Hlavní navigace

Přispěli jste (nejen) před Vánoci na dobročinnost? Část z darů si můžete odečíst z daní

11. 12. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Řada lidí daruje peníze či nějaké věci na charitu, a to často hlavně v předvánočním období. Málokdo ale ví, že si tyto dary může v následujícím roce odečíst z daní. Má to ale řadu podmínek. Co tedy nezanedbat, abyste mohli daru využít pro snížení základu daně?

Vánoce jsou obdobím roku, kdy řada lidí myslí více i na druhé. Často je tak předvánoční období spojeno i s nejrůznějšími dary potřebným.

Pokud jste i vy v předvánočním čase, ale i kdykoli během letošního roku přispěli na charitu, můžete toho po novém roce využít. Dar totiž můžete využít ke snížení základu vaší daně.

Co můžete darovat a komu?

Předně uveďme, že dar nemusí být nutně jen peněžní a nemusí nutně směřovat pouze na charitu, abyste si jej mohli odečíst od základu daně. Přesné vymezení toho, co a komu smíte darovat, aby vám zákon umožnil zahrnout dar do daní, upravuje zákon o daních z příjmů.

Od základu daně si podle něj můžete odečíst hodnotu bezúplatného plnění, které jste poskytli:

 • obcím,
 • krajům,
 • organizačním složkám státu,
 • právnickým osobám se sídlem na území České republiky,
 • právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona,
 • politickým stranám (na jejich činnost),
 • politickým hnutím (na jejich činnost),
 • evropským politickým stranám (na jejich činnost),
 • evropským politickým nadacím (na jejich činnost),
 • fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, pokud jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení či zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů – zde můžete přispět na financování těchto zařízení,
 • fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Na charitu ano, ale ne za každým účelem

Uvedli jsme si, že od základu daně si můžete odečíst i příspěvek na charitu. Ovšem ne za jakýmkoli účelem. Pokud dáváte dar právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, musí být tyto peníze poskytnuty na jeden z těchto účelů:

 • věda a vzdělávání,
 • výzkumné a vývojové účely,
 • kultura,
 • školství,
 • policie,
 • požární ochrana,
 • podpora a ochrana mládeže,
 • ochrana zvířat a jejich zdraví,
 • sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní účely,
 • náboženské účely v případě registrované církve a náboženské společnosti,
 • tělovýchovné a sportovní účely.

O kolik si můžete snížit základ daně?

Abyste si vůbec mohli snížit základ daně o dar, který jste v roce 2019 poskytli, je potřeba, aby součet všech darů, jež jste poskytli, činil za letošní rok, tedy za zdaňovací období, více než 2 % ze základu daně. Případně aby byl součet všech darů alespoň 1000 Kč.

Pokud tuto podmínku splňujete, je váš dar odečitatelnou položkou a smíte ji uplatnit.

I odečítání darů má ale svou hranici. Maximálně si díky darům a bezúplatným plněním můžete odečíst 15 % základu daně.

Podobným způsobem se podle zákona o daních z příjmů postupuje v případě, že jste poskytli bezúplatné plnění za účelem financování odstranění následků živelní pohromy, ke které došlo:

 • na území členského státu Evropské unie,
 • na území státu Evropského hospodářského prostoru.

Darovat nemusíte jen peníze

Pro úplnost uveďme, že dar nemusí být jen finanční. Kromě peněz můžete poskytnout také movitou či nemovitou věc a také si ji odečíst od základu daně.

O něco složitější to ale může být s cenou. Abyste totiž mohli takový dar zahrnout do daní, musí být oceněn. A pokud hodnotu darované věci neznáte, musíte nechat danou věc ocenit podle zákona o oceňování majetku.

Pouze si dejte pozor na to, že pokud darujete majetek se svým manželem či manželkou, a to ze společného jmění manželů, může si takový dar odečíst ze základu daně jen jeden z vás. Pokud byste si jej chtěli odečíst oba, musí to být poměrnou částí.

A co darovaná krev, plazma či orgán?

V daňovém přiznání můžete zohlednit také bezúplatné plnění na zdravotnické účely. 

Pokud jste například darovali krev či nějaké její složky a nebyla vám za to poskytnuta žádná finanční kompenzace, ani náhrada výdajů s odběrem spojených, můžete si od základu daně odečíst 3000 Kč. 

Jediné náklady, které smíte uplatnit a stále si darovanou krev odečíst z daní, jsou prokazatelné cestovní náklady s odběrem spojené.

Hodnota odběru orgánu se pak oceňuje částkou 20 000 Kč. Stejnou částku si můžete odečíst z daní za odběr krvetvorných buněk. 

Jak na snížení základu daně

Abyste si vůbec mohli o výše uvedené příspěvky organizacím snížit základ daně, musíte mít potvrzení, že k darování došlo. U nemovitostí či movitých věcí si tak musíte u příslušné organizace vyžádat potvrzení, že dar přijala.

Pokud jde o finanční dary, postačí i výpis z účtu, kde bude jasně uvedeno, že jste přispěli konkrétní částkou na účet dané organizace.

Případy, kdy tedy přispějete na charitu někomu, kdo o to požádá na ulici, ať už vybírá peníze za jakýmkoli účelem, si do daní zahrnout nemůžete. Potvrzení vám totiž s největší pravděpodobností tito lidé nevystaví.

Pokud ale potvrzení máte, záleží už jen na tom, jestli jste zaměstnanec, nebo OSVČ.

dan_z_prijmu

Pokud jste zaměstnanci, pak donesete do účtárny ono zmíněné potvrzení a podepíšete a vyplníte 3. oddíl Prohlášení k dani. Toto musíte stihnout do 15. února 2020.

Pokud podnikáte, hodnotu daru si odečtete od základu daně v daňovém přiznání sami. Tento odečet se provádí na řádku č. 46.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).