Hlavní navigace

OSVČ mohou žádat o ošetřovné za duben a květen, kdy probíhala rotační výuka

1. 6. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
OSVČ mohou žádat o ošetřovné za duben a květen. V žádosti je nutné zaškrtnout dny, kdy dítě spadalo do režimu distanční výuky kvůli rotacím ve školách.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) už mohou žádat o ošetřovné za duben a květen 2021.

Kdy je možné podat žádost

 • Datum zahájení příjmu žádostí: 31. 5. 2021 od 9:00 hod.
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2021 do 23:59 hod.
 • Výše ošetřovného na jeden den činí 400 Kč.
 • Aktuální výzva zahrnuje období od 6. dubna 2021 do 16. května 2021.

Ošetřovné není možné kombinovat za konkrétní dny s kompenzačním bonusem, který vyplácí ministerstvo financí. Kompenzační bonus činí 1000 Kč za kalendářní den v závislosti na splnění stanovených podmínek. Aktuálně je možné žádat o kompenzační bonus za květen (od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021). Žádat o něj lze do 2. 8. 2021.

O kompenzační bonus si můžete požádat i v případě, že jste vy či vaši zaměstnanci museli pečovat o dítě, což vás omezilo ve výkonu podnikání. Jestliže splňujete podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu a pečujete o dítě do 10 let, finančně se vám vyplatí zažádat si spíše o kompenzace než o ošetřovné. Obojí dohromady, jak už jsme uvedli, čerpat nelze.

Podmínky čerpání při rotační výuce

V dubnu byly školy a školky plošně zavřené do 12. dubna 2021. Po tomto datu se do školek vrátili předškoláci, do škol žáci prvního stupně (od 1. do 5. ročníku) v režimu rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu. Žáci malých škol (do 75 žáků) rotovat nemuseli a od zmíněného data už navštěvovali školu pravidelně.

Rodiče dětí, které v daném období rotovaly, mohou žádat o ošetřovné za dny, kdy se děti učily z domova, tedy byly v režimu distanční výuky. O ošetřovné lze žádat i za víkend, který následuje po týdnu, kdy dítě školu nenavštěvovalo. Naopak za víkend, který následuje po týdnu, kdy dítě školu navštěvovalo, o ošetřovné žádat nelze.

Pokud tedy dítě, za které vám vzniká nárok na ošetřovné, rotovalo v týdnu od 6. 4., od 19. 4. a od 3. 5., jde o nárok za 20 dní ve výši 8000 Kč.

Pokud dítě rotovalo v týdnu od 12. 4., 26. 4., a 10. 5., jde o nárok za 21 dní ve výši 8400 Kč.

Rodič dítěte navštěvujícího malotřídku bude mít nárok na ošetřovné jen za 6 dní (od 6. 4. do 11. 4.) ve výši 2400 Kč, protože děti z malotřídek po otevření škol nerotovaly.

Kdo má nárok na ošetřovné

Ošetřovné je speciální dotace pro podnikatele z řad OSVČ, kterou vyplácí ministerstvo průmyslu a obchodu. Na ošetřovné máte nárok, pokud jste osoba samostatně výdělečně činná podnikající na hlavní činnost a kvůli uzavření škol a sociálních zařízení musíte pečovat o dítě nebo o handicapovanou osobu.

Základní podmínky pro čerpání

 • ošetřovné mohou čerpat OSVČ, které se starají o děti do 10 let,
 • OSVČ pečující o nezaopatřené děti do 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni II,
 • OSVČ, které se starají o osobu závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (bez ohledu na věk) v případě uzavření zařízení, ve kterém jsou dlouhodobě umístěny.

Jak vyplnit žádost

Do žádosti nejdříve vyplníte svoje osobní údaje:

 • IČ,
 • vaše jméno a příjmení,
 • DIČ nebo rodné číslo,
 • datum narození,
 • adresu trvalého bydliště,
 • e-mail,
 • mobil,
 • datovou schránku, pokud máte.

Dále do žádosti uvedete jméno a příjmení vašeho dítěte, datum jeho narození a ročník, který navštěvuje. Musíte uvést také adresu a webové stránky školy nebo sociálního zařízení, které dítě navštěvuje. 

V případě uzavření škol či zařízení na základě nařízení vlády nedokládáte žádné potvrzení, stačí jen čestné prohlášení obsažené ve formuláři. Ministerstvo průmyslu vás ale v případě potřeby může vyzvat k doplnění žádosti. Může po vás chtít doložit například potvrzení od České správy sociálního zařízení (ČSSZ), že jste OSVČ na hlavní činnost.

Pokud školu, školku či jiné zařízení uzavře sám provozovatel nebo hygiena, musíte k žádosti přiložit potvrzení o uzavření s uvedením začátku a ukončení uzavření (například snímek obrazovky s e-mailem od hygienické stanice, popřípadě zřizovatele). V případě, že pečujete o nezaopatřené dítě do 26 let nebo staršího člena rodiny závislého na péči jiné osoby, musíte k žádosti doložit potvrzení OSSZ, že jste OSVČ na hlavní činnost. Dále také rozhodnutí úřadu práce o příspěvku na péči, pokud jste ho už nedoložili k předchozím výzvám.

Při podávání žádostí OSVČ v minulých dotačních výzvách nejčastěji chybovaly v tom, že nedoložily výkon samostatné výdělečné činnosti hlavní či neposlaly doklad o karanténě ve škole nebo v zařízení sociálních služeb.

Jak podat žádost

O ošetřovné můžete požádat pouze prostřednictvím předepsaného formuláře na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu. Žádost vyplňte a podepište. 

skoleni_29_6

Podepsaný originál žádosti můžete poslat třemi způsoby:

 • Prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fplis (preferovaná forma, MPO avizovalo, že takto podané žádosti budou vyřízeny dříve).
 • Poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1. Obálka musí být označena „fplis“.
 • Uznávaným elektronickým podpisem na e-mail fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fplis“.

Pozor na nedoplatky vůči vybraným úřadům

Stejně jako u předchozích výzev i v té aktuální budete muset před dokončením žádosti čestně prohlásit, že nemáte žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, celní správě, ČSSZ a zdravotní pojišťovně. Pokud nedoplatky máte, na ošetřovné nemáte nárok. Můžete o něj žádat jen za dny, kdy nic nedlužíte.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).