Hlavní navigace

Pravidla pro předčasný důchod zpřísnila. Penze se nově snižuje víc

5. 10. 2023
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Od října platí pro odchod do předčasné penze nová pravidla, která mají za cíl udržet lidi v práci až do dosažení důchodového věku. Jak se změny odrazí ve výši penze? (MODELOVÉ PŘÍKLADY)

Od října platí nová pravidla pro odchod do předčasného důchodu. Proto si novinky připomeneme i s modelovými výpočty, které naznačují, jak se změny projeví na výši penze. 

Na tomto místě je také vhodné uvést, že výpočet řádného starobního důchodu pro příští rok se vyplatí víc než ten letošní. A to i přesto, že letos penze navýšila další mimořádná valorizace.

Předčasný důchod nově

Odejdete-li do penze dříve než při dosažení důchodového věku (popisujeme situaci, kdy si plánujete nechat penzi vyplácet a nechcete ji odkládat), dojde k trvalému krácení vašeho výpočtového základu (tj. osobního vyměřovacího základu redukovaného za využití redukčních hranic).

Výpočtový základ se nově krátí o 1,5 % za každých 90 dní, o které odejdete do důchodu dříve. Míra předčasnosti už na rozsah krácení nemá vliv. 

Do konce září přitom platilo, že míra krácení závisela na míře předčasnosti odchodu do penze tak, že za každých 90 dní se výpočtový základ krátil o 0,9 % za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % za období od 721. kalendářního dne. Krácení je nyní tedy výraznější i v případě, že jdete do penze dříve jen o pár měsíců.

Nově také platí, že do předčasné starobní penze můžete odejít nejdříve tři roky před dosažením důchodového věku. Do konce září přitom platilo, že za určitých podmínek bylo možné odejít dříve i o pět let.

Současná vláda zavedla pro vznik nároku na předčasný důchod ještě další omezení, a to získanou dobu pojištění v minimální délce 40 let. (U řádného starobního důchodu i nadále platí, že stačí získat alespoň 35 let pojištění, nebo alespoň 30 let aktivní účasti na pojištění bez započítání náhradních dob.)

Nůžky mezi výší předčasného a řádného starobního důchodu se rozevřou také kvůli tomu, že v období od přiznání předčasné penze do doby dosažení důchodového věku bude omezena valorizace procentní výměry. Přesněji řečeno se procentní výměra předčasných starobních důchodů poprvé zvýší až od ledna kalendářního roku následujícího po roce dosažení důchodového věku. Základní výměra by se podle ministerstva práce valorizovat měla i nadále.

Opatření nabyla účinnosti od 1. října 2023. Zavedení požadavku na minimálně
40 let pojištění pro nárok na předčasný důchod je odloženo o jeden rok z důvodu potřebné přípravy plátců důchodů

V lednu se opět navýší důchody. Pravidelná i mimořádná valorizace se ale změní Přečtěte si také:

V lednu se opět navýší důchody. Pravidelná i mimořádná valorizace se ale změní

Na kolik vyjdou přísnější pravidla? Záleží na výši penze

Pravidla pro předčasné důchody se budou projevovat na důchodu tím víc, čím je penze vyšší. Rozdíly jsme ilustrovali na modelovém příkladu, který pro server Měšec.cz vypočetla Jiřina Holubová ze společnosti Freedom Financial Services, a to pro nízký důchod s osobním vyměřovacím základem (OVZ) ve výši 13 tis. Kč, dále průměrný důchod s OVZ 32 030 Kč a pak vysoký důchod s OVZ ve výši 80 tis. Kč.

Mějme tedy pojištěnce narozeného v lednu 1964, kterému je nyní 59 let. Nárok na řádný starobní důchod vznikne v 64 letech a 10 měsících. Do předčasné penze může jít v 61 letech a 10 měsících. Pokud by pracoval až do dosažení důchodového věku, získal by dobu pojištění 48 let.

Rozdíly budou od dvou let předčasnosti stejné, protože tehdy se sjednotí původní pravidla s těmi novými a krácení výpočtového základu bude v obou případech 1,5 % za každých 90 dní předčasnosti. Ve druhém sloupci u každé varianty po 3. roce také chybí údaje, protože od října je možné odejít předčasně jen o tři roky dříve.

V první tabulce můžete porovnat efekt původních a nových pravidel pro krácení důchodu a rozdíl mezi variantami. Tedy to, o kolik je nový systém „přísnější“.

Počet dnů předčasnosti Výše předčasného důchodu dle původních pravidel (Kč) Výše předčasného dle nových pravidel (Kč) Rozdíl mezi variantami (Kč) Výše  předčasného důchodu – stará pravidla (Kč) Výše předčasného důchodu dle současných pravidel (Kč) Rozdíl mezi variantami (Kč) Výše předčasného důchodu – stará pravidla (Kč) Výše předčasného důchodu dle nových pravidel (Kč) Rozdíl mezi variantami (Kč)
    nízký důchod nízký důchod   průměrný důchod průměrný důchod   vysoký důchod vysoký důchod  
  0 13 400 13 400   19 490 19 490   28 470 28 470  
  −90 13 088 13 010 −78 18 975 18 847 −128 27 656 27 452 −204
  −180 12 971 12 815 −156 18 782 18 525 −257 27 350 26 943 −407
  −270 12 854 12 620 −234 18 589 18 203 −386 27 045 26 434 −611
1 rok −360 12 737 12 425 −312 18 396 17 881 −515 26 740 25 925 −815
  −450 12 386 12 035 −351 17 817 17 237 −580 25 824 24 907 −917
  −540 12 230 11 840 −390 17 559 16 915 −644 25 416 24 398 −1018
  −630 12 074 11 645 −429 17 302 16 593 −709 25 009 23 890 −1119
2 roky −720 11 918 11 450 −468 17 044 16 272 −772 24 602 23 381 −1221
  −810 11 528 11 060 −468 16 400 15 628 −772 23 584 22 363 −1221
  −900 11 333 10 865 −468 16 078 15 306 −772 23 075 21 854 −1221
  −990 11 138 10 670 −468 15 757 14 984 −773 22 566 21 345 −1221
  −1080 10 943 10 475 −468 15 435 14 662 −773 22 057 20 836 −1221
3 roky −1095 10 748 10 280 −468 15 113 14 340 −773 21 548 20 327 −1221
  −1170 10 553     14 791   21 039    
  −1260 10 358     14 469     20 530    
  −1350 10 163     14 147     20 022    
4 roky −1440 9968     13 825     19 513    
  −1530 9578     13 182     18 495    
  −1620 9383     12 860     17 986    
  −1710 9188     12 538     17 477    
4 r. a 10 m. −1766 8993     12 216     16 968  

Zdroj: Freedom Financial Services

Ve druhé tabulce můžete u téhož příkladu porovnat, jak se snížila penze při původních a při nových pravidlech.

Počet dnů předčasnosti Výše předčasného důchodu – původní pravidla (Kč) Snížení důchodu (Kč) Výše předčasného důchodu  nově
(Kč)
Snížení důchodu (Kč) Výše předčasného důchodu – původní pravidla  (Kč) Snížení důchodu (Kč) Výše předčasného důchodu nově
 (Kč)
Snížení důchodu (Kč) Výše předčasného důchodu – původní pravidla (Kč) Snížení důchodu (Kč) Výše předčasného důchodu nově
 (Kč)
Snížení důchodu (Kč)
    nízký důchod   nízký důchod   průměrný důchod   průměrný důchod   vysoký důchod   vysoký důchod  
  0 13 400   13 400   19 490   19 490   28 470   28 470  
  −90 13 088 −312 13 010 −390 18 975 −515 18 847 −643 27 656 −814 27 452 −1018
  −180 12 971 −429 12 815 −585 18 782 −708 18 525 −965 27 350 −1120 26 943 −1527
  −270 12 854 −546 12 620 −780 18 589 −901 18 203 −1287 27 045 −1425 26 434 −2036
1 rok −360 12 737 −663 12 425 −975 18 396 −1094 17 881 −1609 26 740 −1730 25 925 −2545
  −450 12 386 −1014 12 035 −1365 17 817 −1673 17 237 −2253 25 824 −2646 24 907 −3563
  −540 12 230 −1170 11 840 −1560 17 559 −1931 16 915 −2575 25 416 −3054 24 398 −4072
  −630 12 074 −1326 11 645 −1755 17 302 −2188 16 593 −2897 25 009 −3461 23 890 −4580
2 roky −720 11 918 −1482 11 450 −1950 17 044 −2446 16 272 −3218 24 602 −3868 23 381 −5089
  −810 11 528 −1872 11 060 −2340 16 400 −3090 15 628 −3862 23 584 −4886 22 363 −6107
  −900 11 333 −2067 10 865 −2535 16 078 −3412 15 306 −4184 23 075 −5395 21 854 −6616
  −990 11 138 −2262 10 670 −2730 15 757 −3733 14 984 −4506 22 566 −5904 21 345 −7125
  −1080 10 943 −2457 10 475 −2925 15 435 −4055 14 662 −4828 22 057 −6413 20 836 −7634
3 roky −1095 10 748 −2652 10 280 −3120 15 113 −4377 14 340 −5150 21 548 −6922 20 327 −8143
  −1170 10 553 −2847     14 791 −4699     21 039 −7431    
  −1260 10 358 −3042     14 469 −5021     20 530 −7940    
  −1350 10 163 −3237     14 147 −5343     20 022 −8448    
4 roky −1440 9968 −3432     13 825 −5665     19 513 −8957    
  −1530 9578 −3822     13 182 −6308     18 495 −9975    
  −1620 9383 −4017     12 860 −6630     17 986 −10 484    
  −1710 9188 −4212     12 538 −6952     17 477 −10 993    
4 r. a 10 m. −1766 8993 −4407     12 216 −7274     16 968 −11 502  

Zdroj: Freedom Financial Services

Krácení penze za předčasnost nově: Jak se zpřísní postih za odchod do předčasného důchodu? (PŘÍKLADY) Přečtěte si také:

Krácení penze za předčasnost nově: Jak se zpřísní postih za odchod do předčasného důchodu? (PŘÍKLADY)

Výhodnější řádný starobní důchod v roce 2024

V souvislosti s odchody do penze nemůžeme opominout další důležitou informaci. A to že výpočet důchodů přiznaných v příštím roce bude výhodnější než ten letošní. Do výpočtu řádné starobní penze se totiž v roce 2024 podle ministerstva práce promítne silný růst mezd, a budou tak zhruba o 9 % vyšší než důchody přiznané v roce 2023. Navíc v lednu 2024 bude valorizována jen základní výměra pro důchody z roku 2023, která se zvýší i u nových důchodů. To ve výsledku znamená menší důchod i po provedených valorizacích, uvádí MPSV na svém webu.

O kolik se v lednu zvýší důchody? Známe přesné číslo Přečtěte si také:

O kolik se v lednu zvýší důchody? Známe přesné číslo

Větší výhodnost výpočtu penze v roce 2024 dokládají i další modelové výpočty Holubové z Freedom Financial Services, podle nichž budou řádné penze přiznané v roce 2024 vyšší než valorizované řádné důchody přiznané do konce roku 2023. Velikost rozdílu ovlivní výše dosažených započitatelných příjmů během života i získaná doba pojištění. Holubová pro srovnání zvolila varianty výpočtu právě podle výše příjmů přepočítaných na současnou hodnotu peněz spolu s dosaženou dobou pojištění v délce 45 let pro všechny srovnávané varianty.

Rozdíl v řádných starobních důchodech podle výše započitatelných příjmů
Příjem v Kč Řádný starobní důchod přiznaný v roce 2023 (vč. mimořádné valorizace) Řádný starobní důchod přiznaný v roce 2023 (vč. mimořádné valorizace)
a následně valorizovaný v lednu 2024
Řádný starobní důchod přiznaný v roce 2024
Rozdíl mezi důchodem z r. 2024 a v lednu valorizovaným důchodem z roku 2023
(v Kč)
Rozdíl mezi důchodem z r. 2024 a v lednu valorizovaným důchodem z roku 2023
(v %)
min. vyměřovací základ OSVČ 10 081 Kč 11 398 Kč 11 758 Kč 11 798 Kč 40 Kč 0,3 %
minimální mzda 17 300 Kč 16 380 Kč 16 740 Kč 17 095 Kč 355 Kč 2,1 %
podprůměrná mzda 25 000 Kč 17 993 Kč 18 353 Kč 18 833 Kč 480 Kč 2,6 %
průměrná mzda ve 2. Q 2023 43 193 Kč 21 258 Kč 21 618 Kč 22 304 Kč 686 Kč 3,2 %
nadprůměrná mzda 70 000 Kč 26 067 Kč 26 427 Kč 27 418 Kč 991 Kč 3,7 %
velmi vysoká mzda 150 000 Kč 40 408 Kč 40 768 Kč 42 667 Kč 1899 Kč 4,7 %

Ve všech případech je řádný starobní důchod přiznaný v roce 2024 vyšší než řádný starobní důchod přiznaný v roce 2023, a to i po mimořádné valorizaci v letošním roce a pravidelné valorizaci, kterou by penze prošla na začátku příštího roku.

skoleni_11_12

V případě, že byste měli dosáhnout důchodového věku příští rok a uvažovali o tom, že odejdete letos do předčasné penze, bude rozdíl ve váš neprospěch ještě vyšší (a nová pravidla platná od října by ho v porovnání s těmi, co platila do konce září, ještě zvýšila).

Na další modelové výpočty, které reflektují i krácení za předčasný odchod do důchodu, se můžete podívat v odkazovaném článku.

Vyplatí se v roce 2023 spěchat do penze, nebo je výhodnější počkat na příští rok? Přečtěte si také:

Vyplatí se v roce 2023 spěchat do penze, nebo je výhodnější počkat na příští rok?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).