Hlavní navigace

Právník: Klienti BSP Lawyer Partners mohou skončit v exekuci

6. 1. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com, podle licence: Rights Managed
Tak trochu jiný pohled na problematiku poplatků a jejich vymáhání. Klient, který měl hypotéku a využil služeb společnosti BSP Lawyers, má svůj jasný názor na banky i na právníky.

Serveru Měšec.cz poskytl rozhovor bývalý klient právní kanceláře BSP Lawyer Partners Josef Mezera, který má právní vzdělání a nechal se zastupovat v případě vrácení poplatků za správu úvěru. Jeho názory jsou poučné, jelikož varuje před protiprávním jednáním, ke kterému nabádá společnost BSP Lawyer Partners.

Jaký byl váš případ? U koho jste měl hypotéku a kolik jste žádal zpátky? 

Můj případ není nějak výjimečný oproti ostatním, kteří si brali hypotéku u bankovních domů v ČR. Svojí hypotéku mám u Hypoteční banky, kterou jsem prostřednictvím iniciativy poplatkyzpet.cz i žaloval, a to o necelých 10 500 Kč. I když spíše z principu, protože jsem taktéž považoval jejich praktiky na úseku hypoték za poškozování klientů v ČR. 

Jelikož máte právní vzdělání, jak jste se na případ díval z odborného hlediska? 

Z právního hlediska jsem se o tuto záležitost začal zabývat dříve, než vznikla iniciativa poplatkyzpet.cz, studoval jsem i rozsudek Německého soudu a názory, které byly publikovány odbornou veřejností, včetně časopisu Právní rozhledy, nebo epravo.cz. Plně jsem tedy očekával, že pokud české spotřební právo vychází z evropského práva, že bude ochrana poskytnuta v ČR obdobně, jako je tomu v Německu, což se ale nestalo. Osobně se domnívám, že rozhodování našich soudů ovlivnilo bankovní lobby a i skutečnost, že by soudy byly zahlceny žalobami. Dodnes si např. pamatuji, jak ministr spravedlnosti vysvětloval, proč řízení bez řidičského oprávnění nebude již trestným činem, ale přestupkem, kdy to právě zdůvodnil tím, že soudy byly zahlceny. Takže se osobně domnívám, že se soudci navzájem podrželi, než aby hledali spravedlnost, ale taktéž se mohu mýlit a bylo rozhodnuto spravedlivě. 

Nebál jste se, že by opačné rozhodnutí soudu mohlo zpochybnit veškeré smlouvy uzavírané dobrovolně s tím, že je služba „stanovena neurčitě“?

Vůbec ne, právní prostředí, kde na jedné straně je nějaká korporace, banka, prostě silná společnost a na druhé straně spotřebitel (klient), musí být i průměrnému klientovi zřejmý rozsah smlouvy a i služeb, které jsou předmětem smlouvy. Když to řeknu obecně, tak klient musí vědět, co je předmětem smlouvy a za co platí, pokud tomu tak není, tak taková smlouva by měla být neplatná. V tomto případě se pak platily poplatky za vedení účtu a nikdo nevěděl, co to obsahuje a co za ten poplatek získává, pokud účet, tak ten se vedl ve prospěch banky, nikoliv ve prospěch klienta. A pokud jste platili za to, že k účtu máte doplňkové služby, jako je bezplatná telefonní linka apod., tak se divím, že to v právním světě obstálo, když dle sazebníku jste veškeré úkony banky platil zvlášť. Prostě banka získávala několik tisíc ročně od každého klienta, ale vlastně mu žádnou službu za to neposkytla, a to si myslím, je nesprávné a i právně závadné. Ale soudy v ČR tento právní názor nezastávají. 

Společnost BSP Lawyer Partners drtivě prohrála, klientům však náklady na řízení zaplatit přímo nechce. Má na tento postup právo? 

Co se týče záležitosti ohledně nákladů řízení, které soud přiznává protistraně, tak to je velmi zajímavá věc. Nebudeme se zabývat tím, zda si myslím, že by na to protistrana měla právní nárok, když vlastně jen přeposlala jednou zpracovaný svůj právní názor na věc, ale skutečností, že se společnost BSP Lawyer Partners zavázala ve smlouvě klientům za ně zaplatit nebo jim proplatit náklady řízení v případě neúspěchu. Konkrétně ve smlouvě stojí: čl. 8.1: V případě neúspěchu ve věci nevzniká advokátovi nárok na jakoukoliv odměnu ani na náhradu hotových výdajů vůči klientovi. Tato odměna a náhrada výdajů budou uhrazeny BSP dle samostatně uzavřené smlouvy. V případě, že vznikne protistraně nárok na náhradu nákladů řízení, zavázala se BSP tyto náklady řízení za klienta uhradit, případně je klientovi proplatit. Advokát za splnění povinnosti BSP neručí a neodpovídá. V současné době, avšak co vím, tak společnost BSP za nikoho poplatek neuhradila, ale klienty vyzývá, aby tak učinili sami, že jim pak náklady budou proplaceny. Zda je to v rozporu se smlouvou? Osobně si myslím, že ne, stojí přeci ve smlouvě, že buď to uhradí nebo popřípadě proplatí. 

BSP Lawyer Partners vymyslela způsob, jak se klienti dostanou k penězům za řízení. Údajně je třeba zaplatit náklady bance (i přesto, že tento postup nedoporučují), a poté údajně BSP odkoupí pohledávku klienta za bankou, se kterou byl klient u soudu neúspěšný. Proč je postup tak složitý? A můžou takto klienti dostat peníze zpět? Je třeba podotknout, že taková informace ohledně odkoupení pohledávky na stránkách poplatkyzpet.cz není.

Osobně tento postup vidím dosti problematicky, smluvní vztah byl uzavřený a je i zřejmý, nikde se ve smlouvě klient nedozvídá, že náklady řízení budou uhrazeny za podmínky, že převede svojí pohledávku na nějakou společnost. Tedy tento postup je dle mého názoru ze strany BSP možný, ale neměl by být jako jediný. Tedy pokud někdo trvá na tom, aby BSP jednala v souladu se smlouvou, tak by tak BSP jednat i měla. Jinak, proč byl zvolený tento postup, mi není zřejmé. Na pravý důvod se budete muset optat společnosti BSP. Co se týče toho, zda klienti, pokud svojí pohledávku postoupí, dostanou peníze zpět, tak si myslím, že ano. 

Co říkáte na to, že právní kancelář BSP Lawyer Partners vyzývá klienty k tomu, aby bankám nehradili náklady řízení? V podstatě tak nabádá k protiprávnímu jednání. Může tímto doporučením právní kancelář způsobit stovkám klientů závažné problémy?

Tento postup jsem osobně vytýkal společnosti BSP, vůbec jsem tomu neporozuměl, protože rozhodnutí (usnesení) soudu, které nabylo právní moci, se stává exekutorským titulem a každý klient, který náklady řízení neuhradí, se může dostat do exekučního řízení. Pak by se ze 4000 Kč pohledávky stala pohledávka v řádu cca 20 000 Kč. Takže tento postup vůbec nedoporučuji. Dokonce jsem se optal svojí banky, zda žádá úhradu nákladů řízení, a ta mi sdělila, že se v právní věci nechala zastupovat a že jejich advokát náklady požaduje, totéž mi řekla i právní kancelář, která banku zastupovala. Zda nakonec advokátní kanceláře, které zastupovaly banky, budou vymáhat náklady řízení, které jim nebyly uhrazeny, to je již otázka na někoho jiného. 

Kolik budete muset zaplatit? A budete peníze vymáhat po BSP? 

Já jsem samozřejmě svojí pohledávku, která plynula z usnesení soudu,  uhradil, šlo asi o 4500 Kč. Oslovil jsem i společnost BSP s tím, že požaduji, aby plnila dle smlouvy a náklady mi uhradila. Ta mi ale opětovně sdělila, že tomu tak bude, pokud převedu svojí pohledávku, což prozatím odmítám, protože to považuji za rozpor s uzavřenou smlouvou. V současné době zvažuji, že společnost opětovně vyzvu s předžalobní výzvou a že pokud společnost nezačne plnit dle smlouvy, tak že podám žalobu. O oprávněnosti pak takové žaloby bude muset rozhodnout soud. 

Kdyby existovala možnost podat v České republice žalobu, podal byste ji na BSP Lawyer Partners? Co nyní doporučujete klientům?

FIN21

Kdepak v tomto případě si nemyslím, že je potřeba, aby byla podána hromadná žaloba, bude stačit, pokud ji podá jeden klient a počká se na rozhodnutí soudu. Soud pak rozhodne, zda je společnost BSP povinna plnit dle smlouvy bez rozšiřujících podmínek, nebo zda jejich postup je v souladu se smlouvou? No, a klientům doporučuji, aby určitě pohledávku uhradili, a pak se obrátili na společnost BSP, aby plnila dle smlouvy. Pokud ale někdo souhlasí s tím, že postoupí pohledávku, a pak dostane své peníze, tak ať tak jedná. Osobně si pak myslím, že takto bude jednat většina klientů a nejde tomu nic vytýkat. Jen bych položil ještě jednu otázku: co je to pohledávka? A zároveň odpovím, pohledávka je právo věřitele na plnění od dlužníka. Pokud ale české soudy rozhodly, že banky svým klientům nemusejí nic vracet, existuje tedy nějaká pohledávka vůči bankám? Co se tedy postupuje, když soudy rozhodly, že klienti nemají právní nárok na vrácení bankovních poplatků? 

Děkuji za rozhovor

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).