Spočítejte si...

Zavřít

Pojištění odpovědnosti za škody

Co je to pojištění odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti vás ochrání při škodě, kterou způsobíte ve svém zaměstnání, povolání nebo v běžném občanském životě. Pojištění odpovědnosti za škody slouží ke krytí škod, které vznikly třetí osobě činností pojištěného. Může být sjednáváno samostatně nebo formou připojištění například k pojištění domácnosti.

Jaké jsou druhy pojištění odpovědnosti?

V zásadě jsou dva druhy pojištění odpovědnosti – pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě a pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání. Vedle nich stojí povinně smluvní pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla – povinné ručení.

Co lze pojistit v rámci pojištění odpovědnosti občanů?

Toto pojištění vám poskytne ochranu pro případ, kdy způsobíte jinému subjektu škodu za kterou odpovídáte a kterou jste povinni nahradit. Takováto škoda může být způsobena na majetku, zdraví či životě, např. při neúmyslném poškození nebo rozbití zboží v obchodě, při vyplavení sousedního bytu, při vzniku úrazu na chodníku před domem, kde jste povinni zabezpečovat jeho úklid apod.

V rámci jedné smlouvy o pojištění odpovědnosti vyplývající z běžného občanského života (občanská odpovědnost) bývají pojištěny všechny osoby žijící s pojištěným v jedné domácnosti, nejčastěji manžel/manželka a děti.

Jaké škody pojištění odpovědnosti občanů kryje?

Pojišťovny mají zpravidla tři různé pojistné limity – pro škody na zdraví, pro škody na majetku a pro škody finanční.

Ochrana je poskytována tak, že pojišťovna za vás poškozenému subjektu náhradu škody uhradí.

Co lze pojistit v rámci pojištění odpovědnosti při výkonu povolání?

Každý zaměstnanec ručí za škody způsobené neúmyslně při výkonu povolání do výše 4,5násobku mzdy. Škody do této výše lze navíc pojistit v rámci pojištění odpovědnosti při výkonu povolání. Pojištění se vztahuje vždy ke konkrétnímu zaměstnavateli. Při změně zaměstnavatele je někdy třeba upravit smlouvu, což pojišťovny nabízejí bezplatně.

Hlavní výhody

 • pojistná ochrana v případě způsobené škody
 • zpravidla evropská platnost
 • nízká cena

Nevýhody

 • velmi pestrá paleta výluk
 • u některých typů pojištění spoluúčast

Kdo prodává

 1. Allianz pojišťovna
 2. Česká podnikatelská pojišťovna
 3. Česká pojišťovna
 4. ČSOB Pojišťovna
 5. Generali Pojišťovna
 6. HALALI, všeobecná pojišťovna
 7. Hasičská vzájemná pojišťovna
 8. CHARTIS EUROPE
 9. MAXIMA pojišťovna
 10. Kooperativa pojišťovna
 11. Slavia pojišťovna
 12. Triglav pojišťovna
 13. UNIQA pojišťovna