Hlavní navigace

Pozor na srážky ze mzdy

5. 10. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Zdá se vám průměrná mzda uváděná v tisku či v televizi vysoká? Narazili jste na nabídku práce se zajímavým výdělkem? Buďte opatrní. Co je psáno, není vždy dáno. Jde vždy o mzdu hrubou. Čistý výdělek vás čeká až po odečtení různých srážek, které často závisí i na formě pracovního poměru.

Jak můžeme pracovat

Jiné srážky nás mohou čekat v případě hlavního pracovního poměru, něco jiného nám bude sraženo třeba na krátkodobé výpomoci formou brigády.

Porovnání různých pracovních smluv
Pracovní smlouva Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti
Srážky ze mzdy daň z příjmu daň z příjmu daň z příjmu
pojistné na sociální pojistné na sociální
pojištění pojištění
pojistné na veřejné pojistné na zdravotní
zdravotní pojištění pojištění
Rozsah pracovní doby max. 40 hod. týdně max.100 hod. u jednoho zaměstnavatele max. 1/2 týdenní prac. dobu (zprav. 20 hod. týdně)
Výše srážek:
Zdravotní pojišťění 4,50% *4,50%
Sociální pojištění 8,00% *8,00%
Daň V případě podepsaného prohlášení se odvede měsíční záloha, jinak viz zdanění u prac. činnosti a provedení práce. Do 5 000 Kč – 15% Do 5 000 Kč – 15%
5 000 – 27 300 Kč – záloha 20 % 5 000 – 27 300 Kč – záloha 20 %
27 301 Kč a více – záloha měs. sazbou 27 301 Kč a více – záloha měs. sazbou
Nárok na dovolenou ano ne může být sjednáno
Nárok na nemocenskou ano ne může být sjednáno

* U dohod o pracovní činnosti je pojistné sráženo až při 7 denním rozsahu práce a výdělku vyšším než 400 Kč.

Naše hlavní zaměstnání

V běžném pracovním poměru každý z nás zpravidla podepíše tzv. „prohlášení“. To nám umožní snížit si daňový základ o různé nezdanitelné částky daně. Daň se nám tedy počítá z nižší částky, než jakou nám zaměstnavatel přizná jako „hrubou mzdu“.

Zaměstnanec má právo se rozhodnout, kde prohlášení podepíše, ale vždy platí, že současně lze mít podepsáno jen jedno.

V případě, že jsme tedy prohlášení podepsali, máme nárok po odečtení 12,50 % pojistného (zdravotní a sociální) na řadu odečitatelných položek.

Co si lze odečíst

Možné srážky ze základu daně
Ročně Měsíčně Podmínky uplatnění
38 040 Kč 3 170 Kč Každý poplatník, který podepíše prohlášení. Neplatí pro pracující starobní důchodce.
25 560 Kč 2 130 Kč Vyživované dítě v domácnosti s poplatníkem.
51 120 Kč 4 260 Kč Vyživované dítě v domácnosti s poplatníkem, které je těžce postižené – ZTP/P.
21 720 Kč Na manželku/manžela ve společné domácnosti, která/ý nemá příjmy vyšší než 38 040 Kč za kalendářní rok.
43 340 Kč Na manželku/manžela ve společné domácnosti, která/ý nemá příjmy vyšší než 38 040 Kč za kalendářní rok v případě a která/ý je těžce postižená/pos­tižený – ZTP/P.
7 140 Kč 595 Kč Poživatel částečného invalidního důchodu.
14 280 Kč 1 190 Kč Poživatel plného invalidního důchodu.
11 400 Kč 950 Kč Poplatník – student, max. do 26 let věku (28 let u postgraduálního studia).
50 040 Kč 4 170 Kč Držitel průkazu ZTP/P.
2 000 Kč Za 1 odběr krve v transfúzní stanici.
hodnota daru Hodnota daru musí činit minimálně 1 000 Kč nebo 2 % základu daně, max. 10 % ze základu daně.
max. 300 tis. Kč max. 25 tis. Kč Vždy ve výši zaplacených úroků z úvěru na bydlení (staveb.spoření, hypotéka).
max.12 000 Kč Výše zaplacených ročních příspěvků do fondu penzijního připojištění snížená o částku 6 000 Kč.
max.12 000 Kč Pojistné životního pojištění se spořící složkou v případě trvání smlouvy na dobu 5 let s podmínkou, že pojistné plnění bude vyplaceno nejdříve v 60 letech.
max. 3 000 Kč Zaplacené členské příspěvky u členů odborové organizace.

Může se nám i stát, že v případě malého výdělku a velkého počtu nezdanitelných položek je výsledná daň nulová. Pomoci těmto osobám se snaží i vládní návrh novely daně z příjmu, který mimo jiné chce nahradit odčitatelné položky na dítě daňovým bonusem a zavést společné zdanění manželů..

Příklad:

Pan Novák má hrubý příjem ve výši 18 000 Kč (216 000 Kč ročně). Má 1 těžce postižené dítě ve vlastní péči, sám je částečně invalidní, navíc 4× ročně daruje krev a platí si penzijní připojištění v roční částce 18 000 Kč.

18 000 Kč – hrubá mzda
 –2 250 Kč – pojistné (ZP, SP – 12,50 %)
 –8 025 Kč – odečitatelné položky (3 170 Kč na poplatníka, 4 260 Kč na dítě – ZTP/P, 595 Kč na částečnou invaliditu)
7 725 Kč – základ daně z příjmů

V rámci ročního vyúčtování záloh na daň z příjmu má pan Novák nárok ještě na odpočet ve výši 20 tis. Kč (8 000 Kč – za darování krve 4× 2 000 Kč, 12 000 Kč – odpočet na penzijní připojištění).

Pan Novák se může těšit na vrácení přeplatku daně při ročním vyúčtování.

Kolik zaplatí na daních

Pan Novák má podepsáno tzv. „prohlášení“, a tak mu musí být každý měsíc sražena daňová záloha dle následující tabulky.

Výpočet měsíčních záloh daně z příjmů
Měsíční základ daně Záloha na daň
0 Kč – 9 100 Kč 15%
9 100 Kč – 18 200 Kč 1365 Kč + 20% z částky přesahující 9 100 Kč
18 200 Kč – 27 600 Kč 3185 Kč + 25% z částky přesahující 18 200 Kč
27 600 a více 5 535 Kč + 32% z částky přesahující 27 600 Kč

Základ daně pana Nováka činí 7 725 Kč, tj. 15% srážka daňové zálohy činí 1 170 Kč.

V rámci ročního vyúčtování bude panu Novákovi vráceno cca 2 835 Kč, které získal díky dárcovství krve či penzijnímu připojištění.

Roční vyúčtování daně provádíme dle následující tabulky.

Roční zúčtování daně z příjmů
Roční základ daně Daň
0 Kč – 109 200 Kč 15%
109 200 Kč – 218 400 Kč 16 380 Kč + 20% z částky přesahující 109 200 Kč
218 400 Kč – 331 200 Kč 38 220 Kč + 25% z částky přesahující 218 400 Kč
331 200 Kč a více 66 420 Kč + 32% z částky přesahující 331 200 Kč

Příležitostný přivýdělek

Nemáte-li u zaměstnavatele z jakéhokoliv důvodu podepsáno prohlášení, je výše vašich srážek závislá na výši hrubé mzdy. Při hrubé mzdě do 5 tis. Kč zaplatíte srážkovou daň ve výši 15 %, při mzdě do 27 300 Kč pak již zálohu daně ve výši 20 %, a pokud je vaše mzda ještě vyšší, zaplatíte zálohy podle tabulky se zálohami zaměstnanců.

Nejvýhodnější je co nejvíce využívat dohod o provedení práce. Ta je zdaněna srážkou ve výši 15 %, v případě autorských honorářů jen 10 % při výdělku do 3 tis. Kč u jednoho vydavatele. Navíc je i zajímavá úspora na zákonném zdravotním a sociálním pojištění.

Výdělek z příležitostných jednorázových prací nepravidelného charakteru (zalévání zahrady sousedovi, hlídání psa) je od daně do výše 10 000 Kč ročně osvobozen. Ale ruku na srdce, kdo by si sousedskými výpomocemi vůbec lámal hlavu již při tak dost složitém vyplňování daňového přiznání?

Jak lze ušetřit

Nejen studentovi, který se rozhodne o prázdninách přivydělat si nějakou korunu, se rozhodně vyplatí vykonávat práci u více zaměstnavatelů ve formě dohody o provedení práce (max. 100 hod. u jednoho zaměstnavatele). Uspoří tak na sociálním a zdravotním pojištění, které není povinen si z dohod o provedení práce platit.

Rozhodně se vyplatí plně využít výhod penzijního připojištění v max. odpočtu 12 000 Kč. V případě, že je okamžitě zrušeno, narozdíl od životního pojištění není požadováno dodanění. Zpravidla mladí lidé tak mohou ušetřit nějakou korunu na dani.

Nezapomeňte nejpozději do 15. února následujícího roku doložit i zpětně veškerá potvrzení mající vliv na snížení základu daně vašemu poslednímu zaměstnavateli, pokud nejste povinni sami podávat daňové přiznání.

Z čeho daň nezaplatíme

Od daně jsou osvobozeny příjmy z nemocenské, sociálních dávek, hmotné zabezpečení úřadu práce, úroky ze stavebního spoření nebo z hypotéčních zástavních listů atd.

Co nás možná čeká

Poslanci schválili v prvním čtení velké změny v zákoně o dani z příjmu.

První velká změna se týká nahrazení odčitatelné položky na dítě daňovým bonusem. Nejvíce peněz ušetří nejchudší rodiny a naopak tam, kde jeden z rodičů vydělá více než 26 tis. Kč hrubého, oproti dnešku prodělají. Některé nejchudší rodiny dnes nemohou plně využít odpočet na dítě z důvodu nízkého daňového základu, v budoucnu bude stát toto znevýhodnění dorovnávat až do částky 6 tis. Kč za rok na dítě (max. na 4 děti). Novinkou také je, že žadatel o bonus musí být ekonomicky aktivní (zaměstnaný nebo OSVČ).

dan_z_prijmu

Novinkou bude i společné zdanění manželů, výhodné ale bude jen v případě, že se platy v rodině hodně liší. Nejvýhodnější bude pro páry, kde je jeden z rodičů bez výdělečné činnosti (např. manželka na mateřské). Oba manželé budou muset podat daňové přiznání. Podmínkou bude, že jejich vztah bude mít plody v podobě potomků (ať již vlastních nebo osvojených).

Obě změny by měly vejít v účinnost k 1. lednu 2005 a dotknou se asi 2/3 rodin.

Anketa

Darujete krev?

45 %
1 %
1 %
41 %
12 %
Odpovědělo 145 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).