Hlavní navigace

Jaké triky nyní používají energošmejdi a co dělat, když už jim něco odsouhlasíte?

8. 9. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Senátoři vrátili novelu energetického zákona do Sněmovny. Energošmejdi tak stále mají čas na to obírat seniory o peníze. Jaké fígle používají a jak by jim to měla připravovaná novela zákona zatrhnout?

Nekalé jednání zprostředkovatelů nabídek energií pokračuje dál. Spotřebitelé si na lepší ochranu před tzv. energošmejdy budou muset ještě počkat. Novelu energetického zákona, která ve Sněmovně ležela dva roky, Senát na konci srpna vrátil zpět.

Energošmejdi porušují zákony dál

Někteří zprostředkovatelé nabídek energií stále nejednají v souladu s předpisy a klamou spotřebitele. Vyplývá to například ze zprávy České obchodní inspekce (ČOI), která ve druhém kvartálu kontrolovala i poskytování služeb spojených s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Z osmi rozpracovaných kontrol jsou zatím uzavřené dvě a u jedné z nich inspektoři zjistili, že obchodník uváděl nepravdivé informace a neinformoval o právu a podmínkách k uplatnění reklamace.

V rámci jedné kontroly bývá v mnoha případech posuzováno hned několik spotřebitelských smluv, které v rámci podání obdržela Česká obchodní inspekce k využití při kontrolní činnosti, upřesnil mluvčí Jiří Fröhlich s tím, že ČOI ve druhém čtvrtletí pravomocně uložila čtyři pokuty v celkové výši 1 265 000 Kč. Nejvyšší pokuta z nich (ve výši 950 000 Kč) byla uložena společnosti Auctio Energia s.r.o. mimo jiné za to, že chtěla po spotřebiteli zaplatit 2000 Kč v případě, že se rozhodne využít zákonných práv na odstoupení nebo vypovězení smlouvy o dodávkách energií.

Jaké fígle energošmejdi používají?

ČOI přitom upozorňuje, že tzv. energošmejdi své praktiky a formy přeprodeje energií neustále vyvíjí a zaměřují se především na seniory. V současné době jsou tito spotřebitelé často oslovováni prostřednictvím telefonických hovorů či přímo osobními návštěvami v místě jejich bydliště, popsal Fröhlich.

Převést podvodně vaše dodávky energií k jinému dodavateli „umí“ i bez vašeho podpisu smlouvy nebo souhlasu. Často jim stačí předložení stávající smlouvy nebo vyúčtování, ze kterého opíšou potřebné údaje, a podpis poté zfalšují. Co se týče telefonických hovorů, snaží se prodejce manipulovat k uzavření smlouvy sérií vhodně formulovaných dotazů, až nakonec odpovíte „ano“ na úmyslně zmatečně položenou nebo triviální otázku. Byly zaznamenány i případy, kdy byl hovor účelově sestříhán tak, aby to vypadalo, že spotřebitel smlouvu uzavřel, ačkoliv tak ve skutečnosti neučinil, upozornila Eduarda Hekšová, šéfka spotřebitelské organizace dTest, která na energošmejdy konstantně zaznamenává velké množství stížností ve své spotřebitelské poradně.

V poslední době se obchodníci snaží obejít vaše práva na odstoupení či výpověď smlouvy tím, že s vámi nesjednají smlouvu o dodávkách energií, ale dají vám podepsat přihlášku do energetické aukce. Energošmejd je zde přitom v roli zprostředkovatele, a nikoli zástupce dodavatele energií.

Informace, jakými pravidly se řídí stanovení sankce za ušlý zisk při předčasném ukončení smlouvy, najdete na webu Energetického regulačního úřadu

Pro aukci už neplatí, že byla dojednána při podomním prodeji nebo prostřednictvím telefonu či internetu. Pokud se v takovém případě pokusíte novou smlouvu o dodávkách energií ukončit, může vám jak původní, tak nový dodavatel zaslat fakturu na velkou smluvní pokutu za nedodržení doby odběru, na kterou byla smlouva uzavřena.

Co když jste podepsali přihlášku do aukce?

I z této situace ale vede cesta ven. Od přihlášky do energetické aukce podepsané s podomním prodejcem u vás doma nebo sjednané telefonicky můžete odstoupit ve lhůtě do 14 dní od podpisu.

Pokud to nestihnete, můžete podle organizace dTest ještě odvolat plnou moc, která je v přihlášce obsažena. Odstoupení nebo odvolání zasílejte minimálně e-mailem, ideálně spíš doporučeně s dodejkou, abyste mohli svůj krok později doložit.

Ovšem pokud již došlo na základě této aukce k určení vítězného dodavatele a uzavření smlouvy s ním, podle stávající právní úpravy se nelze z takové smlouvy tak snadno vyvázat, upozornila Hekšová s tím, že v závislosti na konkrétní situaci lze poukazovat například na užití nátlaku, nekalé obchodní praktiky nebo uvedení v omyl ze strany podomního prodejce či zprostředkovatele, a zpochybnit tak řádné uzavření smlouvy. Dále se lze podle ní pokusit zpochybnit požadovanou smluvní pokutu či její výši poukazem na neurčitost, nepřiměřenost nebo nepřípustnost. V takových případech je ale lepší postup nejdříve zkonzultovat ve spotřebitelské poradně dTestu na telefonním čísle 299 149 009.

Co když jste podepsali smlouvu o dodávkách energií?

V případě, že jste s podomním obchodníkem nebo prodejcem po telefonu či internetu nepodepsali přihlášku do aukce, ale smlouvu o dodávkách energií, umožňuje vám občanský zákoník od takové smlouvy až na výjimky odstoupit bez důvodu a bez nutnosti platit sankce. Energetický zákon pak upravuje i možnost takovou smlouvu bezplatně vypovědět.

Od smlouvy o dodávkách energií, které byly sjednány při podomním prodeji nebo telefonicky či přes internet, můžete odstoupit ve lhůtě do 14 dní od jejího uzavření. Nebo ji můžete vypovědět do 15 dnů od zahájení dodávek, pokud už vešla v platnost.

V případě, že vás prodejce neinformoval o právu na odstoupení či výpověď, prodlužují se tyto lhůty o dobu, po kterou jste o tom nebyli poučeni, maximálně však o jeden rok. Stejná práva máte i v případě, že jste smlouvu o dodávkách energií uzavřeli přes telefon či internet.

Máte-li chuť proti energošmejdům zabojovat, můžete zaslat podání na Českou obchodní inspekci. To v případě, že jste jednali se zprostředkovatelem nabídek energií nebo pořadatelem aukce. Máte-li podezření na možné porušení zákazu podomního prodeje, měli byste to ohlásit vašemu obecnímu/městskému úřadu. V případě, že máte stížnost přímo na dodavatele energie nebo jeho prodejce, můžete se s ní obrátit na Energetický regulační úřad.

V čem pomůže chystaný zákon?

Projednávaná novela energetického zákona (sněmovní tisk 799) má na triky energošmejdů reagovat. Hodně se zaměřuje na formu zprostředkování nabídek energií, protože tu podomní obchodníci využívají nejčastěji.

Podle nového znění zákona by měl každý zprostředkovatel splňovat předepsané podmínky na vzdělání, praxi a bezúhonnost. Pro svou činnost by musel získat také pětiletou licenci od Energetického regulačního úřadu (nyní jim stačí jen živnost nebo smlouva). Ten by měl mít nově pravomoc řešit i provinění zprostředkovatelů nebo pořadatelů aukcí, což dnes spadá pod ČOI.

Dále předloha počítá se zákazem uzavírání smluv na dobu určitou s délkou přes 36 měsíců a rozšiřuje možnosti, jak smlouvy na dobu určitou vypovědět. Novela by také měla omezit smluvní pokuty, které jsou účtované spotřebitelům. Přiznává jim také právo kdykoli a bez sankce odstoupit od smlouvy o zprostředkování nebo odvolat plnou moc.

skoleni9_11

Senátoři, kteří vrátili předlohu zpět do Sněmovny, k novele přidali vlastní pozměňovací návrhy. Chtějí například, aby dodavatelé energií měli povinnost zákazníkům přímo doručit informaci o změně ceny. Dále by firmy, co dodávají energie, musely sdělovat svým zákazníkům také termín ukončení smlouvy. Je dobře, že se tato úprava do novely dostala, protože termín ukončení smlouvy je zásadní při změně dodavatele a do teď byl pro zákazníky dost často problém jej zjistit. Vy sice uzavíráte smlouvu na určité období, například 24 měsíců, ale smlouva začíná běžet, až když vám dodavatel začne dodávat, což může být až několik měsíců po podpisu smlouvy, vysvětlil Ondřej Doležal ze společnosti SforP zabývající se poradenstvím na energetickém trhu.

Poslanecká sněmovna by se měla vrácenou předlohou zabývat na konci září.

Novela má přinést řadu změn. Zaměří se hlavně na zprostředkovatele.
Autor: Energetický regulační úřad

Vizuál s novinkami z novely, připravený zpravodajem sněmovního tisku Patrikem Nacherem a ERÚ

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).