Hlavní navigace

Pojištění jízdních kol: spousta výjimek a povinnost

22. 8. 2016
Doba čtení: 16 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Aktualizováno 24. 8. 2016 16:34
Co musíte všechno splnit, abyste dostali od pojišťovny dostali peníze za ukradené kolo? Podívali jsme se do pojistných podmínek.

Vlastníte jízdní kolo a rádi byste si jej někde pojistili. Nezáleží na tom, zda vaše kolo stálo 1000 Kč nebo 40 000 Kč. Vám na něm záleží a v případě krádeže chcete alespoň dostat peníze, za které byste si koupili kolo jiné.

S pojištěním kola jako takového problém není. Ve většině případů vám jej pojistí v rámci pojištění domácnosti. Najdou se ale i výjimky, které vám umožní si kolo pojistit samostatně bez sjednání jiné pojistky.

Problém začíná až ve chvíli, kdy je kolo ukradeno a vy po pojišťovně chcete, aby plnila. Není totiž krádež jako krádež. Tedy – pro vás je situace stejná, ať vám kolo zmizí ze stojanu před obchodem nebo ze zamčeného sklepa. Prostě najednou nemáte na čem jezdit. Pojišťovna to ale vidí jinak.

Kdy se vám rozhodne plnit a kdy máte jednoduše smůlu?

Krádež pouze z domova

Pojištění domácnosti od AIG Europe se vztahuje i na jízdní kola, ale velice omezeně. Nejvyšší limit odškodnění si lze nastavit až na 500 000 Kč, takže i velmi drahá kola jsou pojištěním pokryta.

Pojišťovna ale kryje škody, které se stanou pouze na adrese dané domácnosti. Už se do toho ale nezapočítává sklep, byť soukromý, společná chodba či další společné nebytové prostory ani venkovní prostor. Zabezpečení kola není důležité, na tyto prostory vám pojištění neplatí.

Allianz pojišťovna

Pokud uzavřete pojištění domácnosti u Allianz pojišťovny, máte v něm automaticky zahrnuto i pojištění jízdního kola. Velice záleží na tom, jakou výši pojistné částky si zvolíte v samotné smlouvě. Od ní se pak odvíjí pojistné v případě krádeže kola. Je totiž důležité, odkud je kolo ukradeno.

Pokud vám bylo kolo ukradeno z domova, pak je limitem částka, jakou jste si zvolili ve smlouvě na celou domácnost. V případě, že jste měli kolo v garáži, sklepě nebo jiném vedlejším prostoru, zaplatí vám pojišťovna jen 10 % z pojistné částky, maximálně však 100 000 Kč. V případě zájmu vám ale tento limit individuálně navýší až na 400 000 Kč.

Jestliže máte kolo v autě, musíte jej mít ve vnitřním prostoru auta. Pak se na něj vztahuje 10 % z pojistné částky, maximálně však 100 000 Kč. Zde vám již limit na přání nenavýší.

Další prostory v základním pojištění už pojištěny nemáte. Museli byste si sjednat vyšší třídu pojištění. V rámci té byste pak mohli mít kolo i ve stojanu před samoobsluhou a k plnění by došlo. Kolo ale musí být ukradeno z prostoru, který je pro ně určený. Jiná varianta není přípustná.

AXA pojišťovna

V pojištění domácnosti má automaticky zahrnuté pojištění jízdního kola i AXA pojišťovna. Spolu s vytvářením smlouvy si i stanovíte konkrétní cenu vašeho kola, ať už stálo 1000 Kč, nebo 40 000 Kč.

Pojišťovna plní v těchto případech:

 • kolo je ukradeno ze zamčeného bytu či domu,
 • kolo je ukradeno z uzamčeného sklepa,
 • kolo je ukradeno ze zamčeného auta.

Pokud máte kolo v autě, nesmí být z venku vidět, jinak o pojistné plnění přijdete. Krádež z venkovního prostoru není v pojištění zahrnuta vůbec.

Česká podnikatelská pojišťovna

České podnikatelské pojišťovny si jízdní kolo můžete pojistit v rámci domácnosti. Respektive, toto pojištění zahrnuje pojištění jízdního kola automaticky.

V rámci pojištění domácnosti se na kolo vztahuje limit maximálně 60 000 Kč. Je to ale souhrnný limit na celou domácnost. Pokud si ale sjednáte doplňkové pojištění, je možné jej pojistit samostatně na 20 000 Kč, případně 25 000 Kč. Vyšší částky již ale nelze sjednat ani individuálně.

Aby pojišťovna poskytla plnění, musí při krádeži kola dojít k překonání nějaké překážky. Z tohoto důvodu pojišťovna plní při krádeži:

 • ze zamčeného bytu či domu,
 • ze zamčeného sklepa,
 • ze zamčeného vozidla,

Musíte však prokázat, že k překonání překážky došlo, například vylomeným zámkem, rozbitým oknem apod. Pojištění se vztahuje i na společné prostory. Tam však musí být kolo připevněno například k topení nebo k pevnému stojanu se zámkem. K překonání však stačí jedna překážka a u sklepní kóje tak postačí, když si zamknete tu svou.

Na krádež kola ze společných prostorů se vztahuje pojištění na 10–20 % pojistné částky.

Krádež kola z venkovního prostoru pojišťovna uzná jen v případě, že k ní došlo v souvislosti s loupeží. Například vás někdo srazil z kola a následně jej ukradl. Pokud jste jej zaparkovali do stojanu, zabezpečili, odešli si nakoupit a kolo někdo i přesto ukradl, pojišťovna plnění odmítne.

Pokud si sjednáte připojištění Balíček Léto Plus, kryje vám pojištění i riziko krádeže ze střešního nosiče, přívěsu i boxu. Nevztahuje se to ale na dobu mezi 22.–6. hodinou, pokud neprokážete, že jste byli v této době u auta přítomni nebo že auto bylo hlídáno.

Krádež z balkonu? Neplníme

Česká pojišťovna definuje krádež kola a následné plnění mírně odlišně od ostatních pojišťoven. V rámci pojištění domácností jsou kryty tyto prostory:

 • byty,
 • sklepy,
 • garáže,
 • kolny,
 • kolárny,
 • kočárkárny,
 • sušárny.

Limity plnění pak závisí na konkrétním pojištění domácnosti a pohybují se od 20 000 Kč do 50 000 Kč. Individuálně vám je však navýší, například pokud si přejete připojistit drahé kolo na vyšší částku.

Česká pojišťovna nepředepisuje, jakým způsobem má být místo pojištění zabezpečeno. Limit pojistného plnění v případě odcizení krádeží vloupáním je stanoven v závislosti na stupni zabezpečení, který pachatel překonal:

 • Při vniknutí do sklepní kóje a překonání visacího zámku je limit plnění max. 30 000 Kč.
 • Při překonání dozického zámku nebo vložkového zámku je limit plnění až 300 000 Kč (dle sjednání).

Nezáleží tedy ani tak na tom, kde máte kolo umístěno, ale jakým zámkem jste jej uzamkli a jaký zámek mají prostory, ve kterých jste jej uzamkli. Pokud jde o neuzamčené místo, pojišťovna plnit odmítne. To nastane v případě, že kolo umístíte na balkon či zahradu u rodinného domu.

Individuální pojištění

Pokud byste si přáli kolo pojistit individuálně, pojišťovna to umožňuje také. Rozdíly jsou následující. S individuálním pojištěním je kolo pojištěno v případě, že jej v období od 22 hodin do 6 hodin necháte v uzamčeném místě a v uzamčené místnosti, například v kempu či hotelu. V období od 6 do 22 hodin jej považují za pojištěné jen v případě, že je umístěno ve stojanu na kola či v místě, které je pro umístění kol určené.

ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovny si sice můžete vaše kolo pojistit jako samostatný předmět, ale musí to být již v rámci pojištění domácnosti. Bez této pojistky vám kolo nepojistí. V pojištění domácnosti je ale zahrnuto automaticky.

Pokud máte kolo vyšší hodnoty, třeba výše zmíněných 40 000 Kč, nabídne vám pojišťovna individuální pojistné. V rámci něj musíte specifikovat, o jaké kolo se jedná, jak drahé bylo a jeho hodnotu doložit.

A nyní k samotnému plnění při ukradení jízdního kola. Pojišťovna vám plní v následujících případech:

 • kolo bylo ukradeno ze zamčeného bytu/domu,
 • kolo bylo ukradeno ze zamčeného sklepa,
 • kolo bylo ukradeno ze zamčeného auta,
 • kolo bylo ukradeno ze zamčené kóje,
 • kolo bylo ukradeno mimo domácnost, ale z místa pro kola určené.

V případě zamčeného bytu či domu je situace jednoznačná. Doma už kolo zamčené mít nemusíte, stačí, že váš dům zamčený byl.

V případě sklepa záleží na tom, zda do něj má přístup více lidí. Pokud ano, musí být kolo zajištěno navíc zvláštním zámkem. Jinými slovy – pokud kolo máte ve sklepě, kam máte přístup jen vy, sklep je zamčený a kolo vám ukradnou, pojišťovna plní. Pokud je kolo umístěno ve sklepě, kam má přístup více lidí, kolo má speciální zámek a přesto je ukradeno, pojišťovna rovněž plní. V ostatních případech nikoli.

Vlastníte sklep s kójemi? Stačí, když bude zamčená vaše kóje. Dveře vedoucí ke kójím být zamčeny nemusí.

Pokud máte kolo v autě, také už ho nemusíte nijak zajišťovat. Pouze pokud ho umístíte na střechu na střešní nosič, musí být tento nosič uzamčen, jinak o plnění přicházíte.

Venku je situace ošemetnější. Aby vám pojišťovna plnila, musí být kolo zamčeno ve stojanu na kola. Pokud stojan na kola nenajdete, ale zamknete kolo u lavičky, sloupu pouličního osvětlení apod., k plnění bohužel nedojde.

Kvalita zámku rozhoduje

DIRECT pojišťovna vám v rámci pojištění majetku pojistí také jízdní kolo. Pokud máte kolo vyšší hodnoty, je zde možnost ho připojistit zvlášť. Pro pojišťovnu je stěžejní, že pachatel při krádeži překonal nějakou překážku. Pojištění se tedy vztahuje na:

 • zamčený byt či dům,
 • zamčený sklep, který patří výhradně k bytové jednotce,
 • zamčené auto,
 • zamčená sklepní kóje,
 • kolo zamčené u pevného předmětu.

Společné prostory považuje pojišťovna za příliš rizikové, a tak vám v nich kola standardně nepojistí. Pokud byste si to přesto přáli, musíte si sjednat extra pojištění navíc. Za předpokladu, že pak v takových prostorech kolo zajistíte zámkem, se na něj pojištění vztahuje. Na kolárny, kočárkárny a další společné prostory tedy musíte mít připojištění.

Stejně tak si musíte sjednat připojištění, pokud chcete, aby vám pojišťovna plnila při krádeži kola z auta. Pokud nebudete mít sjednáno riziko vloupání do vozidla, jste bez plnění.

U sklepní kóje se hodnotí kvalita zámku a pevnost stěn. Čím vyšší zabezpečení pojišťovna vyhodnotí, tím vyšší částku vyplatí.

Pokud ale kolo necháte venku, nemusíte hledat stojan na kola. Na něj se pojištění vztahuje, ale pojišťovna vám uzná i strom, dopravní značku a jiné pevné předměty, které jsou spojeny se zemí a nelze je odnést.

Maximální limit, na který kolo můžete pojistit, činí 60 000 Kč.

ERGO pojišťovna

ERGO pojišťovna má rovněž kolo automaticky zahrnuto v pojištění domácnosti. S připojištěním na dražší kola zde ale nepochodíte, pojišťovna to neumožňuje. Kolo vám samozřejmě pojistí jakékoli, ale individuální vyšší limity vám pro případ krádeže nenastaví.

Plnění se vztahuje na krádeže z následujících oblastí:

 • zamčený byt či dům (limit do výše pojištění domácnosti),
 • zamčený sklep či kóje,
 • zamčené auto.

Kolo nemusí být samostatně uzamčeno ve sklepě či autě. Stačí, že jsou uzamčeny tyto prostory. V případě laťkového sklepa je výše plnění maximálně 5000 Kč. U zděného sklepa pak 30 000 Kč. Pokud vlastníte zděný sklep s cylindrickou vložkou a kolo je ukradeno právě z něj, plnění můžete dostat až do výše 100 000 Kč.

Kolo můžete upevnit i ke stromu

ERV pojišťovna jako jedna z mála nabízí možnost pojistit si jízdní kolo samostatně bez ohledu na další pojištění. Platí ale pouze pro kolo do 2 let stáří.

Kromě toho nabízí i pojištění kol v rámci cestovního pojištění. To se vztahuje na krádež, loupež či poškození kola během přepravy. Pokud máte dražší kolo, umožní vám jej připojistit. Standardně se pojistná částka nastavuje na 25 000 Kč. Individuálně je možné dohodnout se i na vyšší sumě.

Pokud si sjednáte připojištění kola, nikoli cestovní pojištění, plní vám pojišťovna v případě, že je kolo ukradeno:

 • ze zamčeného bytu či domu,
 • ze zamčeného sklepa,
 • ze zamčeného auta, včetně zamčeného nosiče,
 • ze zamčené sklepní kóje,
 • z venkovního prostoru.

Kolo ve sklepě a kóji uzamykat nemusíte. Stačí, že jste zamkli tyto prostory. Pojišťovna však v rámci bezpečnosti doporučuje, abyste si kolo zamkli i v těchto prostorech. V případě krádeže z auta ale platí jedna výluka. Kolo nemůže být ukradeno mezi 22.–6. hodinou.

Pokud se rozhodnete nechat kolo venku a pro něco si odběhnout, musíte jej připevnit k pevné překážce, která je pevně spojena se zemí a nelze ji odnést. Kromě stojanu na kola je tak pojišťovnou uznatelný i strom, lavička, lampa apod.

Při sjednávání pojištění u jakékoli pojišťovny si v pojistných podmínkách dobře přečtěte, jak je definována krádež. Pokud se bude jednat o „krádež vloupáním“, budete mít v případě krádeže složitější situaci. Pokud vám kolo ukradne například někdo ze společné kolárny a nebude porušen zámek, což znamená, že zloděj měl od dveří klíč, nebude se jednat o krádež v takovém smyslu, v jakém by pojišťovna plnila.

Na dveřích v takovém případě musí být znatelné, že došlo k poškození zámku, aby se dotyčný do prostor, kde máte uložené kolo, dostal.

Generali Pojišťovna

Generali Pojišťovna pojišťuje kolo jako součást pojištění domácnosti, a to zcela automaticky. Základní limit v případě krádeže v vaší domácnosti je nastaven na maximálním limitu, který si sjednáte ve smlouvě. V případě krádeže ze společných prostor je základní limit nastaven na 10 000 Kč. V případe dražšího kola je možné limit individuálně navýšit dle vašich požadavků.

Plnění se vztahuje na tyto prostory:

 • zamčený byt či dům,
 • zamčený sklep či kóje či jiný nebytový prostor,
 • zamčené auto, kde kolo není zvenku vidět.

Nebytovými prostory se myslí kromě sklepů i dílny a další prostory, jež jsou přístupné odjinud, než zevnitř bytu. Patří k nim i vedlejší prostory, jako kolna, garáž apod.

Na volném prostranství se musí jednat o loupežné přepadení, aby vám pojišťovna ztrátu kola proplatila. Limitem jsou pak 2 % z pojistné částky, maximálně však 50 000 Kč.

Hasičská vzájemná pojišťovna

V rámci pojištění domácnosti vám i Hasičská vzájemná pojišťovna automaticky pojistí jízdní kolo. Dražší kolo vám ale nad rámec pojištění nepojistí. Aby došlo k plnění, kolo musí být ukradeno z takovýchto uzamčených prostorů:

 • zamčený byt či dům,
 • zamčený sklep (kolo zamknuté být nemusí),
 • zamčená kóje (kolo nemusí být zamčené),
 • umístění kola v místě k tomu určeném.

Ostatní případy se řeší individuálně. Pokud necháte kolo zamčené u lavičky místo ve stojanu, neodmítne vám pojišťovna plnění ihned. Případ se bude prošetřovat a možná peníze dostanete, možná ne.

Na kolo v domácnosti se vztahuje limit do výše pojistné částky sjednané ve smlouvě. Pokud vám jej ukradnou ze sklepa či sklepní kóje, dostanete maximálně 30 000 Kč. A při krádeži ze společných prostorů, rekreačních domácností, garáží apod. vám pojišťovna proplatí jen 10 000 Kč.

Kooperativa pojišťovna

Kooperativa pojišťovně si své kolo můžete pojistit i zcela samostatně, v rámci Pojištění sportovní výbavy FIT. Kromě toho jej ale také máte zahrnuté v Pojištění domácnosti a Pojištění rekreační domácnosti. Pojištění vám platí:

 • v zamčeném bytě či domě,
 • v nebytovém prostoru, který používáte pouze vy,
 • ve společném nebytovém prostoru,
 • v jiném samostatném nebytovém prostoru,
 • v autě,
 • ve venkovních prostorech.

Pojištění se tedy vztahuje i na kočárkárny, kolárny, garáže a další objekty. Sklepní kóje či sklep ale musí být uzamčeny. Vaše kolo naopak může být v této uzamčené místnosti umístěno volně.

Ve společných prostorech musí být kolo uzamčeno vždy. Pokud je vaše kolo dražší než 50 000 Kč, musí být uzamčeno zámkem s pevnou konstrukcí.

Pokud necháváte kolo na ulici, musíte ho uzamknout k pevné překážce. Tou nemusí být jen stojan na kola, ale i zábradlí, strom apod.

Zamkněte auto i kolo zvlášť

MAXIMA pojišťovny je pojištění jízdního kola zahrnuto v pojištění občanského majetku. Připojistit dražší kolo vám zde neumožní. Fixní částka na pojištění kola je 50 000 Kč. Jestliže máte kolo dražší, víc vám za něj v případě krádeže pojišťovna nevyplatí.

Pojišťovna plní v následujících případech:

 • kolo je ukradeno ze zamčeného domu/bytu,
 • kolo je ukradeno ze soukromého sklepa,
 • kolo je ukradeno z auta, ale i samotné kolo je zde uzamčeno,
 • kolo je ukradeno z uzamčené kóje,
 • kolo je ukradeno „z ulice“.

Pokud budete mít kolo ve společných prostorech a nebude uzamčeno, pojišťovna vám neplní. Mezi tyto prostory se počítá kolárna, společné sklepy a podobně. Museli byste mít kolo uzamčené zámkem s pevnou konstrukcí. Dle pojišťovny ale stačí lanový ocelový zámek.

Menší zvláštností je fakt, že pokud se kolo nachází mimo místo pojištění, musí být vždy uzamčeno. Tedy i ve vašem autě musí být kolo jako takové uzamčeno zmíněným zámkem. Jinak pojišťovna neplní.

Na druhou stranu, pokud kolo uzamknete tímto zámkem u lavičky nebo sloupu pouličního osvětlení, podmínky jste splnili a k plnění dojde. Zda kolo bylo, či nebylo ve stojanu na kola, pojišťovnu nezajímá.

Limit pojistného plnění se ale snižuje z 50 000 Kč na 10 000 Kč, protože se kolo nacházelo mimo místo pojištění.

Pojišťovna VZP

Pojišťovna VZP zahrnuje pojištění jízdních kol automaticky, ale jen v rámci pojištění osobních věcí, které je součástí cestovního pojištění. Když máte kolo dražší, umožní vám jej individuálně připojistit. V pojistné smlouvě pak budete mít uveden speciální limit, na kterém se domluvíte s pojišťovnou.

Aby k plnění v případě krádeže došlo, má pojišťovna podmínku, že musí být překonána mechanická překážka. Kolo tedy může být ukradeno z následujících prostorů:

 • zamčený byt či dům,
 • zamčený sklep (kolo zamykat nemusíte),
 • zamčené auto,
 • zamčená kóje včetně zamčených hlavních dveří, které vedou ke kójím.

Když máte kolo uschované v autě, nesmí být zvnějšku viditelné, aby tak zloděje nelákalo. Jestliže bylo možné kolo vidět zvenku, pojišťovna plnit odmítne. Kromě své kóje také musíte dohlížet na to, aby byly zamčené hlavní dveře, které ke kójím vedou. Jinak opět nepochodíte.

Jelikož se v tomto případě jedná o cestovní pojištění, muselo by vám kolo z venkovních prostorů být ukradeno pod pohrůžkou násilí, tedy v rámci loupeže. Nikoli krádeže, když u kola nejste přítomni.

Standardní limity se pohybují v rozmezí 10 000 – 30 000 Kč, ale individuální limity záleží na tom, jak se vy a pojišťovna domluvíte.

PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna

Kolo je u PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny zahrnuto automaticky v pojištění domácnosti. Jinak vám ho pojišťovna pojistit neumí. Limit pro pojištění kola je nastaven na 100 000 Kč. Žádné individuální podmínky v případě dražšího kola nastavit rovněž nejde.

Plnit vám pojišťovna bude v těchto případech:

 • Kolo je ukradeno ze zamčeného bytu či domu.
 • Kolo bude ukradeno ze zamčeného sklepa nebo kóje.

Pokud vám bude kolo ukradeno ze sklepa či kóje, snižuje se pojistné plnění na 30 000 Kč. Pojišťovna vnímá drahé kolo ve sklepě jako hazardní hru, kterou nepojišťuje na vyšší částku.

Na krádež kola z auta se pojištění nevztahuje vůbec. Pokud vám kolo ukradnou venku, musí to být v rámci loupeže. Nikoli ze zaparkovaného stojanu nebo ve chvíli, kdy je kolo bez dozoru, byť zabezpečeno.

Prostory specifikujte

Slavia pojišťovna nabízí pojištění kola automaticky v pojištění domácnosti. Limitem plnění je 60 000 Kč. Individuálně je ale možné částku navýšit, pokud si budete přát pojistit dražší kolo.

Zde je důležité, abyste si podrobně dojednali, jaké místo se považuje za místo pojištění. Jen z něj totiž může být jízdní kolo ukradeno. Tímto místem může být:

 • zamčený byt či dům,
 • zamčený sklep, garáž a další prostory v rámci domácnosti.

Pojišťovna vám pojistí pouze prostory domácnosti a k ní přilehlé prostory jako garáž, sklep, půda apod. Vše navíc musí být specifikováno jako místo pojištění. Jestliže vám kolo ukradnou z auta, bohužel k plnění nedojde.

V rámci vašeho soukromého sklepa či kóje už kolo zamykat nemusíte, ale tyto prostory ano.

UNIQA pojišťovna

I u UNIQA pojišťovny máte kolo automaticky zahrnuto v pojištění domácnosti. Jinak jej nepojistíte. Rozdíly v plnění jsou zde nastaveny podle toho, odkud vám kolo bylo ukradeno.

Ukradli vám kolo z bytu či domu? Pak vám pojišťovna poskytne plnění v plné hodnotě. V případě sklepa, kójí a dalších příslušenství bytu už je to ale jen 20 % z pojistné částky domácnosti. Pokud je vaše kolo dražší než tato hodnota, nevyplatí se vám v příslušenství bytu kolo uchovávat.

Odlišná situace je také ve společných prostorech, jako jsou kočárkárny a kolárny. Tady vám zaplatí kolo jen do výše 5000 Kč. Stejný limit je nastaven i pro situaci, kdy se vám kolo ztratí mimo domov, ale stále je odcizeno z prostoru, který je k odkládání kol určený.

Na policii musíte vždy

Všechny pojišťovny se shodují na jednom. Pokud ke krádeži vašeho kola dojde, je nutné, abyste tuto událost ohlásili na Policii ČR. Ta s vámi následně musí sepsat protokol, ve kterém bude uvedeno, jak bylo vaše kolo zabezpečeno, kdy ke krádeži došlo apod.

dan_z_prijmu

To, že pachatel musel překonat překážku, aby vaše kolo odcizil, musíte dokázat vy. Důkazem může být vylomený zámek, odvrtaný zámek, vyražené dveře atd.

S policejním protokolem o odcizení kola pak následně můžete škodu nahlásit své pojišťovně. Kromě protokolu budete potřebovat i záruční list nebo účet, ze kterého je jasně patrná hodnota jízdního kola.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).