Hlavní navigace

Poplatek za doprovod u porodu musí nemocnice vrátit

4. 12. 2014
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

Zaplatili jste poplatek za doprovod u porodu? Podle soudu ho nemocnice musí vrátit zpět. Máme pro vás návod, jak toho dosáhnout.

Ačkoli zákon o zdravotních službách ukotvuje právo rodičky mít u sebe při porodu otce dítěte nebo jinou blízkou osobu, nezmiňuje se už, zda má nemocnice právo za to účtovat nějaký poplatek. 

I když si některé nemocnice tento poplatek neúčtují vůbec, jiné si za něj dokáží říci i více než tisícovku nebo požadují za přítomnost duly u porodu poplatek v trojnásobné výši než za přítomnost otce. 

Jednotný názor není a jasně se z pohledu výše poplatku nevyjadřuje ani ministerstvo (ačkoli možnost účtovat jej v oprávněné výši připouští). Více jistoty by do problematiky mohl vnést rozsudek Okresního soudu v Mělníku, který rozhodl o tom, že nemocnice musí rodičce poplatek vrátit. 

První vlaštovka jaro udělá?

Stella se rozhodla přivést své dítě na svět v Nemocnici v Neratovicích. U porodu chtěla mít otce dítěte i svou dulu. Ta však dorazila na místo asi 45 minut po samotném porodu. Protože při příjmu na řešení poplatku za doprovod už nebyl čas, překvapilo Stellu, že se místní personál kromě údivu nad touto „pozdní“ návštěvou vyjádřil s tím, že pokud ji vpustí, tak bude muset zaplatit těch šest set!

Nemocnice v Neratovicích si podle ceníku – i v současnosti – účtuje za každou doprovodnou osobu 600 Kč. 

Argument, že už je po porodu a jedná se o návštěvu, která má v případě duly širší duševní rozměr, personál neakceptoval s tím, že dula nebude vpuštěna, pokud novopečení rodiče neslíbí, že zaplatí poplatek i za ni. 

Po přemístění na běžný pokoj Stellu ihned navštívila administrativní pracovnice s účtem za dvě osoby u porodu a poslala otce do pokladny.

Stella se rozhodla porodnici požádat o uhrazené poplatky zpět Výzvou k vydání bezdůvodného obohacení (dokument v galerii – dále značeno pouze " G"). 

Stella nejdříve nemocnici vyzvala k vydání poplatků

Na to však Nemocnice v Neratovicích odpověděla zamítavým postojem (G) s tím, že poplatek je vybírán v souladu se zákonem 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu (Stella porodila před tím, než vešel v platnost zákon č. 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování) a slouží jako náhrada nákladů, které v souvislosti s doprovodem u porodu nemocnici vzniknou.

Zástupci Nemocnice v Neratovicích odpověděli na výzvu zamítavým postojem

Zástupci Nemocnice v Neratovicích odpověděli na výzvu zamítavým postojem

Jak Stella avizovala ve své výzvě, na odmítnutí zareagovala žalobou (kompletně v G) o zmíněný poplatek. 

V reakci na zamítavý postoj Stella podala žalobu

V reakci na zamítavý postoj Stella podala žalobu

Nemocnice v Neratovicích dle očekávání proti ní podala odpor (kompletně v G)

Nemocnice v Neratovicích podala proti žalobě o poplatek a úroky odpor

Nemocnice v Neratovicích podala proti žalobě o poplatek a úroky odpor

Ačkoli soudkyně na prvním stání argumentovala, že výběr porodnice je dobrovolnou volbou a pokud tedy rodička zvolí určitou porodnici, je její svobodnou vůlí zaplatit i poplatek, nakonec nařídila neratovické nemocnici uhrazené poplatky ve výši 1200 Kč vrátit žalobkyni zpět (kompletně v G).

Soudkyně nařídila vrácení poplatků a zamítla nárok na úroky z prodlení

Soudkyně nařídila vrácení poplatků a zamítla nárok na úroky z prodlení

Protože se spor vedl o bagatelní částku, nemá nemocnice možnost se odvolat a rozsudek tak může mít význam pro obdobné spory.

Stella se také pokouší spojit s osobami, které by mohly přispět ke změně právní úpravy a do problematiky poplatků za doprovod u porodu vnést jednotu a pravidla. Její argumenty by mohly pomoci při dalších sporech o poplatky.

Dopis pro p. Leoše Hegera

Není argument jako argument

Měl by doprovod rodičky za svou přítomnost nemocnici opravdu platit? Hned v úvodu zamyšlení nad touto otázkou je nutné vyvrátit tvrzení, že ceníky nemocnic jsou veřejnými dokumenty a zvolí-li rodička určitou porodnici, akceptuje tak i její poplatkovou politiku. V první řadě je nutné si uvědomit, že budoucí rodička si porodnici vybírá jako místo, kde přivede na svět potomka. Těžko jej tedy bude posuzovat primárně podle toho, v jaké výši se zde účtují jaké poplatky. To je, už jenom optikou prostého selského rozumu, v porovnání s procesem příchodu potomka na svět záležitost naprosto podružná. 

Pokud už bychom na tuto poznámku soudkyně vůbec přistoupili jako na argument, je nutné zmínit, že Stella rodila 20. února 2012 a v této době nebyla v Praze, ve Středočeském kraji ani v krajích přilehlých žádná porodnice, kde by se poplatek za doprovod u porodu nevybíral. Jedinou nemocnicí bez poplatku za doprovod byla malá porodnice kdesi na střední Moravě. Těžko by ale mohl kdokoli požadovat po rodičce z Prahy, aby riskovala zdraví své či svého dítěte a vážila v takovém akutním stavu, jakým je počínající porod, cestu až na Moravu.

Desetikoruny nebo tisíce?

Možnost zvolit si blízkou osobu přítomnou u tak intimního okamžiku, jakým porod je, by měla být samozřejmostí a nikoli placeným nadstandardem. Snad by se dala akceptovat náhrada oprávněných nákladů, které nemocnici v souvislosti s přítomností další osoby u porodu vzniknou. Jaké to ale jsou? Doprovodem u porodu bývá otec, maximálně ještě dula, tedy obvykle maximálně dvě osoby, to ale spíše výjimečně. 

Osoba, která doprovází rodičku, většinou dostane papírový oblek, který ale není zákonem vymiňovaný a některé porodnice jeho nošení ani nevyžadují (v případě porodu sekcí by se daly zvýšené nároky na doprovod z pohledu sterility prostředí chápat). Kromě toho při návštěvě oddělení JIP či ARO jej v některých případech návštěvy pacientů nosí také a žádný poplatek za to nehradí. 

Žádné další dodatečné náklady ale přítomnost jedné či dvou osob už neznamená. Zmíněný oblek se svou výrobní cenou může pohybovat kolem deseti korun. Kde se tedy berou další náklady, když nemocnice účtují za doprovod u porodu poplatky ve výši několika set korun?

V souvislosti s doprovodem personál žádné zvláštní školení neuděluje. Instruktáž se omezí na pár jednoduchých pokynů, které nevyžadují personální posílení. (Za návštěvu pacienta na JIP či ARO si také nemocnice žádné poplatky neúčtují, a přesto se jedná o návštěvu oddělení se speciálním režimem.)

Rozsáhlejší informace a podrobnější pokyny se budoucí rodiče dozvídají na předporodních kurzech. Ač by měly být dobrovolné, některé nemocnice si na nich účast budoucího doprovodu vymiňují a někdy do jejich ceny implikují sporný poplatek za doprovod u porodu, který přímo už raději účtovat nechtějí. Jiné porodnice zvládají na těchto kurzech instruovat doprovod i rodičku zdarma.

Jedna či dvě osoby u porodu navíc tedy žádné posílení zdravotnického personálu nevyžaduje. Zkušenosti samotných dul stejně jako například Světová zdravotnická organizace (WTO) navíc potvrzují, že přítomnost další důvěrně známé osoby (například právě duly, přítele/přítelkyně nebo otce dítěte) u porodu je jednoznačně prospěšná pro zdravý průběh porodu a nerespektování může naopak znamenat nepříznivý dopad na porod a zdraví matky i dítěte. Kromě toho duly nebo otcové dítěte naopak personálu většinou práci ulehčují, protože se rodičce věnují, aplikují úlevné techniky, masírují ji, pomáhají do sprchy apod.

A konečně proč některé nemocnice zvládají svůj chod i samotné porody bez problémů a neúčtují v současnosti za doprovod poplatek žádný, jiné účtují pouze poplatek za papírový oblek ve výši několika desetikorun a jinde musí otec či dula platit za přítomnost u porodu každý 1500 Kč? 

Ostatně řada nemocnic se postupně účtování poplatku za doprovod u porodu vzdává. Těžko by k tomuto kroku přistupovaly v případě, že by to mohlo ohrozit bezproblémový chod porodního oddělení nebo jiné části nemocnice.

Ombudsmanka Anna Šabatová se dokonce před časem ve svém stanovisku (kompletně v G) zastala stěžovatelky, které byl ve Fakultní nemocnici Brno naúčtován poplatek za přítomnost duly u porodu ve výši 1500 Kč, zatímco za přítomnost otce u porodu nemocnice požaduje „jen“ poplatek ve výši 500 Kč.

Poplatek za doprovod u porodu označila u podobného případu ombudsmanka jako neoprávněný

Poplatek za doprovod u porodu označila u podobného případu ombudsmanka jako neoprávněný

Čím je právě dula, která je školeným doprovodem rodičky poskytující úlevné techniky i duševní podporu, pro nemocnici z hlediska nákladů náročnějším doprovodem, než otec?(Nemocnice se bránila argumentem, že dula je podnikatelka, zatímco otec zákonným zástupcem, což je z hlediska požadování oprávněných nákladů poznámka zcela pomýlená.)

Co říká zákon?

V současnosti právo rodičky na doprovod u porodu zakládá Zákon o zdravotních službách v § 28 odst. 3 písm. e) bod 3: Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem.

Právní úprava dále nikde nestanoví, zda má zařízení poskytující péči nárok na to si za takovou přítomnost, jejíž nárok pacientům výslovně stanovuje, účtovat nějaký poplatek. 

Ostatně Okresní soud v Mělníku rozhodoval o sporu z doby, kdy ještě Zákon o zdravotních službách neplatil (v platnosti byl Zákon o zdraví lidu, který tuto problematiku neupravoval) a Stella s žalobou uspěla i bez něj, pouze s odvoláním na čl. 10 Listiny základních práv a svobod, který v odst. 2 stanovuje právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a Zákon o rodině, který stanoví rodičovskou odpovědnost otce ihned po narození dítěte. 

Odmítání přítomnosti otce u porodu nebo její neúměrné zpoplatnění ze strany porodnice je podle žalobkyně porušováním práva na nerušený soukromý a rodinný život. A protože je toto právo ukotveno v Listině základních práv a svobod, je nadřazeno vnitřnímu řádu porodnice, stejně jako v té době platný Zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, ze kterého vyplývají práva otce k narozenému dítěti. (Zákon o rodině byl s účinností od 1. ledna 2014 nahrazen Novým občanským zákoníkem, který upravuje i rodinné právo.)

Ministerstvo odmítá soudit poplatky konkrétně

Podle ombudsmanky Šabatové by pomohlo, kdyby ministerstvo zahrnulo náklady za doprovod u porodu do úhradové vyhlášky, a náklady by tak nemocnicím proplácely zdravotní pojišťovny. 

Podle vyjádření ministerstva zdravotnictví toto ale není možné: Přítomnost rodiče při hospitalizaci dítěte, tedy tzv. pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči, je hrazen, je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce. Aby šlo o hrazenou službu, musí tedy být přítomnost průvodce nutná vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce. U porodu nelze předpokládat, že by byla přítomnost partnera nutná vhledem ke zdravotnímu stavu matky, uvedla pro server Měšec.cz Štěpánka Čechová, mluvčí ministerstva zdravotnictví s tím, vzhledem k tomu, že přítomnost otce u porodu není hrazenou službou ve smyslu zákona o veřejném zdravotním pojištění, nemůže být její úhrada součástí úhradové vyhlášky.

Ministerstvo přitom podle Čechové uznává nárok matky na doprovod blízké vybrané osoby u porodu, ale i nárok nemocnice na náhradu prokazatelných nákladů např. za jednorázové ochranné pomůcky či speciální proškolení od erudovaného zdravotníka nebo režijní náklady. (U porodu se speciální proškolení rozsahem podobné předporodnímu kurzu neposkytuje. Tato služba je poskytována zvlášť a často je také zvlášť zpoplatněna – pozn. red.)

Výše náhrady nákladů by měla být úměrná prokazatelným nákladům. S výší úhrad musí nemocnice seznámit pacienta předem. Pokud pacient nesouhlasí, má právo podat stížnost nebo zvolit jiného poskytovatele zdravotních služeb, řekla serveru Měšec.cz Čechová. 

Ke konkrétní výši poplatků se ale ministerstvo zdravotnictví odmítá vyjádřit, protože rozsah nabízených a nutných služeb poskytovatele ve vztahu k doprovodu rodičky může být podle něj různý. 

Zároveň ale uvádí, že ne vše si musí doprovod nechat vnutit: Se službami, které nejsou pro účely přítomnosti otce dítěte u porodu nutné (např. nějaká forma občerstvení, nadstandardní příručky apod.), nemusí tato osoba souhlasit, resp. není povinna je akceptovat a platit za ně, uvedla Čechová. Doporučila také požadovat přesné rozepsání služeb, za jejichž poskytnutí je poplatek účtován a v případě neoprávněně účtovaných položek nebo neadekvátní výše poplatku toto rozporovat. Na poskytnutí řádného vyúčtování služeb máte podle našeho názoru plné právo, zdůraznila Čechová.

Pokud by podle vás nemocnice porušovala předpisy nebo nesprávně vyúčtovala platbu za doprovod u porodu, můžete si stěžovat u nemocnice a poté případně požádat o prošetření řešení stížnosti krajský úřad. Postup při řešení stížností upravuje § 93 a násl. Zákona o zdravotních službách.

V současnosti ministerstvo sbírá o problematice podklady od jednotlivých přímo řízených organizací a vyhodnocuje je.

Příliš drahá přítomnost?

Ačkoli ministerstvo uznává zákonný nárok na doprovod blízké osoby i nárok na náhradu oprávněných nákladů, střeží se toho, aby komentovalo jednotlivé poplatky s odkazem na různý rozsah poskytovaných služeb.

Pro objasnění, jaké oprávněné náklady mohou porodnici v souvislosti s doprovodem rodičky vzniknout, jsme se proto obrátili na Ústav pro péči a matku (ÚPMD), tedy na podolskou, hojně vytíženou porodnici, která si za doprovod u porodu účtuje 1500 Kč. Prosili jsme o kalkulaci, která byla použita pro stanovení poplatku. Ze sekretariátu nám však přišla odpověď, že vedení ÚPMD na tyto otázky odpovídat nebude.

Redakce serveru Měšec.cz má však k dispozici odpověď ÚPMD na žádost o vrácení poplatků za doprovod u porodu jedné rodičky z letošního roku, která kromě zamítavého postoje obsahuje i obecnou kalkulaci poplatku (kompletně v G).

Ústav pro péči pro matku a dítě vracet poplatky nechce. Podle kalkulace jeden doprovod u porodu znamená pro porodnici v Podolí náklady ve výši 1500 Kč

Ústav pro péči pro matku a dítě vracet poplatky nechce. Podle kalkulace jeden doprovod u porodu znamená pro porodnici v Podolí náklady ve výši 1500 Kč

Za zmínku stojí především potřeba navýšení personálu o 9 pracovních úvazků měsíčně s celkovými ročními náklady 4 519 800 Kč. Snadnými počty se lze dobrat k tomu, že mzdové náklady na jednu porodní asistentku na měsíc jsou zde podle kalkulace 41 850 Kč. (Nemluvě o tom, že výkon samotného porodu dostává porodnice proplácený od zdravotní pojišťovny – např. fyziologický porod bez dalších zásahů se může pohybovat zhruba kolem částky 11 000 Kč.)

Pokud platí, že ÚPMD naúčtuje poplatek za doprovod zhruba u 70 % porodů, jak zmiňuje kalkulace, a těch je (podle informace zmíněné na předporodním kurzu ÚPMD) ročně zhruba 6000, získá podolská porodnice za rok na poplatcích 6 300 000 Kč.

ÚPMD už vyzvalo k odstranění tohoto poplatku ze svého ceníku také Sdružení Juno Moneta (kompletně v G), které se zabývá osvětou právě v problematice poplatků za doprovod u porodu.

Podolskou porodnici vyzvalo ke zrušení poplatků za doprovod u porodu sdružení Juno Moneta

Podolskou porodnici vyzvalo ke zrušení poplatků za doprovod u porodu sdružení Juno Moneta

Nemocnice vs. zbytek světa

Názor, že by neměl být doprovod rodičky zpoplatňován, sdílí nejen české novopečené matky. Podle žalobkyně Stelly se tyto poplatky vůbec neúčtují v řadě zemí, jako je Velká Británie, Dánsko, Francie, Holandsko, Německo, Norsko, Rakousko či Švédsko. 

Za nelegální jej považuje také Kateřina Vítová ze Společnosti pro zdravé rodičovství Aperio. 

Poplatky za doprovod u porodu (Aperio)

V souvislosti se žalobou na Nemocnici v Neratovicích Stella komunikovala také s právničkou z Velké Británie, která jí zaslala expertizu (kompletně v G) s pohledem na problematiku v evropském kontextu. 

Expertiza problematiky poplatků za doprovod u porodu od anglické právničky Elizabeth Prochaska

Expertiza problematiky poplatků za doprovod u porodu od anglické právničky Elizabeth Prochaska

Kromě toho Stella obdržela dopis (kompletně v G) také od profesorky Billie Hunter z Cardifské university, zmiňující ve své zprávě studii, která dokazuje kladný vliv blízké osoby nebo duly u porodu (např. menší procento císařských řezů, rychlejší porody, ženy se cítily lépe, s dobrou kontrolou nad porodním procesem, méně poporodních depresí a post-traumatických stresových poruch atp.)

skoleni_4_3

Statement in support of Mrs Stella

Některé nemocnice se zatím odmítají svých poplatků vzdát, ačkoli se zdá, že jejich neúměrná výše odporuje nároku rodičky na doprovod ukotvený v Zákoně o zdravotních službách. První vyhraný soudní spor by mohl poměrem sil mezi pacienty a nemocnicemi výrazně zamíchat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).