Hlavní navigace

Jak pracovat v Evropské unii?

28. 4. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Nejdůležitějším nástrojem ochrany práva občana v Evropské unii je rovnost, neboť všichni lidé si jsou před zákonem rovni. "Někteří více, jiní ovšem méně," namítne mnoho z nás. Jaké podmínky budeme mít při hledání zaměstnání a práci v Evropské unii?

Jakmile se Česká republika stane součásti Evropské unie, budou moci čeští pracovníci cestovat za zaměstnáním bez omezení po všech státech EU. Naopak kdokoli z Evropské unie se bude moci ucházet o zaměstnání v České republice.

Na zásadě rovnosti stojí zákaz diskriminace z jakéhokoli důvodu, např. z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo víry, politického nebo jakéhokoli jiného přesvědčení, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, rodu, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace.

Evropská unie stojí pevně na demokratických principech, které důsledně prosazuje. Pravdou ovšem zůstává, že se diskriminace špatně dokazuje a případný soudní spor nikomu z nás dobré nálady příliš nedodá. Nehledě na to, že v některých státech Evropské unie jsou soudní spory stejně dlouhé jako u nás.

Jestliže zaměstnavatel v Evropské unii zaměstnává muže i ženy vykonávající identickou práci, musí jim zaplatit naprosto stejnou mzdu. Vyšší mzdu pro muže či ženu musí zaměstnavatel zdůvodnit nějakým objektivním faktorem, buď delší praxí, vyšším vzděláním, znalostí cizích jazyků… Mzdou se rozumí všechny příjmy, ať už dotace zaměstnaneckého důchodového připojištění, odměny či odstupné po ukončení pracovního poměru.

Stejný zákaz diskriminace platí i v případě rozhodování o přijetí do zaměstnaneckého poměru. Výběr zaměstnance nesmí být zásadně ovlivněn faktem, zda jde o muže nebo ženu. Kdo však dokáže v konkurzu říci, že se porota tímto kritériem neřídila? Že byla předem zaujata? Vždyť nemusí zveřejňovat důvod svého rozhodnutí.

V případech, kdy má zaměstnavatel dojem, že určitá práce může být vykonávána pouze mužem, nebo pouze ženou, musí tuto skutečnost dokázat (př. těžká, fyzicky náročná práce jako třeba těžba nerostů).

Celé pracovně právní prostředí je detailně propracováno, neboť Evropa má výrazné sociální cítění, kdy ve většině případů jsou zaměstnanci oproti zaměstnavatelům ve výhodě, což si následně ukážeme na konkrétních právech zaměstnanců. V tom se Evropa liší od Spojených států. Mnoho ekonomických odborníků vidí za pružnější pracovní silou ve Spojených státech jeden z důvodů ekonomické vyspělosti. Jestliže se chce zaměstnavatel zbavit nepotřebného zaměstnance, dá mu lehce výpověď. V Evropě to tak snadné není.

Nyní se můžeme podívat na několik vydobytých práv zaměstnanců v Evropské unii:

  • Pracovníkům musí být za podmínek jednotlivých členských států zaručeny na příslušných úrovních včasné informace a konzultace od vedení podniku.
  • Pracovníci mají právo uzavírat na příslušných úrovních kolektivní smlouvy a v případě střetu zájmů mohou kolektivně na obranu svých zájmů vystupovat, a to dokonce i stávkou.

Odbory v Evropské unii hrají významnou úlohu, čímž se opět liší od USA. Je to dobře, či ne? Opět na to existují různé názory a studie. Já jsem vzhledem k evropskému sociálnímu cítění jejich zastáncem.

skoleni_4_3

  • Každý občan má právo na bezplatné zprostředkování práce,
  • je chráněn před neodůvodněným propuštěním,
  • má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost,
  • má právo na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na odpočinek každý den a každý týden a na placenou dovolenou.

Nestala se však v dnešní době tato práva samozřejmostí?

Evropská unie zaměřila pozornost také na úpravu práce mladistvých. Zaměstnávat děti se zakazuje. Věková hranice přijímání do zaměstnání nesmí být nižší než věk, kdy končí povinná školní docházka v jednotlivých členských státech. Tím nejsou dotčena ustanovení, která jsou pro mladistvé příznivější, ani omezené výjimky. Pracovní podmínky mladistvých musí odpovídat jejich věku a mladiství musí být chráněni před hospodářským vykořisťováním a před každou prací, která by mohla ohrozit jejich bezpečnost, zdraví nebo tělesný, duševní, mravní nebo společenský vývoj či narušit jejich vzdělání.

Anketa

Budete pracovat v zahraničí po vstupu ČR do EU?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).