Hlavní navigace

X-Trade Brokers: Invaze polských firem do České republiky teprve začala

21. 3. 2008
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Jezdíme k nim pro levné máslo, brambory, maso, levný nábytek a dětské kočárky. Na polské „burzy“ se konaly dokonce zájezdy. Již před rokem 1989 nikdo nepochyboval o tom, že Poláci jsou dobří obchodníci. Teď dobývají Českou republiku.

O rozdílech v povahách Čechů a Poláků nejen při investování a vývoji trhu jsme si povídali s Remigiuszem Gorskim z polské společnosti X-Trade Brokers.

V posledních dvou letech roste expanze polských firem na domácí český trh. Vzpomeňme PKN, Asseco, Sphinx, Mokate, Almar, Maspex, Solaris, Reserved, CCC, Žabka, BRE Bank a jiné. V čem je podle vás český trh pro Poláky zajímavý?

Musíme si uvědomit, že polské firmy nejvíce investic zrealizovaly právě v České republice. Nikde jinde na světě nezainvestovaly více. Celková hodnota polských investic se odhaduje na více než jednu miliardu eur. Stejně dynamicky se vyvíjí polsko-česká obchodní výměna. Jsme vzájemně pro sebe třetím největším obchodním partnerem na světě a dynamika této výměny se pohybuje kolem 25 % ročně.


Hlavními důvody, které přitahují polské firmy na český trh, jsou samozřejmě: největší (pomineme-li polský) a relativně nejbohatší trh v regionu, rychle se rozvíjející ekonomika, vysoká domácí spotřeba, dobrá infrastruktura a vysoce kvalifikovaná pracovní síla. Zajímavým faktorem je i pohled na český trh jako zkušební. Mnoho polských firem plánuje svou strategii tak, že jestli uspějí na českém trhu, podniknou další kroky v regionu střední a východní Evropy.


Gorski Remigiusz

Remigiusz Gorski (*1972)

Zástupce ředitele X-Trade Brokers Česká republika.

  • – Absolvent právnické fakulty UK v Praze.
  • – V letech 2002 – 2007 tajemník polského velvyslanectví v Praze v oddělení propagace obchodu, investic a turistiky.
  • – Od března 2007 působí ve společnosti X-Trade Brokers Česká republika.

A čím je naopak zajímavý polský trh pro české investory či pro zájemce o obchod?

Důležitým faktorem je samozřejmě velikost trhu. Připomenu, že Polsko má přibližně 40 milionů občanů. Jestli k tomu dodáme obrovské náklady na renovaci a výstavbu nové infrastruktury, rychle rostoucí ekonomiku a ještě rychleji rostoucí spotřebu domácností, pro české investory a podnikatele je tento trh přirozeně velice zajímavý. Myslím, že v obou případech je důležitá i kulturní a jazyková blízkost.


Pražská burza bývá často kritizována pro malý rozsah obchodovatelných titulů. Máte zkušenosti s varšavskou burzou? Čím je zajímavá?

Momentálně se ve Varšavě obchoduje s více než 350 tituly. Každý rok přibývá rekordní počet IPO titulů včetně zahraničních, těch je ve Varšavě mnohem více než v Praze. Celková kapitalizace varšavské burzy je podle polských zdrojů třikrát vetší než u pražské a koncem roku 2007 byla téměř srovnatelná s vídeňskou burzou. Průměrná hodnota denních obchodů na varšavské burze byla v minulém roce dvakrát větší než na pražské burze.


Důležitým pozitivním ukazatelem, který bezpodmínečně prospívá varšavské burze, je i fakt, že polská vláda již několik let realizuje privatizaci některých státních podniků právě prostřednictvím burzy a pro investory je to velice zajímavá nabídka. Týká se to hlavně největších bank, pojišťoven nebo podniků působících v těžařském nebo energetickém sektoru. Zajímavou informací může být i fakt, že varšavská burza patří mezi největší burzy v Evropě z pohledu hodnoty zrealizovaných obchodů na derivátových trzích. Důležitou informací může být i fakt, že varšavská burza se velice aktivně propaguje na zahraničních trzích, zejména na trzích střední a východní Evropy. Takovou kampaň jsme mohli sledovat i v České republice.


Následkem toho je fakt, že na varšavské burze jsou kótované tituly firem z celého regionu včetně několika českých. Zajímavou informací pro české čtenáře bude určitě i fakt, že celou 1/3 všech obchodů na varšavské burze v uplynulém roce realizovali zahraniční investoři. Na prvním místě byli sice Angličané, ale ihned za nimi byli Češi. Vím také, že čím dál více českých finančních institucí začíná pro své české klienty zprostředkovávat obchody ve Varšavě.


Jsou Poláci otevření investicím? A co Češi?

Jestli tím myslíme investování na kapitálových trzích, tak se na první pohled zdá, že Poláci mají větší zájem o investování. Svědčí o tom výše zmíněné údaje ohledně postavení a hodnoty zprostředkovaných obchodů na varšavské burze ve srovnání s tou pražskou. Stejně tak z vlastní zkušenosti vím, že Poláci projevují větší zájem o derivátové trhy. Mnohem více jsou oblíbené měnové nebo komoditní trhy. Na druhou stranu se zdá, že Češi jsou více ostražití a hlavně na trhu není tak velká nabídka investičních služeb jako v Polsku. Proto také mnohem více Čechů hledá investiční příležitosti v zahraničí. Myslím, že se jedná dokonce o téměř 20 % všech investorů. Například v Polsku se uvádí, že z celkového počtu investorů jenom necelé 1 % hledá investiční příležitosti v zahraničí.


Důležitým faktorem je také nesrovnatelně větší zájem polských médií o tuto tématiku. Vlastně všechna nejdůležitější média jí věnují mnohem více prostoru a díky tomu má průměrný občan možnost více se o kapitálovém trhu dozvědět.


Dalo by se srovnat, případně porovnat, jaké investiční preference volí Češi a Poláci? Jsou konzervativnější, opatrnější, agresivnější…?

Na obou trzích jednoznačně převládá akciový trh a investování na realitním trhu. O tyto druhy investování je v obou zemích největší zájem. Ale jak jsem se už zmínil výše, mnohem více Poláků investuje na derivátových trzích. Všeobecně by se dalo říct, že Poláci raději riskují a jsou v investování agresivnější. Rychleji vnímají i všechny novinky na trhu. Češi jsou sice více opatrní v investování, ale zase jakmile se přesvědčí k jednotlivému druhu investování, jsou schopni investovat více než Poláci. V případě českých investorů se zdá důležitější i samotná nabídka investiční služby, což znamená, že mnohem více vnímají případné poplatky a náklady spojené s investováním.


Některé české firmy, které se profesionálně věnují investicím, začínají přesouvat své obchodní aktivity právě do Polska, kde je údajně lepší příležitost k vyšším či stabilnějším investicím, zvláště u akciových titulů. Je to podle vás správný krok?

Já si myslím, že rozhodně ano. Vnímám ten krok českých investičních společností jako reakci na růst zájmu českých investorů o polský kapitálový trh. Už výše zmíněný počet českých investorů, kteří obchodovali na varšavské burze v minulém roce, je postačujícím důvodem pro české i nadnárodní investiční společností působící v České republice ke zvýšení aktivit na polském trhu.


Lze na polském trhu očekávat pro letošní rok nějaká překvapení, která by mohla motivovat české investory?

Pro mnohé investory je velice lákavou informací plán privatizovat prostřednictvím burzy ve druhém pololetí letošního roku vybrané státní firmy působící v energetickém sektoru. Jinak se dá očekávat, že se i v letošním roce udrží trend vysokého počtu nových IPO na varšavské burze včetně zahraničních společností.


Vaše firma se specializuje na obchodování s měnovými trhy, ale mám signály, že právě tyto formy obchodování jsou oproti akciovým obchodům vysoce rizikové a vhodné spíše pro spekulanty. Nebo ne?

Naše firma nabízí českým klientům nejen obchodování na měnových trzích, ale také kontrakty CFD na vybrané komodity, akcie nebo burzovní indexy. Je pravdou, že obchodovaní na měnovém trhu nese vyšší riziko než obchodování na akciovém trhu, ale na druhou stranu nabízí také mnohem vyšší výnosy.


Některé investiční společnosti pro své zákazníky pořádají specializované semináře. Nemyslíte si, že je to spíše další lákadlo na peníze, když je dnes mnoho informací dostupných na internetu či v publikacích?

V případě naší společnosti jsou organizované semináře zdarma včetně edukačních materiálů a občerstvení. Organizujeme je po celé republice a můžu jednoznačně potvrdit, že zájem je obrovský. Dokonce pokaždé musíme odmítat průměrně 30 % žádostí z důvodu omezených kapacit. Cílem těchto seminářů je hlavně seznámit zájemce s fungováním trhu, který nabízíme. Stejně tak zdarma nabízíme i demo účty, které napodobují obchodování na reálném účtu. Nemůžu se ale vyjadřovat ohledně jiných firem, které organizují placené semináře. Je to jejich strategie a jestli lidé projevují zájem, myslím, že na tom není nic negativního.


Proč se dělávají analýzy a jakou zodpovědnost má analytik při jejich tvorbě?

To je velice zajímavá a aktuální otázka. V posledních měsících všichni sledujeme značnou nervozitu na kapitálových trzích způsobenou hlavně hypoteční krizí v USA. A právě tehdy se objevilo mnoho analýz, které se od sebe značně lišily ohledně posouzení dalšího vývoje. Většina z nich obsahovala velmi negativní vyhlídky a svým způsobem ovlivnila i chování mnoha nezkušených investorů. Byl to také možná jeden z důvodů propadu kurzů akcií na všech světových trzích. V Polsku dokonce padl návrh, aby za nezodpovědné a špatně odůvodněné analýzy, které by způsobily značné negativní pohyby na finančním trhu, byl zodpovědný jejich autor. Velkým zastáncem těchto řešení byl např. šéf varšavské burzy. Na druhou stranu je velice těžké posoudit, zda jednotlivé analýzy jsou dobré nebo špatné a zda správně odhadují další vývoj.


Nesáhly si náhodou akcie na svůj strop, není možné do budoucna očekávat jedině propad?

Já osobně si myslím, že některé akcie ano a některé zase mají ještě prostor pro další růst. Myslím, že teď investoři budou podrobněji sledovat ekonomickou situaci firem, do jejichž akcií chtějí investovat. Ty výsledky budou určitě hodně ovlivňovat další důvěru investorů. Myslím si také, že hlavně ve střední Evropě se dá očekávat jenom mírný vliv americké krize a že mezi investory zase bude převládat býčí nálada.


Někteří analytici navrhují zmírnit finanční dopady reformy veřejných financí investováním do komodit. Například zdražení energie lze kompenzovat koupí akcií ČEZu či investicemi v podílových fondech, které se zaměřují na energii. Dražší potraviny lze zmírnit např. koupí pšenice na komoditních trzích apod. Sdílíte podobný názor? Lze podle vás očekávat u některých komodit růst? U jakých?

Myslím, že trh komodit čeká ještě v nejbližším období prosperita. Otázka ale je, jak dlouho. Momentálně pro růst vypovídá mnoho faktorů. Prakticky se to týká všech druhů komodit. V případě drahých kovů je to slábnoucí světová ekonomika a rostoucí nedůvěra v americký dolar. V případě průmyslových kovů velice dynamický růst ekonomik států, jako jsou např. Čína, Indie, Brazílie nebo Rusko. Stejné ukazatele plus biopaliva mají vliv na potraviny. Vlastně momentálně většina komodit dosáhla na svá historická maxima např. ropa, zlato nebo pšenice, zbylé se k nim blíží. Svůj vliv na růst cen komodit bude mít i nestabilní vývoj na akciových trzích. Takže komodity jsou určitě zajímavou nabídkou pro investory a budou čím dál více tvořit větší procento portfolia jednotlivých investorů.

skoleni_4_3

Děkuji Vám za rozhovor.

Za redakci finančního serveru Měšec.cz se ptal Dalibor Z. Chvátal

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).