Hlavní navigace

Investiční poradenství čeká regulace

11. 11. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Více povinností, nové poplatky, nulové provize a minimálně maturitu. To je malý výčet novinek, které čekají finanční poradce, kteří prodávají investiční produkty.

Podmínky pro investiční poradenství reguluje v České republice směrnice MiFiD I, která byla přijata v roce 2008 v rámci novely Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.  Následně byla v Bruselu v roce 2014 dokončena nová směrnice s názvem MiFiD II, která je přísnější k poskytovatelům, obchodníkům s cennými papíry i ke koncovým poradcům, tzn. investičním zprostředkovatelům.

Od 3. 1. 2017 by měla být tato směrnice implementována a nabýt účinnosti v České republice. Tím se změní zákonné podmínky pro investiční poradenství a investiční poradce a poradce působící na bázi investičních zprostředkovatelů. Vyplynulo to z přednášky Jiřího Šindeláře, výkonného ředitele Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF), na investičním kongresu FPG MoneyExpo Invest 2015. Ten proběhl během víkendu 6. až 7. listopadu 2015.

Zrušit investiční zprostředkovatele?

Původní návrh při jednání s Českou národní bankou počítal s tím, že profese investičního zprostředkovatele se zcela zruší a zůstane pouze obchodník s cennými papíry. Investiční zprostředkovatelé by se tak museli změnit na vázané zástupce nebo se stát právě obchodníky s cennými papíry. Nakonec se USF podařilo tento návrh zvrátit a investiční zprostředkovatelé mohou na trhu působit i po roce 2017. Zásadně se jim ale mění podmínky fungování.

Nezávislí poradci nebudou brát provize

V současné době smí investiční poradce či zprostředkovatel poskytovat následující služby:

  • Přijímání a předávání pokynů, tzn. zprostředkování. Zde se provádí pouze test přiměřenosti.
  • Investiční poradenství. Zde se provádí test přiměřenosti a test vhodnosti.

Test přiměřenosti je test, který s vámi provede investiční poradce při uzavírání smlouvy. Tím vyhodnotí vaše znalosti a zkušenosti s investičními nástroji. Pokud je vyhodnotí jako dostatečné pro porozumění rizika, transakci provede. V opačném případě vás upozorní na nepřiměřenost transakce, ale provede ji, budete-li na ní trvat. Riziko však v tomto případě padá na vás.

U testu vhodnosti budete dotázáni na investiční cíle, finanční situace a znalosti. V případě, že neprokážete potřebné znalosti k posouzení transakce, nedostanete investiční doporučení a transakce nebude provedena.

Po novele zákona, tedy po 3. 1. 2017, ale přibývá ještě jedna služba, kterou mohou tito poradci poskytovat. Kromě výše zmíněného budou moci provozovat službu zvanou nezávislé poradenství. S tím se ale pojí několik omezení:

  • Zákaz braní jakýchkoli provizí za tuto činnost.
  • Nutnost mít dostatečně široký výběr produktů, které nabízejí.

Zákon dále nespecifikuje, kolik produktů je považováno za dostatečně široký výběr. Pokud by ale chtěla jedna osoba provozovat nezávislé poradenství a zároveň investiční poradenství, není to možné. Naopak jedna firma se pravděpodobně bude moci specializovat na obě činnosti.

Akcie vám už neprodají

Za aktuálního stavu mohou investiční poradci a zprostředkovatelé poskytovat následující produkty:

  • Investiční cenné papíry – akcie.
  • Dluhopisy.
  • Fondy kolektivního investování.
  • Fondy kvalifikovaných investorů.

Za předpokladu, že novela zákona začne být účinná dle plánu, nebudou moci od roku 2017 nabízet akcie. Dluhopisy v nabídce zůstanou, ale pouze za předpokladu, že splní náležitosti veřejné nabídky. Oba typy fondů v nabídce zůstanou beze změny. Nadále ovšem platí, že investiční poradci nebudou moci nabízet deriváty a nástroje peněžního trhu.

Přibudou povinnosti

Investiční poradci mají z pohledu zákona oproti obchodníkům s cennými papíry trochu jiný režim. Nemají povinnost vnitřního auditu a nemusí si zřizovat povinné pojištění odpovědnosti. Po novele se tato situace změní. Bude sice i nadále platit zásada přiměřenosti, ale přibude povinnost vnitřního auditu a povinného pojištění odpovědnosti. U povinného pojištění odpovědnosti budou pojistné limity ve výši cca 500–750 milionů za rok.

Bez maturity? Nelze

Zde nastává poradcům asi největší změna. Momentálně musejí mít různou kombinaci vzdělání, praxe či kurzů, a to v závislosti na tom, do jaké kategorie patří a jaké produkty nabízejí. K tomu jsou přidružené i příslušné registrace. Investiční zprostředkovatel za registraci zaplatí 10 000 Kč a vázaný zástupce nic.

To se ale změní. V případě investičního zprostředkovatele se za registraci bude účtovat poplatek 10 000 Kč a za obnovení 5000 Kč každý další rok. U vázaného zástupce se za zřízení bude účtovat 2000 Kč a poté každý další rok 1000 Kč za obnovení. Nově budou mít zprostředkovatelé povinnost mít alespoň maturitu, aby bylo možné tuto činnost nadále vykonávat. K tomu přibudou povinné odborné zkoušky, které bude nutné vykonat u institucí s příslušnou akreditací.

Změny ve fondech kvalifikovaných investorů

Kromě novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu připravuje ministerstvo paralelně ještě změny v oblasti fondů kvalifikovaných investorů. Zde se sníží minimální hranice pro investování do fondu, a to na 1 milion korun. Nadále ale bude platit požadavek kvalifikovaného investora. Přibude také povinnost provádět test vhodnosti, tzn. určitý druh poradenství.

Jak se změní trh?

Přísnější požadavky, které budou kladeny na investiční zprostředkovatele, budou mít za následek odliv těchto zprostředkovatelů a část z nich se pravděpodobně změní na obchodníky s cennými papíry. Lehký obchodník s cennými papíry je v současné době velmi podobný investičnímu zprostředkovateli, co se týče požadavků na běžné fungování.

dan_z_prijmu

Administrativní požadavky mohou také vést k většímu tlaku na investiční společnosti. Zvláště na ty menší, pro které to bude znamenat větší zátěž.

Pravděpodobně také nastane větší segmentace služeb. V sektoru investičního zprostředkování by měli zůstat pouze zprostředkovatelé, a to bez skrytého poradenství. Otázkou ale zůstává, kolik jedinců či společností zvolí variantu nezávislého poradenství místo současného poradenství. Ti, kteří si tuto cestu zvolí, budou nejspíše oslovovat primárně bonitní klientelu, která bude ochotna za jejich služby platit, jelikož odpadne možnost brát provize za poskytované služby.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).