Hlavní navigace

Poskytli jste ubytování uprchlíkům? Sepište s nimi nájemní smlouvu, aby fungovalo pojištění

3. 5. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Při ubytování uprchlíků byste měli myslet na možné škody a postarat se o správné pojištění. A hlavně sepsat nájemní smlouvu. Předejdete tím případným potížím s pojišťovnou.

Rozhodli jste se, že pomůžete ukrajinským uprchlíkům a poskytujete jim střechu nad hlavou? Jistě je to chvályhodná věc, proto by bylo dobré připomenout si, že i vy se můžete ocitnout v situaci, že budete muset řešit nechtíc zaviněnou škodu, ať už ve vaší nemovitosti, nebo u sousedů.

I když máte svůj dům nebo byt pojištěný a platíte si i pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, je zapotřebí udělat pár věcí, aby nejen vaši ukrajinští chráněnci, ale i vy sami jste mohli být v naprostém klidu.

Nájemní smlouva je základ

V první řadě se „svými“ uprchlíky určitě uzavřete nájemní smlouvu. Pokud jim chcete poskytnout ubytování zdarma (v tom případě máte nárok na solidární příspěvek od státu), pak jako výši pronájmu uveďte symbolickou 1 Kč. Do smlouvy uveďte všechny osoby, které ve vaší nemovitosti žijí. Kdyby se totiž ve vašem bytě (domě) něco přihodilo a jednali jste s pojišťovnou, první, co bude chtít pojišťovna vidět, bude nájemní smlouva vašich ubytovaných Ukrajinců.

Bez nájemní smlouvy budou obyvatelé vašeho bytu považováni za nepojištěné osoby a platila by pro ně pravidla pro náhradu škody jako pro kohokoli jiného, kdo není pojištěný.

Vy jako majitel nemovitosti pak jakoukoli škodu berete na sebe, včetně škody, která by mohla vzniknout vašim sousedům, například při požáru. Těžko byste mohli vymáhat škodu po lidech, kteří vám ji nemají jak nahradit. 

Pravidla pro pojištění má každá pojišťovna jiná

Kooperativa pojišťovna

Pojišťovna Kooperativa nerozlišuje, jestli jste škodu způsobily vy, nebo vaši ubytovaní uprchlíci. Pojišťovna má ve svých podmínkách uvedeno, že poskytne náhradu újmy také za osoby, které na pokyn pojištěného opatrují, nebo s jeho souhlasem užívají jakýkoli byt, který pojištěný vlastní nebo oprávněně užívá, pokud způsobily újmu při výkonu těchto činností.

Kooperativa považuje pro účely pojištění domácnosti za pojištěné ty fyzické osoby – uprchlíky před probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině, kterým pojistník na základě písemné smlouvy poskytuje ubytování v bytové jednotce, případně v rodinném domě, který pojistník vlastní. Nebo i nemovitost, kterou si sám pro bydlení pronajal.

Toto automatické rozšíření okruhu pojištěných osob se pochopitelně týká i uprchlíků, bez nutnosti oznamování, připojišťování či příplatku pojistného, říká mluvčí Kooperativy Milan Káňa. V praxi to znamená, že pokud ubytovaný uprchlík způsobí újmu sousedům či na užívané nemovitosti například vytopením, požárem, výbuchem a podobně, jsou tyto újmy naším pojištěním pokryty.

V případě pojistné události je nutné předložit nájemní smlouvu uzavřenou mezi pojistníkem a ubytovanými osobami.

Pojišťovna také umožňuje pojištění „nespecifikovaného nájemce/podnájemce“.

V roli pojistníka může být fyzická osoba, tedy občan či podnikatel, ale i právnická osoba. Je jedno, zda jde o nájemní, nebo podnájemní vztah, nicméně pojišťovna vždy vyžaduje písemnou formu tohoto vztahu. Ústní dohoda sama o sobě nestačí.

Pojištění odpovědnosti pronajímatele a nájemce

Uniqa pojišťovna

Také pojišťovna Uniqa u stávajících pojistných smluv nerozlišuje, zda škodu ve vaší nemovitosti způsobili vaši ubytovaní lidé, nebo vy sami.

Majetek našeho klienta, který poskytne ubytování (nemovitost, zařízení a vybavení domácnosti) – uzavřené pojištění je platné i nadále, příčiny krytých škod na klientově majetku nejsou přítomností dalších osob nijak omezené, říká mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Horší je to však s pojištěním odpovědnosti při škodě způsobené třetím osobám, například sousedům.

Odpovědnost uprchlíků za neúmyslně způsobené škody vůči pronajímateli a třetím osobám je stávajícími pojistnými smlouvami našich klientů pokrytá pouze tehdy, pokud obsahuje sjednané pojištění odpovědnosti pronajímatele a nájemce; v ostatních případech jsou uprchlíci nepojištění. Zde je třeba dodat, že v případě pojištěné odpovědnosti nájemce (uprchlíka) vůči majiteli (pronajímateli) se pojistná ochrana týká jen případů požáru, výbuchu nebo vodovodních škod; ostatní druhy škod nejsou pokryty. To se týká třeba vandalismu, dodává Eva Svobodová.

ČSOB Pojišťovna

Podobné pojištění, tedy pojištění odpovědnosti nájemce, sjednává také ČSOB Pojišťovna. To je pojištění, které uzavřete vy jako majitel nemovitosti a pojistník, přičemž do pojistné smlouvy uvedete jména osob, které v domácnosti žijí.

Pokud takto poskytnete více domácností k dispozici svým nájemníkům, můžete do smlouvy uvést až tři místa pojištění. Důležitá je nájemní smlouva. Preferujeme, aby se jednalo o dlouhodobý nájemní vztah, tedy alespoň na 1 rok, uvedla operátorka na zákaznické lince ČSOB Pojišťovny.

skoleni_8_6

Direct pojišťovna, Allianz pojišťovna

Další pojišťovny, např. Direct a Allianz, umí sjednat pojištění občanské odpovědnosti pro lidi, kteří mají pronajatou nemovitost. Pojištění se vztahuje i na pronajaté nemovitosti a v případě Directu i pronajaté věci. Toto pojištění si sice musí sjednat sám nájemník, pak ale máte možnost na toto pojištění svým ubytovaným uprchlíkům finančně přispět.

V případě, že vaše pojišťovna nenabízí jiné řešení, než aby vaši nájemníci měli samostatnou smlouvu pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě nebo pojištění domácnosti, kde budou oni sami pojistníky, zvažte, jestli chcete podstoupit riziko, nebo ne.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).