Hlavní navigace

Revize dávek: Jedna dávka místo čtyř a bič na ty, co systém zneužívají

6. 2. 2024
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Systém dávek se změní. Stát chce nově dávat víc rodinám a těm, kteří se snaží pracovat. Kdo by mohl, ale zůstává na dávkách, nově dostane méně, nebo nic.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) plánuje revizi sociálních dávek tak, aby systém fungoval jednodušeji a více odolával snahám o jeho zneužívání. Nová pravidla mají více chránit rodiny a také oceňovat snahu pracovat u těch, kteří jsou zdraví a v produktivním věku.

Podle ministra práce Mariana Jurečky je stávající systém administrativně náročný, nepřehledný a složený z obdobně zaměřených dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, které se vzájemně započítávají. Zároveň ani dostatečně nemotivuje k tomu, aby se příjemce dávek, který může pracovat, snažil práci skutečně získat. Máme tady některé typy dávek, kdy tomu klientovi stačí být doma, nemusí být ani v evidenci Úřadu práce, a přesto mu ty finanční prostředky přijdou, aniž by se on nebo jiná dospělá osoba v domácnosti aktivně o něco snažil, vysvětlil Jurečka.

Změny se mají podle Jurečky dotknout necelého milionu lidí. MPSV odhaduje, že dopady revize by měly být rozpočtově neutrální. Jurečka však upozornil na jistou míru nejistoty, která souvisí s tím, že nyní nelze přesně odhadnout, jak příjemci dávek na nový systém zareagují (kolik jich zaktivuje, že přejdou na trh práce, a kolik těch, co měli nárok na dávku, ale nečerpali ji, naopak snadnější administrace přiměje o finanční podporu požádat).

Automatizace a digitalizace

Ministr práce slibuje, že revize by měla přinést méně papírování. O dávku požádají snáz ti, kteří budou ochotní k tomu využít přes chytrý telefon, tablet či počítač klientskou zónu Jenda. Ušetří si tím cestu na úřad.

Systémy dávek by se měly podle něj také provázat s agendou zaměstnanosti tak, aby se jejich příjemce dokázal s podporou státu nebo podpůrných organizací vrátit na trh práce, pokud je to v jeho silách.

Cílenější pomoc

Nová pravidla mají nastavit režim tak, aby jedna domácnost podávala jednu žádost a procházela jedním správním řízením, na jehož konci získá jednu dávku.

V rámci revize plánuje Jurečka nahradit čtyři opakující se příjmově testované dávky (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení) jednou novou Dávkou státní sociální pomoci.

Výše jednotné dávky se bude odvíjet od čtyř faktorů, které budou reflektovat: 

 • živobytí – pomoc s úhradou nákladů na základní životní potřeby, 
 • bydlení – pomoc při placení nákladů na bydlení, 
 • děti – pokrytí jejich potřeb (i vzhledem ke kvalitě výchovy a péči o děti – např. plnění základní školní docházky), 
 • pracovní bonus – snahu vrátit se zpět na trh práce.

Tento přístup zohledňuje snahu o dosažení soběstačnosti domácnosti a podporuje zdravé fungování rodiny, včetně pravidelné školní docházky dětí. Dále pomáhá s úhradou nákladů na bydlení a s krytím základních životních potřeb, vysvětlil Jurečka.

Obecně má nové nastavení přispět k cílenější pomoci tam, kde je potřeba. Nový „přiměřený majetkový test“ (podrobnosti zveřejní MPSV zhruba za dva měsíce) má naopak zamezit případům, kdy současný systém umožňuje získat příspěvek na bydlení i lidem, kteří mají rozsáhlejší majetek (např. více nemovitostí), a dávku tak ve skutečnosti nepotřebují.

Sociální dávky pro chudé rodiny se změní. Jak bude nový systém podpory vypadat? Přečtěte si také:

Sociální dávky pro chudé rodiny se změní. Jak bude nový systém podpory vypadat?

Ostatní dávky, jako např. rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné apod., zůstávají beze změny, stejně jako dávky mimořádné okamžité pomoci.

Pracovní bonus, který má být výraznou komponentou v nové dávce, se má počítat jako procento z výdělku ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti s tím, že jeho výše bude postupně klesat s růstem příjmu.

Nová dávka má ale reagovat i na to, zda se snaží žadatel pracovat aspoň na dohody, zda je v evidenci Úřadu práce apod.

Odstranění bodů zlomu, zranitelné osoby a standard bydlení

Změny mají také eliminovat situace, kdy překročení nastavené hranice příjmu o malou částku znamená nárazové odejmutí celé dávky – např. ztrátu nároku na přídavky. To může snižovat motivaci najít si práci nebo přijmout lépe placené místo. Místo toho má nová dávka plynule klesat v závislosti na růstu příjmu.

Zároveň mají nová pravidla zohledňovat i tzv. zranitelné osoby, které z nejrůznějších důvodů nemohou příjem svou aktivitou zvyšovat (např. senioři, lidé se zdravotním postižením, matky samoživitelky s malými dětmi apod.).

Jurečka zároveň zmínil, že u části dávky, která řeší příspěvek na náklady spojené s bydlením, má MPSV ambici zavést určité minimální požadavky na to, jak má vypadat standard bydlení, a u specifických lokalit umožnit odlišnosti u cenových map tak, aby stát nevyplácel dávky do kapsy obchodníkům s chudobou za bytové prostory, které nejsou adekvátní vzhledem k účtovanému nájemnému.

Větší zapojení úřadů práce

Úřady práce se v rámci reformy stávajícího systému mají více zaměřit i na samotné poradenství, které bude poskytováno na pracovištích Úřadu práce. S klienty, kteří budou bez práce déle než šest měsíců a nebudou v evidenci Úřadu práce, budeme chtít nastavit aktivizační plán, aby měli jasný postup, jak by se měli – i vlastní aktivitou – postupně vracet na trh práce, vysvětlil Jurečka s tím, že se aktivita zároveň pozitivně promítne do nové dávky.

V souvislosti s komplexnější péčí o klienty zmínil také možný přesah do systému sociálního podnikání, podpory bydlení nebo třeba spolupráci s dluhovými poradnami. Podle ministra se na komplexnější práci s klientem úřady už připravují.

Modelové příklady

Rodina (2 dospělí a 4 děti)

Pelhřimov – náklady na bydlení 18 tisíc, oba pracují – matka je na rodičovské
dovolené (rodičovský příspěvek 7600 Kč měsíčně) a k tomu pracuje na dohodu za 5000 Kč měsíčně. Otec vydělá cca 25 000 čistého.

 • dnes: 10 873 Kč (započten přídavek na děti a příspěvek na bydlení)
 • nově: 15 725 Kč (nově navíc připočten i pracovní bonus)

Rodina (2 dospělí a 2 děti)

Vlastní bydlení, náklady na energie a služby celkem 8000 Kč, celkové čisté příjmy domácnosti cca 40 000 Kč měsíčně.

 • dnes – 3171 Kč (příspěvek na bydlení)
 • nově – 6344 Kč (zohledněno dítě, bydlení i pracovní bonus)

Samoživitelka s jedním dítětem

Samoživitel/ka s jedním dítětem. Ostrava – náklady na bydlení 13 tisíc Kč,
příjem 20 tisíc Kč.

 • dnes – 7940 Kč (příspěvek na bydlení a přídavek na dítě)
 • nově – 8412 Kč (nově navíc připočten i pracovní bonus)

Seniorská domácnost (2 senioři)

Vlastní bydlení, náklady na energie a služby celkem 7000 Kč, starobní důchody
dohromady celkem 25 000 Kč.

 • dnes – 1432 Kč (příspěvek na bydlení)
 • nově – 2464 Kč (vyšší příspěvek na náklady na bydlení pro zranitelné skupiny)

Dva dospělí bez dětí

Brno – náklady na bydlení 17 000 Kč, variantní zpracování příjmů a pracovní aktivity:

Variantní zpracování příjmů a pracovní aktivity u nové dávky
Varianty Dnes Nově
Žádné příjmy, práci si nehledají 16 729 Kč 0 Kč
Žádné příjmy, jeden v evidenci ÚP, druhý nespolupracuje 21 470 Kč 11 203 Kč
Žádné příjmy, oba v evidenci ÚP 25 410 Kč 22 837 Kč
Oba aktivní, celkové příjmy okolo 10 tis. Kč čistého 18 266 Kč 16 782 Kč
Oba aktivní, celkové příjmy okolo 20 tis. Kč čistého 11 138 Kč 11 694 Kč
Oba aktivní, celkové příjmy kolem 40 tis. Kč čistého 4655 Kč 1304 Kč

MPSV nyní finalizuje nastavení konkrétních parametrů. V březnu Jurečka plánuje návrh dát do meziresortního řízení. Kompletní paragrafové znění by tak mělo být k dispozici na konci prvního kvartálu. Účinnost opatření je plánována na rok 2025 s tím, že bude v běhu přechodné období, aby podpora u příjemců, kteří budou přecházet z původních nahrazovaných dávek na novou, navazovala.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).