Hlavní navigace

Spočítejte si důchod v roce 2006

28. 12. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Pokud se chystáte vy, vaši rodiče nebo vaši známí do důchodu v roce 2006, je dobré si předem spočítat, jaký důchod při odchodu na odpočinek vám náleží. Oproti loňskému roku došlo ke zvýšení částek určujících konečný penzijní příjem. A víte, na kdy se vyplatí odchod do důchodu načasovat?

Datum nároku na odchod do důchodu DAT

Věk odchodu do důchodu Vd = r + m (roky + měsíce) určíme podle roku svého narození (Rn) z následující tabulky (platí pro muže a bezdětné ženy).

Věk odchodu do důchodu
Rn (rok nar.) 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
muži 61+4 61+6 61+8 61+10 62 62+2 62+4 62+6 62+8 62+10 63 63 63 63
ženy bezdětné 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8 62 62+4 62+8 63
1 dítě 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8
2 děti 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4
3–4 děti 54+8 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59
5 a více 53+4 53+8 54 54+4 54+8 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8
Byla upravena tabulka odchodu věku do důchodu podle aktuálního zákona.

Ke svému datu narození připočteme věk Vd, určený pomocí předcházejících dvou tabulek, a tím dostaneme datum nároku na odchod do důchodu (DAT).

Celková doba zaměstnanosti DOBAz

Celková doba zaměstnanosti se určuje jako součet všech dnů, po které jste byli zaměstnáni včetně dovolených (i mateřských), nemocenských dávek, úspěšně absolvovaných učilišť a středních i vysokých škol, vojenské prezenční služby. To vše obsahuje předstihový list, který vám pošle ČSSZ pro vaši informaci asi 2 až 3 roky před vaším nárokem na odchod do důchodu. Neprokázané doby je nutno při žádosti o důchod dodatečně doložit např. maturitním vysvědčením nebo vojenskou knížkou.

Pro přesné stanovení doby (DOBAz) je třeba zejména vědět, že úspěšně absolvovaná střední nebo vysoká škola se započítává od 1. září 1. ročníku až po datum závěrečného vysvědčení včetně všech mezilehlých prázdnin.

Do doby (DOBAz) se nezapočítávají dny mezi datem závěrečného vysvědčení a datem nástupu do zaměstnání, stejně jako dny mezi ukončením vojenské prezenční služby a nástupem do zaměstnání.

<calculator id=„16“></cal­culator>

Určení výpočtového základu (VZ)

Pro odchody do důchodu od 1. 1. do 31. 12. 2006 se započítávají pouze příjmy v letech 1986 až 2005 (bez roku 2006!). V následující tabulce jsou koeficienty přepočtu pro rok 2006, kterými se přepočítává nominální roční příjem na současnou hodnotu.

Tabulka výpočtu vyměřovacího příjmu
rok vyloučené doby (dny) hrubý roční příjem koeficient přepočtu přepočtený hrubý roční příjem
1986 6,3539
1987 6,2237
1988 6,0850
1989 5,9410
1990 5,7313
1991 4,9665
1992 4,0553
1993 3,2376
1994 2,7310
1995 2,3046
1996 1,9464
1997 1,7608
1998 1,6106
1999 1,4882
2000 1,3961
2001 1,2864
2002 1,1987
2003 1,1231
2004 1,0532
2005 1,0000
Celkem Uvd =  –  – Upp =

Do této tabulky pro každý uvedený rok vložte svůj hrubý roční příjem a vyloučené dny, tj. dny, kdy jste neplatili pojistné (neplacené volno, nemoc). Obojí lze nalézt na formuláři Evidenční list důchodového pojištění, který vede vaše mzdová účtárna a jehož obsah povinně ohlašuje na ČSSZ.

Hrubý roční příjem násobte pro každý rok příslušným koeficientem přepočtu, čímž dostanete přepočtený roční hrubý příjem. Součtem všech těchto příjmů dostanete úhrn přepočtených příjmů Upp (Kč). Součtem všech vyloučených dob dostanete úhrnnou vyloučenou dobu Uvd (dny).

Nyní vypočítáte průměrný denní příjem Pd za celou dobu zaměstnání, tj. za 7305 dnů (roky 1986 až 2005):

Pd = Upp / (7305 – Uvd) Kč

Tento příjem násobíte průměrnou délkou měsíce v roce (30,4167 dnů), čímž dostanete osobní vyměřovací základ OVZ (průměrný přepočtený měsíční příjem).

OVZ = Pd x 30,4167

Z takto vypočítané částky OVZ se do výpočtového základu VZ započte plně částka do 9 100 Kč, z částky od 9 101 do 21 800 jen 30 % a z částky přesahující 21 800 jen 10 % (platí jen pro rok 2006!), viz následující tabulka.

Vyměřovací základ
pro osobní vyměřovací základ OVZ výše výpočtového základu VZ
do 9 100 Kč VZ = OVZ
od 9 101 do 21 800 Kč VZ = 9 100 + (OVZ – 9 100) x 0,3
nad 21 800 Kč VZ = 12 910 + (OVZ – 21 800) x 0,1

Výše procentuální části důchodu DUCHp se určí tak, že za každý celý rok doby zaměstnanosti DOBAz (podle druhého kroku výpočtu) se DUCHp navýší o 1,5 % z hodnoty výpočtového základu VZ, tedy:

DUCHp = celé číslo z podílu (DOBAz / 365) x 0,015 x VZ

Pozdější nebo předčasný odchod do důchodu

Neshoduje-li se datum skutečného odchodu do důchodu DATsk s datem nároku na odchod DAT (podle prvního bodu výpočtu), zjistíte rozdíl ROZ:

ROZ = DATsk – DAT (kalendářní dny)

Pak upravte procentuální část důchodu DUCHp vypočteného dle třetího kroku výpočtu tak, že za

Tip do článku - účto fakturace duben

  • každých celých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které převyšují datum DAT, zvýšíte DUCHp o 1,5 % z VZ
  • každých i necelých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které chybí k datu DAT, snížíte DUCHp o 0,9 % z VZ (dle paragrafu 31) nebo o 1,3 % z VZ (dle par.30)

Poznámka: Paragraf 31 se týká trvale sníženého důchodu, paragraf 30 důchodu dočasně sníženého jen do data nároku DAT.

Celková výše důchodu

Celková výše důchodu se určí jako součet procentuální části DUCHp (viz výpočet výše) a pevné částky 1 470 Kč.

Tipy pro odchod do důchodu

Závěrem je třeba upozornit, že velikost části DUCHp je závislá na datu skutečného odchodu do důchodu DATsk nespojitě. Proto doporučujeme:

  • volit odchod do důchodu k 1. lednu. Tím se zvýší DUCHp až o 7 % oproti odchodu o den dříve, protože průměrně o tuto hodnotu se každoročně zvyšují koeficienty přepočtů (viz tabulka Koeficienty přepočtu pro rok 2004),
  • kontrolovat, aby doba zaměstnanosti DOBAz (dle prvního kroku) dělená 365 neposkytovala příliš velký zbytek při dělení. Když např. DOBAz = 42 roků a 360 dnů, stačí odejít do důchodu o 5 dnů později, a DUCHp se vám zvýší o 1,5 %,
  • pokud odcházíte do důchodu dříve nebo později, zvolte vhodné datum DATsk tak, abyste zbytečně nepřišli o 0,9 % nebo dokonce o 1,5 % z částky DUCHp.

Anketa

Půjdete v roce 2006 do důchodu?

21 %
6 %
70 %
2 %
Odpovědělo 761 čtenářů.

Autor článku

Absolvent FEL ČVUT Praha. Pracoval na FEL ČVUT a v Energovodu v oblasti techniky vysokých napětí a technických výpočtů. Nyní je v důchodu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).