Hlavní navigace

Sberbank promluvila. Informuje klienty, co mají dělat a jak mají postupovat

2. 3. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Dalibor Chvátal
Sberbank zveřejnila informace, jak se mají zachovat její klienti v nejrůznějších aktuálních případech. Přinášíme přehled otázek a odpovědí.

Sberbank, která v pátek 25. února 2022 uzavřela všechny své pobočky v České republice a znepřístupnila internetové bankovnictví, uveřejnila instrukce pro své klienty, jak mají postupovat v jednotlivých konkrétních případech. Lidé, kteří nestihli převést peníze a uzavřít účet už předchozího dne ve čtvrtek, kdy Rusko přepadlo Ukrajinu, dnes žijí v nejistotě a hledají odpovědi na své otázky. Na svém webu Sberbank v úterý 1. 3. 2022 publikovala oficiální sdělení klientům banky, jak mají dál postupovat.

Kdy se dostanu ke svým penězům?

Peněžní pohledávky klientů budou vypláceny prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s., a to od 9. 3. 2022 (pro fyzické a právnické osoby) a od 21. 3. 2022 (pro vybrané instituce, na jejichž účtech jsou uloženy finanční prostředky jejich zákazníků. Tedy například platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, obchodníci s cennými papíry, soudní exekutoři). 

Bezhotovostní převod můžete provést na každé z 241 poboček Komerční banky, hotovostní výplatu pak jen na vybraných 40 obchodních místech. Pro tyto účely bude dočasně prodloužena otevírací doba vybraných poboček – více na www.kb.cz/cs/vyplata-sberbank. Náhradu si můžete vyzvednout kdykoliv během 3 let od zahájení výplat, tj. do 9. 3. 2025.

Mám si převést výplatu do jiné banky?

Ano. Vzhledem k tomu, že na základě rozhodnutí ČNB o předběžném opatření ze dne 28. 2. 2022 už Sberbank nesmí přijímat žádné vklady, není možné nechat si zasílat mzdu na účet ve Sberbank. Příchozí platby nebudou akceptovány a budou vráceny na účet odesílající banky.

Splácení půjček – fungují trvalé příkazy? Kam máme poslat peníze?

Splácení úvěrů bude probíhat formou speciálních splátkových účtů vedených u Sberbank, jejichž čísla a bližší informace pošle banka klientům mailem. Banka je nyní povinna předat informace o výši zůstatku na jednotlivých účtech svých klientů Garančnímu systému finančního trhu. Proto už nyní nesmí dojít ke změnám zůstatků na účtech klientů. Banka už dále nesmí používat vaše peníze ani pro úhradu splátek.

Je to moje chyba, když nepošlu splátku kvůli tomu, že se nedostanu do internetového bankovnictví?

Všichni klienti v nejbližší době dostanou informace, jakým způsobem mohou závazky splnit. Aktuální situace nemá vliv na povinnost plnit smluvní závazky vůči bance z úvěrových vztahů. V prodlení se splátkou se ocitnete až ve chvíli, kdy bylo objektivně možné z Vaší strany bance plnit.

Co udělám, když mám nastavený trvalý příkaz, který potřebuji zrušit? Odejdou trvalé příkazy a inkasa na platby energií?

Platby neodejdou, protože už podle rozhodnutí Garančního systému finančního trhu nesmíme hýbat se zůstatky peněz klientů na jejich účtech. Po 28. únoru 2022 už nesmí odejít z účtů ani koruna.

Bude se stahovat hypotéka a s ní spojené zajištění nemovitosti? 

Jestli je tímto myšlen scénář, kdy je podepsaná smlouva, zastavená nemovitost a nenačerpaná hypotéka, tak ano.

Budu platit poplatky za vedení účtu nebo jiné služby, když k nim nemám přístup?

Tato otázka je momentálně v řešení. Banka se pokusí minimalizovat negativní dopad na své klienty.

Jak se dostanu ke svým výpisům z účtu? Jak se dostanu k detailům nastavených trvalých příkazů, SIPO a dalších, abych si je mohl nastavit jinde?

Sberbank zpřístupnila internetové bankovnictví pro komerční klienty (Sberbank Online Banking), kde si mohou ověřit výši zůstatku na účtu i zadané trvalé platby nebo inkasa z účtu.

Potřebuji od Sberbank potvrzení zůstatku na účtu ke konci roku, o zaplacených úrocích z hypotéky.

Platí odpověď jako předchozí, internetové bankovnictví je dostupné pouze pro komerční klienty.

Chci zrušit účet a převést prostředky. Jak mám postupovat?

Zrušení účtu v současné době není možné. Vzhledem k nařízení Garančního systému finančního trhu není možné dělat jakékoli změny na účtu klientů. Nelze tedy účty uzavřít ani převést peníze. Částka, která odpovídá zůstatku na Vašem účtu ke dni 28. 2. 2022, vyplatí Komerční banka na kterékoliv pobočce po předložení dokladu totožnosti, a to do výše 100 % součtu vašich vkladů, maximálně však do limitu 2 499 500 Kč na jednoho vkladatele.

Budou zpracovány již zadané transakce z předchozích dnů?

Transakce zadané do 24. 2. 2022 řádně odešly na zadaná čísla účtů. Část plateb ze dne 25. 2. 2022 také odešla, avšak některé páteční platby již realizovány nebyly a tyto finanční prostředky byly vráceny zpět na číslo účtu odesílatele.

Jak se dostanu ke své bezpečnostní schránce ve Sberbank?

Je nutné domluvit se předem se svým osobním bankéřem na pobočce, který vám umožní přístup k vaší bezpečnostní schránce v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hod. Návštěva bezpečnostní schránky bude podléhat zvýšeným bezpečnostní opatřením. Pobočky banky zůstávají i nadále uzavřené.

Kdy se opět zprovozní internetové bankovnictví?

Internetové bankovnictví pro komerční klienty (Sberbank Online Banking) je opět otevřené a je možné si přes něj ověřit jak výši zůstatku na účtu, tak i zadané trvalé platby nebo inkasa z účtu. Internetového bankovnictví pro retailové klienty (Sberbank Online) je vzhledem k vysokému zájmu klientů o znovuzpřístupnění služby spouštěno postupně. Přes online bankovnictví dále není možné provádět žádné internetové transakce.

Fungují stále trvalé příkazy ke splácení půjček u Sberbank? Kam mám poslat peníze?

Klienti jsou i nadále povinni řádně splácet své úvěry u Sberbank. K těmto platbám již nadále není možno využívat trvalé platby, nastavené na účtech vedených u Sberbank, budete je muset splácet z účtů vedených u jiných bank. Detailní instrukce pro splácení úvěrů naleznete v sekci aktuální informace.

Jak to bude s investicemi do fondů, nepřijdeme o ně?

O své prostředky nepřijdete. Investiční fondy nespadají do majetku Sberbank a nejsou tedy nijak ovlivněny stávající situací. Banka bude v nejbližších dnech informovat klienty o možnostech převedení správy vašich peněz k novému distributorovi.