Hlavní navigace

Scházíte se ve větším počtu, než je dovoleno? Co vám hrozí, když vás někdo udá?

28. 1. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Pixabay
Může Policie vkročit k vám do bytu, když dostane tip, že porušujete koronavirová nařízení? A co vám hrozí? Pokuta na místě, nebo ještě něco horšího? Jak máte prokázat, že v bytě bydlíte?

Situace kolem pandemie koronaviru se neustále mění. V závislosti na tom, jak moc stoupá či klesá reprodukční číslo R a skóre PES a počty nakažených, se zpřísňují či zmírňují panující opatření.

V jednu chvíli tak platí, že se můžete scházet v 6 lidech, ale o pár dní později už třeba jen ve dvou. A pokud se tedy jako manželský pár chcete sejít s rodinným známým, měli byste to udělat separátně. Tedy nejdřív jeden z manželů, a pak druhý. Tak, aby bylo dodrženo pravidlo, že se nebudou setkávat více než dva lidé, kteří nejsou ze stejné domácnosti.

Sousedé jsou všímaví

Ne všichni ale pravidla dodržují striktně tak, jak je nařízeno. Někdy se jednoduše sejde parta dobrých přátel a venku si vypijí čaj z termosky při procházce přírodou. Nebo si s postupujícím zimním obdobím domluví sraz u jednoho z nich.

Může pak ale nastat situace, že to zaznamenají všímaví sousedé. Například ti, kteří všechna nařízení dodržují opravdu striktně a nabudou dojmu, že vy, když jste se sešli s několika přáteli u sebe doma, naopak nařízení porušujete a tím ohrožujete zdraví všech.

Nezřídka pak takoví všímaví sousedé neváhají zavolat Policii ČR nebo Městskou policii, aby situaci řešila. Jakou pravomoc v takové chvíli Policie má a co vám hrozí?

I setkáním doma porušujete nařízení

Současně platné nařízení, na základě kterého se smí scházet pouze dva lidé, kteří nejsou z jedné domácnosti, platí pouze pro veřejné prostory. Veřejně přístupné místo může být jak venkovní (veřejné prostranství), tak vnitřní prostor (např. obchod, nákupní centrum apod.), uvedl pro Měšec.cz Adam Rözler, tiskový mluvčí Ministerstva vnitra.

Dalo by se tedy říci, že když se sejdete doma v soukromí, rozhodně nejde o veřejně přístupné místo, a tudíž nic neporušujete a můžete si pozvat lidí, kolik chcete. Na rodinné návštěvě nebo posezení s přáteli by nemělo být nic špatného. Problém je ale v jiné části nařízení.

Zakázán je totiž pohyb osob také od 5:00 do 20:59 hodin, s řadou výjimek. Návštěva přátel mezi ně ale nepatří. Vzájemná návštěva přátel mezi tyto výjimky nepatří, ať už se odehraje v domácnosti, nebo venku na veřejnosti. Lze tedy říci, že dochází k porušení krizových opatření vlády, dodává Adam Rözler.

Policie postupuje individuálně 

Podle krizového zákona jste povinni strpět všechna omezení, která z krizových opatření vyplývají. Ať tedy vláda stanoví v době nouzového stavu jakékoli nařízení, zákon vám ukládá povinnost ho strpět.

Nedá se vždy konkrétně říci, co vám v dané situaci hrozí. Policisté vždy postupují zcela individuálně na základě veškerých zjištěných skutečností přímo na místě, uvedla pro Měšec.cz Eva Kropáčková, vedoucí oddělení tisku Policie ČR.

Záleží tedy na policistech, jak situaci vyhodnotí a jak přísní budou. Mají ale pravomoc vám udělit pokutu, protože se dopouštíte přestupku. Pokud nějaká osoba nedodržuje povinnost omezení pohybu (a setkávání) podle výše zmíněného krizového opatření vlády, může být takové jednání hodnoceno jako přestupek se sankcí ve správním řízení až 20 000 Kč, informuje Adam Rözler.

Policie ČR je totiž v rámci jí svěřených pravomocí oprávněna dodržování těchto povinností kontrolovat, jejich plnění vymáhat, a to i prostřednictvím uložení sankce. Přímo na místě vám může udělit pokutu do 10 000 Kč.

Stejně tak je ale možné, že vše dopadne domluvou. V případě porušení aktuálních platných nařízení policisté přestupce upozorní na porušení těchto nařízení a nutnost jejich dodržování. V případě, že k tomuto přestupkovému jednání dochází opakovaně či v přestupkovém jednání pokračuje, policisté mohou osobu oznámit k příslušnému správnímu orgánu, dodává Eva Kropáčková. Pokud půjde o váš první přestupek tohoto typu a po upozornění Policie ČR vaše setkání rozpustíte, možná se pokutě vyhnete.

Mohou vám vstoupit i do bytu?

Řada otázek panuje i kolem toho, zda tedy Policie může vstoupit i k vám do bytu a zkontrolovat všechny osoby uvnitř. A jak případě prokáže, že dané osoby na této adrese nebydlí. Řada osob má trvalé bydliště nahlášeno úplně jinde, než reálně bydlí.

Odpovědí je, že policista má pravomoc po váš požadovat vysvětlení a doložení potřebných dokladů. Policista je za tímto účelem oprávněn (mimo jiné) požadovat od osoby podezřelé z takového jednání prokázání totožnosti, ověřit si místo bydliště a vyžádat si další potřebná vysvětlení, říká Adam Rözler. Má tedy pravomoc i na to, aby po vás chtěl doložit, na základě čeho se na dané adrese zdržujete, zda tam opravdu bydlíte, ačkoli v občanském průkaze máte uvedenou jinou adresu, atd.

Samozřejmě máte právo mu součinnost odmítnout, pokud nebudete souhlasit. Samozřejmě osoba, po níž je podání vysvětlení požadováno, může tuto součinnost policistovi bez dalšího odmítnout a podezření z možného přestupkového jednání pak bude policistou předáno k dořešení věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, dodává Adam Rözler.

Venku pouze ve dvou lidech

O něco jasnější je pak nařízení, které udává, že na veřejně přístupných místech se smí scházet pouze dvě osoby, pokud nejsou ze společné domácnosti, zaměstnanci, žáky apod. V tomto případě je tedy jasné, že setkání ve více lidech například na společnou procházku s termoskou čaje vám nemusí projít bez potíží. Nařízení porušujete úplně stejně a hrozí vám stejné pokuty. Tedy až 10 000 Kč na místě nebo až 20 000 Kč ve správním řízení.

Na Silvestra s výjimkou? Kdepak

Ohledně tématu vyvstala ještě jedna otázka. Řada lidí byla zmatena ohledně Silvestra a s ním spojených oslav. Podle nařízení výše platilo, že jste se nesměli scházet ve více než dvou lidech, pokud jste nebyli z jedné domácnosti.

Mezi lidmi se ale následně rozšířila zpráva, že pokud se scházíte v domácnosti a přijdete do 21 hodin, je jedno, kolik osob se v dané domácnosti sejde. Vznikla na základě vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného, který uvedl, že počet osob uvnitř domácnosti není nijak explicitně upraven a například dvě rodiny se sejít bez problémů mohou.

FIN23

V tomto případě se ale ukazuje chaos, který kolem nařízení panuje. Krizové opatření vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1375 omezující volný pohyb je platné od 27. prosince 2020. Žádné výjimky vztahující se k Silvestru v něm uvedeny nebyly, uvádí Adam Rözler.

Jinými slovy, na Silvestra oficiálně platilo vše, co jsme uvedli výše, tedy i setkávání rodin či přátel uvnitř domovů je přestupek. Otázkou tak zůstává, čím se při vyhodnocování toho, jak se smíte chovat, vlastně můžete řídit. Odpověď je jednoduchá. Tím, co udává zákon. Oficiálně. Tedy tím, co je uvedeno v nařízeních, zákonech, zákonných opatřeních, obecně závazných vyhláškách krajů a obcí atd. Nikoli tím, jak následně jakákoli osoba tato nařízení upřesňuje v médiích. I kdyby to byl ministr.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).