Hlavní navigace

Nabídka pojištění psů a koček je malá, v nouzi musíte pro půjčku

9. 4. 2010
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Veterinární zákrok vašeho domácího zvířete vás může vyjít na desítky tisíc. Pomoci vám může pojištění, ale když chybí, musíte vzít za vděk půjčkou. PŘÍKLADY UVNITŘ

Pojistit se dnes dá kdeco, tak proč ne třeba domácí zvíře? Kromě hospodářských zvířat ale zatím pojistíte pouze psa a kočku. Výjimkou je cestovní pojištění, kde se ochrana vztahuje i na fretku, u pojištění odpovědnosti už budete mít výběr širší.

Máte-li psa, náklady na veterinární péči můžete pojistit u tří pojišťoven. Majitelé koček si mohou vybrat pouze ze dvou.  Přesto to ještě neznamená, že lze pojistit každé zvíře. Limitujícím faktorem je většinou věk a u psů také váhová kategorie. Jako každé pojištění i toto obsahuje „oblíbené“ výluky, které zahrnují například trvalé následky po úraze, vrozené vady a někdy dokonce i na průkaz původu.

Česká pojišťovna

Česká pojišťovna nabízí pojištění Mazlíček, se kterým pojistíte psa nebo kočku proti úrazu nebo nemoci, proti úhynu nebo utracení a nebo jako pojištění odpovědnosti za škodu. Pes musí být mladší 9 let, pokud váží do 40 kg, a 5 let, pokud váží více než 40 kg. Kočku pojišťovna pojistí pouze do 8 let.

Pojištění se nekryje zvířata bez čipu nebo tetování a ta, která trpí vrozenou vadou, následky zranění nebo chronickým onemocněním.

V případě pojištění léčení úrazu nebo nemoci dostanete 70 % z nákladů na veterinární péči poskytnutou na území ČR. U nemocí starších zvířat se s rostoucím věkem toto procento snižuje. Pojišťovna hradí náklady maximálně po dobu 30 dnů u případů nemoci a maximálně 60 dnů v případě úrazů, kdy je hrazeno i odnětí osteosyntetického implantátu.

Roční limit pojistného začíná na 10 000 Kč, ale vztahuje se pouze na pojištění koček. Dále si limity pro kočky a psy můžete nastavit na 15, 20, 25 a 30 tisíc Kč. U tohoto pojištění není nutný průkaz původu. Zvíře by ale mělo být zdravé a opatřené mikročipem nebo tetováním.

Pojištění uhynutí nebo utracení se vztahuje na případy, které jsou následky nákazy, infekční a neinfekční nemoci, úrazu, operace, porodních škod nebo otravy. Dobu pojištění omezuje věk zvířete, stejně tak i vyplácené plnění, které se s věkem zvířete snižuje. Abyste mohli uzavřít toto pojištění, zvíře musí mít průkaz původu, v případě psa místo průkazu můžete předložit doklad o speciálním výcviku.

Pojistit se můžete i vy pro případ, že zvíře způsobí jiné osobě škodu, za kterou ponesete zodpovědnost. Tato rizika můžete pokrýt v rámci připojištění nebo samostatného pojištění. Limity plnění jsou nastaveny na 2 000 000 Kč pro škody na zdraví, 1 000 000 Kč pro škody na věcech a 500 000 Kč pro finanční škody.  Ani v tomto případě nepotřebujete k pojištění průkaz původu zvířete.

Výši ročního pojistného ovlivňuje kromě zvoleného limitu plněné také vstupní věk zvířete, hmotnostní kategorie, počet pojišťovaných zvířat na jednu smlouvu a v případě pojištění úhynu a utracení rozhoduje také paralelní sjednání pojištění léčení úrazu či nemoci.

Modelový příklad

Pes ve věku 3 let s hmotností do 40 kg (roční limit 15 000 Kč)

 • Roční pojistné: pojištění léčení úrazu a nemoci 1650 Kč (hradí se 70 % nákladů na léčení)
 • Roční pojistné: pojištění úhynu či utracení (ve stejné smlouvě) 1176 Kč (% nákladů závisí na aktuálním věku zvířete)

Pes ve věku 3 let s hmotností nad 40 kg (roční limit 15 000 Kč)

 • Roční pojistné: pojištění léčení úrazu či nemoci 2138 Kč (hradí se 70 % nákladů na léčení)
 • Roční pojistné: pojištění úhynu či utracení (ve stejné smlouvě)  1603 Kč (% nákladů závisí na aktuálním věku zvířete

Pro zvířata v mladším věku je uplatňována sleva až 15 %, informoval server Měšec.cz Václav Bálek z České pojišťovny. Slevy platí pro štěňata a koťata do 1 roku a mladé psy a kočky staré do 2 let.

Pokud sjednáte pojištění Mazlíček získáte 30% slevu na cestovní pojištění pro veterinární léčbu, které se kromě koček a psů vztahuje také na fretky.

Abyste mohli čerpat od pojišťovny krytí, nesmí být pojistná událost spojena s úmyslným jednáním vlastníka (chovatele, ošetřovatele, zaměstnance nebo člena rodiny), porušením zákona na ochranu zvířat proti týrání nebo předpisů o veterinární péči a v důsledku zákroku, který provedla osoba bez oprávnění k výkonu, v důsledku příčin, ke kterým došlo ještě před počátkem pojištění a v době do tří měsíců věku pojištěného psa.

Česká podnikatelská pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí pojištění nákladů na veterinární léčbu, která se však vztahuje pouze na psy. Pojistit lze úrazy nebo nemoci, které se staly na území ČR nebo při přechodném pobytu v zahraničí v rámci Evropy. Ochranu je ale možné rozšířit také na úrazy a nemoci, které se staly na výstavách, závodech nebo jiných sportovních akcích.

Pojištění se naopak nevztahuje na náklady související se smrtí, utracením, porodem, zmetáním, kosmetickými zákroky a vadami neohrožujícími život. Nekryje ani úkony preventivního charakteru jako jsou prohlídky, očkování, čipování nebo tetování.

Nejdůležitějším faktorem při sjednání smlouvy je stáří psa, plemeno a hmotnost nerozhodují, uvedla Renata Svobodová z České podnikatelské pojišťovny. Pojistit svého psa můžete, pokud je starší 6 měsíců, ale v době sjednání ještě nedosáhl 8 let. Pes musí být také evidován u obecního nebo městského úřadu. Nevyžadujeme čipování nebo tetování, doplnila Svobodová.

Roční pojistné plnění lze sjednat od 10 do 30 tisíc Kč, přičemž částka může být vyčerpána v průběhu jednoho roku jednou nebo více pojistnými událostmi. Výši spoluúčasti si můžete zvolit v rozmezí 500, 1000, 1500 a 2000 Kč.

Modelový příklad

Pojištění psa starého 3 roky se spoluúčastí ve výši 2000 Kč na částku 10 000 Kč

 • Celkové roční pojistné bude ve výši 564 Kč.

Slevu na pojištění můžete získat na pojištění psů členů Horské služby a asistenční a canisterapeutické psy.

Kromě samotného psa můžete pojistit také sami sebe jako majitele, proti odpovědnosti za škody na zdraví či majetku, které zvíře způsobí. Tento produkt vás bude stát 138 Kč ročně s limitem plnění u škody na zdraví do 500 000 Kč, na věci do 250 000 Kč a finanční škody do 120 000 Kč.

V rámci cestovního pojištění můžete využít také pojištění nákladů na veterinární léčbu v zahraničí, která se v tomto případě kromě psů vztahuje i na kočky a fretky. Kryje náklady na ošetření v zahraničí v případech náhlého onemocnění či úrazu. Denně za pojistné zaplatíte minimálně 19 Kč. V tomto případě už ale pojišťovna trvá na veterinárním osvědčení, platném pase zvířete a tetování nebo čipu. Pojistit lze zvířata stará od 3 měsíců.

Slavia pojišťovna

Slavia pojišťovna poslouží majitelům psů a koček. Pojistné se pohybuje od 680 Kč ročně za kočku a od 960 Kč ročně za psa. Základní pojištění kryje náklady na veterinární péči, doplňkově lze zřídit i pojištění úhynu.

Výše pojistky závisí na zvoleném pojistném plnění a v případě psů také na hmotnosti v dospělosti podle plemene, řekl serveru Měšec.cz Aleš Povr za pojišťovnu Slavia s tím, že pojistné se odvíjí také od vstupního věku zvířete. Čím dříve majitel psa nebo kočku pojistí, tím nižší bude platit pojistné, doplnil Povr. Pojistné se v průběhu života zvířete už zvyšovat nebude.

Modelový příklad

Pojištění psa vážícího 3 kg (skupina do 15 kg) se spoluúčastí 1000 Kč

 • Roční pojistné: 1150 Kč

Pojištění psa o hmotnosti nad 50 kg s nejnižším limitem pojistného plnění

 • Roční pojistné: 3440 Kč

Pro pojištění asistenčních, slepeckých a záchranářských psů poskytuje pojišťovna 50% slevu z pojistného.

Pojištění veterinární péče sjednáte pouze pro kočky starší 5 měsíců. U psů je hranice posunuta na půl roku štěněte. Horní věkovou hranici pojišťovna nestanovuje. Jinak je tomu u pojištění úhynu, kdy nesmí být zvíře starší 6 let. U tohoto doplňkového pojištění navíc musí být vaše kočka čistokrevná a s posudkem znalce. Do výluk spadají také chronické nemoci a některé dědičné vady.

Kooperativa pojišťovna

Kooperativa pojišťovna nenabízí speciální pojištění domácích mazlíčků, ale zahrnuje je do pojištění domácnosti. V rámci pojištění domácnosti dokážeme pojistit všechna zvířata, která se v domácnosti chovají, sdělil serveru Měšec.cz Milan Káňa, mluvčí společnosti Kooperativa pojišťovna.  Protože je pojištění vašich mazlíčků zahrnuto v pojištění domácnosti, pojistná částka je stanovena v rámci jednotlivých variant pojištění. U varianty Prima je to na 20 000 Kč a u varianty Komfort na 40 000 Kč. Spoluúčast je v obou případech nastavena na 1000 Kč.

Modelový příklad (pojištění domácích zvířat v rámci pojištění domácnosti)

Pojistná částka 500 000 Kč na byt v Mladé Boleslavi se spoluúčastí 1000 Kč

 • Varianta Prima: roční pojistné 2000 Kč
 • Varianta Komfort: roční pojistné 2900 Kč

Při roční platbě pojistného lze získat 5% slevu na pojistné.

V rámci pojištění domácnosti nabízíme klientům také pojištění odpovědnosti, které se vztahuje i na škody způsobené jejich zvířetem třetí osobě, upozornil ještě Káňa s tím, že za pojištění odpovědnosti s limitem plnění 1 mil. Kč si klient připlatí 290 Kč.    

ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna nenabízí klasické pojištění domácích mazlíčků, ale v rámci pojištění domácnosti Domov Expres je možné pojistit odpovědnost z držby zvířete.

Pojištění se vztahuje na škody způsobené jiné osobě vaším psem, kočkou nebo hospodářským zvířetem, jež nechováte k výdělečným účelům. Nekryje naopak škody způsobené nebezpečnými druhy zvířat.

Pojištění má 4 varianty, přičemž první varianta kryje škody do 1 000 000 Kč na zdraví, do 500 000 Kč na věci a do 250 000 Kč při následné finanční škodě. Čtvrtá varianta má pojistné limity v témže pořadí ve výši 6 mil. Kč, 3 mil. Kč a 1 mil. Kč.

Home Credit

V případech, kdy potřebujete pokrýt náklady spojené s veterinární péčí svého zvířete, které nemáte pojištěné, můžete využít také spotřebitelský úvěr na veterinární péči od společnosti Home Credit, který se vztahuje na všechny typy zákroků, které lze použít při péči o psa, kočku či jiné zvíře. Minimální výše úvěru je 3000 Kč, maximální stanovena není. Splácet ho můžete od 4 do 48 měsíců, výši akontace i splátek si můžete určit sami. Úvěr však můžete získat pouze na partnerských veterinárních klinikách.

skoleni_13_10

Úrokovou sazbu můžete získat od 20,29 % p.a. při RPSN od 22,3 %. Odpuštěn budete mít poplatek za poskytnutí úvěru, vedení úvěrového účtu a předčasné splacení.

Modelový příklad (nepočítá s komplikacemi při zákroku, cena je orientační a zahrnuje léky a materiál)

Odstranění dělohy a vaječníků u fenky o váze kolem 20 kg

 • Cena úkonu (= výše úvěru) 4500 Kč
 • Akontace 0 Kč
 • Počet splátek 10
 • Výše splátky 495 Kč
 • Úroková sazba 21,3 %

Operace obou zadních končetin u fenky o váze kolem 20 kg

 • Cena úkonu 50 000 Kč (výše úvěru = 40 000 Kč)
 • Akontace 20 % (= 10 000 Kč)
 • Počet splátek 20
 • Výše splátky 2400 Kč
 • Úroková sazba 21,6 %

Ačkoliv se můžete o svého čtyřnohého miláčka starat sebelépe, před náhodou někdy neutečete a náklady na některé veterinární úkony mohou vaši peněženku pěkně zabolet. Předtím, než si ale sjednáte pojištění svého psa nebo kočky, projděte si pečlivě výluky v pojištění, abyste každoroční náklady za pojistné neplatili zbytečně.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).