Hlavní navigace

Sleva na děti v roce 2015: Co byste měli vědět?

26. 3. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Sleva na děti se od letoška změnila. Někdo důsledky pocítí až příští rok, někdo už letos. Přinášíme informace, které byste měli znát.

V letošním roce došlo k výrazným změnám u daňového zvýhodnění. Nová pravidla přiznávají vyšší slevu na druhé a další dítě ve společně hospodařící domácnosti.

Kdo dostane víc?

Od letošního roku je daňové zvýhodnění přisuzováno podle následujících pravidel:

  • 13 404 Kč ročně na jedno dítě, (měsíčně 1 117 Kč)
  • 15 804 Kč ročně na druhé dítě, (měsíčně 1 317 Kč) a
  • 17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě (měsíčně 1 417 Kč).

Přečtěte si také: Kolik peněz ušetří změna daňového zvýhodnění rodinám s dětmi?

Dohromady se posuzují ale jen ty děti, které lze považovat za vámi vyživované tak, jak to stanovuje § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů.

V případě, že čerpáte daňové zvýhodnění na dítě s průkazem ZTP/P, zvyšuje se příslušná výše sleva vždy na dvojnásobek.

Maximální výše ročního daňového bonusu zůstává nezměněna na částce 60 300 Kč. Stále také platí, že na něj má nárok poplatník s příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (pokud tedy daňový bonus dosáhne alespoň 100 Kč). To znamená, že v letošním roce je to částka 55 200 Kč (9200 Kč x 6).

Měsíční daňový bonus mohou čerpat zaměstnanci, pokud je úhrn jejich měsíčních příjmů ze závislé činnosti alespoň ve výši poloviny minimální mzdy. Pro letošní rok tedy alespoň ve výši 4600 Kč. Zároveň platí podmínka, že měsíční výše daňového bonusu musí dosáhnout alespoň 50 Kč (maximálně do 5025 Kč).

Pokud očekáváte letos potomka, můžete si začít slevu na dítě uplatňovat v měsíci, ve kterém se dítě narodilo, ve kterém dítěti začala soustavná příprava na budoucí povolání nebo ve kterém bylo dítě osvojeno či převzato do péče nahrazující péči rodičů.

Co musíte udělat, aby vám sleva zůstala?

Ačkoli změny platí od letošního roku a podnikatelé jejich dopady pocítí až při podání daňového přiznání za letošek – tedy v roce 2016, zaměstnanci slevu na dítě čerpají měsíčně už během tohoto roku.

Pokud chcete tuto slevu uplatňovat u zaměstnavatele, musíte podepsat nový tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti(vzor č. 24), který už obsahuje nové povinné údaje o vyživovaných dětech. Kromě toho došlo také k rozšíření údajů o vyživovaných dětech, které musí zaměstnavateli doložit druhý z poplatníků, který slevu na děti neuplatňuje. Ty se předávají prostřednictvím "Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění (MFin 5556, vzor č. 1).

V obou tiskopisech najdete tabulku, kam zapsat všechny vyživované děti ve společně hospodařící domácnosti. Tedy i ty děti, na které slevu neuplatňujete a činí tak váš partner. Ty v tabulce značíte písmenem „N“. Následují podtabulky, kam už uvádíte pouze děti, na které slevu uplatňujete. Značení „1“ při slevě na jedno dítě, „2“ na druhé dítě a „3“ na třetí a další dítě.

Příklad

Pokud v rodině uplatňuje matka daňové zvýhodnění ve výši na první a druhé dítě, zapíše do Prohlášení „1“ a „2“ a u dalších dvou napíše „N“, protože ve výši na třetí a další dítě si daňové zvýhodnění uplatňuje otec dětí.

Příklad vyplnění tabulek v tiskopisech u obou poplatníků
Daňové zvýhodnění na dítě Matka uplatňuje nárok Otec uvede do potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků
první dítě 1 N
druhé dítě 2 N
třetí dítě N 3
čtvrté dítě N 3

Obecně podmínky pro to, abyste mohli uplatnit slevu na dítě u svého zaměstnavatele stanovuje § 38k odst. 4 zákona o daních z příjmů. Zaměstnavatel jako plátce daně započítá daňové zvýhodnění, pokud budete mít podepsáno výše zmíněné Prohlášení k dani do 30 dnů po vstupu do zaměstnání. Stávajícím pracovníkům zaměstnavatelé měli předložit k podpisu nové Prohlášení do 15. února.

V případě, že u vás v domácnosti dojde ke změně skutečností, které ovlivňují nárok na slevu na dítě (viz informace, které se vyplňují v odkazovaných formulářích), pak je musíte svému zaměstnavateli oznámit nejpozději do konce měsíce, ve kterém tyto změny nastaly.

Povinností je tedy vyplnit a podepsat nový tiskopis Prohlášení k dani a předložit zaměstnavateli i Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.

V případě, že druhý děti vyživující poplatník s příjmy ze závislé činnosti u svého zaměstnavatele Prohlášení k dani podepíše, ale žádné vyživované děti v něm neuvede, příp. takto nepodepíše, bude stačit „jednoduché“ Potvrzení, ve kterém jeho zaměstnavatel pouze uvede, že daňové zvýhodnění na žádné vyživované děti u něj tento poplatník neuplatňuje, příp. že u něj poplatník na dané zdaňovací období Prohlášení k dani nepodepsal. Takové potvrzení nemá předepsaný formulář, upozornila Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství. 

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků má platnost až do doby, než dojde k nějaké změně, která nárok ovlivňuje (např. partner si začne/přestane uplatňovat slevu na nějaké z dětí, dojde ke změně počtu vyživovaných dětí protože nějaké dostuduje apod.).

Narození druhého dítěte v rodině

Narodí-li se vám v průběhu roku druhé dítě a vy už přitom u zaměstnavatele uplatňujete slevu na jedno dítě, uplatníte poměrnou část daňového zvýhodnění na druhé dítě od měsíce narození do konce roku a to ve výši 1317 Kč měsíčně. Tato změna se v Prohlášení k dani vyznačuje v části II. v tzv. „Změnové tabulce“.

Daňové zvýhodnění při střídavé péči

Pokud je dítě svěřené do střídavé péče a neexistuje jedna společně hospodařící domácnost, bude si daňové zvýhodnění uplatňovat část roku jeden z rodičů a druhou část roku ten druhý s tím, že výše uplatňované částky nemusí být  u obou rodičů stejná.

Bude tomu tak proto, že částka daňového zvýhodnění na to samé dítě se v těchto případech bude odvíjet od počtu vyživovaných dětí žijících ve společně hospodařící domácnosti u dvou různých poplatníků, kteří nevedou jednu společně hospodařící domácnost. Přitom jeden z těchto poplatníků (rodičů) může vyživovat ve své společně hospodařící domácnosti kromě dítěte, které má svěřeno do střídavé péče, ještě i další dítě vlastní, které má se současnou manželkou, apod., dodala Petlachová.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).