Hlavní navigace

Plaťte přenosem

23. 8. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Potřebujete rychle a spolehlivě převést peníze? Vyberte je a přeneste do ručně. V opačném případě se vám může stát, že si na peníze na cílovém účtu počkáte. Nevěříte? Nechte si vyprávět!

Čtenářská zkušenost:

Myslím, že pro více čtenářů by mohla být má zkušenost s ČSOB Poštovní spořitelnou zajímavá, aby se nedostali do podobné situace, ve které se nyní nacházím(e). Kdybych věděla, že se svými penězi kvůli jednorázovému příkazu nebudu moci disponovat skoro týden, tak peníze vyberu na přepážce a odnesu do banky svého přítele, aby je měl načteny na účtu ještě ten samý den!

Kopie stížnosti:

Vážení,

vyslovuji velikou nespokojenost s bankou ČSOB, resp. Poštovní spořitelnou. 

Potřebovala jsem zaslat peníze ze svého účtu v Poštovní spořitelně na účet svého přítele, aby tam byla částka včas v době splacení nájmu. Při podávání příkazu mi pracovnice u přepážky v bance tvrdila: ano, převod dva až tři dny. Zarazilo mne to, když přítel posílá peníze na můj účet, mám je přičteny druhý den. V minulosti jsem ale neměla problémy, když jsem potřebovala zaplatit jednorázovým příkazem, peníze byly načteny včas, tak jsem v úterý v poledne podala příkaz. Ve čtvrtek a v pátek mi přítel volal, že peníze nepřišly. Na informační lince banky jsem zjistila, že peníze z mého účtu byly odeslány ve čtvrtek v 18.00 a banka má další TŘI dny na jejich převod. Tedy peníze může přítel očekávat nejdříve v pondělí příštího týdne. 

Jsem velice racionální člověk, ale skutečnost, že skoro týden nemůžeme manipulovat s poměrně vysokou částkou, neb ji nemůžu vybrat ze svého účtu, a na druhý účet ještě nebyla načtena, je pro mě důkazem, že mne banka okrádá, způsobuje mi nemalé finanční problémy, a nutí mne svým jednáním, abych si vybrala jiný finanční ústav, kde si zákazníků více váží. Samozřejmě nebudu váhat podělit se o tak špatnou zkušenost s ostatními. 

S ČSOB mám ještě jednu negativní zkušenost ohledně čerpání kontokorentu. I když jsem jej měla doplacený dva měsíce před stanoveným dnem splatnosti, banka mi, aniž by mne o tom informovala a při vědomí, že kontokorent jsem měla povolen na dobou dvou let, zablokovala přístup k těmto penězům v době neočekávané – na začátku měsíce po termínu splatnosti kontokorentního úvěru, a to na celý víkend. Opět jsem byla ve velice nepříjemné situaci, protože jsem zrovna ty peníze potřebovala v pondělí na zaplacení, a celý víkend jsem si dělala velké starosti, co se na mém účtu děje.

Postup banky tento týden už završil mé rozhodnutí přejít k serióznějšímu bankovnímu ústavu, ovšem o své negativní zkušenosti mám právo se podělit, čehož využívám.

Za přístup ČSOB k řadovému klientovi navrhuji udělení „Zlámané Grešle“.

autorka si nepřeje uvést své jméno
(text prošel redakční úpravou)

Vyjádření ČSOB:

Problematika převodu peněz a nemožnost čerpání kontokorentu
Pro vyčerpávající odpověď na tyto připomínky by bylo potřeba mít k dispozici jasné identifikační údaje klientky a daných bankovních transakcí. Pokud se týká doby jakýchkoliv peněžních transakcí v Poštovní spořitelně, jsou tyto ovlivněny korespondenčním způsobem zpracování, kdy banka dle obchodních podmínek garantuje provedení transakce v termínech D+2 dny. Co to znamená? Klient v den D podá platební instrukce. V D+1 den příkaz dojde do zpracovatelského centra banky, je zpracován a nejpozději v termínu D+2 dny zaúčtován. Tento postup je shodný jak při debetních operacích, tak i při depozitních operacích. To znamená, že např. při výběru hotovosti je vybraná částka z účtu klienta zaúčtována v termínu D+2 dny. Z toho vyplývá, že banka téměř poskytne klientovi půjčku na 2 dny. V opačném případě je však stejným způsobem znevýhodněn klient. V případě převodního příkazu do jiné banky, předává Poštovní spořitelna tento příkaz do clearingového centra v termínu D+2 dny. Zpoždění po tomto předání dat není možné již přičítat na vrub Poštovní banky, ale clearingu, respektive banky příjemce.

Pokud se týká nemožnosti čerpat kontokorent, není možné bez bližších informací zjistit důvod, resp. proč bylo čerpání kontokorentu zablokováno. Jedním z možných zdůvodnění je ta skutečnost, že rozhodujícím faktorem pro obnovu kontokorentu je nulové čerpání kontokorentu k danému termínu (poslední den lhůty pro čerpání kontokorentu). Často se stává, že klient uhradí čerpanou částku před termínem obnovy a začne čerpat znovu, takže v daném termínu není kontokorent uhrazen a čerpání je zablokováno.

Redakce

Tabulka č. 451
Je škoda, že bance nestačí k identifikaci jméno a příjmení klientky, které měla k dispozici. V době, kdy je v platnosti novela zákona o bankách, nařizující převody v mezibankovním platebním styku do dvou dnů, a čeká se pouze na její účinnost, je doba převodu téměř týden přinejmenším napováženou. Poštovní spořitelna navíc již dnes deklaruje, že peníze odešle do dvou dnů od podání platebního příkazu, k čemuž nedošlo. Proto udělujeme Poštovní spořitelně na návrh čtenářky Zlámanou grešli.

Zajímá vás, kdo již získal naše ocenění? Podívejte se na Zlámaná grešle / Zlatý dukát.

Máte také nějakou špatnou zkušenost? Nebo chcete naopak někoho pochválit? Příspěvek do nové rubriky Měšce můžete zasílat i vy! Tešíme se na ně na adrese redakce@mesec.cz, autor každého zveřejněného zážitku od nás navíc obdrží tričko s logem Měšce. Ti z vás, kteří do konce roku pošlou nejvíce zkušeností, případně nejzajímavější příspěvek, se kromě toho mohou těšit na zajímavé dárky.

Účto_tip_změny21

Pro finanční instituci, jíž se ohlas týká, bude mít vaše zkušenost trvalé následky. Za kladný ohlas jí totiž redakce jménem čtenářů udělí „zlatý dukát“, záporný ohlas bude oceněn „zlámanou grešlí“.

Každá instituce, které se čtenářská zkušenost týká, přitom přímo v článku dostane prostor pro vyjádření. Jakým způsobem jej využije – zda k omluvě, poděkování, osvětlení situace či jinak – je plně na jejím uvážení. Takže – vzhůru do toho!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).