Hlavní navigace

Prodej životního pojištění bude přehlednější, chystá se jeho regulace

24. 9. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: isifa/MAFRA/Dan Materna
Investiční životní pojištění (IŽP) je kritizováno za vysokou nákladovost a nízkou transparentnost, finanční poradci z něj mají největší provize. Česká asociace pojišťoven (ČAP) to chce změnit.

Česká asociace pojišťoven přichází s novými samoregulačními opatřeními u životního pojištění, která zasáhnou především Investiční životní pojištění (IŽP). ČAP si od těchto samoregulačních opatření slibuje posílení důvěry veřejnosti v pojistný trh s tím, že konečným cílem je spokojený klient. Nové standardy budou uvedeny do praxe od 1. ledna 2015.

Domnívám se, že účinná samoregulace může být v mnohých případech efektivnější než direktivní regulace státu, která se často koncentruje na kvantitu opatření vůči spotřebiteli, nikoliv na jejich kvalitu, uvádí k zavedení nových opatření výkonný ředitel České asociace pojišťoven Tomáš Síkora a dodává: My sami si uvědomujeme potřebu větší transparentnosti trhu a cítíme stále vyšší zodpovědnost za kvalitu informací předávaných klientům.

4 samoregulační opatření jsou následující: 

  1. Modelace vývoje pojištění – Klient by měl získat při sjednání pojištění informace ohledně vývoje předpokládané výše kapitálové hodnoty a získat informace o případném odkupném v případě předčasného ukončení smlouvy.
  2. Předsmluvní informace o produktech Investičního životního pojištění – Definuje se srovnatelný rozsah informací.
  3. Rekapitulace stavu pojistné smlouvy – Stanovují se minimální povinné informace o aktuálním stavu produktu. 
  4. Standardizovaná nákladovost- Snaha o vytvoření ukazatele, který určuje celkové nákladové položky u IŽP.

Nyní se na ně podíváme podrobněji:

1. Modelace vývoje pojištění

Cílem u modelace je předcházet nevhodnému výběru produktu, a to tak, že zájemce o IŽP získá konkrétní informace o vývoji hodnoty naspořené či investované částky.

Klient bude moci v přehledné tabulce zjistit informace ohledně předpokládané výše kapitálové hodnoty a odkupného v čase v závislosti na zaplaceném pojistném. Nemělo by se tak stávat, že by klient uzavřel smlouvu s tím, že se jedná o „takové lepší spoření“ a za dva roky smlouvu pak ukončil – v takovém případě často na odkupném nic nedostane. Spořil tak v podstatě jen na provize finančního poradce či pojišťovny.

Na druhé straně bude muset být klient nadále obezřetný. Nejhorší je, pokud je smlouva uzavřena špatně a následně dochází k jejímu rušení s tím, že ji uzavírá znovu. Problémem také může být, když vás váš nový pojišťovací poradce „přesvědčí“ o nevýhodnosti minulé smlouvy, aby mohl uzavřít jeho jménem novou smlouvu a získat provizi.

Při modelaci bude uvedeno několik scénářů vývoje, nikoliv jen jeden – bude tu jak nulová varianta vývoje portfolia, tak také zhodnocení ve výši 2, 5 a maximálně 7 %. Scénář se ztrátou však zde žádný nebude. Podle ČAP nelze dlouhodobě dosahovat vyšších výnosů než 7 % a zveřejňování vyšších výnosů by tak nebylo férové.


Autor: Česká asociace pojišťoven

Modelace jednotlivých variant s rozdílným výnosem

2. Předsmluvní informace o produktu IŽP

Cílem těchto předsmluvních informací je poskytnout klientovi takové informace, které mu umožní produkty mezi jednotlivými pojišťovnami porovnávat. Předsmluvní informace by měly obsahovat :

  • Základní informace o nabízeném typu produktu: jaká rizika kryje, jaká podkladová aktiva ovlivňují investiční horizont, zdali je zhodnocení garantované a jakým způsobem,
  • Způsob fungování pojištění: textové nebo grafické znázornění toho, jak produkt funguje a to včetně mechanismu strhávání nákladů, poplatků a rizikového pojistného,
  • Další připojištění: informace o dalších možnostech připojištění a nároků z toho plynoucích, 
  • Další informace o produktu: informace o tom, kolik si lze odečíst z daní a další,
  • Upozornit na úskalí produktu: co by si měl klient uvědomit, než produkt uzavře.

3. Rekapitulace pojistné smlouvy

Předsmluvními informacemi však práce pojišťovny nekončí. Nad rámec informací, které je nutné sdělovat ze zákona, také pojišťovny budou poskytovat informace o době trvání pojištění, kapitálové hodnotě jednotlivých fondů v Kč, Informace o výši odkupného k datu výročního dopisu, aktuální výši pojistného, zvolenou lhůtu pro platbu pojistného a pak ostatní informace (identifikační údaje, odkazy na zdroje informací, datum vytvoření rekapitulace apod), a to vše na jedné přehledné A4. Mohlo by to vypadat následovně:


Autor: Česká asociace pojišťoven

Rekapitulace stavu pojistné smlouvy – Příklad

Poznámka: Barvy, velikost ani umístění kolonek nebude ČAP přímo ovlivňovat, cílem je však zachovat přehlednost pro klienta. 

4. Standardizovaný ukazatel nákladovosti

Nový Standardizovaný ukazatel nákladovosti (SUN) by měl v sobě zohlednit náklady vynakládané pojistitelem (počáteční, správní a likvidační), pojistné na krytí rizik a investice.


Autor: Česká asociace pojišťoven

První graf: Stáří klienta 35 let, doba trvání pojištění 25 let, pojistné 1500 Kč/měsíc, pojistná částka na smrt 4 mil.Kč

Druhý graf: Stáří klienta 30 let, doba trvání pojištění 30 let, pojistné 1000 Kč/měsíc, pojistná částka na smrt 1 mil.Kč

Je potřeba vzít také na vědomí, že SUN v sobě neobsahuje ukazatel TER (total expanse rate). Ukazatel TER vám totiž řekne, kolik si z vašich peněz každým rokem vezmou správcové fondu, a je také úplnější než například manažerské poplatky. TER je v podstatě něco jako u úvěrů RPSN (roční procentuální sazba nákladů), které bývá zpravidla vyšší než úrok.

skoleni_4_3

Klienti dostanou přehlednější životní pojištění

ČAP si od nových opatření slibuje, že povedou ke kultivaci trhu při prodeji životního pojištění: Věřím, že nové samoregulační standardy pomohou klientům přehledněji se orientovat v nabídce pojistného trhu a lépe vyhodnotit svoje rozhodnutí sjednat si životní pojištění u konkrétní pojišťovny, shrnuje Tomáš Síkora a uzavírá: Zároveň od jejich zavedení očekáváme vyšší ochranu spotřebitele před zkreslováním informací a snížení prostoru pro misseling.

Poznámka: mis-sellingu je označován jako „prodej produktu, který svým charakterem neodpovídá potřebám klienta“.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).