Hlavní navigace

Proč (ne)diskriminovat ženy?

14. 1. 2003
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

To, že ženy pobírají nižší mzdy než muži, je snadno doložitelný fakt. Důvodů, proč tomu tak je, je ale víc než dost a leckdy se naskýtá otázka, zda tomu s tou diskriminací není jinak a nejsou to právě ženy, které diskriminují muže.

V roce 2001 byl podle jedné statistiky rozdíl mezi průměrnou mzdou mužů a žen 4 726 Kč. Průměrný muž si vydělal 18 481 Kč, zatímco průměrná žena pouhých 13 755 Kč. Další důkaz diskriminace žen. Takový obrovský rozdíl, to nemůže být náhodou. A taky že není.

Feministické spolky na celém světě vytrvale upozorňují na skutečnost, že jsou muži protežováni. Nejenom že je žena znevýhodněna oproti muži těhotenstvím, ale dokonce i finančně.

Více nebo méně
Statistiky zabývající se zkoumáním příjmových rozdílů mezi pohlavími ale nabízejí množství důvodů, proč jsou na tom muži lépe. A tyto důvody nejsou vždy na první pohled zřejmé.

Snad každý text zabývající se touto problematikou upozorňuje na známou skutečnost, že ženy stráví určitý čas na mateřské dovolené. Tím ztrácejí část kvalifikace, neboť již těžko mohou navázat tam, kde přestaly. Navíc jejich mateřská dovolená jim ubírá podstatnou část započitatelné praxe.

Rozdíly mezi muži a ženami jsou ale i ve struktuře vzdělanosti. Je zajímavé, že podle některých průzkumů je podíl mužů mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi vyšší než podíl žen. Oproti tomu ženy zase převládají mezi občany se základním vzděláním. Přitom průměrný plat vysokoškoláka je 2–3krát vyšší než průměrná mzda pracovníka se základním vzděláním.

Dalším objektivním faktem je i to, že muži mívají tradičně odpracováno více hodin než ženy. A nejde zde jenom o již zmiňovanou mateřskou dovolenou. Tato skutečnost je nejlépe pozorovatelná na přesčasech. Přesčasových hodin mají muži podstatně, podstatně více.

Ženy jsou hodnější a starostlivější. Zřejmě proto jsou to právě ony, které zůstávají se svými dětmi častěji doma, když jsou nemocné. Tato skutečnost má také vliv na odpracované hodiny průměrné ženy.

Průměrné mzdy mužů a žen a jejich vzájemný poměr(v Kč)
1996 1997 1998 1999 2000 2001
muži 12245 14166 15323 16109 17251 18481
ženy 9449 10730 11036 11793 12641 13755
poměr (v %) 77,2 75,7 72,0 73,2 73,3 74,4

Zdroj: ČSÚ

Významné rozdíly mezi příjmy mužů a žen pramení ze struktury zaměstnanosti. Zatímco v podnikatelské sféře pracuje pouze 37 % žen, v nepodnikatelské jich je podstatně více. A to sice 76 %. Úroveň platů v nepodnikatelské sféře je tradičně nižší.

Nakonec se liší mezi muži a ženami i nárůst příjmů v souvislosti s věkem. Plat roste mužům rychleji díky tomu, že zpravidla nečerpají mateřskou dovolenou. Roste jim ale i déle, protože odcházejí v průměru později do důchodu. I tato skutečnost může mít na svědomí značný průměrný rozdíl.

Tip do článku - účto fakturace duben

Každá z výše uvedených skutečností bude mít za následek drobné zvětšení rozdílu mezi průměrnou mzdou muže a ženy. A přitom lze objektivně tvrdit, že ani jedna ze zmíněných skutečností není diskriminací.

Ženy mají nižší daně
I přesto lze tvrdit, že mají ženy o výhodu více. Zatímco odcházejí do důchodu dříve než muži a tohoto důchodu užívají taktéž podstatně déle (ženy žijí v průměru přibližně o 7 let déle než muži), jejich odvody na sociální zabezpečení jsou stejné, jaké platí muži. Muž tak platí podstatně více a žena zase podstatně méně, než je cena jejich (takřka stejného) důchodu. To lze v současném důchodovém systému, kdy je sociální pojištění v podstatě další daní, interpretovat také tak, že ženy platí nižší daně než muži. Řekněte, nepatří svět ženám?

Anketa

Myslíte si, že jsou rozdíly v platu mužů a žen opodstatněné?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).