Hlavní navigace

Prokoukněte pojišťovny!

31. 7. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Nejnovější údaje ohledně spokojenosti obyvatel se sektorem pojišťovnictví v nedávné době uveřejnila Česká asociace pojišťoven. Přináší informace, se kterou pojišťovnou jsou klienti nejvíce spokojeni, kterou znají nejlépe nebo které služby mají u nás největší úspěch. A chcete vědět, jestli neutrácíte za pojištění zbytečně moc?

Zmíněný výzkum České asociace pojišťoven (ČAP) byl zaměřen zejména na následující oblasti zájmu:

  • znalost pojišťoven
  • vnímání oboru pojišťovnictví jako celku
  • využívání pojišťovacích služeb a kritéria výběru
  • dopad daňových úlev na zájem o životní pojištění

Pro výzkum bylo využito 1022 respondentů majících ve své domácnosti vliv na rozhodování ohledně sjednání pojištění. První část šetření se zabývala spontánní znalostí pojišťoven, respondenti si tedy museli jméno pojišťovny vybavit bez jakékoliv nápovědy. Následující tabulka tedy uvádí pět nejznámějších pojišťoven na našem trhu:

Tabulka č. 92
Pořadí Pojišťovna Povědomí v %
1. Česká pojišťovna, a.s. 90 %
2. Allianz pojišťovna, a.s. 65 %
3. Kooperativa, pojišťovna, a.s. 47 %
4. Generali Pojišťovna, a.s. 35 %
5. IPB Pojišťovna, a.s. 34 %

Tabulka demonstruje skutečnost, že demonopolizace českého pojistného trhu ještě není zdaleka u konce, neboť mnoho pojistníků má jako svůj mateřský pojišťovací ústav Českou pojišťovnu ještě z dob dávno minulých. Projevují se ale dlouhodobé tržní tlaky snižující rozdíl mezi první a druhou nejznámější pojišťovnou.

Zajímáme-li se o situaci v pojišťovnictví jako celku, vnímá ji jako dobrou přibližně 77 % obyvatelstva. Podívejme se na aspekty tohoto všeobecného názoru zblízka. Výzkum byl totiž zaměřen i na nejoblíbenější prvky nabídek pojišťoven. Ty jsou zpravidla dobré. Následující tabulka představuje pět nejoblíbenějších:

Tabulka č. 93
Pořadí Aspekt Oblíbenost v %
1. dostupnost poboček 90 %
2. způsob uzavírání smluv 86 %
3. profesionalita zaměstnanců 77 %
4. informovanost o nabídce 75 %
5. komplexní nabídka 75 %

Výčet ve zmíněné nabídce by mohl pokračovat, ale při podobném seznamu vlastností, jaký použila ČAP (bylo jich 14), lze očekávat, že se odpověď klientů nebude příliš vychylovat od celkového dojmu ze svého pojišťovacího ústavu. Málokterý respondent totiž při odpovídání na 14 pro něj velmi podobných otázek, nemá-li opravdu nadprůměrné povědomí o pojišťovnictví, odpoví výrazně odlišně a hlavně směrodatně. Nicméně i tuto informaci lze považovat za zajímavou.

Mezi hlavní kritéria výběru pojišťovny lze uvést výši pojistného (zejména pro skupinu domácností s příjmem do 15 000 Kč měsíčně – ve 30 % případů), dostupnost pobočky pojišťovny pro 17 % klientů a pro 14 % pojistníků je rozhodujícím faktorem způsob likvidace pojistných událostí. Klíčovým faktorem pro výběr se dále ukázalo dobré jméno pojišťovny, a to v 95 % případů. Naopak pouze 10 % dotázaných (!) označilo za důležité úzkou specializaci služeb pojišťovacího ústavu.

Průměrná domácnost v České republice má sjednáno 3,4 pojištění s průměrnou finanční náročností 10 336 Kč za rok. Vezmeme-li v úvahu, že většina rodin platí pojištění domácnosti a povinné ručení, není tato částka nijak extrémně vysoká. O tom svědčí stále rychlý meziroční nárůst této sumy – v roce 1999 ty bylo ještě 7 800 Kč! Následující tabulka demonstruje pět nejpoužívanějších pojistných produktů u nás:

Tabulka č. 94
Pořadí Pojistný produkt Použití v %
1. pojištění domácnosti 70 %
2. povinné ručení 64 %
3. pojištění budov a staveb 31 %
4. kapitálové životní pojištění 28 %
5. samostatné úrazové pojištění 27 %

Zatímco naprostá většina domácností disponuje pojištěním domácnosti a povinným ručením, o ostatní produkty již evidentně takový zájem není. Např. je zarážející, že havarijní pojištění má sjednáno pouze 25 % domácností, zatímco povinné ručení 64 %. To znamená, že přibližně tři auta z pěti nejsou havarijně pojištěna!

Poslední tabulka znázorňuje podíl pojištění sjednaných u konkrétních pojišťoven. Opět si uvedeme pouze pět „nejúspěšnějších“:

skoleni_8_6

Tabulka č. 95
Pořadí Pojišťovna Podíl v %
1. Česká pojišťovna, a.s. 71 %
2. Kooperativa, pojišťovna, a.s. 21 %
3. Allianz pojišťovna, a.s. 14 %
4. IPB Pojišťovna, a.s. 12 %
5. Komerční pojišťovna, a.s. 7 %

Zde lze použít stejnou poznámku o nedokončené demonopolizaci, jako tomu bylo v případě první tabulky. Nicméně i zde se rozdíl mezi první a druhou pojišťovnou každoročně snižuje a snad i my se za pár let dočkáme normálního pojišťovnického trhu.

Mezi další výsledky výzkumu je možné uvést skutečnost, že 90 % respondentů uvedlo, že je spokojeno s výběrem pojišťovny pro povinné ručení. Je zajímavé, že pouze čtvrtina domácností si je vědoma možnosti daňové odčitatelnosti některých produktů životního pojištění. Po zavedení daňových výhod na tyto produkty učinilo aktivní kroky, nebo je v nejbližší době hodlá uskutečnit, 13 % dotázaných.

Anketa

Myslíte si, že ankety o kvalitě služeb mají smysl?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).