Hlavní navigace

Spočítejte si, s jakým investičním životním pojištěním neproděláte

19. 8. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Europ Assistance
Chtěli jste investovat, ale místo počítání vydělaných peněz jen platíte poplatky? Raději si zjistěte, jaký produkt pojištění je pro vás výhodný, abyste náhodou neproinvestovali i oblečení, co máte na sobě.

Co je investiční životní pojištění a jak funguje? U tohoto druhu pojištění je výše pojistného plnění, tedy peněz, které vám pojišťovna vyplatí, závislá na míře ziskovosti investičního portfolia. Výše vyplacené částky v případě dožití tedy závisí na výsledné sumě na vašem podílovém účtu na konci pojištění. Funguje to tak, že po podpisu smlouvy platíte v pravidelných měsíčních platbách pojistné a pojišťovna na základě vašeho výběru tyto peníze investuje. Pokud vydělává, máte nárok na podíl ze zisku. Riziko případných finančních ztrát však nenese pojišťovna, ale vy.

Stejně jako u většiny investičních produktů (například u bank) i pojišťovny si strhávají správní poplatky. Platí ale, že pojišťovny se řídí jinou legislativou než investiční společnosti. Což má vliv na podobu produktů investičního životního pojištění, zveřejňování informací o fondech a případně i na váš výpočet daně. (U investičního životního pojištění máte nárok na daňový odpočet.) Podobně jako u jiných typů pojištění, ani zde vám v případě předčasného ukončení smlouvy nebudou vyplaceny všechny peníze, které máte u pojišťovny uloženy. Pojišťovna je totiž sníží o dosud nezaplacenou část počátečních nákladů.

Výběr pojišťovny byste měli pořádně promyslet

Investiční životní pojištění je dlouhodobý produkt, jestliže o něm uvažujete, měli byste pořádně zvážit, u které pojišťovny si ho zřídíte. Důležitý není jen samotný výběr investičního portfolia, kam prostřednictvím pojištění hodláte investovat. Měli byste si zjistit taky třeba to, jak pojišťovna přistupuje k vyplácení pojistné částky v případě smrti. Ne vždy totiž vaši příbuzní dostanou sjednanou pojistnou částku. Některé pojišťovny v tomto případě vyplácejí aktuální kapitálovou hodnotu investice, pokud je vyšší než sjednaná pojistná částka, jiné jen zaplacené pojistné, další mohou vyplácet součet pojistné částky a kapitálovou hodnotu investice.

Zajímat byste se měli také o poplatky a jejich výši, účtované pojišťovnou. Ty jsou strhávány buď z přijatého pojistného, nebo z podílového účtu. Platit budete měsíční poplatek, vstupní poplatek a také poplatek za správu fondů. Mimoto mají pojišťovny i mimořádné poplatky, třeba v případě, že se rozhodnete pro změnu investiční strategie, budete mít zájem o částečný odkup a podobně.

Vypočítejte si náklady své investice do životního pojištění

Až dosud nebylo snadné se v nabízených produktech investičního životního pojištění zorientovat. Od počátku července 2019 najdete na webových stránkách České asociace pojišťoven kalkulačku nákladovosti investičního pojištění, která porovnává všechny produkty tohoto typu od všech pojišťoven sdružených v asociaci s výjimkou pojišťovny ERGO. Dohromady se jedná o 14 pojišťoven a 27 různých produktů.

Kalkulačka za vás spočítá celkovou nákladovost (tedy poplatky) v procentech za celou dobu platnosti smlouvy v závislosti na měsíčním pojistném a době trvání pojištění. Vychází přitom z aktuální situace k datu sjednání pojistné smlouvy a zahrnuje i bonusy, pokud vám na ně vzniká nárok. Do kalkulačky zadáváte celkovou výši měsíční platby, kterou chcete v rámci pojištění investovat a celkovou dobu trvání pojištění. Výsledkem je nákladovost pojištění.

Zjistíte tak, kolik skutečně za to či ono investiční životní pojištění zaplatíte, a tím pádem si můžete odvodit i jeho potenciální ziskovost. Nedejte na to, co vám vykládá investiční poradce na pobočce. Investice vám sice můžou přinést slušný balík peněz, ale jisté je nemáte. Poplatky naproti tomu musíte platit vždy. Vezměte si, že vám například nákladovost daného investičního produktu vyjde 10 %, při měsíční splátce v hodnotě 1000 Kč a při době pojištění 30 let vás poplatky za celou dobu pojištění vyjdou na 36 000 Kč. (1000 × 0,1 = 100 Kč (měsíční poplatek), 100 × 12 (měsíce v roce) = 1200, 1200 × 30 (celková doba pojištění) = 36 000 Kč. Z celkové částky 360 000 Kč, kterou na účet v pojišťovně vložíte, budete mít 324 000 Kč.

Pozor na poplatky, které se nezapočtou

Naším cílem je zlepšit orientaci klientů v produktech investičního životního pojištění napříč celým trhem. Věřím, že transparentní veřejné srovnání bude posilovat zdravé konkurenční prostředí, říká k uveřejnění kalkulačky Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

skoleni_8_6

V kalkulačce se vám po zadání potřebných údajů zobrazí přehledná tabulka nákladovosti investičních složek všech produktů všech pojišťoven. U jednotlivých produktů jsou vidět náklady v procentech a výše poplatků v korunách. Jsou však náklady, které kalkulačka do svých výpočtů nezahrnuje, protože mají individuální charakter a souvisí s chováním konkrétního klienta. Jde například o bonusy spojené s bezeškodním průběhem pojištění nebo třeba sjednané smluvní pokuty.

Kalkulačka nezohledňuje také poplatky spojené s rizikovou částí produktů, nákladovost jednotlivých podkladových investičních fondů, které jsou uvedeny na stránkách jednotlivých pojišťoven a klient se na ně jedním klikem dostane přímo prostřednictvím odkazu v kalkulačce, dodává Veronika Exnerová, tisková mluvčí ČAP.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).