Hlavní navigace

Poškodila vás povodeň?

28. 8. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Letošní povodně měly ničivé následky. Ti, kteří byli pojištěni, budou alespoň částečně odškodněni pojišťovnami. Zde přinášíme několik rad, jak urychlit celý průběh likvidace pojistné události.

Přirozeně na tom budou vždy lépe ti z pojištěných, kteří mají pojistnou smlouvu. Pojišťovny si jsou dobře vědomi skutečnosti, že v rámci záplav může být pojistná smlouva znehodnocena nebo ztracena. Oznámí-li tedy klient pojistnou událost s tím, že pojistnou smlouvu ztratil, pojišťovna ji sama vyhledá ve svých archivech. Klient o svůj nárok nepřijde, pouze bude celé vyřizování o něco delší.

Je pravděpodobné, že někteří likvidátoři pojistných událostí sami navštíví postižené domácnosti, aniž by byli jejich majiteli přímo kontaktováni. V opačném případě je důležité pojistnou událost co nejdříve nahlásit. Možností je povícero. Lze tak učinit písemně nebo telefonicky, je možné ji nahlásit i na obecním úřadě. Pro nahlášení pojistné události existuje formulář, který bývá k dispozici nejen na pobočkách pojišťoven, ale také na Internetu nebo na již zmíněném obecním úřadě.


Tabulka č. 467
Info-linky pojišťoven
AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna 0800 172 172
Allianz pojišťovna 0800 170 000
Česká podnikatelská pojišťovna 02 6112 6116
Česká pojišťovna 0800 133 666
ČSOB Pojišťovna 0800 185 937
Generali Pojišťovna 0800 150 155
GERLING-Konzern 02 2019 0211
Gothaer Allgemeine Versicherung 02 3308 9811
Hasičská vzájemná pojišťovna 02 2251 5657
IPB Pojišťovna 0800 100 777
Komerční pojišťovna 0800 111 199
Kooperativa, pojišťovna 0800 105 105
KRAVAG-SACH 02 3338 3297
Pojišťovna České spořitelny 0800 154 154
Pojišťovna Slavia 0800 100 011
Union pojišťovna 0800 114 411
UNIQA pojišťovna 0800 120 120
VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovna 02 2158 5111

Před návštěvou likvidátora je důležité si ujasnit, k jaké celkové škodě došlo. Ideální je mít k dispozici seznam poškozených, popř. zničených věcí společně s příslušnou fotodokumentací. Jasná představa o přibližném rozsahu a výši škody je více než žádoucí. Pokud si poškozený klient pojišťovny nepořídí fotodokumentaci svých škod, pojišťovny často akceptují jako důkaz i svědectví třetích osob.

Poškozené věci je dobré uschovat do příchodu likvidátora. Na druhé straně je ale jasné, že není možné na likvidátora se vším čekat – s některými pracemi je nezbytné začít podstatně dříve. Příkladem může být odstranění uhynulých zvířat nebo zkažených potravin. Rovněž se zajištěním oprav poškozených věcí není třeba za každou cenu čekat na likvidátora.

Pojišťovna v případě poškození předmětu uhradí náklady na jeho opravu. Je-li předmět neopravitelný, pojišťovna může vyžadovat potvrzení o této skutečnosti vydané odborným servisem.

Zůstala-li na místě pojistné události uhynulá zvířata, je nezbytné je z hygienických důvodů okamžitě odstranit. Kafilerní služba pak vydá potvrzení o jejich převzetí, které slouží jako doklad pro pojišťovnu.

Ostatní věci, které bylo nutno odklidit před příchodem likvidátora, je vhodné před odvozem vyfotografovat. Na fotce by pak mělo být zřejmé, odkud vyvážené předměty pocházejí, tj. na fotce by měl být např. spolu s vyplavenými věcmi zachycen i dům apod. Pokud klient nepořídí potřebnou fotodokumentaci, i zde se pojišťovna může spokojit se svědectvím třetích osob (ohledně rozsahu a výše škod).

Likvidátorovi by měla být umožněna podrobná prohlídka poškozeného majetku, přičemž je důležité co nejpřesněji odpovídat na jeho dotazy. Podrobný seznam poškozených, zničených nebo ztracených věcí spolu s doklady o jejich nabytí zajisté velmi zjednoduší celou situaci.

Tip do článku - účto fakturace duben

Pokud není pojišťovna schopna ukončit řízení v dohledné době, je možné vyžadovat zálohu na pojistné plnění. Pojišťovna by ji měla vyplatit do jednoho měsíce od požadavku, lze ale očekávat, že časová prodleva bude v mnoha případech podstatně nižší.

V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že poškozený mívá zpravidla nárok i na úhradu nákladů spojených se snahou zmírnit následky povodně. Podrobnosti je možné zjistit z pojistné smlouvy, popř. od zástupce pojišťovny.

Anketa

Byla vaše domácnost postižena povodněmi?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).