Hlavní navigace

Pojďte pane, založíme si směnárnu

19. 9. 2001
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Směnárnu, exchange office či Wechselstube vidíme a potkáváme na každém kroku po centrech velkých, ať již českých či cizích měst. Jaké podmínky je v České republice nutné splnit pro založení takové směnárny?

Jak možná někdo tuší, jsou směnárenské činnosti zahrnuty do oblasti živnostenského podnikání.

Co je to živnostenské podnikání?
Živnostenské podnikání, čili živnost, je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenských zákonem.

Živnostenskému podnikání, které zahrnuje již výše zmíněnou směnárenskou činnost, se mohou věnovat, jak je tomu obvyklé v demokraticky fungujících republikách, fyzické i právnické osoby, pokud splní stanovené podmínky. Samotná směnárenská činnost je zahrnuta mezi živnosti koncesované, tzn. k jejímu provozování je nutné státní povolení – koncese.

Pokud se podíváme na obecné podmínky živnostenského podnikání, nesmí zde docházet k diskriminaci cizinců, kteří chtějí začít podnikat na území České republiky. Nechci být pesimistou, ale domnívám se, že to v tomhle směru v České republice trošku skřípe. Cizincům by mělo být povoleno provozovat směnárenskou činnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako občanům ČR. Cizinci mají povinnost předložit doklady potvrzující potřebné skutečnosti včetně jejich ověřeného českého překladu a přávě překlad je největším problémem při vydávání povolení k podnikání.

Dnes obecně známá pravidla pro povolení podnikání, musí splňovat i žadatel o podnikání v oblasti směnárnictví. Jen pro připomenutí všeobecné podmínky provozování živnosti jsou:
(a) dosažení věku 18 let,
(b) způsobilost k právním úkonům,
© bezúhonnost,
(d) spolehlivost.

Především podmínka spolehlivosti hraje u koncesované, potažmo směnárenské živnosti důležitou roli. V případě směnárenské činnosti je posuzována ve vztahu k předmětu podnikání se zřetelem na majetková práva osob, tzn. aby nedošlo k majetkové újmě zákazníků dané směnárny.

Poplatek za zavedení koncesované živnosti činí v současné době 2 000 Kč, které se platí na účet příslušného okresního úřadu. Současně se složenkou obdrží zájemce žádost o koncesi, kde uvede osobní údaje a údaje spojené s počátkem podnikání.

Každá fyzická osoba, která chce provádět směnárenskou činnost, musí splňovat konkrétní podmínky. Minimální požadovaná odborná způsobilost je středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Živnostenský zákon v případě směnárenské činnosti vyžaduje dále schválení provozovny směnárny Českou národní bankou. Důležité je stanovisko České národní banky, která se musí vyjádřit přímo k místu provozovny a schválit podmínky provozování: vybavení směnárny – kartotéka platidel, která musí obsahovat vyobrazení a popis platných bankovek a mincí české i cizí měny, kurzovní lístek na viditelném místě, dále cíl, tzn. banka, kde jsou devizové prostředky ukládány či odprodávány. Pro provádění nákupu cizí měny musí směnárna používat valutovou knihu nebo deník, v dnešní počítačové době je možné využít i prostředky výpočetní techniky. Směnárenská činnost se musí řídit devizovým zákonem.

skoleni9_11

Pokud vše půjde bez problémů, měl by zájemce obdržet od správního orgánu do 30 dnů od doručení žádosti stanovisko (v této lhůtě neběží lhůta pro vydání koncesní listiny). Živnostenský úřad rozhoduje o žádosti o koncesi ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti. V případě, že projde řízení spojené s vydáním koncesní listiny bez závažných problémů, obdrží ji zájemce nejdříve 90 dnů od podání žádosti.

Tak a to by mělo být vše, pro někoho příliš složité, pro jiného, kdo prošel daleko složitějšími procedurami se státními orgány, celkem jednoduché.

Anketa

Budete zakládat směnárnu?

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).