Hlavní navigace

Rotační výuka a ošetřovné. Kdy budete mít nárok a kdy ne?

12. 4. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pondělí 12. dubna je důležitým datem pro rodiče, jejichž děti se budou moci vrátit do škol a školek. Jak to bude s nárokem na krizové ošetřovné v režimu rotační výuky?

Co je krizové ošetřovné

Takzvané krizové ošetřovné se poskytuje zaměstnancům z nemocenského pojištění po celou dobu uzavřených škol a dalších zařízení. Mají na něj nárok také dohodáři, pokud je za ně odváděno sociální pojištění. Standardní výše ošetřovného činí 60 % redukovaného výdělku. V říjnu loňského roku bylo zvýšeno na 70 % a poslanci schválili návrh zákona, kterým má vzrůst na 80 %. Na této úrovni bylo ošetřovné dočasně už loni.  

Ošetřovné má na 80 % redukovaného výdělku vzrůst zpětně od 1. března 2021. Doplatek bude vyplacen automaticky po nabytí účinnosti zákona, nebudete o něj muset žádat.  Pokud návrh na zvýšení ošetřovného projde legislativním procesem, vzroste o stovky až tisíce korun měsíčně.

Kdo má nárok na krizové ošetřovné

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který pečuje o:     

 • dítě mladší 10 let,    
 • nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.),    
 • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,    
 • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Co se změní od 12. dubna

Od tohoto data se vracejí do škol žáci prvního stupně, žáci speciálních škol a do mateřských škol předškoláci. Žáci prvního stupně budou ve škole rotovat po týdnech, to znamená, že vždy část žáků bude týden ve škole na prezenční výuce a druhá část doma na distanční výuce. Rotační režim se netýká malotřídek do 75 žáků (zpravidla jde o malé vesnické školy) a speciálních škol, které se plně vracejí k prezenční výuce.

Nárok na ošetřovné při rotační výuce

Pokud jste na své dítě čerpali ošetřovné již před 12. 4. 2021, nárok na něj budete mít i nadále, ale pouze ve dnech distanční výuky. V případě prezenční výuky ve škole nárok na ošetřovné nemáte.

Pro nárok za dny distanční výuky nemusíte podávat novou žádost, pokračujete v té dřívější. Ošetřovné vám náleží při splnění podmínek za každý kalendářní den distanční výuky včetně víkendu ve stejném týdnu.

Nárok na ošetřovné od 12. 4. 2021

Pokud jste uplatnili nárok na ošetřovné od 21. 12. 2020 (týká se dětí třetích a vyšších tříd) nebo od 1. 3. 2021 (týká se dětí 1. a 2. tříd a školek), vyplníte za duben žádost o krizové ošetřovné se stejným číslem jako dosud.

Různě rotující sourozenci

Pokud máte více dětí na prvním stupni, na které máte nárok čerpat ošetřovné, a každé z nich bude na distanční výuce v jiné dny, musíte žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.

Ošetřovné na děti rodičů IZS

Do svých kmenových škol a školek se vracejí také děti rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému (IZS), které dosud docházely do takzvaných svodových škol. Svodové školky a školy by měly dál fungovat jen pro výjimečné případy, kdy nelze zajistit, aby žák navštěvoval svou kmenovou školu.

Rodiče pracující v integrovaném záchranném systému mohou do své kmenové školky umístit také děti od 2 do 5 let, tedy nejen předškoláky. Pokud se dítě vrátí do své kmenové školky, nárok na ošetřovné vám zaniká. Pokud však vaše domovská školka otevřena nebude, nárok na ošetřovné neztrácíte. A to ani v případě, že se rozhodnete neumístit svoje dítě do školky svodové.

Pokud je pro tyto děti otevřena pouze takzvaná svodová školka zřizovaná krajskými úřady pro zákonné zástupce složek IZS a dalších vybraných  pracovníků, která není současně „domovskou“ školkou pro dítě, tak při neumístění dítěte do této školky ošetřovné i nadále náleží, pokud je i jeho ‚domovská‘ školka nadále uzavřena, uvádí k tomu ministerstvo práce a sociálních věcí.

Osobní přítomnost mladších školkových dětí v mateřské škole se od 12. 4. 2021 umožňuje v případě, že rodiče dítěte jsou:

skoleni_27_5

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci sociálních služeb,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Strach z nákazy či testování není důvod pro čerpání ošetřovného

Pokud se rozhodnete dítě do školy či školky neposlat buď proto, že nechcete, aby sedělo hodiny v roušce, případě se muselo nechat testovat, nebo se obáváte nákazy, nárok na ošetřovné ve dnech dobrovolného pobytu dítěte doma nemáte. Při rotační výuce nárok na ošetřovné bude pouze ty dny (týdny) distanční výuky. Obava o zdraví dítěte tedy nezakládá nárok na ošetřovné.

Ošetřovné a překročení věkové hranice 10 let

Na krizové ošetřovné mají nárok rodiče dítěte mladšího deseti let. Pokud vaše dítě během uzavření školy tohoto věku dosáhlo, o ošetřovné nepřijdete. Podle ministerstva práce a sociálních věcí je uzavření škol od 12. 4. 2021 považováno za pokračující sociální událost, protože trvá bez přerušení ze stále stejného důvodu. Nárok na ošetřovné, které vznikl před tímto datem (12. 4. 2021), proto zůstává zachován. Za duben podáte žádost o ošetřovné se stejným číslem žádosti, jaké jste používali v předchozích obdobích.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).