Hlavní navigace

Hrob vám pojistí pět pojišťoven, ale bez podmínek jen jedna

8. 11. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Během „dušiček“, kdy se naše myšlenky obracejí ke zemřelým, jsme hledali způsob, jak ochránit hrob před vandaly i před přírodní pohromou. Jenže pojistit hrob jen tak každý neumí.

Památka všech zemřelých, lidově označovaná „dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do této skutečnosti a jsou ve fázi „očišťování“. 1. listopadu je Slavnost Všech svatých, den poté je Vzpomínka na všechny zemřelé. V následujících dnech lidé častěji než jindy navštěvují hřbitovy a hroby svých zemřelých, zdobí je květy, věnci a svícemi, které jsou symbolem života, a modlí se za mrtvé, píše se na webu Katolík.cz

Do ztišení na hřbitově a mnohdy stále bolestných vzpomínek může nepříjemně zasáhnout poničení hrobu i hrobního místa. Kromě přírodních událostí se s ničením hrobů setkáváme u vandalů, kterým není „nic svaté“. Hřbitovy rádi navštěvují i zloději, kteří v tomto případě dokážou ukrást i to, co je pevně spojeno se zemí. Proto jsme zjišťovali, jak a jestli lze pojistit hrob, aby se pozůstalým alespoň snížily náklady potřebné na důstojné obnovení poničeného hrobu. Jenže toto pojištění u nás nabízí jen několik pojišťoven a pouze jediná je ochotna ho sjednat samostatně bez nutnosti mít pojištěnou i domácnost nebo stavbu.

Česká pojišťovna: za dobrou cenu maximum výhod

České pojišťovny lze pojistit všechny pevné součásti hrobu, náhrobku a hrobky. Naopak pojistit nelze květinovou výzdobu a volně položené svíčky.

Pojištěná rizika

 • pád stromu, větve, stožáru apod.,
 • vichřice nebo krupobití,
 • odcizení věci krádeží, vloupáním (pouze připevněné předměty, nehradí se volně ložené věnce, svíčky, lampy, atd.),
 • vandalismus – úmyslné poškození nebo zničení (např. ulomení, rozbití apod.) a to i v případě nezjištěného pachatele,
 • další živly,
 • poškození zabudovaného skla z jakýchkoli příčin.

Pojištění se sjednává na jakékoliv pobočce a není nutná prohlídka místa pojištění. Při hodnotě náhrobku do 100 000 Kč zaplatíte 1 000 Kč ročně,  za každých dalších 100 000 Kč pak připlatíte jen 50 Kč ročně navíc. Příplatek za pojištění zabudovaného skla do hodnoty 20 000 Kč činí 200 Kč ročně.

Česká pojišťovna neklade žádné podmínky pro denní dobu, kdy ke krádeži či poškození dojde, nestanovuje je ani na zabezpečení hřbitova (např. (ne)zamčení vstupní brány). Není stanoven horní limit, na kterou lze hrob či hrobku pojistit.

Jak se pojistit

 1. V rámci pojištění domácnosti nebo pojištění staveb. Zde není rozhodující, zda se pojištěná domácnost/stavba nachází ve stejné obci/kraji nebo nikoliv.
 2. Pojištění  „v kostce“ – jde o  nový způsob sjednávání pojistných smluv na stavby a domácnosti. Na jedné smlouvě pak máte více druhů pojištění a více pojištěných míst (např. byt i chata). I když jde o sdružené pojištění je možné na tomto druhu smlouvy pojistit i pouze jedno místo pojištění, tedy i samotný hrob/hrobku. V tomto případě se pojištění řídí dle pojistných podmínek pojištění staveb.

Pojistit se může i přímo provozovatel hřbitova, a to proti škodám, za které odpovídá (např. pády stromů). Jenže za krádeže či vandalismus na jednotlivých hrobech neodpovídá! Zřizovatelem a provozovatelem hřbitova jsou obvykle města, obce nebo církev.

Pojištění nelze sjednat samostatně, ale pojištěný hrob může být jinde než pojištěná stavba nebo domácnost. Přes produkt „Pojištění v kostce“ si však můžete sjednat třeba jen pojištění hrobu.

Hřbitov v Praze na Pankráci. Foto: autor

Allianz: k domácnosti nebo domu, malé škody neřeší

Alianz pojišťovna vám pojistí hroby, urnové hroby, hrobky i samostatný pomník včetně všech pevně zabudovaných stavebních součástí. Vždy platí, že věci musí být pevně spojené s povrchem země. Pojistit naopak nelze movité věci, které nejsou pevně spojené s povrchem kamene (například volně položené věnce či svíčky).

U tohoto pojištění je vždy spoluúčast ve výši 3000 Kč a minimální pojistná částka je 10 000 Kč. Pro škody způsobené vandaly platí limit 150 000 Kč a maximálně 1 škoda za rok, pro krádež vloupáním maximálně 500 000 Kč za rok pro stavební součásti.

I pro Allianz denní doba nehraje roli a nejsou kladeny žádné podmínky na zabezpečení hřbitova.

V povodňově bezrizikové oblasti je pojistné 1000 Kč ročně při hodnotě pojištěné věci 20 000 Kč. Naopak v povodňové zóně je pojistné 1400 Kč ročně při stejné výši pojistné částky. Pojišťovna Allianz nenabízí možnost sjednat pojištění odpovědnosti majitele hřbitova.

Pojištění nelze sjednat samostatně, pouze v rámci pojištění staveb anebo domácnosti. Pojištěný hrob může být jinde, než pojištěná stavba nebo domácnost.

Kooperativa: k domácnosti nebo domu a musíte najít vandala

Kooperativa pojišťovna vám pojistí hrob včetně všech stavebních součástí a příslušenství, tedy vše, co je k hrobu pevně či odmontovatelně připojeno. Ke krádeži musí dojít za použití násilného jednání, demontáž pak za použití nástroje či jiné překonání překážek – např. daných rozměry či hmotnosti věci). Pojistit nelze volně postavené movité věci či květiny a porosty.

Pojištěná rizika

 • Komplexní živelní pojištění,
 • Náraz dopravního prostředku,
 • Krádež,
 • Loupež,
 • Vandalismus,
 • Atmosférický třesk.

Pro nárok na plnění není rozhodující denní doba, kdy k události došlo ani to, zda je hřbitov nějakým způsobem zabezpečen. Kromě výše zmíněného vandalismu není stanovena horní hranice pro stanovení pojistné částky. Vandalismus v případě nezjištěného pachatele je hrazen pouze v omezeném rozsahu (pojistná částka pro toto riziko je stanovena individuálně).

Podmínky pojištění jsou individuální, podle konkrétních okolností případu, proto nelze napsat přesnou cenu u běžného hrobu v ceně řádově desítek tisíc Kč, je pojistné několik set korun ročně. Pojišťovna Kooperativa připouští i možnost pojištění odpovědnosti za škodu pro provozovatele hřbitova, zájem o toto pojištění je prý však minimální.

Pojištění nelze sjednat samostatně, pouze v rámci pojištění staveb anebo domácnosti. Pojištěný hrob může být jinde než pojištěná stavba nebo domácnost.

UNIQA: pouze k domácnosti nebo domu

UNIQA pojišťovna vám pojistí nadzemní části náhrobku a hrobového příslušenství ve vašem vlastnictví, např. náhrobní kameny, desky, podezdívky, rámy, urny, ozdoby a další doplňky pevně spojené s náhrobkem, kamenem, deskou či rámem.

Pojistit naopak nelze škody způsobené:

– běžným opotřebením či jiným poškozením z doby před vznikem pojistné události;
- spodní vodou, mrazem;
- ožehnutím, voskem;
- zavalením, které bylo důsledkem lidské činnosti nebo odstřelů;
- na pozemku, rostlinách a porostech;
- na věcech umístěných mimo hřbitovy pod správou.

Pojištěná rizika

 • Komplexní živelní pojištění,
 • Odcizení krádeží, poškození či zničení při pokusu o odcizení. Při odcizení musí pachatel násilím překonat pevné ukotvení (připevnění). Podmínkou pojistného plnění je oznámení škody Policií ČR a předložení tohoto dokladu pojistiteli.
 • Úmyslné poškození nebo zničení. Podmínkou pojistného plnění je oznámení škody Policií ČR a předložení tohoto dokladu pojistiteli. U vandalismu Uniqa plní i na nezjištěného pachatele.

Pojištění lze sjednat pouze k pojištění domácnosti Domov & zázemí Top 1. Místem pojištění je adresa uvedená v pojistné smlouvě vč. uvedení oddělení a čísla hrobového místa. Uniqa pojišťuje na 1. riziko v pěti variantách pojistných částek od 10 000 Kč do 50 000 Kč (vždy po deseti tisících). Vyšší částky lze sjednat individuálně. Pojistné je pak v rozmezí od 320 Kč do 2000 Kč ročně, spoluúčast je volitelná ve výši min. 1000 Kč nebo 3000 Kč. Cena pojištění je pro všechna místa v ČR stejná.

Pojištění  nelze sjednat samostatně, pojištěný hrob může být jinde než pojištěná stavba nebo domácnost.

Wüstenrot pojišťovna: jen jako připojištění a ve stejné obci

pojišťovny Wüstenrot lze hrob připojistit pouze v rámci pojištění domácnosti, a to ještě pouze v rámci stejné obce. To bude pro značnou část klientů problém. Připojištění kryje škody způsobené na samotné stavbě včetně náhrobku a částech pevně spojených se stavbou. Cena pojištění je stanovována individuálně s ohledem na rizikovost.

Pojištěná rizika

skoleni_27_5

 • Komplexní živelní pojištění (tj. např. požár, výbuch, voda, přírodní nebezpečí, jako vichřice, pád stromu, tíha sněhu, krupobití, atd.)
 • Vandalismus v  případě nezjištěného pachatele

Pojištění  nelze sjednat samostatně, pojištěný hrob musí být ve stejné obci jako pojištěná domácnost.

Pokud máte hrob mimo obec, ve které bydlíte, můžete si vybrat jen mezi Allianz pojišťovnou, Ko­operativou a Českou pojišťovnou. Když bydlíte ve stejné obci, rozšiřuje se vám nabídka i o pojišťovnu Wüstenrot a UNIQA pojišťovnu. Pokud kvůli hrobu nechcete měnit i svoji pojišťovnu pro pojištění domácnosti nebo nemovitosti, nemáte na výběr a jděte přímo do České pojišťovny.

Jak je vidět, nabídka pojištění hrobů není příliš široká. Řada pojišťoven nám poslala vyjádření, že pojištění hrobů nenabízí vůbec, nicméně i z toho mála se vybrat dá.

Autor článku

Neúnavný přispěvatel do diskuzních fór na českém internetu je zároveň moderátorem diskusí na serverech Měšec.cz a FinExpert.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).