Hlavní navigace

Rodiče dětí předškolního věku, prvňáků a druháků mají nárok na ošetřovné

2. 3. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Rodiče dětí, kteří musí kvůli zpřísnění protiepidemických opatření nově pečovat o své potomky doma, si mohou od 1. března zažádat o ošetřovné.

Od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 mohou ošetřovné čerpat i rodiče dětí, které navštěvují předškolní zařízení a první a druhé třídy základních škol. Ke změně pravidel v čerpání ošetřovného dochází na základě usnesení vlády č. 200 ze dne 26. února 2021 o zpřísnění karanténních opatření.

Ošetřovné může pobírat rodič dítěte navštěvujícího:

  • ZŠ od 3. třídy platí nepřetržitě od 21. 12. 2020,
  • 1. a 2. třídu ZŠ – platí nově od 1. 3. 2021,
  • všechny typy předškolních zařízení (školky, dětské skupiny, jesle, mikrojesle apod.) – platí nově od 1. 3. 2021.

Provoz základních škol, školek a dalších předškolních zařízení byl od 1. 3. 2021 omezen kvůli výše zmíněnému rozhodnutí vlády. Děti tak musí zůstat doma.

Výjimka platí pouze pro:

  • základní a mateřské školy při zdravotnických zařízeních,
  • školy, které fungují při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
  • povoleny jsou také individuální konzultace (pouze pro jedno dítě nebo žáka, provádět je smí jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce).

Na ošetřovné máte nárok během všech pracovních dní od 1. 3. do 21. 3. mimo období jarních prázdnin. Termín prázdnin je pro jednotlivé okresy vyhlášen individuálně. Jinak můžete čerpat ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Ošetřovné vám zaniká pouze v případě ukončení zaměstnání.

Doma s dítětem nemusí být po celou dobu čerpání ošetřovného vždy jen jeden z rodičů. Při péči o dítě se můžete střídat. Podmínkou je, že se můžete střídat pouze s jednou osobou a nemůžete se střídat v průběhu stejného dne.

Jak podat žádost

Jestliže jste o ošetřovné už žádali v termínu od 21. 12. 2020 (týká se dětí třetích a čtvrtých tříd), nic se pro vás v zásadě nemění. Za měsíc březen opět vyplníte Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, kterou předáte svému zaměstnavateli. Číslo na tiskopisu bude stejné jako u vaší předchozí žádosti.

Zaměstnavatel ji pak po doplnění příslušných údajů (může případně využít i tiskopis Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení) společně s formulářem Příloha k žádosti o ošetřovné předá příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Rozhodné období se stanoví ke dni 21. 12. 2020.

Pokud žádáte o ošetřovné na dítě, které navštěvuje 1. nebo 2. třídu ZŠ nebo předškolní zařízení, vyplňujete stejný formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Při stažení formuláře vám bude vygenerováno jeho jedinečné číslo, které pak budete případně používat i v dalších žádostech. Formulář po vyplnění taktéž předáte zaměstnavateli. Ten jej společně s formulářem Příloha k žádosti o ošetřovné předá příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Rozhodné období se stanoví ke dni 1. 03. 2020.

Tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ je číslovaný. Před jeho vyplněním si musíte vybrat, jestli se jedná o novou žádost o ošetřovné. V případě nové žádosti vám systém vygeneruje jedinečné číslo, které si musíte poznamenat – ideální bude, když si celou žádost uložíte. Jestliže jste už o ošetřovné žádali (podáváte znovu žádost navazující na žádost z předchozího měsíce, protože uzavření školy, kterou navštěvuje vaše dítě, pokračuje), pak vyplňujete jedinečné číslo vygenerované v předešlé žádosti.

Další podmínky, které musíte splnit:

  • ošetřovné můžete pobírat, pokud se staráte o dítě či děti do 10 let,
  • pečujete o nezaopatřené dítě či děti do 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I

Jak vysoké ošetřovné dostanete?

Výše ošetřovného je po dobu platnosti mimořádných opatření od prvního kalendářního dne 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, sazba 70 % platí pro všechny případy výplaty ošetřovného, a to i z důvodu nemoci. Jeho orientační výši si můžete spočítat pomocí naší kalkulačky pro výpočet ošetřovného

Tip do článku - účto fakturace duben

V případě, že jste zaměstnaní v pracovním nebo služebním poměru, máte nárok na minimální výši ošetřovného 400 korun, jestliže pracujete na plný úvazek a potřeba ošetřování vznikla z důvodu mimořádného opatření. Při kratším úvazku se částka 400 korun úměrně snižuje. (V případě ošetřování kvůli nemoci je situace trochu odlišná. Když bude například manželka pracující na plný úvazek ošetřovat nemocného manžela po úrazu, ošetřovné bude vypláceno za prvních 9 kalendářních dnů ve výši 70 % denního vyměřovacího základu. Bude-li denní výše ošetřovného činit například 360 korun, nezvyšuje se na 400 korun.)

Kdy vám bude ošetřovné vyplaceno?

Ošetřovné vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, ve kterém zaměstnavatel doručil řádně vyplněné podklady. Dávky budou OSSZ vyplácet pouze na základě žádostí, které jsou podány na nových tiskopisech.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).