství je v takovém případě podmíněno tím, že všechny splátky řádně uhradíte do stanovené splatnosti, která má podle předlohy být nastavena na:

 • poslední den odpustného období (30. listopad 2023),
 • 1. duben 2024,
 • 31. červenec 2024 a
 • 2. prosinec 2024.

Z institutu odpuštění budou vyloučeny nedoplatky vymáhané soudním exekutorem a nedoplatky vymáhané dle zákona upravující mezinárodní pomoc při vymáhání některých finančních pohledávek. Odpouštět se také nebude clo a jeho příslušenství, protože evropské předpisy takový postup neumožňují.

O odpuštění příslušenství podle výše uvedených pravidel mohou požádat všechny fyzické osoby bez ohledu na to, zda podnikají, či nikoli.

Mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně

Cílem dalšího opatření, které umožní i zánik samotných nedoplatků na dani, je hlavně snaha eliminovat bagatelní nedoplatky, které jsou často v řádu jednotek korun, a tím kromě dlužníků ulevit i správcům daně, kteří tyto drobné dluhy spravují a evidují.

K 1. červenci 2023 mají zaniknout dosud neuhrazené nedoplatky na dani nebo na příslušenství daně, které vznikly do 30. září 2022, pokud nedosahují v jednotlivé výši:

 • 200 Kč, nebo
 • 30 Kč v případě nedoplatků na dani z nemovitých věcí nebo jejím příslušenství.

K zániku nedoplatků dojde bez nutnosti o to žádat, a to dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Nedoplatky nezaniknou v případě, že jejich součet u téhož správce daně přesáhne 1000 Kč nebo se bude jednat o nedoplatek na clu nebo jeho příslušenství (což neumožňují evropské předpisy).

O mimořádný zánik budou moci požádat fyzické i právnické osoby.

Máte nesplacené dluhy po lhůtě splatnosti?

Sociální pojištění

Milostivé léto v oblasti sociálního pojištění plánuje Návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů, který prošel připomínkovým řízením.

skoleni_9_2

Akce by měla opět běžet v termínu od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023 u dluhů evidovaných ke 30. září 2022.

Předloha navrhuje odpustit:

 • penále z dlužného pojistného, jež je evidované k 30. 9. 2022,
 • penále evidované k 30. 9. 2022, bylo-li dlužné pojistné uhrazeno nejpozději 30. 9. 2022,
 • exekuční náklady, které byly stanoveny exekučním příkazem vydaným nejpozději 30. 9. 2022.
Máte dluhy u sociálky? Možná je budete moci splatit bez sankcí Přečtěte si také:

Máte dluhy u sociálky? Možná je budete moci splatit bez sankcí

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).