Názor k článku
Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu jednoduše a rychle (NÁVOD)

Beda
Beda (neregistrovaný) ---.bc-mchz.cz
7. 3. 2011 13:28

tiskopis RBP

Níže kopíruji výňatek z formuláře RBP.
Jak se to počítá zde, když není paušál a evidentně není vazba na daňové přiznání (vedena daňová evidence)? U výdajů je psáno, že se zahrnují veškeré výdaje, t.j. i nedaňové?

A1
Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2010
- u spolupracující osoby se uvede podíl na společných příjmech
- u společníka veřejné obchodní společnosti, komplementáře komanditní společnosti
a u osoby účtující v soustavě podvojného účetnictví se uvede základ daně připadající
na příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmu.
Zahrnují se veškeré příjmy roku 2010 i ty, které jsou pro daňové účely rozděleny na více let.

A2
Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2010
- u spolupracující osoby se uvede podíl na společných výdajích
- u společníka veřejné obchodní společnosti, komplementáře komanditní společnosti
- a u osoby, která vede účetnictví se uvede 0
Zahrnují se veškeré výdaje z roku 2010. Výše ztráty za předchozí zdaňovací období, uplatňovaná pro daňové účely, se nezahrnuje.