Hlavní navigace

Poradna: 10 otázek k penzijnímu spoření

16. 5. 2016
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Váháte, zda vstoupit do třetího pilíře nebo zda přestoupit mezi fondy? Či zda vůbec spořit? Mohou vám pomoci odpovědi na otázky čtenářů.

Jak fungují transformované a účastnické fondy ve třetím pilíři? Otázky a odpovědi z naší odborné poradny Penzijní spoření pro 21. století.

Na otázky spojené s penzijním spořením vám odpovídal Vladimír Dvořák, ředitel produktového managementu společnosti NN.

Vladimír Dvořák, ředitel produktového managementu společnosti NN
Autor: NN

Vladimír Dvořák, ředitel produktového managementu společnosti NN

Mohu mít dvě penzijní spoření?

Mohu mít dvě penzijní spoření, přičemž v jednom z nich by mi nebyl pochopitelně zasílán státní příspěvek? Druhé penzijní doplňkové spoření by mi pouze posloužilo k žádosti o předdůchod.

Toto bohužel zákon neumožňuje. Dle § 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření, odstavce 2 si můžete uzavřít druhou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, pouze pokud vám byla zahájena výplata dávky z původní smlouvy, nebo pokud bylo přerušeno placení příspěvku účastníka (za podmínky, že před přerušením byly příspěvky placeny po dobu nejméně 3 let).

Staré, nebo nové „penzijko“?

Mám uzavřeno penzijní připojištění za tzv. starých podmínek s výsluhovou penzí po 15 letech spoření. Myslíte, že by bylo výhodnější uzavřít Doplňkové penzijní spoření?

Výhodou (starého) penzijního připojištění je určitě možnost výsluhové penze (pokud ji ovšem máte na smlouvě sjednanou, výsluhová penze není automatickou vlastností každé smlouvy). Do roku 2016 byl také výhodou penzijního připojištění věk vzniku nároku v 60 letech, což ale nyní platí i pro doplňkové penzijní spoření. Třetím důvodem, proč někteří klienti preferují penzijní připojištění, je garantované nezáporné zhodnocení.

Poskytování této garance ale zároveň znamená, že penzijní společnosti investují prostředky v tzv. transformovaném fondu pouze do velmi bezpečných aktiv s minimálním zhodnocením, takže např. za rok 2015 bylo průměrné roční zhodnocení těsně přes 1 %.

U účastnických fondů není možnost výsluhové penze a fondy nejsou povinně garantované, ale každá penzijní společnost nabízí fondy s různými investičními strategiemi a potenciálem zhodnocení. Akciové fondy mají největší potenciál dosáhnout v dlouhodobém horizontu vysokého zhodnocení, avšak rozhodně nejsou pro každého. Možnost vyššího výnosu je vykoupena i možností dramatického poklesu, což ne každý investor zvládne. Proto není možné poskytnout univerzální odpověď a vše záleží na vašem konkrétním rizikovém profilu.

Vyšší výnosy, nebo výsluhovou penzi?

Mám 25 let a platím si penzijní připojištění 1000 Kč/měsíc. Lákají mě vyšší výnosy některých účastnických fondů, avšak přestupem bych přišel o možnost výsluhové penze. Jak se mám zachovat?

Záleží na tom, jestli plánujete možnosti výsluhové penze využít a jak hodláte s vybranými prostředky naložit. Spoření na penzi by mělo opravdu sloužit pouze jako zajištění na dobu, kdy už nebudete výdělečně činný. Vzhledem k vašemu nízkému věku a tím pádem tedy minimálně 35letému spořicímu horizontu se jeví jako vhodná možnost investovat do některého z dynamických variant účastnických fondů. Jestli je ale investování do dynamických fondů s vysokou volatilitou pro vás opravdu vhodné, záleží na dalších faktorech včetně vašeho rizikového profilu.

Nechci vybírat, mohu dál spořit?

Je mi 65 let. Mohu vybrat naspořenou částku na penzijním spoření a dále spořit?

Ano, pokud si požádáte pouze o částečný výběr, tak můžete dále pokračovat ve spoření se stávající smlouvou. Pokud vyberete všechny prostředky, je možné si uzavřít novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Výběr pak bude možný po uplynutí 5 let spořicí doby.

Kam jinam jít spořit?

Můj druh má 45 let, a protože předpokládám, že bude muset využít předdůchod, snažíme se pro něj peníze na stáří uspořit. Spoříme na penzijní účastnický fond 1000 Kč (oba), stavební spoření 1700 Kč měsíčně (také oba) tak, aby získal maximální státní příspěvek. Více na tyto produkty zřejmě nemá smysl dávat. Co nám poradíte, kam jinam spořit. Já již v důchodu jsem, hypotéku na dům ve vlastnictví jsme zaplatili. A má vůbec smysl v naší situaci vůbec více spořit?

Pokud má člověk z čeho spořit, tak by určitě spořit měl a to nejen na důchod, ale i pro případ nenadálých situací, které s sebou nesou finanční výdaje. Pro kvalitní posouzení vaší finanční situace bych potřeboval více informací, ale obecně je vždy dobré nesázet vše na jednu kartu, ale diverzifikovat. Vlastní bydlení je velmi dobrou investicí, finanční produkty se státní podporou, jako je spoření na penzi nebo stavební spoření, jsou také dobrou volbou. Část úspor je dobré držet i v likvidnější formě, kterou nabízejí například podílové fondy. V dnešní době (téměř) nulových úroků nemá smysl držet peníze na účtech v bankách a podílové fondy představují jednoduchý způsob pro pravidelné odkládání prostředků, ke kterým se v případě potřeby snadno dostanete.

Co se týče penzijního připojištění / doplňkového penzijního spoření, tak částka 1000 Kč měsíčně je optimální z pohledu maximálních státních příspěvků, které jsou 2760 Kč ročně. Pokud byste chtěli využít i maximální daňové odpočty, doporučuji navýšit částku na 2000 Kč měsíčně, která odpovídá úspoře na daních 1800 Kč ročně.

Převod na doplňkové spoření?

Vyplatí se v současné době převod na doplňkové penzijní spoření? Dle mého názoru je historické zhodnocení fondů velmi nízké. Jaký je dle vašeho názoru předpoklad vývoje?

Důležité pro rozhodnutí, zda si ponechat penzijní připojištění, nebo přejít na doplňkové penzijní spoření, záleží na rizikovém profilu klienta a očekávané době spoření. Průměrné zhodnocení v transformovaných fondech je za rok 2015 těsně nad hranicí 1 % a vzhledem k tomu, že aktiva transformovaných fondů jsou tvořena především z českých státních dluhopisů, které v současné době nesou dokonce i záporný výnos, nelze předpokládat, že by v budoucích letech došlo k dramatickému zlepšení výnosnosti těchto fondů. Z tohoto důvodu je určitě vyšší potenciál zhodnocení v účastnických fondech doplňkového penzijního spoření, kde si klient může zvolit investiční strategii s vyšším potenciálním výnosem (samozřejmě s rizikem vyšší volatility).

Investovat na dlouhé roky se nevyplatí

Po 17letém spoření i s přispěním zaměstnavatele jsem naspořil 1,5 ročního platu (360 000), což se mi zdá strašně málo. Před 17 lety by to bylo hodně peněz, dnes nic moc, vše zbaštila inflace. Do penze zbývá 12 let. Ráno otevřu zprávy na internetu, potom noviny, každý den docházím k závěru, že je svět neuvěřitelně špatně řízen naprostými diletanty a je zajímavé, že to nikdo neřeší. Většina států hospodaří na dluh a nikdo nedokáže odpovědět, zda lze takto pokračovat donekonečna, tím se finanční oblast stává nedůvěryhodnou spolu s neustálými státními zásahy do již zavedeného penz. spoření a inflace tomu dává korunu. Zkrátím to: investovat na dlouhá léta je veliké riziko a nevyplatí se, moje vlastní zkušenost.

Dobrý den. Inflace je samozřejmě velký nepřítel spoření, ale například Transformovaný fond NN Penzijní společnosti překonal v období od roku 2000 do roku 2015 inflaci v 11 letech z celkových 16. Problematické bylo hlavně období kolem hospodářské krize v roce 2008. Důležité ale je, že spoření na penzi prostřednictvím penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření probíhá u většiny klientů formou pravidelných měsíčních úložek, takže dochází k průměrování nákladů i výnosů investice a podobný efekt funguje i z pohledu inflace vložených prostředků. Transformované fondy garantují nezáporné zhodnocení, fungují tedy hlavně jako uchovatel hodnoty vložených prostředků a je velmi nepravděpodobné, že by prostředky účastníků nějak výrazně zhodnotily, protože penzijní společnosti ze zákona investují do českých státních dluhopisů s velmi nízkým (se zbytkovou splatností do cca 6–7 let dokonce se záporným) zhodnocením.

Zajímavý potenciál zhodnocení, ale samozřejmě i ztráty, mají účastnické fondy, které investují do akcií a akciových podílových fondů. U nich platí, že čím delší je investiční horizont, tím menší je riziko ztráty. Pokud bychom si vzali stejné období, tj. 16 let od roku 2000 a investovali např. 40 USD měsíčně do indexu S&P 500 (index je tvořen 500 předními akciovými tituly většinou amerických společností a byl zaveden v roce 1957), tak za 16 let vložíme celkem 7 680 USD, avšak hodnota portfolia v lednu roku 2016 by byla 13 903 USD (pro zjednodušení výpočtu neuvažuji daně a poplatky), což odpovídá velmi pěknému průměrnému ročnímu výnosu ve výši 7,071 %. Samozřejmě je důležité pamatovat na fakt, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

Pokud si člověk spoří na stáří konzervativním způsobem, tak si musí předem propočítat potřebnou cílovou částku a přizpůsobit tomu výši měsíčních příspěvků. Pokud byste chtěl mít za 12 let, které vám zbývají do penze, cca 1 milion Kč a spoříte si v některém z transformovaných fondů s očekávaným zhodnocením kolem 1 % ročně, tak byste měl mít nastavený měsíční příspěvek ve výši 4 000 Kč (v součtu s příspěvkem zaměstnavatele).

Kolik mám mít naspořeno?

Dobrý den, je mi 42 let, mám dva malé byty, jeden bez dluhu, druhý s hypotékou. Něco naspořeno v případě potřeby. Na penzijko dávám pouhých 300 Kč měsíčně. Bojím se totiž, že je to taková ruleta, která není státem pojištěná. Obávám se posílat víc, protože do důchodu je ještě daleko. Kolik by měl mít člověk našetřeno jen sám pro sebe? Někde jsem četla, že minimálně 3,5 milionu. Počítám, že od státu dostanu, pokud vůbec něco, tak 5 tisíc + nějaký nájem z garsonky + k tomu 10 tisíc z úspor.  Měsíčně tak 20 tisíc.

Ideální výše částky naspořené na důchod je velmi individuální záležitost. Odvíjí se od životní úrovně, kterou si chce člověk v důchodovém věku zachovat, a dále je třeba zohlednit výši státní penze, inflaci, kdy chce jít člověk do důchodu, délku života a další faktory (splacená hypotéka, jiné investice, děti atd.). Vzhledem k deficitu důchodového účtu a demografickému vývoji populace ČR je pravděpodobné, že reálný starobní důchod nebude za 18 let vyšší, než byla jeho průměrná výše v roce 2015, tj. cca 11 tisíc Kč. Průměrná mzda byla necelých 26 tisíc Kč, což odpovídá čistému příjmu kolem 20 tisíc Kč. Takto modelově průměrný člověk by tedy potřeboval 9 tisíc měsíčně, tedy 108 tisíc ročně. Dle ČSÚ se dnešní 60letá žena v průměru dožije 84 let a muž 80 let, počítejme tedy čerpání 9tisícové renty po dobu 20 let, inflaci pokryje zhodnocení v bezpečných finančních instrumentech. V takovém případě by bylo potřeba mít před důchodem v dnešních cenách naspořeno cca 2,1 milionu Kč. U člověka s čistým příjmem 40 tisíc měsíčně, který by si chtěl stejný příjem udržet i v důchodu, by za obdobných předpokladů ideální naspořená částka dosahovala až 6 milionů Kč.

Vaše obava ze spoření prostřednictvím penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření není dle mého názoru na místě. Penzijní připojištění v ČR existuje již přes 20 let, což je více než doba, která vám zbývá do nároku na dávky. Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření jsou státem regulovány a transformované i účastnické fondy jsou pod přísným dohledem ČNB a auditorů, kteří každoročně ověřují správnost a pravdivost vykazovaného účetnictví. Fondy jsou navíc od roku 2013 odděleny od majetku penzijních společností, takže již není například možné, aby správce (tedy penzijní společnost) snižovala výnosy účastníkům o své náklady.

Jaký penzijní fond pro třicátníka?

Je mi 34 let a nový zaměstnavatel mi nabízí v rámci benefitů i příspěvek na penzi. Jaký penzijní fond byste mi doporučili pro nejlepší zhodnocení vložených peněz?

Příspěvek zaměstnavatele je velmi zajímavý benefit, který sám o sobě v jistém smyslu představuje zhodnocení vašich vlastních příspěvků. Záleží tedy především na vašem postoji k riziku s investováním spojeným, zda vaše peníze raději neumístíte do bezpečného konzervativního fondu s nízkým výnosem, ale také s nízkou volatilitou. Investice do akcií patří mezi rizikové, ale s prodlužujícím se investičním horizontem klesá riziko ztráty a při investičním horizontu kolem 25 let se obecně investice do akciových podílových fondů doporučují. Nejdynamičtějším účastnickým fondem na trhu je NN Růstový fond, který aktuálně investuje cca 95 % veškerých aktiv právě do akcií a akciových podílových fondů. Abyste se ale mohl dobře rozhodnout, do kterého účastnického fondu peníze uložit, doporučil bych vám schůzku s poradcem pro finanční plánování, který vám na základě investičního dotazníku pomůže zvolit optimální investiční strategii odpovídající vašemu rizikovému profilu.

Nechci platit daň

Zaměstnavatel mi přispívá na (staré) penzijní připojištění. Je pravda, že pokud přejdu před dobou, kdy mi vznikne nárok na starobní důchod z penzijního připojištění na takzvané doplňkové penzijní spoření, tak se příspěvek zaměstnavatele při výběru formou penze (nejméně na tři roky) nedaní?

Ano, pokud si penzijní připojištění převedete na doplňkové penzijní spoření (a to klidně až po dosažení 60 let), tak máte dle § 22 zákona o doplňkovém penzijním spoření možnost zvolit výplatu dávek starobní penze na dobu nejméně tři roky. V takovém případě příspěvky zaměstnavatele nepodléhají 15% zdanění.

skoleni_29_6

Jak ukončit spoření? Už spořit nechci, je to produkt na odpis

Kdy začít spořit mě příliš nezajímá. Zajímalo by mě, jak ukončit spoření. DPS jsem sjednával 2012 za daných podmínek na desítky let. Letos jednostranně penzijní společnost navýšila poplatky ve spolupráci s ČNB (státem). Dle mě by se měl uplatnit § 1752 (2) NOZ „Nebyl-li ujednán rozsah změn obchodních podmínek, nepřihlíží se ke změnám vyvolaným takovou změnou okolností, kterou již při uzavření smlouvy strana odkazující na obchodní podmínky musela předpokládat, ani ke změnám vyvolaným změnou jejích osobních nebo majetkových poměrů.“ S jednostrannou změnou trojstranné smlouvy mezi mnou, penzijní společností a státem nesouhlasím. Jakým způsobem ukončit z důvodu jednostranné změny podmínek DPS (samozřejmě s vyplacením státní podpory a zachováním daňových odpočtů)? Stejně jako mám toto právo u jiných bankovních produktů, dodavatelů elektřiny, mobilních služeb? Za těchto poplatků a omezení likvidity je DPS na odpis.

Úvodem bych chtěl zmínit, že i přes navýšení poplatků je investování do podílových fondů prostřednictvím doplňkového penzijního spoření nejlevnější na trhu. K navýšení poplatků došlo pouze u některých fondů. Například všechny povinné konzervativní fondy mají poplatky ve stále stejné výši, u ostatních účastnických fondů je pouze na konkrétní penzijní společnosti, zda navýšení zákonného limitu využila. Dle zákona máte možnost přejít k jiné penzijní společnosti a to bez nutnosti uhradit přestupní poplatek. Můžete si tedy vybrat takový účastnický fond, který poplatky neúčtuje.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).