Hlavní navigace

Půjčky zpřehlední, půjde je vrátit, ale budou hůře dostupné

11. 3. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Tlak na větší transparentnost u spotřebitelských úvěrů má hodně kladů, ale zároveň budou muset věřitelé podle zákona dávat pozor na to, komu půjčují.

Nařízení Evropské unie tlačí okolní státy do tzv. harmonizace právní úpravy spotřebitelského financování. Důvod je jednoduchý: direktiva chce ochránit spotřebitele a trvá na maximální transparentnosti ze strany věřitelů při poskytování úvěrů. A právě včera poslanecká sněmovna schválila ve zkráceném řízení novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která se přizpůsobuje požadavkům evropského práva. Předpokládaný termín účinnosti zákona bude od 1.1.2011.

Pravidla pro spotřebitelské úvěry prošly zásadní změnou a důležité je, že budou platná i pro půjčky sjednané před účinností této novely. Změn je hodně, popíšeme ty nejzásadnější.

Povinnost předsmluvních informací

Věřitel bude mít povinnost vám poskytnout přes samotným sjednáním úvěru všechny informace, které zákon stanovuje. Přesně to definují přílohy k zákonu. Povinné informace musejí být také v reklamních materiálech a novela věřitele zrovna nešetří, takže se dočkáme reklam s malým písmem, kde budou popsané podmínky a parametry půjčky.

Pokud chybějí informace, úrok je podle ČNB

Jestliže vám věřitel zatají nebo nedá všechny zákonem stanovené informace k úvěrové smlouvě, smlouva je sice platná, ale v tom případě se spotřebitelský úvěr pokládá od počátku za úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření této smlouvy uveřejněné Českou národní bankou a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná. Jen na to musíte věřitele písemně upozornit. Diskontní sazba ČNB ke dni  publikace článku byla 0,25 % p.a.

Povinná RPSN počítá i s vedením účtu v bance

Roční procentní sazba nákladů bude povinná i u revolvingových úvěrů (např. u konrokorentů), kde se nyní neuvádí. Hlavní novinkou je, že musí jít o celkové náklady splatné spotřebitelelem.

Příklad: Sjednáte si v bance úvěr, přehledně dostanete tabulku RPSN, která již počítá s poplatkem za vedení úvěrového účtu. Jenže podmínkou je mít i běžný účet v bance. Nyní s tímto dalším poplatkem RPSN nepočítá, ale novela zákona již ano. Novela zároveň přesně definuje vzorec, podle kterého se RPSN počítá.

Kdo kontroluje dodržování novely zákona o spotřebitel­ském úvěru

  1. U subjektů podléhajících bankovnímu dozoru – Česká národní banka
  2. U ostatních poskytovatelů půjček – Česká obchodní inspekce

Na co se novela zákona nevztahuje

  • Na půjčky na bydlení (hypotéky, stavební spoření)
  • Na půjčky do 5000 Kč a nad 1 880 000 Kč

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Při sjednání spotřebitelského úvěru budete mít právo od něj bezplatně odstoupit do 14 dnů od jeho sjednání. Tím se otevírá prostor půjčku vrátit, když si v klidu domova skutečně spočítáte, co za půjčku zaplatíte a nebudete s ní souhlasit. Novinkou je prodloužení práva, do kdy lze od smlouvy odstoupit. Pokud vám věřitel při sjednání neposkytne všechny zákonem požadované informace a zašle je až dodatečně, právo odstoupit od smlouvy se prodlužuje na 14 dnů od chvíle, kdy vám věřitel tyto informace poskytne. Jestliže si s úvěrem sjednáte například i pojištění, tak při odstoupení od smlouvy zaniká i toto pojištění.

Předčasné splacení kdykoli během trvání smlouvy

Úvěr bude možné kdykoli předčasně splatit. Věřitel může požadovat kompenzaci ve výši max. 1 % z předčasné splátky (nyní je to okolo 5 %). Pokud vám do splacení úvěru chybí méně než 12 měsíců, věřitel může stanovit maximální poplatek 0,5 % z předčasně placené splátky.

Výpověď do měsíce, věřitel do dvou

Máte-li úvěr na dobu neurčitou (typicky jde o kreditní karty a kontokorenty), můžete smlouvu kdykoli vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou. Věřitel má výpovědní dobu dvouměsíční.

Posouzení schopnosti splácet úvěr

Další novinkou je povinnost bank a úvěrových společností pečlivě prozkoumat schopnost splácení úvěru spotřebitelem. Návrh novely doslova uvádí, že věřitel …je povinen s odbornou péčí posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr, a to na základě dostatečných informací získaných i od spotřebitele, a je-li to nezbytné, nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti spotřebitele.Lze proto očekávat zvýšený tlak na úvěrové registry a poctivé prověřování bonity žadatele.

RPSN podle novely čili co jsou celkové náklady

Celkovými náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele jsou veškeré náklady, včetně úroků, provizí, daní a veškerých dalších poplatků, které spotřebitel musí zaplatit v souvislosti se spotřebitelským úvěrem a které jsou věřiteli známy; do celkových nákladů se započítávají i náklady související s doplňkovými službami spotřebitelského úvěru, zejména pojistné, pokud je uzavření smlouvy o poskytnutí doplňkové služby povinné pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek.

Výhody převažují

Spotřebitelé získají novelou zákona vyšší ochranu, poskytovatelé vyšší právní jistotu. Na druhé straně se poskytovatelům zvýší náklady, např. na reklamu, ty pravděpodobně rozpustí v cenách úvěrů. Sjednání úvěru však bude maximálně transparentní a měly by skončit stavy, kdy zákazník až doma zjistí podmínky psané malým písmem. Vše se musí dozvědět předem a jasně.

skoleni_4_3

Věřitelé budou muset počítat s menšími zisky, protože se spotřebitelům uvolní podmínky pro předčasné splacení nebo odstoupení od smlouvy. Zároveň se však otevřou dveře pochybným podnikatelům, kteří se budou snažit vyhnout půjčovat peníze formou (takto regulovaného) spotřebitelského úvěru a raději budou hledat cesty, na které se regulace nevztahuje. Tlak regulace v podobě předsmluvních informací k žadateli o úvěr a povinnému uvádění nově definované RPSN bude znamenat rovněž těžší cestu k zákazníkovi. Ten jediným pohledem snadno porovná nabídku a cenu.

Povinnost předcházet nesplácení úvěru naopak zhorší jejich dostupnost, či přesněji vznikne tlak na poskytování úvěrů jen dobrým či méně rizikovým klientům. To by mohlo znamenat částečné pročištění trhu, ale i riziko přesunutí žadatelů o půjčku k nebankovním poskytovatelům s vyššími úroky.

Autor článku

Autor pracuje jako pojišťovací poradce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).