Hlavní navigace

Peníze zadarmo? Zapomeňte!

18. 7. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

"Jako pojištěnec Vojenské zdravotní pojišťovny ČR nyní získáváte: Finanční hotovost 15 tis. Kč - bez potvrzení o příjmu. Aktivujte vaše peníze na níže uvedených telefonních číslech." Takto začínal dopis rozeslaný pojištěncům. Může si zdravotní pojišťovna dovolit takové jednání?

Zdravotní pojišťovny jsou poměrně striktně vázány ve výhodách, které mohou poskytovat svým pojištěncům. Čas od času vyvstane v médiích spor o to, zda ta či ona zdravotní pojišťovna může proplácet to či ono z fondu prevence. Zatím se žádná pojišťovna neuchýlila k tomu, aby nabízela svým pojištěncům navrácení části platby – a ani nesmí, zákon to totiž zakazuje.

O to více je překvapující znění dopisu, který obdržel od své zdravotní pojišťovny (a do redakce zaslal) jeden z našich čtenářů.

VoZP - dopis

Text „získáváte finanční hotovost 15 tis. Kč“ nenavozuje představu, že se jedná o úvěr. O tom, že částka bude pojištěnci pouze půjčena, může dovozovat jen z poznámky „bez potvrzení o příjmu“ a ze skutečnosti, že partnerem Vojenské zdravotní pojišťovny ČR je Česká finanční úvěrová, ČFU s.r.o. Žádné informace o podmínkách úvěru… jen telefonní číslo, na které je možné zavolat nebo odeslat SMS zprávu s žádostí o bližší informace.

Rozeslaný dopis byl přinejmenším neetický. Požádali jsme proto o vyjádření nejen obě zúčastněné organizace, ale také Českou obchodní inspekci a Svaz zdravotních pojišťoven ČR (který nám doručil odpověď VoZP). Již z reakce ČFU lze vyvodit, že celá akce nezůstala bez odezvy:

Tuto akci zajišťuje naše společnost ČFU s.r.o. Text, který byl v rozporu se smlouvou, byl hrubým porušením nejen našeho firemního grafika, ale také části manažerů naší společnosti.

Podané vysvětlení našeho managementu k tomuto problému je sice „mírně“ pochopitelné: poslali jsme první část Direct mailu, která neměla téměř žádnou návratnost, a pod tlakem neúspěchu této akce jsme se snažili upravit text, který měl „kýženou“ návratnost zajistit, ale samozřejmě neřeší daný problém.

Na základě tohoto, byly provedeny velmi zřetelné postihy daných manažerů, kteří se tímto omlouvají klientům a samozřejmě pojišťovně.

Popel, který si na hlavu sypal management České finanční úvěrové, ale nezastře, že byla smluvním partnerem Vojenské zdravotní pojišťovny. Ta obratem distribuci letáku pozastavila a k textu slovy generálního ředitele uvedla, že

je zřejmá zavádějící informace, byť formulace „bez potvrzení o příjmu“ navozuje příjemci tohoto letáku zastřenou informaci o tom, že se může jednat o půjčku či úvěr. Nicméně celková formulace je zmatečná a jednoznačně neinformuje našeho pojištěnce, zda se jedná o dar, půjčku nebo úvěr.

Současně VoZP s okamžitou platností ukončila smluvní ujednání s ČFU a zrušila obdobné marketingové aktivity.

Zneužití údajů?

Nabízí se několik otázek, které nebyly dosud zodpovězeny. Nedošlo ke zneužití dat klientů zdravotní pojišťovny? Podle slov generálního ředitele VoZP s odvoláním na § 5 zákona o ochraně osobních údajů nikoli:

provádí-li správce nebo zpracovatel zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb subjektu údajů (subjekt údajů je nositelem osobních údajů), lze pro tento účel použít jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, pokud tyto údaje byly získány z veřejného seznamu nebo v souvislosti se svojí činností jako správce nebo zpracovatele. Správce nebo zpracovatel však nesmí uvedené údaje dále zpracovávat, pokud s tím subjekt údajů vyslovil nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjádřit písemně. Bez souhlasu subjektu údajů nelze k uvedeným údajům přiřazovat další osobní údaje.

Znamená to tedy, že kdokoli zpracovává vaše data, může použít vaše kontaktní údaje, pokud mu nevyslovíte nesouhlas.

Podmínky úvěru a RPSN?

Každá nabídka úvěru nemusí RPSN (roční procentní sazba nákladů) obsahovat. RPSN musí být uvedena pouze v případě, že je součástí nabídky úroková sazba nebo náklady na úvěr. Ani pak nemusí být RPSN uvedena procentem, ale stačí příklad jejího výpočtu.

Mnohem zajímavější je, zda nedošlo k jinému prohřešku. Česká obchodní inspekce k tomu ve svém vyjádření uvedla:

Pokud Česká obchodní inspekce zjistí, že se jedná o nabídku úvěru, pak by předmětem kontroly bylo rovněž posouzení, zda se prostřednictvím této nabídky nedostává pojištěnci (spotřebiteli ve smyslu zák. č. 634/1992 Sb.) neúplných, nejasných či dvojsmyslných údajů.

a odkazuje na § 8 dost. 1 zák.č. 634/1992 Sb.:

školení říjen - GDPR

Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek.

Závěrem

Chybu s rozesíláním letáku si uvědomila VoZP i ČFU a vyvodily z ní patřičné závěry – okamžité zastavení distribuce nabídek a rozvázání spolupráce na dalších marketingových akcích podobného typu ze strany VoZP a postihy zodpovědných managerů ze strany ČFU.

Všem, kterým přijde podezřele výhodná nabídka bez bližších údajů, doporučujeme obezřetnost.

Souhlasíte se zasíláním obdobných nabídek vaší zdravotní pojišťovnou?

Autor článku

Šéfredaktor portálu Investujeme.cz. Absolvent IES FSV UK. Člen skupiny historického šermu Heraldicus...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).