Hlavní navigace

Peníze na špatný účet

1. 11. 2002
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Hlídejte si stavební spořitelnu. Mohlo by se vám stát, že kvůli její chybě nebudete bydlet. Vždyť je tak snadné zaslat peníze na jiný účet, než na který patří!

Čtenářská zkušenost:

Rád bych se s vámi podělil o zkušenost, kterou jsem získal při vyřizování úvěru ze stavebního spoření (resp. překlenovacího úvěru) u Raiffeisen stavební spořitelny. Jelikož jsem čtenářem Měšce téměř od jeho založení, mám snahu hodnotit každou zkušenost s finančním světem Zlatým dukátem nebo Zlámanou grešlí. Musím se přiznat, že následující skutečnosti bych mohl střídavě ohodnotit obojím, přestože ve mne v současné době převládají negativní pocity. Posuďte sami.

V červenci tohoto roku jsme s manželkou po dlouhém hledání konečně našli starší nemovitost, kterou jsme se rozhodli zakoupit a vyřešit tak naši bytovou potřebu. Jelikož jsem výdělečně činný cca dva roky a manželka taktéž, nemáme bohaté rodiče, ani strýčka v USA, rozhodli jsme se nakonec zkombinovat finance přibližně takto: 10 % hotovost, 20 % úvěr ze stavebního spoření od Raiffeisen a 70 % hypoteční úvěr u ČMHB. Musím přiznat, že díky vlastní zkušenosti jsem se stal téměř odborníkem na úvěry ze stavebního spoření i hypoteční úvěry a získal celou řadu dalších poznatků i z jiných bankovních domů – kladných na straně ČMHB a záporných ze strany své banky Poštovní spořitelny – ale o tom třeba někdy příště.

Vzhledem ke složitějšímu financování jsme se rozhodli vzít si u Raiffeisen stavební spořitelny expresní úvěr. Tehdy nám totiž řekli, že čekací doba na posouzení úvěru je cca 6 týdnů a my chtěli mít jistotu, že peníze budeme mít včas a dodržíme termíny uvedené v kupní smlouvě. Expresní úvěr znamenal pouhý jeden týden čekání. Rozhodli jsme se tak, i přes nemalý „příplatek“ činící 2 % z cílové částky. Stalo se a úvěr byl vyřízen velice promptně – do této chvíle k naší plné spokojenosti.

Problém však nastal při čerpání úvěru, tedy při pokynu k převodu peněz na účty prodávajících. Do formuláře pro čerpání jsme napsali „Vyplatit dle kupní smlouvy“ a celkovou částku – přesně tak, jak nám bylo řečeno na pobočce Raiffeisen. Tento formulář jsme posílali doporučeně poštou 27. 9. Přibližně ve stejné době jsme zažádali o službu „Internetový specialista“, pomocí níž lze nahlížet na spořící i úvěrový účet. Po týdnu nám přišlo jméno a heslo k této službě. Manželka právě prostřednictvím této služby 8. 9. zjistila, že čerpání proběhlo chybně! V kupní smlouvě totiž bylo uvedeno, že první polovina peněz má být převedena na účet A a druhá polovina na účet B. Skutečnost však byla taková, že všechny peníze byly převedeny na účet A!

Protože úvěr je veden na manželku, hned se dala do horečného telefonování. Od této chvíle probíhalo jednání s pražskou centrálou. Referentka, která byla na úvěrové smlouvě uvedena a která měla být za náš úvěr zodpovědná, se nejprve zdráhala připustit svůj omyl. Posléze se zeptala manželky, jestli by nebylo možné, aby majitel účtu A převedl polovinu na účet B. Jelikož manželka trvala na tom, že to nejde, jednak z osobních důvodů plynoucích ze vztahu mezi majiteli a jednak ze strany hypoteční banky, které musíme prokázat čerpání úvěru přesně dle kupní smlouvy, bylo po mnoha telefonátech domluveno, že náprava bude sjednána ještě týž den. Ještě týž den tak mělo dojít ke stažení peněz z účtu A a zároveň k odeslání správných částek na účty A a B. Rovněž bylo domluveno, že nám bude zdarma zaslán nový, správný výpis z úvěrového účtu, na kterém bude vidět správné čerpání. Mimochodem, zmíněný „vadný“ výpis byl odesílán z Prahy až 9. 10., přestože chybné čerpání proběhlo už 2. 10. a výpis byl tištěn 7. 10. Zkrátka, nebýt Internetu, zjistili bychom chybu v čerpání až o pěkných pár dní později.

Jelikož jsme začali být nedůvěřiví, kontrolovali jsme každý den „nápravu“ prostřednictvím Internetu. Když jsme ani 11. 10. nic nezaznamenali, snažili jsme se znovu kontaktovat pražskou centrálu. Marně. Vůbec jsme se nedovolali.

Po víkendu jsem 14. 10. opět urgoval centrálu. Po dlouhých minutách čekání na lince jsem se mj. dozvěděl, že mají přetížené telefony. Potom, co jsem ani po třetím „úspěšném čekání“ nesehnal naší referentku (pokaždé mi bylo řečeno, že je u lékaře a vrátí se déle a nakonec jsem se dozvěděl, že v daný den už nepřijde), jsem si vyžádal její nadřízenou. Ta si sice vzala mé iniciály, avšak se slovy, že naši složku nemá u sebe (má ji referentka v kanceláři) a že zítra mě referentka zavolá. Inu co, jde přeci jen o peníze, říkal jsem si.

Dnes (16. 10.) mě konečně referentka zkontaktovala. Na moji otázku, jak se vlastně věci mají, mi bylo odpovězeno, že peníze na účty A i B skutečně odešly, ale ze speciálního účtu. Na Internetu (resp. na úvěrovém účtu) prý budu až do splacení úvěru vidět špatné položky. Když jsem se sháněl po správném výpisu, bylo mi řečeno, že to nejde (kam se poděl slib z minulého týdne?)! Nakonec jsme se dohodli, že ještě dnes mi pošlou alespoň potvrzení, že peníze odešly, kam měly.

Doufám tedy, že to všechno nakonec dobře dopadne.

Musím podotknout, že vzhledem ke komplikovanějšímu financování koupě nemovitosti jsme v kupní smlouvě dostatečně dimenzovali termíny plateb současným majitelům. Časové rezervy, které jsme stanovili, se možná nakonec zcela rozplynou a to kvůli problémům, které bych nikdy nečekal… Další nemalé komplikace by asi nastaly, pokud by majitel účtu A již peníze vybral nebo převedl jinam, protože by se nejspíš musela změnit kupní smlouva a smlouva o hypotečním úvěru (pokud by na to vůbec všechny strany přistoupily). Vše by jistě bylo provázeno dalšími finančními náklady. Vlastně ještě může být, protože stále nemám v ruce ono potvrzení…

Jak je vlastně vůbec možné, aby se stala takováto chyba? Dlužník musí přesně doložit svůj záměr, musí shánět ručitele, musí vykázat dostatečné příjmy, platí za každou „nadstandardní operaci“ atd. A co banka, ta nemá žádné závazky? (Mimochodem, kdybychom na to neupozornili, NIKDO by si toho nevšiml).

Nechci zbytečně kazit jméno výše uvedeného ústavu, protože až do chvíle čerpání úvěru jsme byli s jeho službami spokojeni. Nyní jsme však oprávněně rozhořčeni: platili jsme nemalou částku za expresní úvěr a nakonec již třetí týden čekáme na obyčejné potvrzení o správném čerpání, bez kterého nemůžeme čerpat hypoteční úvěr a tudíž bydlet; bylo nám účtováno 50 Kč za špatný výpis; neustále vidíme na úvěrovém účtu špatnou položku; k tomu nemalé výdaje za telefonní hovory, které jsme uskutečnili „nad rámec“ úvěru…

Jsem také moc zvědav, jestli mi banka podá písemné vysvětlení, o které jsem písemně požádal i kvůli ostatním účastníkům kupního procesu (majitelům nemovitosti, hypoteční bance, realitní kanceláři). Z minulých telefonátů se mi totiž zdá, že náš úvěr má na starosti jedna osoba, a to včetně případných stížností – již zmíněná referentka.

Rovněž mám z dalších jednání tak trochu pocit, že dokud jsme chtěli úvěr, byla všude vstřícnost a když jsme jej už měli, řekli nám „Pošlete si ten dokument poštou…“, „Dáme vám telefonní číslo a vyjednejte si to…“, apod.

Ale, jak jsem naznačil: Člověk musí uznat, že nakonec má půjčené peníze na „rozumný“ úrok. Pokud jste v podobné situaci, nespoléhejte na banku a vše si pečlivě kontrolujte! Vždyť peníze jsou přeci „až“ na prvním místě.

Dodatek: Správné potvrzení došlo 17. října, po bezmála třech týdnech od odeslání pokynu k čerpání.

autor si nepřál uvést své jméno
(text prošel redakční úpravou)

Vyjádření Raiffeisen stavební spořitelny:

Naše společnost Raiffeisen stavební spořitelna a. s. má jako hlavní cíl uspokojování bytových potřeb obyvatelstva. Snažíme se o maximální dostupnost úvěrů pro klienty, o zjednodušení podmínek pro jejich poskytování a o individuální přístup ke každému z nich. Svědčí o tom již stovky tisíc spokojených klientů, kteří již měli možnost využít našich služeb, a kterým jsme pomohli řešit jejich bytovou situaci. Každý z našich klientů je v osobním styku se svým poradcem a pokud má zájem o poskytnutí úvěru, je mu podle jeho potřeb a možností přizpůsoben některý námi nabízený produkt. Z důvodu individuálního přístupu ke každému úvěru je do značné míry vyloučeno jeho automatizované zpracování, které tak ze značné části probíhá manuálně. Právě vlivem pochybení jednoho z našich pracovníků došlo k nesprávnému odeslání úvěrových prostředků na účty naší klientky, paní xxx (jméno odstraněno redakcí na přání autora příspěvku). Správně měly být rozděleny na účty dva, avšak ve skutečnosti byly odeslány pouze na jeden z nich. Ihned, ještě týž den po oznámení chybně provedené platby paní xxx (jméno odstraněno redakcí na přání autora příspěvku), jsme ji napravili, a to úhradou z vlastních prostředků na správný účet. Po domluvě bylo následně naší klientce zasláno potvrzení o provedené operaci, neboť informace se neprojeví ve výpisu.

Naše společnost si velmi váží důvěry klientů, a proto nás tento případ mrzí o to více. Paní xxx (jméno odstraněno redakcí na přání autora příspěvku) jsme se osobním dopisem s vysvětlením omluvili a činíme tak i nyní tímto způsobem. Zároveň jsme přijali opatření, aby k takovéto nebo podobné situaci v budoucnu již nedošlo. Doufáme, že paní xxx (jméno odstraněno redakcí na přání autora příspěvku) zůstane i nadále naší klientkou. Jak sama uvádí, je s našimi službami mimo této výhrady spokojena a my se budeme v maximální míře snažit, aby nejen ona, ale i všichni naši klienti a také ti, kteří teprve potřebují svoji bytovou situaci řešit a kterým můžeme pomoci, byli s našimi službami vždy plně spokojeni.

Ing. Miroslav Huml
Ředitel odboru klientského servisu

Redakce

Tabulka č. 588
Raiffeisen stavební spořitelna udělala chybu, za kterou jí náleží Zlámaná grešle – nebýt obezřetnosti klienta, mohl místo nového bydlení získat jen starosti, kam složit hlavu. Proto Raiffeisen stavební spořitelně udělujeme Zlámanou grešli.

Zajímá vás, kdo již získal naše ocenění? Podívejte se na Zlámaná grešle / Zlatý dukát.

Máte také nějakou špatnou zkušenost? Nebo chcete naopak někoho pochválit? Příspěvek do nové rubriky Měšce můžete zasílat i vy! Tešíme se na ně na adrese redakce@mesec.cz, autor každého zveřejněného zážitku od nás navíc obdrží tričko s logem Měšce. Ti z vás, kteří do konce roku pošlou nejvíce zkušeností, případně nejzajímavější příspěvek, se kromě toho mohou těšit na zajímavé dárky.

skoleni11_1

Pro finanční instituci, jíž se ohlas týká, bude mít vaše zkušenost trvalé následky. Za kladný ohlas jí totiž redakce jménem čtenářů udělí „zlatý dukát“, záporný ohlas bude oceněn „zlámanou grešlí“.

Každá instituce, které se čtenářská zkušenost týká, přitom přímo v článku dostane prostor pro vyjádření. Jakým způsobem jej využije – zda k omluvě, poděkování, osvětlení situace či jinak – je plně na jejím uvážení. Takže – vzhůru do toho!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).